AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1655 ruodutus- ja väenottoluettelo

Juva ruodutus- ja väenottoluettelo 1655

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Jokas Sochn

Uthskrifningz Rulla öfwer Wyborgz och Nyeslotz Landshöfdingedömen...Pro Anno 1655. Nyeslotz Lähn


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatte och Crono sampt Infanteriets hemman som intet brukas aff Oficerare

Talolliset

Ruotu 108Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 220

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Surinemi
Matz Jörenson Rångain Ronkainen
Oluff Häsäinen Häsänen
Palosby
Anderss Tohmason Hålkain Legokarl Påhl Tohmasson Wisawaino Knekt Hulkkonen
Kaihumäkij
Henrich Puttkoin Putkinen
Surineenoin
Oluff Hanson Tiroin Tirronen
Jören Erichson Rongoin Ronkainen
Koihumäkij
Christer Andersson Patinen Pätynen
Surinemi
Per Person Hyffuoin Hyvönen
Hötöyis
Matz Rasmusson Hytolein Hyötyläinen
Surineemi
Johan Pundainen Puntanen
Härkelä
Christer Herrain Herranen
Phillpus Keskinen Kiiskinen

Ruotu 108, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 221

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kijskilä
Per Wasara Vasara
Kasintaipal
Johan Anderson Lautiain Lautiainen
Soiniemi
Knut Antoin Anttonen
Keihumäkij
Henrich Kondiain Kontiainen
Hatzola
Hemmin Hatzoin Hatsonen

Ruotu 109Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 221

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Per Martinen Marttinen
Turkala
Olof Turakain Turakainen
Mekiois
Lars Olufson Tenhuin Tenhunen
Niels Kiemelain Kemiläinen
Pekurila
Oluff Pekurin Pekurinen
Kiskila
Per Larson Kupsoin Kupsa
Påhl Kupsa Kupsa
Sumala
Tohmas Johanson Partanen
Kangankyla
Per Eskelson Mardikain Martikainen
Per Matzson Rimpi Rimppi
Peeter Immoinen Bror Son Tohmas Oluffson Immoin Kneckt Immonen
Cosmala
Johan Cosmain Kuosmanen
Petola
Bengt Person Wachwoin Vahvanen

Ruotu 110Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 221

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Aufwila
Hendrich Person Aufwin Auvinen
Murdois
Hendrich Johanson Hemmellein Hämäläinen
Anders Olufson Teifwoin Teivainen
Knutilanmäkij
Samuel Hemmelein Hämäläinen
Suriniemi
Tohmas Immoin Immonen
Hattila
Hendrich Simmonson Håttin Bror Son Johan Cosmason Knekt Hottinen
Hatzola
Oloff Oluffson Turekain Turakainen
Jöns Oluffson Tarkiain Tarkiainen
Turkala
Oluff Andersson Rotzalain Ruotsalainen
Larss Tomasson Nurinen Narinen
Tohmas Ikoinen Ikonen

Ruotu 111Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 221

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Oloff Wachwain Vahvanen
Mekiös
Staphan Eskelson Kemilein Son Eskell Staphanson Kemilein Knekt Kemiläinen
Heinola
Lars Oluffson Heinoin Heinonen
Oluff Nilson Heinoin Heinonen
Haloijla
Per Michelson Halloin Halonen
Jöran Jönson Haikarain Haikarinen
Hetaiärfwij
Pål Jönson Ketturin Kettunen
Haikarila
Sigfredh Person Kärki Kärki
Sumala
Lars Nilson Pardain Partanen
Lekoila
Lars Påhlson Neula Neula

Ruotu 112Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 221

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Iongila
Nils Philipson Kiskinen Kiiskinen
Knutilanma
Jöns Pulkinen Pulkkinen
Remoijärff
Påhl Penna Penna
Pilkiälä
Per Påhlson Tarkia Tarkia
Clemet Pilkin Pylkkänen
Ouchkala
Matss Nilson Solki Kneckt Solki
Worenmaa
Jöns Michelson Lambin Lampainen
Mårten Lambin Lampainen
Per Jörenson Leinoin Leinonen
Anders Anderson Peuhoin Pöyhönen
Meijawala
Staphan Oluffson Henninen Hänninen
Worenmaa
Per Hirffuinen Hirvonen
Anders Eskelson Peuhoin Pöyhönen
Per Jönson Kurikain Kurikainen
Wechmais
Per Påhlson Repoin Roponen

Ruotu 113Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 221

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Per Jönson Wästerin Vesterinen
Per Martekain Martikainen
Per Påhlson Kärkein Kärkkäinen
Påhl Jarrain Jaaranen
Mennimäkij
Per Jönson Kempin Kemppinen
Ollikala
Henrich Jönson Pelikain Pietikäinen
Marala
Per Jönson Maarain Maaranen
Aufwila
Matz Matzon Aufuinen Auvinen
Anders Auffuinen Auvinen
Härkälä
Lars Pelkinen Pelkinen
Teifwala
Jöns Jönson Lengoinen Bror Matz Jönson Langinen Knekt Länkinen
Murdois
Mårten Nilson Ihalain Ihalainen

