AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1655 nimihakemisto

Juva ruodutusluettelo 1655

Ruodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Erich Gorgoniuson, (Kiskelanimij) Ratsastalot

Hendrich Simmonson, (Paiusalm) Nassokin

Johan Kosmanson, (Hottilla) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Jöran Person, (Rokolaby) Ruotu 88 Baranoff

Per Hanson, (Rokolaby) Ruotu 88 Baranoff

Tohmas Johanson, (Sumala) Ruotu 109

Tomas Jönson, (Soiniemi) Lilliensköld

AAlkuun

Antoin

Knut, (Soiniemi) Ruotu 108

Auffuinen

Anders, (Aufwila) Ruotu 113

Aufuinen

Matz Matzon, (Aufwila) Ruotu 113

Aufwin

Hendrich Person, (Aufwila) Ruotu 110

Aulnen

Simmon Person, (Soiniemi) Lilliensköld

CAlkuun

Condia

Philpus, (Randois) Ratsastalot

Cosmain

Johan, (Cosmala) Ruotu 109

FAlkuun

Fråsti

Lars, (Hetaiärfwij) Lilliensköld

HAlkuun

Haikarain

Jöran Jönson, (Haloijla) Ruotu 111

Halloin

Per Michelson, (Haloijla) Ruotu 111

Halloinen

Påhl, (Rokolaby) Ruotu 88 Baranoff

Hamain

Anders, (Lefwola) Nassokin

Harminen

Matz, (Rokolaby) Ruotu 88 Baranoff

Hatzoin

Hemmin, (Hatzola) Ruotu 108

Heilain

Johan Person, (Rokolaby) Ruotu 87 Baranoff

Niels Person, (Rokolaby) Ruotu 87 Baranoff

Oluff, (Rokolaby) Ruotu 87 Baranoff

Heimilä

Eskel Staphanson, (Mekeis) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Heinoin

