AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1676 nimihakemisto

Juva ruodutusluettelo 1676

Ruodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  B  C  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  B  C  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Christerssonn, (Turokala) Ruotu 12, Irtolaiset:VäenO

Anders Michellssonn, (Haunila) Ruotu 15

Anders Olofssonn, (Turokala) Ruotu 13

Arfwedh Thomasson, Irtolaiset:VäenO

Bengdt, (Hötym by) Ruotu 34

Christer Christersson, (Pitkelax) Baranoffin läänitys:VäenO

Christer Clemetssonn, (Pylkälä) Ruotu 16

Christer Larssonn, (Heinola) Ruotu 39

Dafwedh Larssonn, (Palåis) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Elias Hindrichssonn, (Håttila) Ruotu 15

Erich Erichsson, (Laitala) Ruotu 11

Erich Erichssonn, (Laukala) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Erich Jönssonn, (Maiwala) Ruotu 13

Hans Erichssonn, (Wächmais) Ruotu 11

Hans Johanssonn, (Kaskis) Ruotu 30

Hindrich Bengdtsson, (Kaskis) Ruotu 26

Hindrich Jönssonn, (Koisalajärfwj) Ruotu 12

Isack Bengdtssonn, (Ylliwässi) Ruotu 5 Baranoff

Isack Johanssonn, (Järfwenpä) Sotilaiksi määrätyt:VäenO

Isack Nielssonn, (Håttila) Ruotu 14

Jacob Anderssonn, (Hötyenby) Ruotu 13

Jacob Hindrichssonn, Irtolaiset:VäenO

Johan Eskelssonn, (Murdois) Sotilaiksi määrätyt:VäenO

Johan Hindrichssonn, (Remojärfwj) Ruotu 13

Johan Larssonn, (Kangais) Ruotu 36, (Pochiais) Ruotu 37

Johan Matssonn, (Kilpola) Ruotu 28

Johan Michellssonn, (Teifwala) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Jöns Anderssonn, (Läskälä) Ruotu 1 Nassokin

Jöns Månsson, (Yliwäsi) Sotilaiksi määrätyt:VäenO

Jöns Påfwelssonn, (Hetajärfwi) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Kåstiain Eskellsson, (Näringh) Ruotu 12

Lars Bertellssonn, (Kangais) Ruotu 36

Lars Clemetsson, (Pylkälä) Ruotu 16

Lars Hindrichssonn, (Laitala) Ruotu 11, (Koisalajärfwj) Ruotu 12

Lars Larsson, (Mifwala) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Lars Larssonn, (Maiwala) Ruotu 13

Lars Michellssonn, (Kaihumäkj) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Lars Oloffssonn, (Turakala) Sotilaiksi määrätyt:VäenO

Lars Olofssonn, (Nårila) Ruotu 14

Lars Peersson, (Turakala) Sotilaiksi määrätyt:VäenO

Larss Michelsson, (Kaihumäkj) Ruotu 29

Larss Tönnesson, (Kaihumäkj) Ruotu 29

Madtz Larsson, (Purhola) Sotilaiksi määrätyt:VäenO

Madtz Larssonn, (Ylliwäsi) Ruotu 4 Baranoff

Madtz Madtssonn, (Kilpola) Vero- ja kruununtilat:VäenO, (Laukala) Sotilaiksi määrätyt:VäenO

Markus Jacobssonn, Irtolaiset:VäenO

Mats Olofsson, (Remojärfwj) Ruotu 40

Matz Anderssonn, (Patela) Ruotu 14

Matz Johanssonn, (Kaskis) Ruotu 15

Matz Matsson, (Teifwala) Ruotu 27, (Kilpola) Ruotu 28

Mårthen Bertellssonn, (Hatzola) Ruotu 39

Olof Larssonn, (Purhola) Ruotu 11

Olof Olofssonn, (Turokala) Ruotu 12

Oloff Anderssonn, (Teifwala) Vero- ja kruununtilat:VäenO, (Taipall) Sotilaiksi määrätyt:VäenO

Oloff Staffanssonn, (Ahola) Ruotu 1 Nassokin

Peer Eskellsson, (Mäckios) Ruotu 14

Peer Eskellssonn, (Mäkiöis) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Peer Larssonn, (Turokala) Ruotu 13

