AloitussivuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1660 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Juva ruodutus- ja väenottoluettelo 1660

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Jockas Sochn

Uthschrifningz Rulla öfwer Wijbårgz, Nyslåtz och Kymmenegårdz Lähn...Anno 1660. Nyslåtz Lähn.

Ruotuun 20 on merkitty miehiä myös Pellosniemeltä ja Rantasalmelta


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatt och Crone

Talolliset

Sotaväen palkkatalot ♦ Militiens Frij- och Tilldehls hemman som inthett brukas och besittias af Officererne

Ruotu 18Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 35

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Suriniemi/Suurniemi
Thomas Immoin Immonen
Olof Hansson Tirronen
Suriniemi/Laukkala
Erich Erichsson Laukkanen
Suriniemi/Hyvölä
Peer Hyfwäinen Hyvönen
Härkälälaukala/Laukkala
Christer Herrain Herranen
Pahlos/Palonen
Anders Thomasson Hulkkonen
Kiskilä och Kaskis/Kaskii
Nils Grelsson Kiiskinen
Randois/Kaskii
Lars Randoin Rantonen
Sumala/Pohjois
Nils Larsson Summanen
Sumala/Summala
Thomas Jönsson Partanen
Håttila/Hottila
Johan Kåsmasson Hottinen
Kasintaipal/Kasintaipale
Johan Andersson Johan Andersson Lautiain Knecht Lautiainen
Kangankylä/Kangas
Peer Immoinen Immonen
Kaihumecki/Kaihunmäki
Johan Larsson Martikainen
Heinrich Pudtkinen Putkinen
Kåsmala/Kuosmala
Christer Johansson Kuosmanen
Hatzola/Hatsola
Olof Olofsson Turakainen
Peer Martinen Marttinen
Ollikala/Ollikkala
Jören Jönsson Pietikäinen
Maifwala/Maivala
Staffan Olofsson Hänninen

Ruotu 19Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 35

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Pochiais/Pohjois
Olof Suikainen Suikkonen
Lars Kucko Kukko
Heinrich Thomasson Ikonen
Olof Andersson Vahvanen
Mäkiois/Mäköis
Olof Larsson Tenhunen
Heinoila/Heinola
Olof Nilsson Heinonen
Halola/Halola
Peer Haloinen Halonen
Haikarala/Haikarila
Lars Peersson Kärki
Heinrich Haikarainen Haikarinen
Hetajerwi/Hietajärvi
Olof Jönsson Kettunen
Peer Matsson

Ruotu 19, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 36

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Marala/Maarala
Peer Månsson Maaranen
Anders Påhlsson Ahonen
Wårema/Vuorenmaa
Peer Peersson Hirvonen
Maifuola/Maivala
Jöns Grelsson Kuosmanen
Pekurila/Pekurila
Mårten Pekurinen Pekurinen
Lehikola/Lehikkola
Lars Påhlsson Lars Påhlsson Neula Knecht Neula
Teifwala/Teivaa
Anders Olofsson Teivainen
Aufwila/Auvila
Heinrich Aufwinen Auvinen

Ruotu 20Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 36

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Mardois/Murtois
Heinrich Hämeläinen Hämäläinen
Mårten Nilsson Ihalainen
Knutilanmeki/Knuutilanmäki
Peer Jönsson Hyytiäinen
Remojerwi/Remojärvi
Olof Olofsson Inginen Inkinen
Pylkälä/Pylkkälä
Christer Pylkeinen Pylkkänen
Hötöysby/Hyötyy
Peer Abrahamsson Hyötyläinen
Wächmasnäring/Vehmaa
Petter Peersson
Olof Peersson Martikainen
Wächmasnäring/Näärinki
Peer Påhlsson
Hetajerf/Hietajärvi
Heindrich Larsson Frost
Teifwala/Teivaa
Christer Peersson Väänänen
Puttola/Puttola
Peer Larsson af Pellosnemi
Matz Peersson af Pellosnemi, Matz Peersson Kurki Knecht
Simon Kainulainen af Pellosnemi Kainulainen
Achwensalm/Ahvensalmi
Erich Michelsson af Randsalmi Sochn
Matz Kockalainen af Randsalmi Sochn Koikkalainen
Michel Kondiain af Randsalmi Sochn Kontiainen
Matz Turuinen af Randsalmi Sochn Turunen
Palwalax/Palvalahti
Anders Arfwedsson af Randsalmi Sochn
Peer Pelckinen af Randsalmi Sochn Pelkinen