Lars Oluffson, (Heinola) Ruotu 111

Oluff, (Laukala) Nassokin

Oluff Nilson, (Heinola) Ruotu 111

Per, (Lefwola) Nassokin

Hemmelein

Samuel, (Knutilanmäkij) Ruotu 110

Hemmellein

Hendrich Johanson, (Murdois) Ruotu 110

Henninen

Staphan Oluffson, (Meijawala) Ruotu 112

Herrain

Christer, (Härkelä) Ruotu 108

Hirffuinen

Per, (Worenmaa) Ruotu 112

Hulkonoi

Anders Tomasson, Vero- ja kruununtilat:VäenO

Huttuin

Jons Jönson, (Randoiss) Nassokin

Hyffuoin

Per Person, (Surinemi) Ruotu 108

Hytolein

Matz Rasmusson, (Hötöyis) Ruotu 108

Hålkain

Anderss Tohmason, (Palosby) Ruotu 108

Håttin

Hendrich Simmonson, (Hattila) Ruotu 110

Johan Cosmason, (Hattila) Ruotu 110

Härkain

Lars Nielson, (Randåis) Nassokin

Härkein

Sigfred, (Rokolaby) Ruotu 88 Baranoff

Härkin

Hendrich Johanson, (Mekios) Ratsastalot

Härkinen

Påhl Matzson, (Rokolaby) Ruotu 87 Baranoff

Härkäin

Larss Nielson, (Randoiss) Nassokinin läänitys:VäenO

Matz Påhlson, (Härkällä) Nassokin

Niels, (Randåis) Nassokin

Per, (Härkällä) Nassokin

Härköinen

Påhl, (Soiniemi) Lilliensköld

Häsäinen

Oluff, (Surinemi) Ruotu 108

IAlkuun

Ihalain

Mårten Nilson, (Murdois) Ruotu 113

Ikoin

Staphan, (Rokolaby) Ruotu 87 Baranoff

Ikoinen

Tohmas, (Turkala) Ruotu 110

Ilmar

Anders, (Mekios) Ratsastalot

Eskell Anderson, (Meckois) Ratsastalot:VäenO

Eskell Andersson, (Mekios) Ratsastalot

Immoin

Tohmas, (Suriniemi) Ruotu 110

Tohmas Oluffson, (Kangankyla) Ruotu 109

Immoinen

Peeter, (Kangankyla) Ruotu 109

Thomass Oluffson, (Kankankylä) Vero- ja kruununtilat:VäenO

JAlkuun

Jarrain

Påhl, (Wechmais) Ruotu 113

KAlkuun

Kechkinen

Påhl Person, (Rokolaby) Ruotu 88 Baranoff

Keistinen

Påhl, (Sapala) Nassokin

Kemilein

Eskell Staphanson, (Mekiös) Ruotu 111

Staphan Eskelson, (Mekiös) Ruotu 111

Kempin

Per Jönson, (Mennimäkij) Ruotu 113

Keskinen

Phillpus, (Härkelä) Ruotu 108

Ketturin

Pål Jönson, (Hetaiärfwij) Ruotu 111

Kiemelain

Niels, (Mekiois) Ruotu 109

Kijluin

Lars Oluffson, (Rokolaby) Ruotu 87 Baranoff

Kiskinen

Nils, (Kiskelakaskis) Ratsastalot

Nils Philipson, (Iongila) Ruotu 112

Kiukan

Anders, (Rokolaby) Ruotu 88 Baranoff

Tönne Anderson, (Rokolaby) Ruotu 88 Baranoff

Kiukas

Tönne Anderson, (Rokolaby) Baranoffin läänitys:VäenO

Kondiain

Henrich, (Keihumäkij) Ruotu 108

Korhoinen

Eskell, (Rokolaby) Ruotu 87 Baranoff

Jöran, (Rokolaby) Ruotu 87 Baranoff

Kotilain

Tommas, (Soiniemi) Lilliensköld

Kupsa

Påhl, (Kiskila) Ruotu 109

Kupsoin

Per Larson, (Kiskila) Ruotu 109

Kurikain

Per Jönson, (Worenmaa) Ruotu 112

Kärkein

Per Påhlson, (Wechmais) Ruotu 113

Kärki

Sigfredh Person, (Haikarila) Ruotu 111

LAlkuun

Lambin

Jöns Michelson, (Worenmaa) Ruotu 112

Mårten, (Worenmaa) Ruotu 112

Langinen

Matz Jönson, (Teifwala) Ruotu 113

Lautiain

Johan Anderson, (Kasintaipal) Ruotu 108

Lars Person, (Kiskelakaskis) Ratsastalot

Leffuein

Oluff, (Lefwola) Nassokin

Leikoin

Per, (Lefuola) Nassokin

Leinoin

Per Jörenson, (Worenmaa) Ruotu 112

Lenginen

Matz Jönson, (Teifuala) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Lengoinen

