AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1648 ruodutus- ja väenottoluettelo

Juva ruodutus- ja väenottoluettelo 1648

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutusluetteloRuodutuksesta poissaolleetVäenottoluettelo

Jååckas Sochnn

Uthskriffningz och Rooteringz Rulla Öfwer Nye Schlotz Lähn .. för åhr 1648.


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 28

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Suurniemj
Peter Wänäinen B Sigfredh Persson Wänäinen Son Knecht Väänänen
Madz Jonsson Rångainen B Ronkainen
Thomass Jönsson Immoinen B Immonen

Ruotu 1, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 29

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Olof Hansson Tirroinen B Tirronen
Mårthen Rångainen B Ronkainen
Hyfwöilä
Erich Rångainen B Ronkainen
Peter Hyfweinen B Hyvönen
Jönss Pardainen B Partanen
Pälkilä by
Larss Larsson Pelckinen B Pelkinen
Härkälä by
Eschill Herkeinen B Härkönen

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 29

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Philpuss Kijschinen B Kiiskinen
Lauckala by
Madz Pärnäinen B Pärnänen
Hanss Rautiainen B Rautiainen
Hindrich Herrainen B Herranen
Immoila
Johan Rångainen B Ronkainen
Peer Sigfredzsson Weijäläinen B Veijalainen
Kaskis
Peer Wassara B Vasara
Laudialaby
Christer Harmainen B Harmainen
Michill Philpsson Kijschinen B Michill Michilsson Knecht Kiiskinen
Pååll Lukasson Kijschinen B Kiiskinen

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 29

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Kiskilenmäkj
Anderss Kwssa Kijschinen B Kupsa
Olof Luåmainen B Luomanen
Anders Kånsti B Son Lahrs Anderss Konsti Knecht Konsti
Sunilaby
Larss Jacobsson Wätäinen B Väätäinen
Hindrich Kerfwinen B Kervinen
Hottilaby
Olof Persson Kijschinen B Kiiskinen
Soinniemj
Knut Anttoinen B Anttonen
Olof Pardainen B Partanen
Anderss Lautiainen B Lautiainen
Kangankylä
Per Madzson Rimppi B Rimppi

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 29

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Thomass Kämileinen B Kemiläinen
Anderss Passainen B Pasanen
Knut Jönsson Hämäläinen B Hämäläinen
Hanss Tirroinen B Tirronen
Anderss Madzss: Kijschinen B Kiiskinen
Jacob Persson B
Kaihunmäkj
Larss Lapweteleinen B Hindrich Hindrichss: Härkäinen Knecht Lapveteläinen
Larss Mardikainen B Martikainen
Larss Passoinen B Pasanen
Hindrich Putkuinen B Putkinen

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 29

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Christer Andersson Pätyinen B Pätynen
Wechmasby
Johan Cuosmainen B Kuosmanen
Hatzola
Hemmingh Hatzoinen B Olof Hemmingzsson Hatzoinen Son Knecht Hatsonen
Thomass Mustoins B hustro Mustonen
Ollickala
Christer Ollikainen B Ollikainen
Patolaby
Madz Tåiwainen B Taivainen
Mårten Mårtensson Nulppo B Nulpponen
Anderss Ihalainen B Ihalainen
Jacob Hamuinen B Hamunen
Eschill Wäissäinen B Väisänen

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 29

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Turackala
Oloff Persson Turakainen B Turakainen
Pochios
Michill Wätäinen B Väätäinen
Peter Petersson Hämäläinen B Hämäläinen
Anderss Pekurinen B Pekurinen
Mäkiöis
Larss Ollsson Tenhuinen B Tenhunen
Staphan Tenhuinen B Tenhunen
Staphan Hämäläinen B Hämäläinen
Larss Olufzsson Tenhuinen B Tenhunen
Heinåla by
Oluff Heinoinen B Heinonen
Simon Heinoinen B Hindrich Simonsson Heinoinen Knecht Heinonen