Peer Madtssonn, (Pitkelax) Ruotu 6 Baranoff, Torpare, (Worilax) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Peer Matssonn, (Pitkelax) Ruotu 6 Baranoff, Torpare

Peer Olofssonn, (Maifwala) Ruotu 28

Peer Peersson, (Näringh) Ruotu 12

Peer Peerssonn, (Härckälä) Ruotu 14, (Kangais) Ruotu 15

Peer Påfwelssonn, (Remojärfwi) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Peer Pååhlssonn, (Tyrimäckj) Ruotu 15

Pether Larssonn, (Kaskis) Ruotu 13

Påhl Hanssonn, (Kockala) Ruotu 27

Samuell Peerssonn, (Lautiala) Ruotu 11

Simon Hindrichssonn, (Håttila) Ruotu 37, (Håttila) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Simon Peerssonn, (Randois) Nassokinin läänitys:VäenO

Stafan Pååhlsson, (Kiskilaniemj) Ruotu 12

Staffan Johanssonn, (Ahola) Ruotu 1 Nassokin

Thomas Bertellssonn, (Taipall) Sotilaiksi määrätyt:VäenO

AAlkuun

Achoin

Anders, (HeetaJärfwj) Ruotu 38

Hindrich Christerssonn, (HeetaJärfwj) Ruotu 38

Matz Matsson, (Kangais) Ruotu 26

Ahoinen

Anders, Irtolaiset:VäenO

Aufwinn

Madtz Madtsson, (Aufwila) Ruotu 32

BAlkuun

Bengdtin

Anders, (Lehikola) Ruotu 33

CAlkuun

Cossmain

Abraham Hindrichsson, (Maifwaia) Ruotu 33

Hindrich Hindrichssonn, (Maifwaia) Ruotu 33

GAlkuun

Grabbe

Berendt, (Mämmumäkj) Ruotu 11

HAlkuun

Haickarain

Hindrich Jörensson, (Haikarala) Ruotu 39

Simon Jörensson, (Haikarala) Ruotu 38

Haikarin

Hindrich, (Maifwala) Ruotu 35

Jöns Hindrichsson, (Maifwala) Ruotu 35

Peer Hindrichsson, (Maifwala) Ruotu 35

Halloin

Michell Larsson, (Kaskis) Ruotu 13

Peer Sigfredsson, (Härckälä) Ruotu 36

Halloinen

Jöns Peerssonn, (Halloila) Ruotu 15

Lars Peerssonn, (Halloila) Ruotu 15

Haloin

Abraham Peerssonn, (Haloila) Ruotu 38

Larss Michelson, (Kaskis) Ruotu 26

Michell Peersson, (Haloila) Ruotu 38

Peer Påhlssonn, (Pitkelax) Ruotu 6 Baranoff, Torpare

Påell Peerssonn, (Pitkelax) Ruotu 6 Baranoff, Torpare

Hamuin

Lars, (Lefwola) Ruotu 2 Nassokin

Harmain

Pååhl, (Ylliwäsi) Ruotu 4 Baranoff

Hauska

Bengdt Thomasson, (Näringh) Ruotu 40

Heilain

Johan Nielsson, (Marala) Ruotu 35

Niels, (Marala) Ruotu 35

Pååhl Pååhlsson, (Rångala) Ruotu 30

Heimoin

Oloff, Irtolaiset:VäenO

Tuback, Irtolaiset:VäenO

Heinoin

Anders, (Randois) Ruotu 31

Bengt Thomasson, (Karkiamaa) Ruotu 40

Johann, (Heinola) Ruotu 39

Lars Larssonn, (Heinola) Ruotu 39

Michell, (Worenma) Ruotu 34

Pether, (Worenma) Ruotu 34

Simon, (Jockela) Nassokin, Plåck

Heinoinen

Niels, Irtolaiset:VäenO

Olof, (Heinola) Ruotu 39

Helpainen

Påhl, Irtolaiset:VäenO

Herköinen

Jöran, Irtolaiset:VäenO

Hirfwoin

Peeter Frantsson, (Worenma) Ruotu 29

Hormain

Pååhl Påfwelsson, (Hötym by) Ruotu 33

Hulckoin

Anders Larsson, (Palois) Ruotu 30

Dafwidh Larsson, (Palois) Ruotu 30

Huttinen

Cåssman, (Jockela) Nassokin, Plåck

Huttuin

Hindrich Peersson, (Aufwila) Ruotu 27

Huttuinen

Johan, (Taipall) Ruotu 30

Hyfwoin

Olof, (Kettula) Ruotu 29

Olof Olofsson, (Kettula) Ruotu 29

Hångainen

Peer Johansson, (Immola) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Håttin