Jöns Jönson, (Teifwala) Ruotu 113

Leskinen

Johan, (Läskilla) Nassokin

Matz, (Läskilla) Nassokin

Per, (Läskilla) Nassokin

Per Anderson, (Wisala) Nassokin

Lewoinen

Jöns Jönson, (Lefuola) Nassokin

Limata

Jöns Bengtson, (Rokolaby) Ruotu 87 Baranoff

Lipsoin

Niels, (Lipsala) Nassokin

MAlkuun

Maarain

Per Jönson, (Marala) Ruotu 113

Påhl, (Randois) Ratsastalot

Mardikain

Per Eskelson, (Kangankyla) Ruotu 109

Martekain

Per, (Wechmais) Ruotu 113

Martinen

Per, (Hatzola) Ruotu 109

Monoin

Staphan, (Hetaiärfwij) Lilliensköld

NAlkuun

Neula

Lars Påhlson, (Lekoila) Ruotu 111

Nulpoin

Anders, (Paikola) Ratsastalot

Nurinen

Larss Tomasson, (Turkala) Ruotu 110

Nåppoin

Per Hanson, (Rokolaby) Ruotu 88 Baranoff

Per Mattson, (Rokolaby) Ruotu 88 Baranoff

OAlkuun

Oikarin

Jönss, (Hytiois) Brennerfelt

PAlkuun

Pardain

Lars Nilson, (Sumala) Ruotu 111

Parkinen

Per, (Rokolaby) Ruotu 87 Baranoff

Patinen

Christer Andersson, (Koihumäkij) Ruotu 108

Pedikain

Matz, (Rokolaby) Ruotu 88 Baranoff

Tomas, (Rokolaby) Ruotu 87 Baranoff

Pekurin

Oluff, (Pekurila) Ruotu 109

Pelikain

Henrich Jönson, (Ollikala) Ruotu 113

Pelkinen

Lars, (Härkälä) Ruotu 113

Penna

Påhl, (Remoijärff) Ruotu 112

Persainen

Jöns, (Rokolaby) Ruotu 87 Baranoff

Peuhoin

Anders Anderson, (Worenmaa) Ruotu 112

Anders Eskelson, (Worenmaa) Ruotu 112

Pilkin

Clemet, (Pilkiälä) Ruotu 112

Pispain

Påhl, (Jokela) Nassokin

Puhlkin

Anders, (Rokolaby) Ruotu 87 Baranoff

Pulkin

Anders Bengtson, (Rokolaby) Ruotu 87 Baranoff

Påhl Pehrson, (Rokolaby) Ruotu 87 Baranoff

Pulkinen

Jöns, (Knutilanma) Ruotu 112

Pundainen

Johan, (Surineemi) Ruotu 108

Puttkoin

Henrich, (Kaihumäkij) Ruotu 108

Pöllöin

Lars Eskelson, (Pöllölä) Nassokin

RAlkuun

Randoin

Tomas Erichson, (Randoila) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Rasa

Matz Mickelson, (Soiniemi) Lilliensköld

Rasain

Per, (Rasala) Nassokin

Remi

Matz, (Remoierfwij) Rosenschmidt

Repoin

Per Påhlson, (Wechmais) Ruotu 112

Rimpi

Per Matzson, (Kangankyla) Ruotu 109

Rokolain

Anders, (Rokolaby) Ruotu 87 Baranoff, (Rokolaby) Baranoffin läänitys:VäenO

Christer, (Rokolaby) Ruotu 87 Baranoff

Hans, (Rokolaby) Ruotu 87 Baranoff

Jöran, (Rokolaby) Ruotu 87 Baranoff

Lars, (Rokolaby) Ruotu 87 Baranoff

Rokulain

Per Anderson, (Mietula) Nassokin

Rongoin

Jören Erichson, (Surineenoin) Ruotu 108

Rotzalain

Oluff Andersson, (Turkala) Ruotu 110

Ruhinen

Anders Person, (Rokolaby) Ruotu 87 Baranoff

Ryhoin

Påhl, (Hetaiärfwij) Lilliensköld

Rångain

Matz Jörenson, (Surinemi) Ruotu 108

SAlkuun

Solki

Matss Nilson, (Ouchkala) Ruotu 112

Matz Nielson, (Tukalla) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Såpoinen

Hendrich, (Sapala) Nassokin

Säilanen

Anders, (Rokolaby) Ruotu 87 Baranoff

Per Johanson, (Rokolaby) Ruotu 87 Baranoff

TAlkuun

Taipal

Oluff Anderson, (Kiskelanimij) Ratsastalot

Tarkia

Per Påhlson, (Pilkiälä) Ruotu 112

Tarkiain

Jöns Oluffson, (Hatzola) Ruotu 110

Kosman, (Kosmala) Rosenschmidt

Teiffuain

Matz, (Teifwälä) Suurman

Michel Michellson, (Teiffuala) Henrik Arvidsson Suurmanin läänitys:VäenO

Teifwoin

Anders Olufson, (Murdois) Ruotu 110

Teiwain

Mickell Mickelson, (Teifwälä) Suurman

Tenhuin

Lars Olufson, (Mekiois) Ruotu 109

Tiroin

Oluff Hanson, (Surineenoin) Ruotu 108

Tolffuanen

Per, (Rokolaby) Ruotu 87 Baranoff

Turakain

Christer, (Paikola) Ratsastalot

Olof, (Turkala) Ruotu 109

Turekain

Oloff Oluffson, (Hatzola) Ruotu 110

Tyrynen

Per, (Nurckala) Rosenschmidt

UAlkuun

Ukoinen

Hendrich, (Soinemij) Pamp

VWAlkuun

Wachwain

Oloff, (Turkala) Ruotu 111

Wachwoin

Bengt Person, (Petola) Ruotu 109

Wasara

Per, (Kijskilä) Ruotu 108

Wihwain

Påhl Tomason, Vero- ja kruununtilat:VäenO

Wisawaino

Påhl Tohmasson, (Palosby) Ruotu 108

Wästerin

Per Jönson, (Wechmais) Ruotu 113

Tässä hakemistossa on yhteensä 179 nimeä

© Maija-Liisa Laakso 2020