AloitussivuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1654 nimihakemisto

Juva ruodutusluettelo 1654

Ruodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  B  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Ä 
 -  A  B  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Ä

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham Abrahamsson (Mustola) [Talolliset] Ruotu 139:Ruod+V

Anders Johansson (Läskilä) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin:Ruod+V

Christer Hansson (Rokolaby) [Baranoffin läänitys] Ruotu 86 Baranoff:Ruod+V

Eskell Oloffsson (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 86 Baranoff:Ruod+V

Hendrich Larsson (Jurakalla) [Talolliset] Ruotu 143:Ruod+V

Hendrich Simonsson (Pajusalmj) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin:Ruod+V

Jönss Bengdtsson (Rokolaby) [Baranoffin läänitys] Ruotu 86 Baranoff:Ruod+V

Jönss Jörensson (Heikarala) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Jöran Hansson (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 86 Baranoff:Ruod+V

Jöran Jöransson [Ratsastalot] Ruotu 51 Ratsastalot:Ruod+V

Lars Thomasson (Jurakalla) [Talolliset] Ruotu 143:Ruod+V

Madtz Staffansson (Wårlax) [Ratsastalot] Ruotu 52 Ratsastalot:Ruod+V

Månss Oloffsson (Cossmala) [Ratsastalot] Ruotu 52 Ratsastalot:Ruod+V

Nilss Peersson (Yliwessj) [Baranoffin läänitys] Ruotu 86 Baranoff:Ruod+V

Oloff Jackobsson (Yliwessj) [Baranoffin läänitys] Ruotu 86 Baranoff:Ruod+V

Oloff Larsson (Yliwessj) [Baranoffin läänitys] Ruotu 86 Baranoff:Ruod+V

Oloff Peersson (Näringh) [Talolliset] Ruotu 144:Ruod+V

Peer Hansson (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 87 Baranoff:Ruod+V

Peer Jönsson (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 86 Baranoff:Ruod+V

Peer Peersson (Tuhkala) [Jöns Rosenschmidtin läänitys] Ruotu Rosenschmidt:Ruod+V

Peer Philpusson (Maiwala) [Ratsastalot] Ruotu 51 Ratsastalot:Ruod+V

Påll Madtsson (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 86 Baranoff:Ruod+V

AAlkuun

Antoin

Bertel Jönsson (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 87 Baranoff:Ruod+V

Knut (Soinnemj) [Talolliset] Ruotu 136:Ruod+V

Antoinen

Lars Bengdtsson [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Aufwin

Lars Matz (Toifwola) [Talolliset] Ruotu 140:Ruod+V

Aufwinen

Madtz Madtsson (Aufwila) [Talolliset] Ruotu 144:Ruod+V

Peer (Lehikola) [Talolliset] Ruotu 140:Ruod+V

Påll (Mäkiös) [Talolliset] Ruotu 139:Ruod+V

Simon Peersson (Soinemj) [Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys] Ruotu Lilliesköld:Ruod+V

Auhoinen

Madtz (Summala) [Talolliset] Ruotu 144:Ruod+V

BAlkuun

Bengtin

Påål Philpusson (Wårlax) [Ratsastalot] Ruotu 52 Ratsastalot:Ruod+V

CAlkuun

Collioinen

Påål Madtsson (Kilpala) [Talolliset] Ruotu 142:Ruod+V

Cosmain

Hendrich Staffansson (Hetajärfwj) [Talolliset] Ruotu 139:Ruod+V

Madtz Jönsson (Hetajärfwj) [Talolliset] Ruotu 139:Ruod+V

Madtz Madtsson (Hetajärfwj) [Talolliset] Ruotu 139:Ruod+V

Cossmain

Madtz Madtsson (Hettajärffwi) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Peer (Cosmala) [Talolliset] Ruotu 143:Ruod+V

FAlkuun

Fråsti

Lars (Heetajärffwi) [Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys] Ruotu Lilliesköld:Ruod+V