Christer Cåssmasson, (Håttila) Erichsson, Plåck

Johan Erichsson, (Håttila) Ruotu 36

Häckinen

Lars, (Pylläkälä) Ruotu 29

Häilain

Niels Nielssonn, (Ylliwäsi) Ruotu 4 Baranoff

Nielss Johansson, (Ylliwäsi) Ruotu 4 Baranoff

Påell Nielssonn, (Ylliwäsi) Ruotu 4 Baranoff

Hämäläin

Hindrich Hindrichsson, (Näringh) Ruotu 39, (Näringh) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Knut Knutssonn, (Knutilamäkj) Ruotu 28

Lars Samuellsson, (Knutilanmäki) Ruotu 33

Niels, (Tuchkala) Ruotu 33

Peer Peersson, (Murdois) Ruotu 33, (Pohiais) Lilliensköld, Plåck

Philpus Hindrichsson, (Näringh) Ruotu 39

Häninen

Olof Olofsson, (Maifwala) Ruotu 27

Hännin

Anders, (Näringh) Ruotu 33

Staffan, (Pochiais) Ruotu 35

Härcköin

Jöran, (Haikarala) Ruotu 39

Härkäin

Jönss Pååhlsson, (Härkälä) Ruotu 2 Nassokin

Lars Nielssonn, (Randois) Ruotu 1 Nassokin

Peer Nielssonn, (Randois) Ruotu 1 Nassokin

Simon Peerssonn, (Randois) Ruotu 1 Nassokin

Härköinen

Påhl, Irtolaiset:VäenO

Hötyläin

Abraham Peersson, (Hötyis) Ruotu 40, (Hötyis) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Peer Peerssonn, (Hötyis) Ruotu 41

IAlkuun

Ickoin

Hans Olofssonn, (Kockala) Ruotu 27

Hindrich Larsson, (Pochiais) Ruotu 37

Lars, (Pochiais) Ruotu 37

Ikoin

Christer Christerssonn, (Pitkelax) Ruotu 6 Baranoff, Torpare

Peer Christersson, (Pitkelax) Ruotu 6 Baranoff, Torpare

Immoin

Christer Thomasson, (Suriniemj) Ruotu 26

Lars Peersson, (Kangais) Ruotu 36

Lars Peerssonn, (Kangais) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Immoinen

Peer, (Kangais) Ruotu 15

Ingeroinen

Peer, (Kättula) Ruotu 11

JAlkuun

Jackoin

Hindrich, (Wächmais) Ruotu 35

Jusseroin

Pååhl Jönnsson, (Maiwala) Ruotu 40

KAlkuun

Kaipain

Larss Peersson, (Kangais) Ruotu 30

Peer Pååhlsson, (Kangais) Ruotu 29

Kaipainen

Lars Pethersonn, (Tyrinmäki) Ruotu 31

Peer, (Tyrinmäki) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Petter, (Tyrinmäki) Ruotu 31