Ratsastalot ♦ Ryttare som hafwa Öfwerlöps folck, fördenskuldh böhre föras i Rottan

RatsastalotLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 223

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kiskelakaskis
Nils Kiskinen Kiiskinen
Lars Person Lautiain Lautiainen
Kiskelanimij
Erich Gorgoniuson Kiiskinen
Oluff Anderson Taipal Taipalinen
Paikola
Anders Nulpoin Nulpponen
Christer Turakain Turakainen
Mekios
Anders Ilmar Son Eskell Ilmar Knekt Ilmari
Hendrich Johanson Härkin Härkönen
Randois
Påhl Maarain Maaranen
Philpus Condia Kontia

Läänitykset ♦ Frällsse Kneckter

Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys ♦ Wälborne Erich Jäsperson Lilienskiöldh

LilliensköldLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 240

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hetaiärfwij
Påhl Ryhoin Ryhänen
Staphan Monoin Mononen
Lars Fråsti Frost
Soiniemi
Påhl Härköinen Härkönen
Tomas Jönson Hamunen
Simmon Person Aulnen Auvinen
Matz Mickelson Rasa Rasanen
Tommas Kotilain Kotilainen

Baranoffin läänitys ♦ Welb: Clas Johan Boranofz

Ruotu 87 BaranoffLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 254

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Rokolaby
Christer Rokolain Ruokolainen
Lars ibm Brorson Anders Rokolain Kneckt Ruokolainen
Christer ibm Ruokolainen
Jöran ibm Ruokolainen
Hans ibm Ruokolainen
Påhl Pehrson Pulkin Pulkkinen
Anders Bengtson ibm Pulkkinen
Jöns Bengtson Limata Liimatainen
Lars Oluffson Kijluin Kitunen
Niels Person Heilain Heilanen
Johan Person ibm Heilanen
Oluff Heilain Heilanen
Anders Person Ruhinen Rahunen
Eskell Korhoinen Korhonen
Jöran ibm Korhonen
Anders Puhlkin Pulkkinen
Jöns Persainen Pasanen
Per Tolffuanen Tolvanen
Per Parkinen Parkkinen
Anders Säilanen Seilonen
Per Johanson ibm Seilonen
Staphan Ikoin Ikonen
Tomas Pedikain Pietikäinen
Påhl Matzson Härkinen Härkönen

Ruotu 88 BaranoffLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 254

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Jöran Person Länkinen
Sigfred Härkein Härkönen
Anders Kiukan Son Tönne Anderson Knekt Kiukas
Matz Pedikain Pietikäinen
Per Hanson Härkönen
Påhl Halloinen Halonen
Per Mattson Nåppoin Noponen
Per Hanson ibm Noponen
Matz Harminen Harmainen
Påhl Person Kechkinen Kähkönen

Mårten Brennerfeltin läänitys ♦ Mårten Brennerfältz

BrennerfeltLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 259

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hytiois
Jönss Oikarin Oikarinen

Henrik Arvidsson Suurmanin läänitys ♦ Leut Hendrich Surmanss

SuurmanLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 260

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Teifwälä
Matz Teiffuain Bror Son Mickell Mickelson Teiwain Knekt Teivainen

Markus Jakobsson Pampin läänitys ♦ Corporal Markuss Jachobsons

PampLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 261

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Soinemij
Hendrich Ukoinen Ukkonen

Nassokinin läänitys ♦ Welb: Petter Nassakenss

NassokinLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 261

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Randoiss
Jons Jönson Huttuin Huttunen
Jokela
Påhl Pispain Piispanen
Randåis
Niels Härkäin Son Lars Nielson Härkain Härkänen
Sapala
Påhl Keistinen Keistinen
Hendrich Såpoinen Sopanen
Laukala
Oluff Heinoin Heinonen
Lefwola
Anders Hamain Hamunen
Oluff Leffuein Lievonen
Per Heinoin Heinonen
Paiusalm
Hendrich Simmonson Heinonen
Mietula
Per Anderson Rokulain Ruokolainen
Läskilla
Matz Leskinen Leskinen
Johan Leskinen Leskinen
Per ibm Leskinen
Härkällä
Matz Påhlson Härkäin Härkänen
Per ibm Härkänen
Wisala
Per Anderson Leskinen Leskinen
Lefuola
Jöns Jönson Lewoinen Lievonen
Per Leikoin Lehikoinen
Rasala
Per Rasain Rasanen
Lipsala
Niels Lipsoin Lipsanen
Pöllölä
Lars Eskelson Pöllöin Pöllänen

Jöns Rosenschmidtin läänitys ♦ Sahl: Jöns Rosensmittz

RosenschmidtLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 262

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kosmala
Kosman Tarkiain Tarkiainen
Remoierfwij
Matz Remi Rimi
Nurckala
Per Tyrynen Tirronen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1655, Rulla 632
SVAR SE/KrA/0025/0/192 alkaen kuvasta 220, 223, 240, 254, 259, 260, 261, 262

Lähdekopio:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1655, Rulla 4
SVAR SE/KrA/0025/0/3 alkaen kuvasta 755

Nimet aakkosjärjestyksessä16541656

© Maija-Liisa Laakso 2021