AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1654 ruodutus- ja väenottoluettelo

Juva ruodutus- ja väenottoluettelo 1654

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Jockas Sochn

Uthskriffningz Rulla öfwer Wyborgz och Nyeslottz Landshöfdingedömmen...Pro Anno 1654. Nyeslottz Lähn

Luettelon kylämerkinnät poikkeavat usein henkirjoihin merkityistä miesten kotikylistä


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatt och Crono

Talolliset

Ruotu 135Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1032

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kiskilanemj
Madz Jönsson Rångain Ronkainen

Ruotu 135, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1033

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kiskilanemj
Oloff Hendrichsson Lamain Laamanen
Thomas Immoin Immonen
Oloff Hansson Tirroin Styfsson Hendrich Madtsson Martin Kneckt Tirronen
Jöran Erichsson Rångain Ronkainen
Kaihumäkj
Philpus Kiskinen Kiiskinen
Hendrich Puttkoinen Putkinen
Hendrich Herrain Herranen
Christer Andersson Petainen Pätynen
Peer Sigfredsson Weijalain Veijalainen
Kaskis
Oloff Bengdtsson Kiskinen Kiiskinen

Ruotu 136Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1033

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hötyby
Madts Cosmesson Hotiläin Hyötyläinen
Peer Wassara Vasara
Kiskilanemj
Påll Kiskinen Kiiskinen
Summala
Niels Pardain Partanen
Thommas Jönsson Pardain Partanen
Christer Harmain Harmainen
Mäckiös
Oloff Tenhuinen Tenhunen
Hötilä
Hendrich Kärfwinen Kervinen
Kasintaipal
Johan Andersson Lautiain Lautiainen
Soinnemj
Knut Antoin Anttonen
Turakala
Oloff Suikoin S:n Oloff Kneckt Suikkonen

Ruotu 137Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1033

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kangankylä
Peer Rimpi Rimppi
Kaihumäkj
Lars Mardickain H:r Martikainen
Kangankyllä
Peer Immoinen Immonen
Isack Mattulain Muttulainen
Madtz Mårthensson Oinoin Oinonen
Johan Hyfwoin Hyvönen
Jöran Kilckin Kilkki
Hatzola
Oloff Oloffsson Turakain Turakainen
Madtz Hemingsson Hatzoin B:r Hemmingh Hemingsson Kneckt Hatsonen

Ruotu 138Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1033

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Peer Mardickain Marttinen?
Oloff Tarckiains Encka Tarkiainen
Hendrich Jönsson Pedickein Pietikäinen
Bengdt Peersson Wachwoin Vahvanen
Oloff Tårackain Turakainen
Lars Larsson Råikoin Roikonen
Mäkiös
Oloff Wanhainen Vanhanen
Eskell Keimilein Kemiläinen
Niels Keimilein B:r Michell Keimilein Kneckt Kemiläinen

Ruotu 139Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1033

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Påll Aufwinen Auvinen
Oloff Staffansson Pekurin Pekurinen
Mustola
Abraham Abrahamsson Mustonen
Nielss Hendrichsson Mustoin Mustonen
Randois
Påll Martinen Marttinen
Hetajärfwj
Madtz Jönsson Cosmain S:n Madzt Madtsson Kneckt Kuosmanen
Peer Marain Maaranen
Hendrich Staffansson Cosmain Kuosmanen
Kangankylä
Eskill Mardickain Martikainen

Ruotu 140Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1033

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Lehikola
Lars Pålsson Neula Neula
Simon Wainickain Vainikainen
Peer Aufwinen Auvinen
Toifwola
Lars Matz Aufwin Auvinen
Lars Oloffsson Teifwoin Teivainen
Anders Jönsson Längä Länkinen
Murdois
Hendrich Hämelein Hämäläinen
Kuntilanmäkj
Samel Hemelein Hämäläinen
Jöns Pulckin Pulkkinen
Påll Pafwilain Paavilainen
Oloff Pylckoin Mågz broor Marckus Heiskain Kneckt Pylkkänen
Clemet Pylckein Pylkkänen

Ruotu 141Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1034

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Tuchalla
Oloff Tuchalain Tuhkalainen
Oloff Hansson Tuchilain Tuhkalainen
Warenmaa
Jöns Mickelsson Lambain Lampainen
Mårten Lambain Lampainen
Peer Jönsson Ä__icka Leinonen
Peer Pållsson Råpoin Roponen
Peer Jönsson Kurickain Kurikainen
Peer Jackobsson Wäster Vesteri
Peer Pållsson Mullj Mulli
Påål Jaarainen S:n Oloff Pålsson Kneckt Jaaranen

