AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1649 ruodutus- ja väenottoluettelo

Juva ruodutus- ja väenottoluettelo 1649

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutuksesta poissaolleetVäenottoluettelo

Jåkas Sochnn

Uthskriffningz Och Rooteringz Rulla Öffwer Ny Schlåtz Lähn pro Anno 1649

Hastferin (Baranoffin) rälssin kaikki miehet on ruodutusluettelossa merkitty Mikkeliin


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ruotu 1, Denne Rooto Compleres medh 4 hemman aff Kerimäki Sochn Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 168

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Suurniemi
Matz Jönsson Rångainen B Ronkainen
Thomas Immoinen B Immonen
Hyfwelä
Peer Hyfweinen B Hyvönen
Jöns Pardainen B Partanen
Pelkilä
Lars Larsson Pelkinen B Pelkinen
Anders Andersson Pelkinen B Knecht Pelkinen

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 168

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Lauckala
Hans Rautiainen B Rautiainen
Mändyis
Peer Wihawainen B Vihavainen
Jören Larsson B Posa
Immola
Johan Rångainen B för Oluf Immoins öde Ronkainen
Kupsala
Anders Kupsa B Kupsa
Oluff Lamainen B Laamanen
Håttila
Hendrich Kerfwinen B Kervinen
Soiniemj
Knut Anttoinen B Anttonen
Kangankylä
Matz Rimppi B Peeter Madzsson Rimpi Son Knecht Rimppi
Kettula
Oluff Ulmainen B Ulmanen

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 168

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Järffuenpä
Lars Jörensson Påssa B Posa
Kaihumäkj
Lars Marthini B H:r Martikainen
Hendrich Putkinen B Putkinen
Christer Andersson Pätyinen B Pätynen
Cuåssmala
Peer Cuåssmainen B Kuosmanen
Hatzola
Hemmingh Hatzoinen B Hatsonen
Eschill Wäisäinen B Väisänen

Ruotu 3, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 169

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Turackala
Oluff Turakain B uthi Isack Rysses stelle Turakainen
Pohias
Michill Wätäinen Mustasuu B Knecht Väätäinen
Peer Hämäläinen B Hämäläinen

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 169

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Mäköis
Anders Pekurinen B Pekurinen
Oluff Tenhuinen B Tenhunen
Staffan Tenhuinen B Tenhunen
Mustola
Nills Mustonen B Mustonen
Randois
Pååll Marttinen B Marttinen
Hietajärff
Lars Fråsti B Frost
Johan Cuåssmainen B Kuosmanen
Matz Cuåssmainen B Kuosmanen
Maiffwala
Hendrich Staffansson Cuåssmainen B Kuosmanen
Kilpåla
Jöns Hämäläinen B Erich Jönsson Hämäläinen Son Knecht Hämäläinen

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 169

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Cuåssmala
Cuåssma Tarkiainen B Hendrich Cuåssmass Tarkiainen Son Knecht Tarkiainen
Ingilä
Brussius Lamainen B Laamanen
Wuårlax
Thomas Smedh B för Hans Ingins iordh Smed
Affwuila
Peer Afwuinen B Auvinen
Teifwala
Oluff Teifwain B Teivainen
Jöns Längä B Länkinen
Murdois
Peer Hämäläins B Enckia Hämäläinen
Hångala
Oluff Åikarinen B Oikarinen
Knutilanmäkj
Samsson Hämäläinen B Hämäläinen
Remojärffwj
Lars Oikarinen B Oikarinen

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 169

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Pylckilä
Oluff Pylckeinen B Pylkkänen
Clemet Pylckeinen B Pylkkänen
Oluff Tuhkulainen B Tuhkalainen
Nills Sålki B Solki
Hyötyis
Madz Cuåssmasson Höytyläinen B Hyötyläinen
Jöns Oikarinen B Knecht Oikarinen
Wuårenmäkj
Jöns Michellsson Lambainen B Lampainen
Mårten Lambainen B Lampainen
Peer Hirfwoinen B Hirvonen
Peer Leinåinen B Leinonen

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 169

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Peer Jönsson Leinåinen B Leinonen
Karkiama
Lars Lambainen B Lampainen
Peer Jönsson Kurikainen B Kurikainen
Narila
Påfwell Tarfwainen B Tarvainen
Hännilä
Christer Lamainen B Laamanen
Wehmas
Nills Wechmainen B Knecht Vehmonen
Mårten Hatzoinen B Hatsonen
Hendrich Achtiainen B Ohtonen
Lars Cauppisson Näringh B Näärinki
Oluff Pennoinen B Pennanen

