AloitussivuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1639 ruodutusluettelo ☰ 

Juva ruodutusluettelo 1639

Nimet aakkosjärjestyksessä

Jokas Sochn

Wiborgz Lähns Roteringh pro Anno 1639. Stor Safwolax


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Härkälän kymmeneskunta ♦ Härkelä Tiondh

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 452

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Ei kylätietoa
Mårthen Söfringsson Rimpi 1 Rimppi
Per Wenein 1 Väänänen
Erich Rongain 1 Ronkainen
Oluf Persson Hyfwoin 1 Hyvönen
Hendrich Pardain 1 Partanen
Matz Pernein 1 Pärnänen

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 452

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Anders Pelckein 1 Pelkinen
Lars Pelckein 1 Pelkinen
Per Pålsson Härckein 1 Härkönen
Per Kinnuin 1 Kinnunen
Hendrich Kiskin 1 Kiiskinen
Pål Härköin 1 Härkönen

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 452

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Matz Mårtensson Kaukuin 1
Berendt Olsson Immoin 1 Immonen
Jöns Persson Kerfwin 1 Kervinen
Anders Konst 1 Konsti
Pål Lucasson Kiskin 1 Kiiskinen
Cnut Halloin 1 Halonen

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 452

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Nils Andersson Kiskin 1 Kiiskinen
Hendrich Herrain 1 Herranen
Per Wihawainoin 1 Vihavainoinen

Matilan kymmeneskunta ♦ Matila Tiondh

Ruotu 4, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 452

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Hendrich Hendersson Titain 1 Tiittanen
Nils Pardain 1 Partanen
Oluf Purhoin 1 Purhonen

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 452

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Jöns Leinoin 1 Leinonen
Eskil Martickain 1 Martikainen
Arfwedh Kinnuin 1 Kinnunen
Johan Pardain 1 Partanen
Anders Kettuin 1 Kettunen
Jacob Wätein 1 Väätäinen

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 453

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Erich Randoin 1 Rantonen
Simon Håtin 1 Hottinen

Koikkalan kymmeneskunta ♦ Koikala Tiondh

Ruotu 6, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 453

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Per Persson Hämelein 1 Hämäläinen
Lars Thomsson Narin 1 Narinen
Thomas Ickoin 1 Ikonen
Oluf Kuifwain 1 Kuivanen

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 453

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Lars Pöndin 1 Pöntinen
Jören Haickara 1 Haikara
Erich Hendersson Kerkj 1 Kärki
Pål Jönsson Martin 1 Marttinen
Erich Martin 1 Marttinen
Per Haloin 1 Halonen

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 453

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Jöns Persson Kettuin 1 Kettunen
Per Matzsson Kettuin 1 Kettunen
Anders Persson Kettuin 1 Kettunen
Mårten Eskelsson Kossmain 1 Kuosmanen
Lars Hendersson Frost 1 Frost
Nils Heinoin 1 Heinonen

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 453

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Nils Meloin 1 Mielonen
Oluf Olsson Heinoin 1 Heinonen
Oluf Safwolain 1 Savolainen
Anders Simonsson Wannikan 1 Vainikainen
Samuel Hämelein 1 Hämäläinen
Erich Hendersson Hämelein 1 Hämäläinen

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 453

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Eskil Kossmain 1 Kuosmanen
Matz Johansson Kossmain 1 Kuosmanen
Staphan Thenhuin 1 Tenhunen
Per Olsson Tenhuin 1 Tenhunen
Simon Heinoin 1 Heinonen
Matz Rmpi 1 Rimppi

Vehkamäen kymmeneskunta ♦ Wächkamekj Tiondh

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 453

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Cnut Jurfwain 1 Jurvanen
Jöns Jacobsson Hämelein 1 Hämäläinen
Lars Oickarin 1 Oikarinen
Pål Jacobsson Pafwilain 1 Paavilainen
Per Hendersson Hämeläin 1 Hämäläinen
Jöns Jönsson Oikarin 1 Oikarinen

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 453

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Per Cnutsson Ojckarin 1 Oikarinen
Per Matzsson Ojckarin 1 Oikarinen
Oluf Pölckein 1 Pylkkänen
Nils Hendersson Solckj 1 Solki
Påwel Neula 1 Neula
Oluf Eskelsson Härkein 1 Härkönen