Kalloin

Pååhl Matsson, (Kilpola) Ruotu 14

Kaloin

Matz Påhlssonn, (Kilpola) Ruotu 28

Karfwinen

Jören, (Ylliwässi) Ruotu 5 Baranoff

Kaupinen

Johan, (Worenma) Ruotu 34

Keistin

Påhl Olofsson, (Summala) Ruotu 31

Påhl Peersson, (Såpala) Ruotu 2 Nassokin

Kilckin

Olof Jöranssonn, (Kiskilanniemj) Ruotu 31

Kilpoinen

Christer, Irtolaiset:VäenO

Kiskinen

Anders Andersson, (Kiskilänniemi) Ruotu 37

Johann Pååhlsson, (Kiskilanniemj) Ruotu 31

Lars, (Kaskis) Sotilaiksi määrätyt:VäenO

Thomas, (Kiskilänniemi) Ruotu 37

Kituinen

Lars, (Ylliwässi) Ruotu 4 Baranoff

Kiukas

Jönns Peersson, (Pitkelax) Ruotu 6 Baranoff, Torpare

Nielss Erichsson, (Karkiama) Ruotu 13

Kiurulain

Hans Sigfredsson, (Kockala) Ruotu 26

Kiäriäin

Johan, (Tuchkala) Ruotu 14

Knappmakare

Oloff Larsson, Irtolaiset:VäenO

Korkiain

Peer Matsson, (Worilax) Ruotu 12

Stafan Matsson, (Worilax) Ruotu 12

Kuckoin

Lars Johansson, (Pohiais) Ruotu 31

Kulpoin

Christer Mårtenson, (Kulpola) Ruotu 13

Kupssa

Hindrich Påhlsson, (Kiskilaniemj) Ruotu 26

Pååhl Pååhlsson, (Kiskilaniemj) Ruotu 26

Kymäläin

Staffan Eskelsson, (Mäckios) Ruotu 14

Kårhoinen

Anders Eskellssonn, (Ylliwäsi) Ruotu 4 Baranoff

Anderss, (Ylliwäsi) Ruotu 4 Baranoff

Kåssmamuicku

Peer, (Näringh) Ruotu 32

Kättuin

Jöns Pååhlssonn, (HeetaJärfwj) Ruotu 38

Olof Jörensson, (HeetaJärfwj) Ruotu 38

LAlkuun

Lamain

Peer Larsson, (Suriniemi) Ruotu 11

Lambain

Michell Larsson, (Worenma) Ruotu 29

Lautiain

Johan, (Kasintaipall) Ruotu 37

Lars, (Kasintaipall) Ruotu 37

Leinoin

Madtz, Irtolaiset:VäenO

Leskin

Ifwardh Wijsassonn, (Wijssala) Ruotu 2 Nassokin

Madtz Peersson, Irtolaiset:VäenO

Pååhl Pååhlsson, (Läskälä) Ruotu 2 Nassokin

Lijkainen

Anders Oloffssonn, (Lefwola) Ruotu 2 Nassokin

Peer, (Lefwola) Ruotu 2 Nassokin

Lijkoinen

Peer, (Lefwola) Nassokinin läänitys:VäenO

Lijmatain

Christer, (HeetaJärfwj) Ruotu 38

Jacob, (Ylliwäsi) Ruotu 4 Baranoff

Oloff, (Ylliwäsi) Ruotu 4 Baranoff

Limatain

Pååhl, (Ahola) Ruotu 1 Nassokin

Lipsain

Niels Nielsson, (Kilpola) Ruotu 28

Peer Peersson, (Lipsala) Nassokin, Plåck

Littapä

Matz Eskellsson, (Kilpola) Ruotu 14

Längä

Pååhl Andersson, (Koikala) Ruotu 32

Längäin

Johan Peersson, (Pitkelax) Ruotu 6 Baranoff, Torpare

Peer Peerssonn, (Pitkelax) Ruotu 6 Baranoff, Torpare

Läskin

Erich Johansson, (Läskälä) Ruotu 2 Nassokin

Läskinen

Anders, (Wijsala) Nassokin, Plåck

Läskäin

Pååhl Johansson, (Läskälä) Ruotu 2 Nassokin

Läskäinen

Peer Anderssonn, (Läskälä) Ruotu 1 Nassokin

MAlkuun

Maarain

Johan, Irtolaiset:VäenO

Jöns Peersson, (Kockala) Ruotu 26

Maaroin

Matz, (Marala) Ruotu 32

Mardickain

Matz Peerssonn, (Wächmais) Ruotu 36

Olof Peersson, (Wächmais) Ruotu 35

Mardikain

Lars Peersson, (Kaihumäkj) Ruotu 29

Muicku

Peer, (Näringh) Ruotu 32

Mullj

Anders Peersson, (Näringh) Sotilaiksi määrätyt:VäenO

Mustoin

Lars Thomasson, (Hatzola) Ruotu 32

Michell Thomasson, (Hatzola) Ruotu 32

Mustoinen

Hindrich, Irtolaiset:VäenO

Jöns Peersson, (Rasala) Ruotu 2 Nassokin

Lars Thomasson, (Hatzola) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Måndoinen

