AloitussivuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1655 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Juva ruodutus- ja väenottoluettelo 1655

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Jokas Sochn

Uthskrifningz Rulla öfwer Wyborgz och Nyeslotz Landshöfdingedömen...Pro Anno 1655. Nyeslotz Lähn


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatte och Crono sampt Infanteriets hemman som intet brukas aff Oficerare

Talolliset

Ruotu 108Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 220

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Surinemi/Suurniemi
Matz Jörenson Rångain Ronkainen
Oluff Häsäinen Häsänen
Palosby/Palonen
Anderss Tohmason Hålkain Legokarl Påhl Tohmasson Wisawaino Knekt Hulkkonen
Kaihumäkij/Kaihunmäki
Henrich Puttkoin Putkinen
Surineenoin/Suurniemi
Oluff Hanson Tiroin Tirronen
Surineenoin/Hyvölä
Jören Erichson Rongoin Ronkainen
Koihumäkij/Kaihunmäki
Christer Andersson Patinen Pätynen
Surinemi/Hyvölä
Per Person Hyffuoin Hyvönen
Hötöyis/Hyötyy
Matz Rasmusson Hytolein Hyötyläinen
Surineemi/Suurniemi
Johan Pundainen Puntanen
Härkelä/Laukkala
Christer Herrain Herranen
Härkelä/Härkälä
Phillpus Keskinen Kiiskinen

Ruotu 108, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 221

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kijskilä/Kaskii
Per Wasara Vasara
Kasintaipal/Kasintaipale
Johan Anderson Lautiain Lautiainen
Soiniemi/Soiniemi
Knut Antoin Anttonen
Keihumäkij/Kaihunmäki
Henrich Kondiain Kontiainen
Hatzola/Hatsola
Hemmin Hatzoin Hatsonen

Ruotu 109Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 221

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Per Martinen Marttinen
Turkala/Turakkala
Olof Turakain Turakainen
Mekiois/Mäköis
Lars Olufson Tenhuin Tenhunen
Niels Kiemelain Kemiläinen
Pekurila/Pekurila
Oluff Pekurin Pekurinen
Kiskila/Kupsala
Per Larson Kupsoin Kupsa
Påhl Kupsa Kupsa
Sumala/Summala
Tohmas Johanson Partanen
Kangankyla/Kangas
Per Eskelson Mardikain Martikainen
Per Matzson Rimpi Rimppi
Peeter Immoinen Bror Son Tohmas Oluffson Immoin Kneckt Immonen
Cosmala/Kuosmala
Johan Cosmain Kuosmanen
Petola/Ollikkala
Bengt Person Wachwoin Vahvanen

Ruotu 110Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 221

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Aufwila/Auvila
Hendrich Person Aufwin Auvinen
Murdois/Murtois
Hendrich Johanson Hemmellein Hämäläinen
Murdois/Teivaa
Anders Olufson Teifwoin Teivainen
Knutilanmäkij/Knuutilanmäki
Samuel Hemmelein Hämäläinen
Suriniemi/Suurniemi
Tohmas Immoin Immonen
Hattila/Hottila
Hendrich Simmonson Håttin Bror Son Johan Cosmason Knekt Hottinen
Hatzola/Hatsola
Oloff Oluffson Turekain Turakainen
Jöns Oluffson Tarkiain Tarkiainen
Turkala/Pohjois
Oluff Andersson Rotzalain Ruotsalainen
Larss Tomasson Nurinen Narinen
Tohmas Ikoinen Ikonen

Ruotu 111Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 221

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Oloff Wachwain Vahvanen
Mekiös/Mäköis
Staphan Eskelson Kemilein Son Eskell Staphanson Kemilein Knekt Kemiläinen
Heinola/Heinola
Lars Oluffson Heinoin Heinonen
Oluff Nilson Heinoin Heinonen
Haloijla/Halola
Per Michelson Halloin Halonen
Haloijla/Haikarila
Jöran Jönson Haikarain Haikarinen
Hetaiärfwij/Hietajärvi
Pål Jönson Ketturin Kettunen
Haikarila/Haikarila
Sigfredh Person Kärki Kärki
Sumala/Summala
Lars Nilson Pardain Partanen
Lekoila/Lehikkola
Lars Påhlson Neula Neula