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 29

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Larss Pöndinen B Pöntinen
Nielss Muståins B hustro Mustonen
Anders Ruåkolainen B Ruokolainen
Hietajerfuj
Anderss Kettuinen Erroj B Kettunen
Peer Madzson Kettuinen B Mårten Eschillsson Cuossmainen Sytingz Son Knecht Kettunen
Larss Hendersson Fråsti B Frost
Randåis
Pååll Martinen B Marttinen
Hietajärfwj
Madz Jönsson Cuåssmainen B Kuosmanen
Madz Puhakainen B Puhakainen
Maiwala
Oluff Ollsson Hänninen B Hänninen

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 29

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Hendrich Staphanss: Cuåssmain B Kuosmanen
Kilpula
Erich Jönsson Hämäleinen B Hämäläinen
Pekurila
Mårten Pekurinen B Pekurinen
Cuåssma Tarkiainen B Tarkiainen

Ruotu 8, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 30

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Jöran Påålsson Lehikåinen B Lehikoinen
Larss Pålsson Neula Tarkiain B Neula
Brusius Lehikåinen B Lehikoinen
Madz Jönsson Lehikåinen B Knecht Lehikoinen
Brusius Laamainen B Laamanen
Peeter Afwuinen B Auvinen

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 30

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Teifwala by
Madz Madzsson Teiwainen B Teivainen
Hångala
Mårten Nielsson Ihalainen B Ihalainen
Jönss Längä B Anders Jönsson Längä Son Knecht Länkinen
Olof Leiwoinen B Lievonen
Knutilanmäkj
Samsson Hämäläinen B Hämäläinen
Jönss Pulckinen B Pulkkinen
Thomass Rångainen B Ronkainen
Remojärfwj
Knut Jurfwainen B Jurvanen
Olof Cuåssmainen B Kuosmanen
Pylckelä
Oluff Pylckäinen B Pylkkänen

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 30

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Clemet Pylckeinen B Pylkkänen
Bertill Pylckeinen B Thomass Månsson Såtåinen StyfSon Knecht Pylkkänen
Tuchkala
Oluff Tuchkalainen B Tuhkalainen
Nielss Sålkj B Solki
Kåickala by
Påfwell Jönsson Åikarinen B Oikarinen
Madz Oikarinen B Oikarinen
Wuårenmäkj
Jönss Michillsson Lambainen B Lampainen
Mårten Lambainen B Lampainen
Madz Madzsson Hirfwoinen B Hirvonen
Peter Hirfwoinen B Hirvonen

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 30

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Peeter Leinoinen B Leinonen
Peer Jönsson Leinoinen B Leinonen
Madz Hansson Hirfwoinen B Hirvonen
Karkianma
Pååll Persson Lambainen B Larss Påålsson Lambainen Son Knecht Lampainen
Anderss Eschillsson Pöyhöinen B Pöyhönen
Anders Anderss: Pöyhöinen B Pöyhönen
Anders Eschillss: Pöyhöin B för 2 h Pöyhönen
Naarila
Anderss Naarinen B Narinen
Pååll Terfwoinen B Tarvainen
Hännila
Christer Hänninen B Hänninen

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 30

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Wechmas by
Anderss Pöxäinen B Pöksäinen
Peeter Pöxäinen B Pöksäinen
Larss Hatzoinen B Hatsonen
Peer Jacobsson Westerinen B Erich Påålsson Westerinen Knecht Vesterinen
Nielss Rissainen B Rissanen
Hindrich Ochtoin Colemain B Ohtonen
Hindrich Märda B Merta
Näringe by
Larss Nousiainen B Nousiainen
Larss Jacobsson Näringh B Näärinki
Madz Ollsson Pennoinen B Pennanen

Ruotu 13, Desse 4 hemman compleres medh dee 6 udde hemman af Piexemä Sochn Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 30

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Madz Cuåssmainen B Kuosmanen
Påfwel Järainen B Jaaranen
Anderss Wäneleinen B Venäläinen
Larss Oikarinen B Son Jacob Larsson Oikarinen Knecht Oikarinen

Irtolaiset ♦ Lössdrifware

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 30

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Jönss Madzson Kuckånen Lössdrifware Knecht Kukkonen