HAlkuun

Haikarin

Jöns Jöransson (Haikarala) [Talolliset] Ruotu 144:Ruod+V

Jöran Jönsson (Haikarala) [Talolliset] Ruotu 144:Ruod+V

Halloin

Peer Mickelsson (Hallola) [Talolliset] Ruotu 143:Ruod+V

Hammoinen

Anders (Lefwola) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin:Ruod+V

Hamuin

Thomas Jönsson (Soinemj) [Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys] Ruotu Lilliesköld:Ruod+V

Hamuinen

Hans (Soinemj) [Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys] Ruotu Lilliesköld:Ruod+V

Harckoin

Sigfredh Peersson (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 87 Baranoff:Ruod+V

Harmain

Christer (Summala) [Talolliset] Ruotu 136:Ruod+V

Madtz (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 87 Baranoff:Ruod+V

Hatssoin

Hemingh Hemingsson (Hatzola) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Hattain

Påll Peersson (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 87 Baranoff:Ruod+V

Hatzoin

Hemmingh Hemingsson (Hatzola) [Talolliset] Ruotu 137:Ruod+V

Madtz Hemingsson (Hatzola) [Talolliset] Ruotu 137:Ruod+V

Heilain

Nielss Nielsson (Yliwessj) [Baranoffin läänitys] Ruotu 86 Baranoff:Ruod+V

Heinoin

Lars Oloffsson (Surmeniemj) [Talolliset] Ruotu 142:Ruod+V

Niels Nielsson (Heinola) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Nils Nielsson (Heinola) [Talolliset] Ruotu 143:Ruod+V

Oloff Larsson (Laukala) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin:Ruod+V

Oloff Nilsson (Heinola) [Talolliset] Ruotu 143:Ruod+V

Heinonen

Peer (Laukala) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin:Ruod+V

Heiskain

Marckus (Kuntilanmäkj) [Talolliset] Ruotu 140:Ruod+V (Knutilamäkj) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Hemelein

Lars Jönsson (Warenmaa) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Samel (Kuntilanmäkj) [Talolliset] Ruotu 140:Ruod+V

Herkinen

Anders Peersson (Härkilä) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin:Ruod+V

Madtz Pålsson (Härkilä) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin:Ruod+V

Peer Nielsson (Randois) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin:Ruod+V

Herrain

Hendrich (Kaihumäkj) [Talolliset] Ruotu 135:Ruod+V

Hirfwoin

Peer (Wesikansa) [Talolliset] Ruotu 142:Ruod+V

Hotiläin

Madts Cosmesson (Hötyby) [Talolliset] Ruotu 136:Ruod+V

Hottin

Simon (Hottila) [Talolliset] Ruotu 143:Ruod+V

Huttuin

Jöns Jönsson (Randoisby) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin:Ruod+V