Christer, (Råckala) Ruotu 5 Baranoff

Hans, (Råckala) Ruotu 5 Baranoff

NAlkuun

Narin

Peer Pååhlsson, (Näringh) Ruotu 40

Nopoinen

Michell Peersson, (Kåickala) Ruotu 5 Baranoff, (Kockala) Baranoffin läänitys:VäenO

Peer, (Kåickala) Ruotu 5 Baranoff

Peer Madtsson, (Pitkelax) Ruotu 6 Baranoff, Torpare

Nulpoin

Anders Larsson, (Ollikala) Ruotu 12

OAlkuun

Oikarin

Pether Mårthensson, (Teifwala) Ruotu 27

Oinoin

Matz Mårthensson, (Mäckiöis) Ruotu 37

Sigfredh Madtssonn, (Mäckiöis) Ruotu 38

Oitin

Matz Nielsson, (Såinniemj) Ruotu 28

Orain

Hindrich, (Randois) Ruotu 16

PAlkuun

Pafwilain

Peer Påhlsson, (Remojärfwj) Ruotu 15

Pååhl Påfwelsson, (Remojärfwj) Ruotu 40

Pardain

Johan Thomasson, (Summala) Ruotu 31

Parkinen

Anders, (Ylliwäsi) Ruotu 4 Baranoff

Passain

Hindrich, (Matila) Lilliensköld, Plåck

Larss Larsson, (Kaihumäki) Ruotu 16

Passinen

Måns Jönssonn, (Ylliwäsi) Ruotu 4 Baranoff

Passoinen

Jören Staphanssonn, (Ollickala) Ruotu 32

Staphan, (Ollickala) Ruotu 32

Peckainen

Anders, (Yliwesi) Baranoffin läänitys:VäenO

Pedikain

Jöns Jörensson, (Ollickala) Ruotu 27

Pedikäin

Peer Påellsson, (Pitkelax) Ruotu 6 Baranoff, Torpare

Puhakain

Lars, (HeetaJärfwj) Ruotu 38

Pulkinen

Anders, (Ylliwässi) Ruotu 5 Baranoff

Bengdt, (Pulkila) Ruotu 4 Baranoff, (Ylliwässi) Ruotu 5 Baranoff

Hindrich Andersson, (Ylliwässi) Ruotu 5 Baranoff

Johann, (Ylliwässi) Ruotu 5 Baranoff

Matz Matsson, (Narila) Ruotu 16

Peer Johanss, (Pullkila) Ruotu 28

Pulkoin

Erich Eskellssonn, (Ahola) Ruotu 1 Nassokin

Putkinen

Madtz, (Narila) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Puttkin

Anders Madtzson, (Narila) Ruotu 40

Madtz Madtzsonn, (Narila) Ruotu 40

Pärnäin

Matz Peersson, (Laukala) Ruotu 30

Pöndin

Måns Månsson, (Matila) Lilliensköld, Plåck

Pöyhöin

Eskell Andersson, (Karkiama) Ruotu 34

Nielss Eskellssonn, (Karkiamaa) Ruotu 40

Pååhl Anderssonn, (Karkiama) Ruotu 34

RAlkuun

Rachaka

Samuell, Irtolaiset:VäenO

Rasain

Markus, (HeetaJärfwj) Ruotu 38

Peer Peersson, (Rasala) Ruotu 2 Nassokin

Reissäin

Matz Olofsson, (Hatzola) Ruotu 32

Resacka

Samuell, Irtolaiset:VäenO

Rimpj

Anders, Irtolaiset:VäenO

Rockolain

Anders Peersson, (Mietula) Ruotu 2 Nassokin

Roikoin

Johan Larsson, (Haikarala) Ruotu 26

Rokolainen

Anders Hanssonn, (Råckala) Ruotu 5 Baranoff

Hans, (Råckala) Ruotu 5 Baranoff

Lars Nielsson, (Råckala) Ruotu 5 Baranoff

Mårthenn, (Råckala) Ruotu 5 Baranoff

Ropoinen

Peer, Irtolaiset:VäenO

Rotzalain