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 169

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Anders Wenäläinen B Hendrich Andersson Wenäläinen Son Knecht Venäläinen
Oluff Hendersson Kijskinen B Kiiskinen
Staffan Kiuckainen B el:r Paiainen Kiukkanen
Anders Kånsti B Konsti
Suurniemj
Peer Wänäinen B för egit öde Väänänen
Mårten Rångains B E:a för Peer Räiskos öde Ronkainen
Peer Påållsson Härkä B för egit öde Härkä
Pååll Kijskinen B för egit öde Kiiskinen
Oluff Persson Kijskinen B för egit öde Kiiskinen
Anders Thomasson Mustoin B för egit öde Mustonen

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 169

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Hendrich Ollikainen B för egit öde Ollikainen
Bengdt Peersson B för sitt hemman Vahvanen
Lars Råckainen B för Bengdt Cuåssmassons ödhe Roikonen
Sigfredh Peersson Kärkj B för Nills Suickåins ödhe Kärki
Bertill Pylckäinen B för Erich Hämäläinens ödhe Pylkkänen
Peer Kurikainen B för egit ödhe Kurikainen
Lars Hatzoinen B för egit ödhe Hatsonen
Michill Hatzoinen B för egit ödhe Hatsonen
Michill And:n Rimppi B för egit ödhe Rimppi
Johan Cuossmainen Lillj B för egit ödhe, Knecht Kuosmanen

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 170

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Peer Ollsson Kijskinen B Kiiskinen
Jacob Wätäinen B Väätäinen
Anders Ihalainen B Ihalainen
Jacob Hamuinen B Lars Jacåbsson Hamuinen Son Knecht Hamunen
Peer Lambainen B Lampainen
Anders Kettuinen B Kettunen
Peer Kettuinen B Kettunen
Brussius Lehikåinen B Lehikoinen
Matz Hansson Hirfwåinen B Hirvonen
Anders Narinen B Narinen

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 170

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Hendrich Merda B Merta
Anders Andersson Pöxäinen B Pöksäinen
Peer Madzsson Pöxäinen B Pöksäinen

Ratsastalot ♦ Ryttares öffwerlöps Fålck och Hemman

Ruotu 11, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 170

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Peer Lapweteläinen B Nills Halinens Lapveteläinen
Peer Luukoinen B Hendrich Wätäins Luukkonen
Anders Laaskoinen B Cap Jacob Perssons Laaskonen
Christer Kåifwistå B Koivisto
Johan Assilainen B Peer Cåndiains Asilainen
Madz Staffanainen B Jören Ihalembins Tahvanainen
Nills Hämäläinen B Knut Hämäläins, Jöns Nillsson Hämäläinen Son Knecht Hämäläinen

Ruotu 16 Pieksämäki, Desse 4 hemman transporteres till Piexemä Sochns 16 Rootha Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 170

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Peer Paunoinen B Paunonen
Berendt Mårtensson B Grabbe
Lars Ollsson Tenhuinen B för egit ödhe Tenhunen
Lars Lapweteläin B för Peer Rimppis ödes iordh Lapveteläinen

Läänitykset ♦ Roteringz och Uthskriffningz Rulla öfwer Riddaskapetz och Adelens Frelsse bönder

Nassokinin läänitys ♦ Edell och Wälb: Jacob Nasackens Frelsse

Ruotu 1 NassokinLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 179

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Jöns Huttuinen B Huttunen
Nills Härkäinen B Härkänen
Peeter ibm B Härkänen
Påffwall ibm B Härkänen
Hendrich Leskinen B Peer Hendersson Leskinen Son Knecht och frelsses mannen skal skaffa honom til nästa general munstring Leskinen
Oluff ibm B Leskinen
Anders ibm B Leskinen
Anders Hamuinen B Hamunen
Oluff Lewoinen B Lievonen
Peer Andersson ibm B Lievonen
Johan Såpainen B Sopanen

Ruotu 1 Nassokin, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 180

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Peeter ibm B Sopanen
Peeter Rasainen B Rasanen
Lars Heinåinen B Heinonen
Peter ibm B Heinonen
Simon ibm B Heinonen
Peeter Leskinen B Leskinen
Nills Lipsainen B Lipsanen
Mårten Wenäläinen B Venäläinen
Oluff Pölläinen B Pöllänen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1649, Rulla 628-629
SVAR SE/KrA/0025/0/191 alkaen kuvasta 168, 179, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16481649b

© Maija-Liisa Laakso 2021