AloitussivuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1647 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Juva ruodutus- ja väenottoluettelo 1647

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutuksesta poissaolleetVäenottoluettelo

Jåkas Sochn

Uthskrifning och Rooterningz Rulla öfwer Nyslåtz Lähn ... Anno 1647

Hastferin (Baranoffin) läänityksen miehet on ruodutettu Mikkelin yhteydessä


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 80

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Surinemjby/Suurniemi
Madz Jönsson Rångainen B Ronkainen
Olof Jönsson Immoin B Immonen

Ruotu 1, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 81

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Thomas Jönsson Immoin B Immonen
Immåilaby/Hyvölä
Erick Rångainen B Ronkainen
Hyfwäläby/Hyvölä
Peer Hyfwäinen B Hyvönen
Jöns Pardainen B Partanen
Pelkeläby/Pelkilä
Lars Pelkinen B Peer Larsson Pelkin Son Knecht Pelkinen
Lauckalaby/Laukkala
Madz Perninen B Pärnänen
Härkäläby/Härkälä
Philppus Kijskinen B Kiiskinen
Lauckalaby/Laukkala
Hendrick Herrainen B Herranen

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 81

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Hans Rautiainen B Rautiainen
Paloissby/Palonen
Anders Thomasson B Hulkkonen
Immåilaby/Hietajärvi
Anders Kånstj B Konsti
Kijskiläby/Kiiskilä
Peer Sigfredzson Weijalain B Veijalainen
Kaskisby/Kaskii
Grels Kijskinen B Philppus Grelsson Kijskinen Son Knecht Kiiskinen
Petter Wasara B Vasara
Påål Lucasson Kijskinen B Kiiskinen
Kupsalaby/Kupsala
Anders Kupsa B Kupsa
Michill Philppusson B Kupsa
Randalaby/Kaskii
Peer Erichzson Randoin B Rantonen

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 81

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Lautiala/Lauteala
Christer Harmainen B Harmainen
Huottilaby/Hottila
Hendrick Kerfwinen B Kervinen
Simon Huottinen B Hottinen
Summalaby/Summala
Lars Jacobsson Wäätänä B Peer Jacobsson Wäätänä B:r Knecht Väätäinen
Lars Summainen B Summanen
Johan Summainen B Summanen
Såinemj/Soiniemi
Oloff Luomainen B Luomanen
Såinemj/Kasintaipale
Johan Andersson Lautiainen B Lautiainen
Såinemj/Soiniemi
Olof Pardainen B Partanen
Knut Anttonen B Anttonen

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 81

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Cangaisby/Kangas
Eskill Mardikainen B Martikainen
Thomas Kämäläinen B Kemiläinen
Anders Pasainen B Pasanen
Pättylä/Pätylä
Knut Jönsson Pättöinen B Pätynen
Kaihomäkj/Kaihunmäki
Lars Mardikainen B Martikainen
Peter Pasainen B Pasanen
Hendrick Putkinen B Putkinen
Kaihomäkj/Ollikkala
Jönss Pietikäinen B Hendrick Jönsson Pietikäinen Son Knecht Pietikäinen
Patala/Paatela
Madz Taiwanen B Taivainen
Pettyläby/Kurikkala
Hans Tirroinen B Tirronen

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 81

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Berttill Kainulainen B Kainulainen
Hattzolaby/Hatsola
Hemmingh Hattzoinen B Hatsonen
Olof Turakainen B Turakainen
Lars Sigfredzson Marttinen B Marttinen
Jöns Olsson Tarkiainen B Tarkiainen
Patala/Ollikkala
Eskill Wäisäinen B Väisänen
Patala/Murtois
Mårthen Nielsson Ihalainen B Nils Andersson Ihalainen B:r son Knecht Ihalainen
Teiwalaby/Teivaa
Madz Madzson Teiwainen B Teivainen
Pochias/Pohjois
Olof Suickainen B Suikkanen
Peer Hämäläinen B Hämäläinen

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 81

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Lars Thomasson Narinen B Narinen
Anders Pekurinen B Pekurinen
Thomas Ikåinen B Ikonen
Lars Pondinen B Pöntinen
Haikarilaby/Haikarila
Jören Jönsson Haikara B Haikara
Sigfred Persson Kärckj B Kärki
Haloilanmäkj/Halola
Per Michellsson Haloinen B Halonen
Mäkiösby/Mäköis
Staphan Hämäläinen B Hämäläinen
Lars Tenhuinen B Tenhunen
Heetajerff/Hietajärvi
Jönss Kettuinen B Påål Jönsson Kettuinen Son Knecht Kettunen

