AloitussivuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1649 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Juva ruodutus- ja väenottoluettelo 1649

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutuksesta poissaolleetVäenottoluettelo

Jåkas Sochnn

Uthskriffningz Och Rooteringz Rulla Öffwer Ny Schlåtz Lähn pro Anno 1649

Hastferin (Baranoffin) rälssin kaikki miehet on ruodutusluettelossa merkitty Mikkeliin


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ruotu 1, Denne Rooto Compleres medh 4 hemman aff Kerimäki Sochn Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 168

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Suurniemi/Suurniemi
Matz Jönsson Rångainen B Ronkainen
Thomas Immoinen B Immonen
Hyfwelä/Hyvölä
Peer Hyfweinen B Hyvönen
Jöns Pardainen B Partanen
Pelkilä/Pelkilä
Lars Larsson Pelkinen B Pelkinen
Anders Andersson Pelkinen B Knecht Pelkinen

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 168

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Lauckala/Laukkala
Hans Rautiainen B Rautiainen
Mändyis/Mäntynen
Peer Wihawainen B Vihavainen
Jören Larsson B Posa
Immola/Immola
Johan Rångainen B för Oluf Immoins öde Ronkainen
Kupsala/Kupsala
Anders Kupsa B Kupsa
Oluff Lamainen B Laamanen
Håttila/Hottila
Hendrich Kerfwinen B Kervinen
Soiniemj/Soiniemi
Knut Anttoinen B Anttonen
Kangankylä/Kangas
Matz Rimppi B Peeter Madzsson Rimpi Son Knecht Rimppi
Kettula/Kettula
Oluff Ulmainen B Ulmanen

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 168

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Järffuenpä/Järvenpää
Lars Jörensson Påssa B Posa
Kaihumäkj/Kaihunmäki
Lars Marthini B H:r Martikainen
Hendrich Putkinen B Putkinen
Christer Andersson Pätyinen B Pätynen
Cuåssmala/Kuosmala
Peer Cuåssmainen B Kuosmanen
Hatzola/Hatsola
Hemmingh Hatzoinen B Hatsonen
Hatzola/Ollikkala
Eschill Wäisäinen B Väisänen

Ruotu 3, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 169

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Turackala/Turakkala
Oluff Turakain B uthi Isack Rysses stelle Turakainen
Pohias/Pohjois
Michill Wätäinen Mustasuu B Knecht Väätäinen
Peer Hämäläinen B Hämäläinen

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 169

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Mäköis/Mäköis
Anders Pekurinen B Pekurinen
Oluff Tenhuinen B Tenhunen
Staffan Tenhuinen B Tenhunen
Mustola/Mustola
Nills Mustonen B Mustonen
Randois/Rantuu
Pååll Marttinen B Marttinen
Hietajärff/Hietajärvi
Lars Fråsti B Frost
Hietajärff/Kuosmala
Johan Cuåssmainen B Kuosmanen
Hietajärff/Hietajärvi
Matz Cuåssmainen B Kuosmanen
Maiffwala/Maivala
Hendrich Staffansson Cuåssmainen B Kuosmanen
Kilpåla/Kilpola
Jöns Hämäläinen B Erich Jönsson Hämäläinen Son Knecht Hämäläinen

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 169

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Cuåssmala/Kuosmala
Cuåssma Tarkiainen B Hendrich Cuåssmass Tarkiainen Son Knecht Tarkiainen
Ingilä/Inkilä
Brussius Lamainen B Laamanen
Wuårlax/Vuorilahti
Thomas Smedh B för Hans Ingins iordh Smed
Affwuila/Auvila
Peer Afwuinen B Auvinen
Teifwala/Teivaa
Oluff Teifwain B Teivainen
Jöns Längä B Länkinen
Murdois/Murtois
Peer Hämäläins B Enckia Hämäläinen
Hångala/Teivaa
Oluff Åikarinen B Oikarinen
Knutilanmäkj/Knuutilanmäki
Samsson Hämäläinen B Hämäläinen
Remojärffwj/Remojärvi
Lars Oikarinen B Oikarinen

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 169

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Pylckilä/Pylkkälä
Oluff Pylckeinen B Pylkkänen
Clemet Pylckeinen B Pylkkänen
Pylckilä/Tuhkala
Oluff Tuhkulainen B Tuhkalainen
Nills Sålki B Solki
Hyötyis/Hyötyy
Madz Cuåssmasson Höytyläinen B Hyötyläinen
Jöns Oikarinen B Knecht Oikarinen
Wuårenmäkj/Vuorenmaa
Jöns Michellsson Lambainen B Lampainen
Mårten Lambainen B Lampainen
Peer Hirfwoinen B Hirvonen
Peer Leinåinen B Leinonen

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 169

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Peer Jönsson Leinåinen B Leinonen
Karkiama/Karkeamaa
Lars Lambainen B Lampainen
Peer Jönsson Kurikainen B Kurikainen
Narila/Narila
Påfwell Tarfwainen B Tarvainen
Hännilä/Hännilä
Christer Lamainen B Laamanen
Wehmas/Vehmaa
Nills Wechmainen B Knecht Vehmonen
Mårten Hatzoinen B Hatsonen
Hendrich Achtiainen B Ohtonen
Wehmas/Näärinki
Lars Cauppisson Näringh B Näärinki
Oluff Pennoinen B Pennanen