Ruotu 21Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 36

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Suriniemi/Suurniemi
Lars Lamain Laamanen
Mårten Mårtensson Ronkainen
Anders Mårtensson Rimppi
Suriniemi/Hyvölä
Erich Hyfwöinen Hyvönen
Anders Rångain Ronkainen
Härkälälaukala/Härkälä
Olof Thomasson Härkönen
Härkälälaukala/Laukkala
Peer Erichsson Laukkanen
Kiskilä och Kasjkis/Kaskii
Olof Nilsson Kiiskinen
Kiskilä och Kasjkis/Kiiskilä
Bertell Kiskinen S:n Michel Bertellsson Knecht Kiiskinen
Kiskilä och Kasjkis/Kaskii
Erich Michelsson Kiiskinen
Randois/Rantuu
Grels Narinen Narinen
Lautiala/Lauteala
Lars Peersson Lautiainen
Purhola/Purhola
Lars Larsson Purhonen
Kattula/Kettula
Matz Mårtensson Oinonen
Purhola/Purhola
Lars Peersson Purhonen

Ruotu 22Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 36

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Järwänpä/Järvenpää
Johan Johansson Muttulainen
Taipal/Taipale
Anders Olofsson Taipalinen
Menninmeki/Männynmäki
Thomas Huttuinen Huttunen
Påål Ryhäinen Ryhänen
Yliwesipitkälax/Ylivesi
Hans Jacobsson Nassokin
Kiskileniemi/Kiiskilänniemi
Gorgonius Kiskinen Kiiskinen
Kaihumecki/Poikola
Matz Pijk Länsman Piikki
Kasmala/Kuosmala
Jöns Tuckiain Tarkiainen
Patola/Ollikkala
Lars Andersson Nulpponen
Turakala/Turakkala
Christer Turakain Jöns Larsson Knecht Turakainen
Mäkiois/Mäköis
Eskell Andersson Ilmari
Kaislajerwi/Kaislajärvi
Heinrich Härköinen Härkönen
Marala/Maarala
Matz Påhlsson Härkönen

Ruotu 22, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 37

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Maifwala/Maivala
Jöran Lembinen Ihalempinen
Rasmus Condia Kontia
Peer Kaipainen Kaipainen
Kilpola/Kilpola
Jöran Kilpoinen Kilponen

Ruotu 23Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 37

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Ingiä/Inkilä
Matz Thomasson Pistolsmed
Wårlax/Vuorilahti
Påål Påålsson Penttinen
Matz Tarkiainen Tarkiainen
Aufwila/Auvila
Thomas Bertelsson Auvinen
Kusmala/Kuosmala
Måns Olofsson Kuosmanen
Murdois/Murtois
Jöran Larsson
Knutilanmeki/Knuutilanmäki
Michel Cnutsson Hämäläinen
Peer Rutu Ruutu
Remojerfwi/Remojärvi
Abraham Remoin Remonen
Gustaf Silfwerarm Sölfverarm
Wächmaisnaring/Näärinki
Eskell Tuckiainen Tarkiainen
Kilpola/Kilpola
Matz Påålsson Kallinen
Knutilameki/Knuutilanmäki
Lars Samuelsson Lars Samuelsson Hämäläin Knecht Hämäläinen
Worenma/Vuorenmaa
Jöns Michelsson Lampainen
Kijskiläniemi/Kiiskilänniemi
Påål Kupsa Kupsa
Pylkälä/Pylkkälä
Peer Neula Neula

Ruotu 24Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 37

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kaihumeki/Kaihunmäki
Peer Larsson Martikainen
Kiskiläniemi/Kiiskilänniemi
Jöran Påålsson
Kiskiläkaskis/Kiiskilä
Peer Sigfredsson Veijalainen
Pochiais/Haikarila
Lars Larsson Roikonen
Randois/Rantuu
Påål Martinen Marttinen
Maifwala/Maivala
Heinrich Staffansson Kuosmanen
Karkiama/Karkeamaa
Eskell Andersson Pöyhönen
Aufwiala/Auvila
Matz Aufwinen Auvinen
Tuchkala/Tuhkala
Matz Nilsson Solki
Wouornema/Vuorenmaa
Erich Westeri Vesteri
Sumala/Summala
Peer Jacobsson Väätäinen
Kaihilajerf/Kaislajärvi
Peer Nilsson
Marala/Maarala
Olof Ahoin Ahonen
Hatajerfwi/Hietajärvi
Lars Frosti S:n Heinrich Larsson Knecht Frost
Remojerwi/Remojärvi
Påål Jacobsson Paavilainen
Mäkios/Mäköis
Eskell Kämäläin Kemiläinen
Mänimäcki/Männynmäki
Berent Mårtenssons Lieut: E:a Grabbe
Taipal/Taipale
Simon Christierni Kappellan Tarvonius

Efterskrefne hemman och bogar ähre i dänne skrifning öfwerblefne och holt på näst kommande observeras

Ylijäänyt JuvaltaLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 46

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Mustola/Mustola
Anders Jönsson Langa Länkinen