Ruotu 142Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1034

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Surmeniemj
Peer Hyfwoinen Hyvönen
Jöns Pardain Partanen
Lars Pelginen Pelkinen
Lars Oloffsson Heinoin Heinonen
Anders Andersson Pyhöin Pöyhönen
Lars Pasainn Pasanen
Thomas Rångoin drengh Lars Jönsson Hämelein Kneckt Ronkainen
Kilpala
Påål Madtsson Collioinen Kallinen
Wesikansa
Peer Hirfwoin Hirvonen
Murdois
Mårthen Nielsson Ihalain Ihalainen

Ruotu 143Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1034

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kiskilanemj
Anders Kiskinen Kupssa Kiiskinen
Hottila
Simon Hottin Hottinen
Cosmala
Peer Cossmain Kuosmanen
Jurakalla
Lars Thomasson Narinen
Hendrich Larsson Kukkonen
Heinola
Oloff Nilsson Heinoin B:r Nils Nielsson Kneckt Heinonen
Hallola
Peer Mickelsson Halloin Halonen
Haikarala
Sigfredh Peersson Kärckj Kärki

Ruotu 144Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1034

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Jöran Jönsson Haikarin S:n Jöns Jöransson Kneckt Haikarinen
Hetajärfwj
Peer Kettuin Kettunen
Aufwila
Madtz Madtsson Aufwinen Auvinen
Hötöisby
Petter Hötöläin Hyötyläinen
Näringh
Oloff Peersson Martikainen
Randois
Lars Erichsson Randoinen Rantonen
Summala
Madtz Auhoinen Auvinen
Aufwila
Hendrich Hendrichsson Hölcke Hölker

Ratsastalot ♦ Ryttare som haffwa öffwerlops Folck och fördenskuldh böhre Stå i Rotha

Ruotu 49 RatsastalotLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1042

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Surnemj
Mårthen Rångain drengh Johan Pelckin Kneckt Ronkainen
Thomas Härkain Härkänen
Erich Lauckain Laukkanen

Ruotu 50 RatsastalotLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1042

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kiskila
Bertel Kiskinen Kiiskinen
Johan Nielsson Kiskinen Kiiskinen
Tyrymäckj
Peer Hendrichsson Wätäin Väätäinen
Lautiala
Lars Peersson Lautiain Lautiainen
Påll Erichsson Kiskinen Kiiskinen
Purhola
Johan Larsson Puroin Purhonen
Oloff Andersson Taipal Son Anders Oloffsson Knecht Taipalinen
Johan Peersson Puroin Purhonen

Ruotu 51 RatsastalotLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1042

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Patela
Lars Andersson Nulpon Nulpponen
Turakala
Christer Turuckain B:r Lars Peersson Kneckt Turakainen
Meckiös
Anders Ilmarj Ilmari
Kaislajärfwj
Jöran Härckoinen Härkönen

Ruotu 51 Ratsastalot, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1043

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Marala
Peer Månsson Marain Maaranen
Maiwala
Peer Philpusson Kontiainen
Jöran Jöransson
Pekurilla
Mårthen Peekurin Pekurinen

Ruotu 52 RatsastalotLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1043

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Cossmala
Månss Oloffsson Kuosmanen
Ingila
Erich Thomasson Smedh Smed
Wårlax
Påål Philpusson Bengtin Penttinen
Madtz Staffansson Tarkiainen
Murdois
Oloff Eskelsson Härckäin Härkänen
Hötyby
Hendrich Hötelein Hyötyläinen
Knutilamäkj
Peer Hytiein Ruttu B:r Son Jöran Jöransson Kneckt Hyytiäinen
Påål Tenhuin Tenhunen

Rakuunatalot ♦ Dragouner som haffwa öffwerlops Folck och fördenskull böhre stå i Rotha

Ruotu 8 RakuunatalotLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1044

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Patela
Thomas Uckoin Ukkonen
Maifwela
Johan Turakain Son Påll Johansson Knecht Turkiainen
Pallala
Eskell Weisein Väisänen
Heinola
Lars Pöndöin Pöntinen

Läänitykset ♦ Adelens frälsse som böhre stå i Rothor och Knechter uthgiffwa

Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys ♦ Wälb: Erich Jäsperssons Liliesköldtz

LilliesköldLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1070

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Heetajärffwi
Pål Ryhäinen Ryhänen
Staffan Månåin Mononen
Lars Fråsti Frost
Pål Kärcköinen Härkönen
Soinemj
Madtz Rasain Rasanen
Simon Peersson Aufwinen Auvinen
Thomas Jönsson Hamuin Hamunen
Thomas Kåtilain Kotilainen
Hans Hamuinen Hamunen
Purhoila
Oloff Keistinen Keistinen
Hendrich Kaupinen Kauppinen