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 169

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Anders Wenäläinen B Hendrich Andersson Wenäläinen Son Knecht Venäläinen
Wehmas/Mäntynen
Oluff Hendersson Kijskinen B Kiiskinen
Ei kylätietoa
Staffan Kiuckainen B el:r Paiainen Kiukkanen
Wehmas/Hietajärvi
Anders Kånsti B Konsti
Suurniemj/Suurniemi
Peer Wänäinen B för egit öde Väänänen
Mårten Rångains B E:a för Peer Räiskos öde Ronkainen
Suurniemj/Härkälä
Peer Påållsson Härkä B för egit öde Härkä
Suurniemj/Kiiskilänniemi
Pååll Kijskinen B för egit öde Kiiskinen
Suurniemj/Hottila
Oluff Persson Kijskinen B för egit öde Kiiskinen
Suurniemj/Hatsola
Anders Thomasson Mustoin B för egit öde Mustonen

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 169

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Suurniemj/Ollikkala
Hendrich Ollikainen B för egit öde Ollikainen
Bengdt Peersson B för sitt hemman Vahvanen
Suurniemj/Haikarila
Lars Råckainen B för Bengdt Cuåssmassons ödhe Roikonen
Sigfredh Peersson Kärkj B för Nills Suickåins ödhe Kärki
Suurniemj/Pylkkälä
Bertill Pylckäinen B för Erich Hämäläinens ödhe Pylkkänen
Suurniemj/Karkeamaa
Peer Kurikainen B för egit ödhe Kurikainen
Suurniemj/Vehmaa
Lars Hatzoinen B för egit ödhe Hatsonen
Michill Hatzoinen B för egit ödhe Hatsonen
Michill And:n Rimppi B för egit ödhe Rimppi
Suurniemj/Näärinki
Johan Cuossmainen Lillj B för egit ödhe, Knecht Kuosmanen

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 170

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Suurniemj/Sorjola
Peer Ollsson Kijskinen B Kiiskinen
Suurniemj/Summala
Jacob Wätäinen B Väätäinen
Suurniemj/Ollikkala
Anders Ihalainen B Ihalainen
Jacob Hamuinen B Lars Jacåbsson Hamuinen Son Knecht Hamunen
Peer Lambainen B Lampainen
Suurniemj/Hietajärvi
Anders Kettuinen B Kettunen
Peer Kettuinen B Kettunen
Suurniemj/Lehikkola
Brussius Lehikåinen B Lehikoinen
Suurniemj/Vuorenmaa
Matz Hansson Hirfwåinen B Hirvonen
Suurniemj/Narila
Anders Narinen B Narinen

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 170

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Suurniemj/Vehmaa
Hendrich Merda B Merta
Anders Andersson Pöxäinen B Pöksäinen
Peer Madzsson Pöxäinen B Pöksäinen

Ratsastalot ♦ Ryttares öffwerlöps Fålck och Hemman

Ruotu 11, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 170

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
/Leipämäki
Peer Lapweteläinen B Nills Halinens Lapveteläinen
/Tyrynmäki
Peer Luukoinen B Hendrich Wätäins Luukkonen
/Ylivesi
Anders Laaskoinen B Cap Jacob Perssons Laaskonen
Ei kylätietoa
Christer Kåifwistå B Koivisto
/Maivala
Johan Assilainen B Peer Cåndiains Asilainen
Madz Staffanainen B Jören Ihalembins Tahvanainen
Ei kylätietoa
Nills Hämäläinen B Knut Hämäläins, Jöns Nillsson Hämäläinen Son Knecht Hämäläinen

Ruotu 16 Pieksämäki, Desse 4 hemman transporteres till Piexemä Sochns 16 Rootha Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 170

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
/Remojärvi
Peer Paunoinen B Paunonen
/Männynmäki
Berendt Mårtensson B Grabbe
/Mäköis
Lars Ollsson Tenhuinen B för egit ödhe Tenhunen
/Vehmaa
Lars Lapweteläin B för Peer Rimppis ödes iordh Lapveteläinen

Läänitykset ♦ Roteringz och Uthskriffningz Rulla öfwer Riddaskapetz och Adelens Frelsse bönder

Nassokinin läänitys ♦ Edell och Wälb: Jacob Nasackens Frelsse

Ruotu 1 NassokinLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 179

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
/Rantuu
Jöns Huttuinen B Huttunen
Nills Härkäinen B Härkänen
/Härkälä
Peeter ibm B Härkänen
Påffwall ibm B Härkänen
/Leskelä
Hendrich Leskinen B Peer Hendersson Leskinen Son Knecht och frelsses mannen skal skaffa honom til nästa general munstring Leskinen
Oluff ibm B Leskinen
Anders ibm B Leskinen
/Lievola
Anders Hamuinen B Hamunen
Oluff Lewoinen B Lievonen
Peer Andersson ibm B Lievonen
/Sopala
Johan Såpainen B Sopanen

Ruotu 1 Nassokin, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 180

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Peeter ibm B Sopanen
/Rasala
Peeter Rasainen B Rasanen
/Laukkala
Lars Heinåinen B Heinonen
Peter ibm B Heinonen
/Pajusalmi
Simon ibm B Heinonen
/Viisala
Peeter Leskinen B Leskinen
/Lipsala
Nills Lipsainen B Lipsanen
/Mäköis
Mårten Wenäläinen B Venäläinen
/Pellilä
Oluff Pölläinen B Pöllänen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1649, Rulla 628-629
SVAR SE/KrA/0025/0/191 alkaen kuvasta 168, 179, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16481649b

© Maija-Liisa Laakso 2023