Ruotu 112Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 221

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Iongila/Kaskii?
Nils Philipson Kiskinen Kiiskinen
Knutilanma/Knuutilanmäki
Jöns Pulkinen Pulkkinen
Remoijärff/Remojärvi
Påhl Penna Penna
Pilkiälä/Pylkkälä
Per Påhlson Tarkia Tarkia
Clemet Pilkin Pylkkänen
Ouchkala/Tuhkala
Matss Nilson Solki Kneckt Solki
Worenmaa/Vuorenmaa
Jöns Michelson Lambin Lampainen
Mårten Lambin Lampainen
Per Jörenson Leinoin Leinonen
Worenmaa/Karkeamaa
Anders Anderson Peuhoin Pöyhönen
Meijawala/Maivala
Staphan Oluffson Henninen Hänninen
Worenmaa/Vuorenmaa
Per Hirffuinen Hirvonen
Worenmaa/Karkeamaa
Anders Eskelson Peuhoin Pöyhönen
Per Jönson Kurikain Kurikainen
Wechmais/Näärinki
Per Påhlson Repoin Roponen

Ruotu 113Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 221

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Wechmais/Vehmaa
Per Jönson Wästerin Vesterinen
Per Martekain Martikainen
Wechmais/Näärinki
Per Påhlson Kärkein Kärkkäinen
Påhl Jarrain Jaaranen
Mennimäkij/Männynmäki
Per Jönson Kempin Kemppinen
Ollikala/Ollikkala
Henrich Jönson Pelikain Pietikäinen
Marala/Maarala
Per Jönson Maarain Maaranen
Aufwila/Auvila
Matz Matzon Aufuinen Auvinen
Anders Auffuinen Auvinen
Härkälä/Pelkilä
Lars Pelkinen Pelkinen
Teifwala/Teivaa
Jöns Jönson Lengoinen Bror Matz Jönson Langinen Knekt Länkinen
Murdois/Murtois
Mårten Nilson Ihalain Ihalainen

Ratsastalot ♦ Ryttare som hafwa Öfwerlöps folck, fördenskuldh böhre föras i Rottan

RatsastalotLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 223

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kiskelakaskis/Kaskii
Nils Kiskinen Kiiskinen
Kiskelakaskis/Lauteala
Lars Person Lautiain Lautiainen
Kiskelanimij/Kiiskilänniemi
Erich Gorgoniuson Kiiskinen
Kiskelanimij/Taipale
Oluff Anderson Taipal Taipalinen
Paikola/Ollikkala
Anders Nulpoin Nulpponen
Paikola/Turakkala
Christer Turakain Turakainen
Mekios/Mäköis
Anders Ilmar Son Eskell Ilmar Knekt Ilmari
Mekios/Kaislajärvi
Hendrich Johanson Härkin Härkönen
Randois/Maarala
Påhl Maarain Maaranen
Randois/Maivala
Philpus Condia Kontia

Läänitykset ♦ Frällsse Kneckter

Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys ♦ Wälborne Erich Jäsperson Lilienskiöldh

LilliensköldLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 240

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hetaiärfwij/Hietajärvi
Påhl Ryhoin Ryhänen
Staphan Monoin Mononen
Lars Fråsti Frost
Soiniemi/Soiniemi
Påhl Härköinen Härkönen
Tomas Jönson Hamunen
Simmon Person Aulnen Auvinen
Matz Mickelson Rasa Rasanen
Tommas Kotilain Kotilainen