Påll (Hapataifwal) [Baranoffin läänitys] Ruotu 85 Baranoff:Ruod+V

Hyfwoin

Johan (Kangankyllä) [Talolliset] Ruotu 137:Ruod+V

Hyfwoinen

Peer (Surmeniemj) [Talolliset] Ruotu 142:Ruod+V

Hytiein

Jöran Jöransson (Knutilamäkj) [Ratsastalot] Ruotu 52 Ratsastalot:Ruod+V

Hytiein Ruttu

Peer (Knutilamäkj) [Ratsastalot] Ruotu 52 Ratsastalot:Ruod+V

Hämelein

Hendrich (Murdois) [Talolliset] Ruotu 140:Ruod+V

Lars Jönsson (Surmeniemj) [Talolliset] Ruotu 142:Ruod+V

Härckoinen

Jöran (Kaislajärfwj) [Ratsastalot] Ruotu 51 Ratsastalot:Ruod+V

Härckäin

Oloff Eskelsson (Murdois) [Ratsastalot] Ruotu 52 Ratsastalot:Ruod+V

Härkain

Thomas (Surnemj) [Ratsastalot] Ruotu 49 Ratsastalot:Ruod+V

Hölcke

Hendrich Hendrichsson (Aufwila) [Talolliset] Ruotu 144:Ruod+V

Hötelein

Hendrich (Hötyby) [Ratsastalot] Ruotu 52 Ratsastalot:Ruod+V

Hötöläin

Petter (Hötöisby) [Talolliset] Ruotu 144:Ruod+V

IAlkuun

Ickoinen

Oloff (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 87 Baranoff:Ruod+V

Ihalain

Mårthen Nielsson (Murdois) [Talolliset] Ruotu 142:Ruod+V

Ilmarj

Anders (Meckiös) [Ratsastalot] Ruotu 51 Ratsastalot:Ruod+V

Immoin

Thomas (Kiskilanemj) [Talolliset] Ruotu 135:Ruod+V

Immoinen

Peer (Kangankyllä) [Talolliset] Ruotu 137:Ruod+V

JAlkuun

Jaarainen

Oloff Pålsson (Warenmaa) [Talolliset] Ruotu 141:Ruod+V

Påål (Warenmaa) [Talolliset] Ruotu 141:Ruod+V

Jaroin

Oloff Pållsson (Warenmaa) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

KAlkuun

Kaupinen

Hendrich (Purhoila) [Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys] Ruotu Lilliesköld:Ruod+V

Keckoin

Påll Peersson (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 87 Baranoff:Ruod+V

Keimeilein

Mickell (Mäckiös) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Keimilein

Eskell (Mäkiös) [Talolliset] Ruotu 138:Ruod+V

Michell (Mäkiös) [Talolliset] Ruotu 138:Ruod+V

Niels (Mäkiös) [Talolliset] Ruotu 138:Ruod+V

Keistinen

Oloff (Purhoila) [Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys] Ruotu Lilliesköld:Ruod+V

Pål (Sopala) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin:Ruod+V

Kettuin

Peer (Hetajärfwj) [Talolliset] Ruotu 144:Ruod+V

Kilckin

Jöran (Kangankyllä) [Talolliset] Ruotu 137:Ruod+V

Kiskinen

Bertel (Kiskila) [Ratsastalot] Ruotu 50 Ratsastalot:Ruod+V

Johan Nielsson (Kiskila) [Ratsastalot] Ruotu 50 Ratsastalot:Ruod+V

Oloff Bengdtsson (Kaskis) [Talolliset] Ruotu 135:Ruod+V

Philpus (Kaihumäkj) [Talolliset] Ruotu 135:Ruod+V

Påll (Kiskilanemj) [Talolliset] Ruotu 136:Ruod+V

Påll Erichsson (Lautiala) [Ratsastalot] Ruotu 50 Ratsastalot:Ruod+V

Kiskinen Kupssa

Anders (Kiskilanemj) [Talolliset] Ruotu 143:Ruod+V

Kiuckas

Anders (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 87 Baranoff:Ruod+V

Kupssa

Anders (Kiskilanemj) [Talolliset] Ruotu 143:Ruod+V

Påll Hendrichsson [Nils Svärdfältin läänitys] Ruotu Svärdfält:Ruod+V

Kupssa (Kiskinen Kupssa)

Anders (Kiskilanemj) [Talolliset] Ruotu 143:Ruod+V

Kurickain

Peer Jönsson (Warenmaa) [Talolliset] Ruotu 141:Ruod+V

Kåtilain

Thomas (Soinemj) [Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys] Ruotu Lilliesköld:Ruod+V

Kärckj

Sigfredh Peersson (Haikarala) [Talolliset] Ruotu 143:Ruod+V

Kärcköinen

Pål (Heetajärffwi) [Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys] Ruotu Lilliesköld:Ruod+V

Kärfwinen

Hendrich (Hötilä) [Talolliset] Ruotu 136:Ruod+V

LAlkuun

Lamain

Oloff Hendrichsson (Kiskilanemj) [Talolliset] Ruotu 135:Ruod+V

Lambain

Jöns Mickelsson (Warenmaa) [Talolliset] Ruotu 141:Ruod+V

Mårten (Warenmaa) [Talolliset] Ruotu 141:Ruod+V

Langoin

Jönss Peersson (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 86 Baranoff:Ruod+V

Latinen

Staffan (Laukala) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin:Ruod+V

Lauckain

Erich (Surnemj) [Ratsastalot] Ruotu 49 Ratsastalot:Ruod+V

Lautiain

Johan Andersson (Kasintaipal) [Talolliset] Ruotu 136:Ruod+V

Lars Peersson (Lautiala) [Ratsastalot] Ruotu 50 Ratsastalot:Ruod+V

Leffwoinen

Oloff (Lefwola) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin:Ruod+V

Lefwoin

Jöns Jönsson (Lefwola) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin:Ruod+V