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 453

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Brusius Johansson Härkein 1 Härkönen
Oluf Tuchkalain 1 Tuhkalainen
Abraham Hötelein 1 Hyötyläinen

Maivalan kymmeneskunta ♦ Majula Tiondh

Ruotu 13, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 453

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Anders Räckolain 1 Ruokolainen
Matz Kallin 1 Kallinen
Jöns Grelsson Cosmain 1 Kuosmanen

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 453

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Oluf Hennin 1 Hänninen
Hendrich Staphansson Cosmain 1 Kuosmanen
Cnut Hendersson Hämelein 1 Hämäläinen
Mårthen Pekurin 1 Pekurinen
Anders Persson Pekurin 1 Pekurinen
Oluf Teufwain 1 Teivainen

Ruotu 15Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 453

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Per Aufwin 1 Auvinen
Matz Jönsson Teufwain 1 Teivainen
Hendrich Jönsson Hämelein 1 Hämäläinen
Matz Afwinen 1 Auvinen
Hans Hansson Ingin 1 Inkinen
Eskil Hämelein 1 Kemiläinen

Ruotu 16Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 454

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Oluf Persson Ihalambin 1 Ihalampinen

Vuorenmaan kymmeneskunta ♦ Wårenmekj Tiondh

Ruotu 16, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 454

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Jöns Michelsson Lambain 1 Lampainen
Matz Hirfwåin 1 Hirvonen
Lars Mutin 1 Nuutinen
Peer Leinoin 1 Leinonen
Mårthen Lambain 1 Lampainen

Ruotu 17Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 454

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Per Haansson Hirfwåin 1 Hirvonen
Jöns Leinoin 1 Leinonen
Anders Andersson Pöhein 1 Pöyhönen
Anders Pålsson Poxen 1 Pöksäinen
Matz Poxen 1 Pöksäinen
Michel Hasain 1 Hatsonen

Ruotu 18Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 454

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Anders Narrinen 1 Narinen
Nils Pöihein 1 Pöyhönen
Pål Tarfwain 1 Tarvainen
Per Wästerin 1 Vesterinen
Per Matickain 1 Martikainen
Lars Lapwetelein 1 Lapveteläinen

Ruotu 19Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 454

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Hendrich Michelsson Hasain 1 Hatsonen
Oluf Colamain 1 Kolehmainen
Nils Wahemain 1 Vehmonen
Matz Persson Cosmain 1 Kuosmanen
Jöns Jönsson Cossmain 1 Kuosmanen
Pål Olsson Jarain 1 Jaaranen

Ruotu 20Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 454

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Per Larsson Nausiain 1 Nousiainen
Lars Jacobsson Naringen 1 Näärinki
Anders Wanelain 1 Venäläinen
Matz Olsson Pennoin 1 Pennanen
Per Persson Cosmain 1 Kuosmanen
Johan Larsson Pöihöin 1 Pöyhönen

Ruotu 21Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 454

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Jacob Kerfwin 1 Kervinen

Ollikkalan kymmeneskunta ♦ Ollikala Tiendh

Ruotu 21, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 454

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Hendrich Ollickain 1 Ollikainen
Christiern Ollickain 1 Ollikainen
Mårthen Nulpoin 1 Nulpponen
Per Bengtsson Wahwain 1 Vahvanen
Olof Jacobsson Hamuin 1 Hamunen

Ruotu 22Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 454

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Oluf Olsson Tolsk 1 Tolska
Hendrich Martin 1 Marttinen
Oluf Tarckiain 1 Tarkiainen
Per Persson Lamban 1 Lampainen
Per Larsson Pasain 1 Pasanen
Lars Martickain 1 Martikainen

Ruotu 23Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 454

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Thoms Thomsson Patalain 1 Paatelainen
Anders Thonsson Hurkuinen 1 Hulkkonen
Johan Cosmain 1 Kuosmanen
Hendrich Hessoin 1 Hatsonen
Jöns Pehickain 1 Pietikäinen
Mårthen Nilsson Ihalain 1 Ihalainen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1639, Rulla 614-615
SVAR SE/KrA/0025/0/188 alkaen kuvasta 452, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä1638b1640

© Maija-Liisa Laakso 2023