Henrik Arvidsson Suurmanin läänitys ♦ Leutn:s Hendrich Suurmans

SuurmanLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1083

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Jöns Teifwain Teivainen

Nassokinin läänitys ♦ Sahl: Jacob Nasakens

NassokinLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1084

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Randoisby
Jöns Jönsson Huttuin Huttunen
Pajusalmj
Hendrich Simonsson Heinonen
Randois
Peer Nielsson Herkinen Härkönen
Sopala
Pål Keistinen Keistinen
Hendrich Johansson Sopainen B:r Son Johan Madtsson Sopain Kneckt till dess en annan skaffas Sopanen
Laukala
Oloff Larsson Heinoin Heinonen
Peer Heinonen Heinonen
Läskilä
Jöns Hendrichsson Leskinen Leskinen
Anders Johansson Leskinen
Madtz Jöransson Leskinen Leskinen
Härkilä
Madtz Pålsson Herkinen Härkönen
Anders Peersson Herkinen Härkönen
Wijsela
Peer Andersson Leskinen Leskinen
Lefwola
Oloff Leffwoinen Lievonen
Anders Hammoinen Hamunen
Jöns Jönsson Lefwoin Lievonen
Peer Andersson Läckoin Lehikoinen?
Metula
Peer Andersson Rockolain Ruokolainen
Rasala
Peer Rasainen Rasanen
Mäcköös
Mårten Wennelein Venäläinen
Lipsola
Påål Lipsoinen Lipsanen
Laukala
Påll Pispainen Piispanen
Staffan Latinen Laitinen
Eskell Pulkinen Pulkkinen
Pöllölä
Lars Eskelsson Pölläin Pöllänen

Jöns Rosenschmidtin läänitys ♦ Wälb: Jöns Rosenschmidtz

RosenschmidtLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1084

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Cosmala
Cossma Tarckiain Tarkiainen
Kurikala
Peer Hansson Tirroin Tirronen
Remojärffwj
Madtz Oloffsson Rimj Rimi
Tuhkala
Peer Peersson Väänänen

Nils Svärdfältin läänitys ♦ Leutn:s Niels Jönsson Swärdfälts

SvärdfältLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1087

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Påll Hendrichsson Kupssa Kupsa

Baranoffin läänitys ♦ Wälb: Clas Johan Boranoffz.

Ruotu 85 BaranoffLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1089

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hapataifwal
Påll Huttuin Jockas Sochn (Haapataipale kuitenkin Mikkelin kylä) Huttunen
Christer Rockolain Jockas Sochn Ruokolainen

Ruotu 86 BaranoffLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1089

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Rokolaby
Lars Andersson Rokolain Ruokolainen
Christer Hansson Montonen
Hans Rockolain Ruokolainen
Peer Pulkinen Pulkkinen
Bengdt Peersson ibm Pulkkinen
Jönss Bengdtsson Liimatainen
Yliwessj
Oloff Larsson Kitunen
Nilss Peersson Heilanen
Oloff Jackobsson Liimatainen
Nielss Nielsson Heilain Heilanen
Pitkalax
Påll Andersson Rehuinen Rahunen
Eskell Oloffsson Korhonen
Jöran Hansson Korhonen
Jönss Pasain Pasanen
Peer Tolfwain Tolvanen
Anders Soikain Soikkanen
Peer Jönsson Seilonen
Peer Parckinen Parkkinen
Staffan Pekoinen Pekonen
Påll Madtsson Väänänen
Jönss Peersson Langoin Länkinen

Ruotu 87 BaranoffLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1089

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Sigfredh Peersson Harckoin Härkönen
Anders Kiuckas Kiukas
Madtz Pedickein Pietikäinen
Peer Hendersson Soickain Soikkanen
Påll Peersson Hattain Halonen
Peer Madtsson Nopoin Noponen
Peer Hansson Noponen
Madtz Harmain Harmainen
Mickel Peersson Rusa Rasanen
Bertel Jönsson Antoin Anttonen
Anders Andersson Mustakuckj
Påll Peersson Keckoin Kähkönen
Oloff Ickoinen Ikonen
Thomas Peedakein Pietikäinen
Anders Pulckinen Pulkkinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1654, Rulla 3
SVAR SE/KrA/0025/0/2 alkaen kuvasta 1032, 1042, 1044, 1070, 1083, 1084, 1087, 1089

Lähdekopio:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1654, Rulla 631
SVAR SE/KrA/0025/0/192 alkaen kuvasta 123

Nimet aakkosjärjestyksessä16531655

© Maija-Liisa Laakso 2021