Johan, (Kaskis) Ruotu 30

Ryhäin

Johann, (Männinmäkj) Ruotu 34

Lars Peerssonn, (Männinmäkj) Ruotu 34

Ryhäinen

Påhl, Irtolaiset:VäenO

Ryss

Lars Isacksson, (Näringh) Ruotu 33

Råckolainen

Lars, (Råckala) Ruotu 5 Baranoff

Råikoin

Johan Larssonn, (Haikarala) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Rångain

Jöran Erichsson, (Rångala) Ruotu 30

Jören Johansson, (Immola) Ruotu 35

Pether Johansson, (Immola) Ruotu 35

Råpoin

Anders Matssonn, (Karkiama) Ruotu 34

Påhl Matssonn, (Karkiama) Ruotu 34

Råpoinen

Påfwell Madtsson, (Karkiama) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Röhäin

Anders Peersson, (Ninimäkj) Sotilaiksi määrätyt:VäenO

Påfwel Peersson, (Ninimäkj) Sotilaiksi määrätyt:VäenO

SAlkuun

Safwolain

Thomas, (Kiskilänniemj) Ruotu 15

Seilain

Johann Peerssonn, (Pitkelax) Ruotu 6 Baranoff, Torpare

Sopain

Hindrich Peersson, (Såpala) Ruotu 2 Nassokin

Johan Hindrichssonn, (Såpala) Ruotu 2 Nassokin

Peer Hindrichssonn, (Såpala) Ruotu 2 Nassokin

Sålli

Matz, (Tuchkala) Ruotu 33

Såroin

Lars Månsson, (Soinniemj) Ruotu 31

Säckinen

Anders, (Pitkelax) Sotilaiksi määrätyt:VäenO

TAlkuun

Taipalain

Oloff Andersson, Irtolaiset:VäenO

Taipalainen

Thomas Bertellssonn, Irtolaiset:VäenO

Teifwain

Johan Michelssonn, (Teifwala) Ruotu 27

Michell Michellsson, (Teifwala) Ruotu 27

Niels Matsson, (Teifwala) Ruotu 27

Oloff Andersson, (Teifwola) Ruotu 33

Teifwoin

Anders, (Teifwola) Ruotu 32

Tenhuin

Johan Pååhlsson, (Mäckiöis) Ruotu 38

Terfwoin

Lars Mårtensson, (Worenma) Ruotu 29

Tihoinen

Philpus, Irtolaiset:VäenO

Tiroin

Peer Hansson, (Patela) Ruotu 26

Tirroin

Hans, (Suriniemi) Ruotu 36

Turakain

Olof, (Hatzola) Ruotu 39

Tålfwain

Lars Peerssonn, (Ylliwäsi) Ruotu 4 Baranoff

Täifwoin

Matz, (Jockais Prestegård) Ruotu 16

Olof, (Jockais Prestegård) Ruotu 16

UAlkuun

Uckoin

Matz Olofsson, (Såinniemj) Ruotu 28

Olof Olofssonn, (Såinniemj) Ruotu 28

Thomas, (Patela) Ruotu 14

VWAlkuun

Wachwain

Olof Andersson, (Pochiais) Ruotu 37

Wassarain

Anders, (Kaskis) Ruotu 31

Peer Andersson, (Kaskis) Ruotu 30

Wihawain

Lars, (Härckälä) Ruotu 36

Wijsalainen

Madtz Peersson, Irtolaiset:VäenO

Wäijalain

Peer Larssonn, (Weijala) Ruotu 30

Wäneläin

Påell Madtsson, (Pitkelax) Ruotu 6 Baranoff, Torpare

Wästerin

Anders Peersson, (Wächmais) Ruotu 36

Peer Peerssonn, (Wächmais) Ruotu 36

Wättein

Erich Mårthenssonn, (Kaskis) Ruotu 11

Tässä hakemistossa on yhteensä 338 nimeä

© Maija-Liisa Laakso 2021