Ratsastalot ♦ Rotherningz Rulla öffwer Ryttare öffriga hemman

Ruotu 1 Ratsastalot, Hertill föress Sex hemman af Jåråis Såchn till Compleriningh och giöra altså 10 Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 44

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Suurniemj
Mårten Rångainen B för Lusala Jd. Ronkainen

Ruotu 1 Ratsastalot, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 45

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Rångala by
Pååll Rånga B för Hyirola Jord Ronkainen
Hindrich Rångainen B för Ollikains Jordh heeter Rångala Ronkainen
Härkälä
Erich Lauckainen B för andre manttalet Laukkanen

Ruotu 2 RatsastalotLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 45

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Nijnimäki
Anderss Månåinen B för andre Manttaledt Mononen
Nielss Halinen B för Kanckula Jd Halinen
Michill Haloinen B för Anders Haloins hemman Halonen
Jönss Haloinen B för Per Kerfwins hemman Halonen
Kijskilä by
Bertill Kijschinen B förHartwich Kijschins hemman Kiiskinen
Erich Kijschinen B för 2:dre mantaledt Kiiskinen
Nielss Ollss: Kijschinen B för Oloff Kijskinenss Jordh Kiiskinen
Hindrich Wätäinen B för Sunj Härkäinss hemman, Madz Persson Laukainen dreng Knecht Väätäinen
Peer Lautiainen B för Kurkj Lautiainss Jordh Lautiainen
Kijskilänmäkj
Erich Gorgoniusson B för Laakola hemman Kiiskinen

Ruotu 3 RatsastalotLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 45

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Hindrich Andersson Kijschinen B för Hålstila Jordh Kiiskinen
Purhoila
Larss Purhoin B för Peer Purhoinss Jordh Purhonen
Johan Kijschinen B för Seppä Matilains Jordh Kiiskinen
Arfwedh Tönnesson B för Peter Pertuinss Fördeelss Jordh
Madz Oinåinen B för Kettula Jordh, Madz Persson Hyfwänin mågh Knecht Oinonen
Järfwänpä
Johan Muttulinen B för Kåckåla Jordh Muttulainen
Taifwalby
Olof Anderss: Taipalinen B för Nurinens Jordh Taipalinen
Patola
Anderss Nulppoinen B Nulpponen
Anderss Afwuinen B för Larss Hyfweins Jordh Auvinen
Jönss Härkäinen B för Anderss Härkäinss Jordh Härkänen

Ruotu 4 RatsastalotLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 45

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Peer Månsson Marainen B för Pååll Marains Jordh Maaranen
Madtz Skadewitz B för Anderss Rukolainss hemman Schadevitz
Erich Jespersson B 2 hemman för Päckyle? Jordh Lilliesköld
Pååll Tarkiainen B för Luukains Jd Tarkiainen
Månss Ollss: B för Larss Mårtins Jord Kuosmanen
Thomass Smedh B för Madz Ingins Jord Smed
Larss Andersson Afwuinen B för Peer Afwuins hemman Auvinen
Knut Hinderss: Hämäläinen B för Jönss Hämäläins Jordh Hämäläinen
Pååll Bengtinen B för Madz Bengtinens Jordh, Madz Grellsson Tyllinen drengh Knecht Penttinen
Madz Staffansson Tarkiainen B för Rautiains Jordh Tarkiainen

Ratsastalot, Desse fyra hemman hemman transporteras till Wesulax Sochns Ryttare Rootha Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 45

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Hindrich Pafwilainen B för Lauckola hemman Paavilainen
Peer Knutzsson Hämäläinen B för Lauckola Jordh Hämäläinen
Peeter Rutu B för Hytiölä Jordh Ruutu

Ratsastalot, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 46

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Abraham Remottain B för Larss Perssons hemman Remonen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1648, Rulla 626-627
SVAR SE/KrA/0025/0/191 alkaen kuvasta 28, 44, rullan sisältö

Lähdekopio:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1648, Rulla 626-627
SVAR SE/KrA/0025/0/191 alkaen kuvasta 91, 108, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16471649

© Maija-Liisa Laakso 2020