Leskinen

Jöns Hendrichsson (Läskilä) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin:Ruod+V

Madtz Jöransson (Läskilä) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin:Ruod+V

Peer Andersson (Wijsela) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin:Ruod+V

Lipsoinen

Påål (Lipsola) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin:Ruod+V

Läckoin

Peer Andersson (Lefwola) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin:Ruod+V

Längä

Anders Jönsson (Toifwola) [Talolliset] Ruotu 140:Ruod+V

MAlkuun

Marain

Peer (Hetajärfwj) [Talolliset] Ruotu 139:Ruod+V

Peer Månsson (Marala) [Ratsastalot] Ruotu 51 Ratsastalot:Ruod+V

Mardickain

Eskill (Kangankylä) [Talolliset] Ruotu 139:Ruod+V

Lars (Kaihumäkj) [Talolliset] Ruotu 137:Ruod+V

Peer (Hatzola) [Talolliset] Ruotu 138:Ruod+V

Martin

Hendrich Madtsson (Kiskilanemj) [Talolliset] Ruotu 135:Ruod+V (Kiskilanemj) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Martinen

Påll (Randois) [Talolliset] Ruotu 139:Ruod+V

Mattulain

Isack (Kangankyllä) [Talolliset] Ruotu 137:Ruod+V

Mullj

Peer Pållsson (Warenmaa) [Talolliset] Ruotu 141:Ruod+V

Mustakuckj

Anders Andersson (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 87 Baranoff:Ruod+V

Mustoin

Nielss Hendrichsson (Mustola) [Talolliset] Ruotu 139:Ruod+V

Månåin

Staffan (Heetajärffwi) [Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys] Ruotu Lilliesköld:Ruod+V

NAlkuun

Neula

Lars Pålsson (Lehikola) [Talolliset] Ruotu 140:Ruod+V

Nopoin

Peer Madtsson (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 87 Baranoff:Ruod+V

