AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1660 ruodutus- ja väenottoluettelo

Juva ruodutus- ja väenottoluettelo 1660

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Jockas Sochn

Uthschrifningz Rulla öfwer Wijbårgz, Nyslåtz och Kymmenegårdz Lähn...Anno 1660. Nyslåtz Lähn.

Ruotuun 20 on merkitty miehiä myös Pellosniemeltä ja Rantasalmelta


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatt och Crone

Talolliset

Sotaväen palkkatalot ♦ Militiens Frij- och Tilldehls hemman som inthett brukas och besittias af Officererne

Ruotu 18Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 35

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Suriniemi
Thomas Immoin Immonen
Olof Hansson Tirronen
Erich Erichsson Laukkanen
Peer Hyfwäinen Hyvönen
Härkälälaukala
Christer Herrain Herranen
Pahlos
Anders Thomasson Hulkkonen
Kiskilä och Kaskis
Nils Grelsson Kiiskinen
Randois
Lars Randoin Rantonen
Sumala
Nils Larsson Summanen
Thomas Jönsson Partanen
Håttila
Johan Kåsmasson Hottinen
Kasintaipal
Johan Andersson Johan Andersson Lautiain Knecht Lautiainen
Kangankylä
Peer Immoinen Immonen
Kaihumecki
Johan Larsson Martikainen
Heinrich Pudtkinen Putkinen
Kåsmala
Christer Johansson Kuosmanen
Hatzola
Olof Olofsson Turakainen
Peer Martinen Marttinen
Ollikala
Jören Jönsson Pietikäinen
Maifwala
Staffan Olofsson Hänninen

Ruotu 19Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 35

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Pochiais
Olof Suikainen Suikkonen
Lars Kucko Kukko
Heinrich Thomasson Ikonen
Olof Andersson Vahvanen
Mäkiois
Olof Larsson Tenhunen
Heinoila
Olof Nilsson Heinonen
Halola
Peer Haloinen Halonen
Haikarala
Lars Peersson Kärki
Heinrich Haikarainen Haikarinen
Hetajerwi
Olof Jönsson Kettunen
Peer Matsson

Ruotu 19, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 36

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Marala
Peer Månsson Maaranen
Anders Påhlsson Ahonen
Wårema
Peer Peersson Hirvonen
Maifuola
Jöns Grelsson Kuosmanen
Pekurila
Mårten Pekurinen Pekurinen
Lehikola
Lars Påhlsson Lars Påhlsson Neula Knecht Neula
Teifwala
Anders Olofsson Teivainen
Aufwila
Heinrich Aufwinen Auvinen

Ruotu 20Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 36

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Mardois
Heinrich Hämeläinen Hämäläinen
Mårten Nilsson Ihalainen
Knutilanmeki
Peer Jönsson Hyytiäinen
Remojerwi
Olof Olofsson Inginen Inkinen
Pylkälä
Christer Pylkeinen Pylkkänen
Hötöysby
Peer Abrahamsson Hyötyläinen
Wächmasnäring
Petter Peersson
Olof Peersson Martikainen
Peer Påhlsson
Hetajerf
Heindrich Larsson Frost
Teifwala
Christer Peersson Väänänen
Puttola
Peer Larsson af Pellosnemi
Matz Peersson af Pellosnemi, Matz Peersson Kurki Knecht
Simon Kainulainen af Pellosnemi Kainulainen
Achwensalm
Erich Michelsson af Randsalmi Sochn
Matz Kockalainen af Randsalmi Sochn Koikkalainen
Michel Kondiain af Randsalmi Sochn Kontiainen
Matz Turuinen af Randsalmi Sochn Turunen
Palwalax
Anders Arfwedsson af Randsalmi Sochn
Peer Pelckinen af Randsalmi Sochn Pelkinen

Ruotu 21Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 36

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Suriniemi
Lars Lamain Laamanen
Mårten Mårtensson Ronkainen
Anders Mårtensson Rimppi
Erich Hyfwöinen Hyvönen
Anders Rångain Ronkainen
Härkälälaukala
Olof Thomasson Härkönen
Peer Erichsson Laukkanen
Kiskilä och Kasjkis
Olof Nilsson Kiiskinen
Bertell Kiskinen S:n Michel Bertellsson Knecht Kiiskinen
Erich Michelsson Kiiskinen
Randois
Grels Narinen Narinen
Lautiala
Lars Peersson Lautiainen
Purhola
Lars Larsson Purhonen
Kattula
Matz Mårtensson Oinonen
Purhola
Lars Peersson Purhonen