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 81

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Mäkiösby/Mäköis
Staphan Tenhuinen B Tenhunen
Heetajerff/Hietajärvi
Peer Madzson Kettuinen B Kettunen

Ruotu 7, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 82

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Heinåla/Heinola
Lars Olsson Heinåinen B Heinonen
Niels Heinåinen B Heinonen
Heetajerf/Hietajärvi
Lars Hendrickzson Fråst B Frost
Madz Puhakainen B Puhakainen
Madz Ruisku B Rousku?
Anders Kettuinen B Kettunen
Maaralaby/Maarala
Peer Månsson Maarainen B Jöns Månsson Maarain B:r Knecht Maaranen
Aufwila/Auvila
Madz Madzson Aufwinen B Auvinen

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 82

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Randois/Rantuu
Påfwell Marttinen B Marttinen
Pochiois/Pohjois
Michill Mustasuu Wätäinen B Mustasuu
Teiwäläby/Teivaa
Jöns Längä B Länkinen
Aufwilaby/Auvila
Peer Auffwinen B Auvinen
Maiwalaby/Maivala
Oloff Hänninen B Hänninen
Murdoisby/Murtois
Hendrick Jönsson Hämäläinen B Knecht Hämäläinen
Maiwalaby/Maivala
Staphan Cuossmainen B Kuosmanen
Johan Cuossmainen B Kuosmanen
Kilpola/Kilpola
Påål Madzson Kallinen B Kallinen
Erick Jonsson Hämäläinen B Hämäläinen

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 82

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Lehickåla/Lehikkola
Lars Pålsson Tarkia B Tarkia
Cuossmalaby/Kuosmala
Cuossma Tarkiainen B Tarkiainen
Lehikålaby/Lehikkola
Brusius Lehikåinen B Knecht Lehikoinen
Ingiläby/Inkilä
Brusius Lamainen B Laamanen
Remojerfwj/Remojärvi
Påfwal Paffwalainen B Paavilainen
Knutilanmäkj/Knuutilanmäki
Samsson Hämäläinen B Hämäläinen
Remojerf/Remojärvi
Knut Jurfwainen B Jurvanen
Lars Oikarinen B Oikarinen
Knutilanmäkj/Knuutilanmäki
Jöns Pulckinen B Pulkkinen
Madz Olsson Cuossmainen B Kuosmanen

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 82

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Tuchkalaby/Tuhkala
Niels Sålkj B Solki
Olof Tuchkalainen B Tuhkalainen
Pylckäläby/Pylkkälä
Clemet Pylckäläinen B Pylkkänen
Oluf Pylckinen B Pylkkänen
Knutilanmäkj/Knuutilanmäki
Thomas Rångainen B Ronkainen
Näringeby/Näärinki
Lars Nåusiainen B Nousiainen
Petter Cuossmainen B Kuosmanen
Lars Jacobsson Näringh B Näärinki
Madz Muickuinen B Muikkunen
Påål Peersson Mullj Kärckäinen B Peer Pålsson Mullj Son Knecht Mulli

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 82

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Madz Olsson Pännä B Pennanen
Påffwell Jaarainen B Jaaranen
Wechmasby/Vehmaa
Petter Westerj B Vesteri
Petter Mardikainen B Martikainen
Påfwell Lambainen B Lampainen
Olof Kålemainen B Kolehmainen
Niels Rissainen B Rissanen
Cuossmala/Kuosmala
Johan Cuossmainen B Kuosmanen
Karkianmaa/Karkeamaa
Anders Pöyhöinen B Pöyhönen
Niels Eskillsson Pöyhöinen B Eskill Nielsson Pöyhöin Son Knecht Pöyhönen

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 82

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Madz Larsson Lambainen B Lampainen
Wuårenmäkjby/Vuorenmaa
Peer Jönsson Leinoinen B Leinonen
Mårthen Lambainen B Lampainen
Madz Hansson Hirfwoinen B Hirvonen
Peer Frandtzson Hirfwoinen B Frandtz Peersson Hirfwoinen Son Knecht Hirvonen
Madz Madzson Hirfwoinen B Hirvonen
Jöns Michillsson Lambainen B Lampainen
Hännilä/Hännilä
Christer Hänninen B Hänninen
Hötyby/Hyötyy
Påfwell Åikarinen B Oikarinen
Per Abrahamsson Hötyläinen B Hyötyläinen

Ruotu 13, Desse 4 hemman transfereras til Piexemäkj Sochns ettersta Rootes compleringh Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 82