Nulpon

Lars Andersson (Patela) [Ratsastalot] Ruotu 51 Ratsastalot:Ruod+V

OAlkuun

Oinoin

Madtz Mårthensson (Kangankyllä) [Talolliset] Ruotu 137:Ruod+V

PAlkuun

Pafwilain

Påll (Kuntilanmäkj) [Talolliset] Ruotu 140:Ruod+V

Parckinen

Peer (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 86 Baranoff:Ruod+V

Pardain

Jöns (Surmeniemj) [Talolliset] Ruotu 142:Ruod+V

Niels (Summala) [Talolliset] Ruotu 136:Ruod+V

Thommas Jönsson (Summala) [Talolliset] Ruotu 136:Ruod+V

Pasain

Jönss (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 86 Baranoff:Ruod+V

Pasainn

Lars (Surmeniemj) [Talolliset] Ruotu 142:Ruod+V

Pedickein

Hendrich Jönsson (Hatzola) [Talolliset] Ruotu 138:Ruod+V

Madtz (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 87 Baranoff:Ruod+V

Peedakein

Thomas (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 87 Baranoff:Ruod+V

Peekurin

Mårthen (Pekurilla) [Ratsastalot] Ruotu 51 Ratsastalot:Ruod+V

Pekoinen

Staffan [Baranoffin läänitys] Ruotu 86 Baranoff:Ruod+V

Pekurin

Oloff Staffansson (Mäkiös) [Talolliset] Ruotu 139:Ruod+V

Pelckin

Johan (Surnemj) [Ratsastalot] Ruotu 49 Ratsastalot:Ruod+V

Pelginen

Lars (Surmeniemj) [Talolliset] Ruotu 142:Ruod+V

Pelkin

Johan (Surnemj) [Ratsastalot] Väenottoluettelo

Petainen

Christer Andersson (Kaihumäkj) [Talolliset] Ruotu 135:Ruod+V

Pispainen

Påll (Laukala) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin:Ruod+V

Pulckin

Jöns (Kuntilanmäkj) [Talolliset] Ruotu 140:Ruod+V

Pulckinen

Anders (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 87 Baranoff:Ruod+V

Pulkinen

Bengdt Peersson (Rokolaby) [Baranoffin läänitys] Ruotu 86 Baranoff:Ruod+V

Eskell (Laukala) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin:Ruod+V

Peer (Rokolaby) [Baranoffin läänitys] Ruotu 86 Baranoff:Ruod+V

Puroin

Johan Larsson (Purhola) [Ratsastalot] Ruotu 50 Ratsastalot:Ruod+V

Johan Peersson (Purhola) [Ratsastalot] Ruotu 50 Ratsastalot:Ruod+V

Puttkoinen

Hendrich (Kaihumäkj) [Talolliset] Ruotu 135:Ruod+V

Pyhöin

Anders Andersson (Surmeniemj) [Talolliset] Ruotu 142:Ruod+V

Pylckein

Clemet (Kuntilanmäkj) [Talolliset] Ruotu 140:Ruod+V

Pylckoin

Oloff (Kuntilanmäkj) [Talolliset] Ruotu 140:Ruod+V

Pölläin

Lars Eskelsson (Pöllölä) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin:Ruod+V

Pöndöin

Lars (Heinola) [Rakuunatalot] Ruotu 8 Rakuunatalot:Ruod+V

RAlkuun

Randoinen

Lars Erichsson (Randois) [Talolliset] Ruotu 144:Ruod+V

Rasain

Madtz (Soinemj) [Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys] Ruotu Lilliesköld:Ruod+V

Rasainen

Peer (Rasala) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin:Ruod+V

Rehuinen

Påll Andersson (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 86 Baranoff:Ruod+V

Rimj

Madtz Oloffsson (Remojärffwj) [Jöns Rosenschmidtin läänitys] Ruotu Rosenschmidt:Ruod+V

Rimpi

Peer (Kangankylä) [Talolliset] Ruotu 137:Ruod+V

Rockolain

Christer (Hapataifwal) [Baranoffin läänitys] Ruotu 85 Baranoff:Ruod+V

Hans (Rokolaby) [Baranoffin läänitys] Ruotu 86 Baranoff:Ruod+V

Peer Andersson (Metula) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin:Ruod+V

Rokolain

Lars Andersson (Rokolaby) [Baranoffin läänitys] Ruotu 86 Baranoff:Ruod+V

Rusa

Mickel Peersson (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 87 Baranoff:Ruod+V

Ruttu

Jöran Jöransson (Knutilamäkj) [Ratsastalot] Ruotu 52 Ratsastalot:Ruod+V

Peer (Knutilamäkj) [Ratsastalot] Ruotu 52 Ratsastalot:Ruod+V

Ruttu (Hytiein Ruttu)

Peer (Knutilamäkj) [Ratsastalot] Ruotu 52 Ratsastalot:Ruod+V

Ryhäinen

Pål (Heetajärffwi) [Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys] Ruotu Lilliesköld:Ruod+V

Råikoin

Lars Larsson (Hatzola) [Talolliset] Ruotu 138:Ruod+V

Rångain

Jöran Erichsson (Kiskilanemj) [Talolliset] Ruotu 135:Ruod+V

Madz Jönsson (Kiskilanemj) [Talolliset] Ruotu 135:Ruod+V

Mårthen (Surnemj) [Ratsastalot] Ruotu 49 Ratsastalot:Ruod+V

Rångoin

Thomas (Surmeniemj) [Talolliset] Ruotu 142:Ruod+V

Råpoin

Peer Pållsson (Warenmaa) [Talolliset] Ruotu 141:Ruod+V

Röttu

Jöran Jöransson (Knutilanmäkj) [Ratsastalot] Väenottoluettelo

SAlkuun

Skomakare

Hendrich Segfredsson [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Smedh

Erich Thomasson (Ingila) [Ratsastalot] Ruotu 52 Ratsastalot:Ruod+V

Soickain

Peer Hendersson (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 87 Baranoff:Ruod+V

Soikain

Anders (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 86 Baranoff:Ruod+V

Sopain

Johan Madtsson (Sopala) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin:Ruod+V

Sopainen

Hendrich Johansson (Sopala) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin:Ruod+V