Baranoffin läänitys ♦ Welb: Clas Johan Boranofz

Ruotu 87 BaranoffLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 254

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Rokolaby/Ruokola
Christer Rokolain Ruokolainen
Lars ibm Brorson Anders Rokolain Kneckt Ruokolainen
Christer ibm Ruokolainen
Jöran ibm Ruokolainen
Hans ibm Ruokolainen
Rokolaby/Pulkkila
Påhl Pehrson Pulkin Pulkkinen
Anders Bengtson ibm Pulkkinen
Jöns Bengtson Limata Liimatainen
Rokolaby/Ylivesi
Lars Oluffson Kijluin Kitunen
Niels Person Heilain Heilanen
Johan Person ibm Heilanen
Oluff Heilain Heilanen
Anders Person Ruhinen Rahunen
Eskell Korhoinen Korhonen
Jöran ibm Korhonen
Anders Puhlkin Pulkkinen
Rokolaby/Pitkälahti
Jöns Persainen Pasanen
Rokolaby/Ylivesi
Per Tolffuanen Tolvanen
Rokolaby/Pitkälahti
Per Parkinen Parkkinen
Anders Säilanen Seilonen
Per Johanson ibm Seilonen
Staphan Ikoin Ikonen
Tomas Pedikain Pietikäinen
Påhl Matzson Härkinen Härkönen

Ruotu 88 BaranoffLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 254

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Jöran Person Länkinen
Sigfred Härkein Härkönen
Anders Kiukan Son Tönne Anderson Knekt Kiukas
Matz Pedikain Pietikäinen
Per Hanson Härkönen
Påhl Halloinen Halonen
Per Mattson Nåppoin Noponen
Rokolaby/Kaislajärvi
Per Hanson ibm Noponen
Rokolaby/Ylivesi
Matz Harminen Harmainen
Rokolaby/Anttola
Påhl Person Kechkinen Kähkönen

Mårten Brennerfeltin läänitys ♦ Mårten Brennerfältz

BrennerfeltLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 259

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hytiois/Hyötyy
Jönss Oikarin Oikarinen

Henrik Arvidsson Suurmanin läänitys ♦ Leut Hendrich Surmanss

SuurmanLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 260

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Teifwälä/Teivaa
Matz Teiffuain Bror Son Mickell Mickelson Teiwain Knekt Teivainen

Markus Jakobsson Pampin läänitys ♦ Corporal Markuss Jachobsons

PampLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 261

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Soinemij/Soiniemi
Hendrich Ukoinen Ukkonen

Nassokinin läänitys ♦ Welb: Petter Nassakenss

NassokinLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 261

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Randoiss/Rantuu
Jons Jönson Huttuin Huttunen
Jokela/Jokela
Påhl Pispain Piispanen
Randåis/Rantuu
Niels Härkäin Son Lars Nielson Härkain Härkänen
Sapala/Sopala
Påhl Keistinen Keistinen
Hendrich Såpoinen Sopanen
Laukala/Laukkala
Oluff Heinoin Heinonen
Lefwola/Lievola
Anders Hamain Hamunen
Oluff Leffuein Lievonen
Lefwola/Laukkala
Per Heinoin Heinonen
Paiusalm/Pajusalmi
Hendrich Simmonson Heinonen
Mietula/Miettula
Per Anderson Rokulain Ruokolainen
Läskilla/Leskelä
Matz Leskinen Leskinen
Johan Leskinen Leskinen
Per ibm Leskinen
Härkällä/Härkälä
Matz Påhlson Härkäin Härkänen
Per ibm Härkänen
Wisala/Viisala
Per Anderson Leskinen Leskinen
Lefuola/Lievola
Jöns Jönson Lewoinen Lievonen
Per Leikoin Lehikoinen
Rasala/Rasala
Per Rasain Rasanen
Lipsala/Lipsala
Niels Lipsoin Lipsanen
Pöllölä/Pellilä
Lars Eskelson Pöllöin Pöllänen

Jöns Rosenschmidtin läänitys ♦ Sahl: Jöns Rosensmittz

RosenschmidtLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 262

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kosmala/Kuosmala
Kosman Tarkiain Tarkiainen
Remoierfwij/Remojärvi
Matz Remi Rimi
Nurckala/Kurikkala
Per Tyrynen Tirronen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1655, Rulla 632
SVAR SE/KrA/0025/0/192 alkaen kuvasta 220, 223, 240, 254, 259, 260, 261, 262

Lähdekopio:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1655, Rulla 4
SVAR SE/KrA/0025/0/3 alkaen kuvasta 755

Nimet aakkosjärjestyksessä16541656

© Maija-Liisa Laakso 2023