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Madz Åikarinen B Oikarinen
Kaiamäkj/Kaihunmäki
Lars Mårthensson B
Mustola/Mustola
Abraham Abrahamsson B Mustonen

Ruotu 13, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 83

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Narila/Narila
Anders Narinen B Narinen

Ratsastalot ♦ Rooteringz och Utskriffninghz Rulla opå Ryttare Knechterne af deras öfrige hemman

Ratsastalot, Viisi ensimmäistä taloa täydentävät edeltävää Joroisten ruotua Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 96

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Laukala/Laukkala
Erick Lauckainen B Laukkanen
Kijskelä/Kiiskilä
Bertill Kijskinen B Kiiskinen
Lauckåla/Laukkala
Erick Benjaminsson Kijskinen B Kiiskinen
Härkäläby/Härkälä
Thomas Härkäinen B för 2 heman Härkänen

Ratsastalot 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 96

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Purhålaby/Purhola
Lars Purhoinen B Purhonen
Järfwenpä/Järvenpää
Johan Muttulainen B Muttulainen
Taifwalby/Taipale
Olof Andersson Taipalain B Taipalinen
Kettulaby/Kettula
Madz Åinoinen B Oinonen
Patola/Ollikkala
Anders Nulppuinen B Nulpponen
Mäkiäsby/Mäköis
Anders Aufwinen B Auvinen
Maaralaby/Maarala
Peer Månsson Maarainen B Maaranen
Cuosmala/Vuorilahti
Madz Staphansson Tarkiainen B Olof Philppusson Broderson Knecht Tarkiainen
Wuårlax/Vuorilahti
Påfwell Bengtinen B Penttinen
Aufwilaby/Auvila
Lars Andersson Aufwinen B Auvinen

Ratsastalot 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 96

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Murdois/Murtois
Knut Hendrichzson B Hämäläinen
Olof Eskillsson Härkäin B Härkänen
Maiwala/Maivala
Erick Jespersson B för 2 hemman Lilliesköld
Pekurila/Pekurila
Mårthen Pekurinen B Pekurinen
Kuosmala/Kuosmala
Påfwell Tarkiainen B Tarkiainen
Måns Olsson B Kuosmanen
Ingilä/Inkilä
Thomas Smedh B Smed
Knutilanmäkj/Knuutilanmäki
Peer Knutsson Hämäläin B Peer Pannoinen Landbonde Knecht Hämäläinen
Peter Rutu B Ruutu

Ratsastalot 3, detta udde hemmanet skall ihagkommas weedh nästa Utskrifning at InRooteras för bådhe skriffuingarna Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 96

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Remojärf/Remojärvi
Abraham Remoinen B Remonen

Läänitykset ♦ Roteringz och Utskrifningz Rulla öfwer Ridderskapetz och Adelens Frelsse Bönder

Nassokinin läänitys ♦ Edell och Wälb: Jacob Nasakens Frelsse

NassokinLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 109

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Kåickalaby/Pajusalmi
Simon Heinäinen B Heinonen
Kåickalaby/Viisala
Peer Leskinen B Leskinen
Kåickalaby/Laukkala
Per Häinäinen B Heinonen
Oluff Larsson Heinäinen B Heinonen
Kåickalaby/Rasala
Madz Rasainen B Rasanen
Kåickalaby/Sopala
Peer Såpainen B Sopanen

Nassokin, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 110

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Johan Såpåinen B Sopanen
Kåickalaby/Leskelä
Hendrick Leskinen B Leskinen
Oluf Leskinen B Leskinen
Johan Leskinen B Leskinen
Kåickalaby/Härkälä
Madz Påålsson Härkäinen B Härkänen
Peer Härkäinen B Härkänen
Kåickalaby/Rantuu
Jöns Jönsson Huttuinen B Huttunen
Niels Härkäinen B Hendrick Nielsson Son Knecht Härkänen
Kåickalaby/Pellilä
Oluf Pölläinen B Pöllänen
Kåickalaby/Mäköis
Mårthen Wenhäläin B Venäläinen
Kåickalaby/Lipsala
Niels Lipså B Lipsanen
Kåickalaby/Lievola
Anders Hamuinen B Hamunen
Olof Påålsson Leewåinen B Lievonen
Kåickalaby/Ahola
Eskill Pulckoinen B Pulkkinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1647, Rulla 622-623
SVAR SE/KrA/0025/0/190 alkaen kuvasta 80, 96, 109, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16441648

© Maija-Liisa Laakso 2023