Suikoin

Oloff (Turakala) [Talolliset] Ruotu 136:Ruod+V

Oloff Oloffsson (Turakala) [Talolliset] Ruotu 136:Ruod+V (Turakala) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Såpain

Johan Madtsson [Nassokinin läänitys] Väenottoluettelo

TAlkuun

Taipal

Anders Oloffsson (Purhola) [Ratsastalot] Ruotu 50 Ratsastalot:Ruod+V (Purhola) [Ratsastalot] Väenottoluettelo

Oloff Andersson (Purhola) [Ratsastalot] Ruotu 50 Ratsastalot:Ruod+V

Tarckiain

Cossma (Cosmala) [Jöns Rosenschmidtin läänitys] Ruotu Rosenschmidt:Ruod+V

Oloff (Hatzola) [Talolliset] Ruotu 138:Ruod+V

Teifwain

Jöns [Henrik Arvidsson Suurmanin läänitys] Ruotu Suurman:Ruod+V

Teifwoin

Lars Oloffsson (Toifwola) [Talolliset] Ruotu 140:Ruod+V

Tenhuin

Påål [Ratsastalot] Ruotu 52 Ratsastalot:Ruod+V

Tenhuinen

Oloff (Mäckiös) [Talolliset] Ruotu 136:Ruod+V

Tirroin

Oloff Hansson (Kiskilanemj) [Talolliset] Ruotu 135:Ruod+V

Peer Hansson (Kurikala) [Jöns Rosenschmidtin läänitys] Ruotu Rosenschmidt:Ruod+V

Toifwoinen

Madtz [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Tolfwain

Peer (Pitkalax) [Baranoffin läänitys] Ruotu 86 Baranoff:Ruod+V

Tuchalain

Oloff (Tuchalla) [Talolliset] Ruotu 141:Ruod+V

Tuchilain

Oloff Hansson (Tuchalla) [Talolliset] Ruotu 141:Ruod+V

Turakain

Johan (Maifwela) [Rakuunatalot] Ruotu 8 Rakuunatalot:Ruod+V

Oloff Oloffsson (Hatzola) [Talolliset] Ruotu 137:Ruod+V

Påll Johansson (Maifwela) [Rakuunatalot] Ruotu 8 Rakuunatalot:Ruod+V

Turickain

Lars Peersson (Turakala) [Ratsastalot] Väenottoluettelo

Turrokain

Peer Johansson (Maifwala) [Rakuunatalot] Väenottoluettelo

Turuckain

Christer (Turakala) [Ratsastalot] Ruotu 51 Ratsastalot:Ruod+V

Lars Peersson (Turakala) [Ratsastalot] Ruotu 51 Ratsastalot:Ruod+V

Tårackain

Oloff (Hatzola) [Talolliset] Ruotu 138:Ruod+V

UAlkuun

Uckoin

Thomas (Patela) [Rakuunatalot] Ruotu 8 Rakuunatalot:Ruod+V

VWAlkuun

Wachwoin

Bengdt Peersson (Hatzola) [Talolliset] Ruotu 138:Ruod+V

Wainickain

Simon (Lehikola) [Talolliset] Ruotu 140:Ruod+V

Wanhainen

Oloff (Mäkiös) [Talolliset] Ruotu 138:Ruod+V

Wassara

Peer (Hötyby) [Talolliset] Ruotu 136:Ruod+V

Weijalain

Peer Sigfredsson (Kaihumäkj) [Talolliset] Ruotu 135:Ruod+V

Weisein

Eskell (Pallala) [Rakuunatalot] Ruotu 8 Rakuunatalot:Ruod+V

Wennelein

Mårten (Mäcköös) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin:Ruod+V

Wäster

Peer Jackobsson (Warenmaa) [Talolliset] Ruotu 141:Ruod+V

Wätäin

Peer Hendrichsson (Tyrymäckj) [Ratsastalot] Ruotu 50 Ratsastalot:Ruod+V

ÄAlkuun

Ä__icka

Peer Jönsson (Warenmaa) [Talolliset] Ruotu 141:Ruod+V

Tässä hakemistossa on yhteensä 244 nimeä

© Maija-Liisa Laakso 2023