Läänitykset ♦ Frälse

Baranoffin läänitys ♦ Wälb. Clas Johan Boranofz

Ruotu 4 Baranoff, Ruotuun kuuluu myös 8 miestä Pellosniemeltä Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 96

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Råckola/Ruokola
Lars Andersson Ruokolainen
Christer Rokolain Ruokolainen
Simon Hansson Ruokolainen
Hans Rokolain Ruokolainen
Pulkila/Pulkkila
Peer Olofsson S:n Påål Peersson Pulkinen Knecht Pulkkinen
Peer Peersson Kääriäinen
Lars Bengtsson Pulkkinen
Bengt Jönson Pulkkinen
Pulkila/Ylivesi
Lars Kittuinen Kitunen
Matz Harmainen Harmainen
Nils Heilainen Heilanen
Olof Jacobsson Liimatainen
Peer Tolfwain Tolvanen
Johan Heiloinen Heilanen

Ruotu 5 Baranoff, Ruotuun kuuluu myös 5 miestä Puumalasta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 96

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Pitkalax/Pitkälahti
Hans Kårbninen Korhonen
Olof ibm Korhonen
Jöns Pasainen Pasanen
Peer Tolfwain Tolvanen
Grel Seiloinen Seilonen
Peer Jönsson Seilonen
Christer Ikoin Ikonen

Ruotu 5 Baranoff, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 98

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Anders Kiukas Kiukas
Påål Matsson
Matz Staffansson Ikonen
Randaby/Pitkälahti
Heinrich Karhin
Peer Hanson Härkönen
Peer Jönsson Länkinen
Matz Pitkeinen Pietikäinen
Matz Nåpåinen Noponen
Peer Såkainen Soikkanen
Påål Peersson Halonen
Thomas Laukainen Laukkanen
Kaislajerfwi/Kaislajärvi
Peer Hansson Noponen

Mårten Brennerfeltin läänitys ♦ Wälb. Mårten Brännerfeltz

BrennerfeltLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 99

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hyötys/Hyötyy
Påål Hermain Harmainen

Jöns Rosenschmidtin läänitys ♦ Wälb. Jöns Rosenscmitz

RosenschmidtLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 102

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Petela/Paatela
Peer Hansson Tirronen
Remojerfwi/Remojärvi
Olof Rimi Rimi
Remojerfwi/Kuosmala
Cossma Tarkiainen Tarkiainen

Nassokinin läänitys ♦ Wälb. Petter Nassakens

NassokinLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 105

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Randois/Rantuu
Jöns Huttuin Huttunen
Peer Nilsson Peer Nilsson Härrkeinen Knecht Härkönen
Såpala/Sopala
Påål Såpainen Sopanen
Pajunsalm/Pajusalmi
Simon Heinoin Heinonen
Pajunsalm/Sopala
Johan Matsson Sopanen
Laukala/Laukkala
Olof Larsson Heinonen
Jöns Mustoinen Mustonen
Läskala/Leskelä
Peer Heinrichsson Leskinen
Anders Jönsson Leskinen
Matz Jönsson Leskinen
Randois/Rantuu
Jacob Peersson

Nassokin, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 106

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Härkälä/Härkälä
Peer Härkeinen Härkönen
Påål Härkeinen Härkönen
Wijsala/Viisala
Anders Peersson Leskinen
Pöllälä/Pellilä
Lars Pöllainen Pöllänen
Pöllälä/Lievola
Jöns Jönsson Lievonen
Olof Lefwoinen Lievonen
Anders Hammuinen Hamunen
Peer Lijkoinen Liikanen
Rasala/Rasala
Peer Rasainen Rasanen
Lipsala/Lipsala
Nils Lipsainen Lipsanen
Mietula/Miettula
Peer Andersson Ruokolainen
Mietula/Ahola
Eskell Pullckoin Pulkkinen
Staffan Laitinen Laitinen

Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys ♦ Wälb: Erich Lilieskiöldz

LilliesköldLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 106

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Soiniemi/Soiniemi
Simon Peersson Simon Peersson Aufwuinen Knecht Auvinen
Thomas Katilainen Kotilainen
Olof Pärnäinen Pärnänen

Henrik Arvidsson Suurmanin läänitys ♦ Henrich Arwedsson Swrmans

SuurmanLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 107

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Teifwola/Teivaa
Matz Matsson Teivainen
Michel Matsson Teivainen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1660, Rulla 634
SVAR SE/KrA/0025/0/193 alkaen kuvasta 35, 46, 96, 99, 102, 105, 106, 107

Lähdekopio:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1660, Rulla 11
SVAR SE/KrA/0025/0/10 alkaen kuvasta 849

Nimet aakkosjärjestyksessä16561661

© Maija-Liisa Laakso 2023