Ruotu 22Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 36

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Järwänpä
Johan Johansson Muttulainen
Taipal
Anders Olofsson Taipalinen
Menninmeki
Thomas Huttuinen Huttunen
Påål Ryhäinen Ryhänen
Yliwesipitkälax
Hans Jacobsson Nassokin
Kiskileniemi
Gorgonius Kiskinen Kiiskinen
Kaihumecki
Matz Pijk Länsman Piikki
Kasmala
Jöns Tuckiain Tarkiainen
Patola
Lars Andersson Nulpponen
Turakala
Christer Turakain Jöns Larsson Knecht Turakainen
Mäkiois
Eskell Andersson Ilmari
Kaislajerwi
Heinrich Härköinen Härkönen
Marala
Matz Påhlsson Härkönen

Ruotu 22, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 37

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Maifwala
Jöran Lembinen Ihalempinen
Rasmus Condia Kontia
Peer Kaipainen Kaipainen
Kilpola
Jöran Kilpoinen Kilponen

Ruotu 23Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 37

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Ingiä
Matz Thomasson Pistolsmed
Wårlax
Påål Påålsson Penttinen
Matz Tarkiainen Tarkiainen
Aufwila
Thomas Bertelsson Auvinen
Kusmala
Måns Olofsson Kuosmanen
Murdois
Jöran Larsson
Knutilanmeki
Michel Cnutsson Hämäläinen
Peer Rutu Ruutu
Remojerfwi
Abraham Remoin Remonen
Gustaf Silfwerarm Sölfverarm
Wächmaisnaring
Eskell Tuckiainen Tarkiainen
Kilpola
Matz Påålsson Kallinen
Knutilameki
Lars Samuelsson Lars Samuelsson Hämäläin Knecht Hämäläinen
Worenma
Jöns Michelsson Lampainen
Kijskiläniemi
Påål Kupsa Kupsa
Pylkälä
Peer Neula Neula

Ruotu 24Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 37

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kaihumeki
Peer Larsson Martikainen
Kiskiläniemi
Jöran Påålsson
Kiskiläkaskis
Peer Sigfredsson Veijalainen
Pochiais
Lars Larsson Roikonen
Randois
Påål Martinen Marttinen
Maifwala
Heinrich Staffansson Kuosmanen
Karkiama
Eskell Andersson Pöyhönen
Aufwiala
Matz Aufwinen Auvinen
Tuchkala
Matz Nilsson Solki
Wouornema
Erich Westeri Vesteri
Sumala
Peer Jacobsson Väätäinen
Kaihilajerf
Peer Nilsson
Marala
Olof Ahoin Ahonen
Hatajerfwi
Lars Frosti S:n Heinrich Larsson Knecht Frost
Remojerwi
Påål Jacobsson Paavilainen
Mäkios
Eskell Kämäläin Kemiläinen
Mänimäcki
Berent Mårtenssons Lieut: E:a Grabbe
Taipal
Simon Christierni Kappellan Tarvonius

Efterskrefne hemman och bogar ähre i dänne skrifning öfwerblefne och holt på näst kommande observeras

Ylijäänyt JuvaltaLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 46

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Mustola
Anders Jönsson Langa Länkinen

Läänitykset ♦ Frälse

Baranoffin läänitys ♦ Wälb. Clas Johan Boranofz

Ruotu 4 Baranoff, Ruotuun kuuluu myös 8 miestä Pellosniemeltä Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 96

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Råckola
Lars Andersson Ruokolainen
Christer Rokolain Ruokolainen
Simon Hansson Ruokolainen
Hans Rokolain Ruokolainen
Pulkila
Peer Olofsson S:n Påål Peersson Pulkinen Knecht Pulkkinen
Peer Peersson Kääriäinen
Lars Bengtsson Pulkkinen
Bengt Jönson Pulkkinen
Lars Kittuinen Kitunen
Matz Harmainen Harmainen
Nils Heilainen Heilanen
Olof Jacobsson Liimatainen
Peer Tolfwain Tolvanen
Johan Heiloinen Heilanen

Ruotu 5 Baranoff, Ruotuun kuuluu myös 5 miestä Puumalasta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 96

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Pitkalax
Hans Kårbninen Korhonen
Olof ibm Korhonen
Jöns Pasainen Pasanen
Peer Tolfwain Tolvanen
Grel Seiloinen Seilonen
Peer Jönsson Seilonen
Christer Ikoin Ikonen

Ruotu 5 Baranoff, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 98

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Anders Kiukas Kiukas
Påål Matsson
Matz Staffansson Ikonen
Randaby
Heinrich Karhin
Peer Hanson Härkönen
Peer Jönsson Länkinen
Matz Pitkeinen Pietikäinen
Matz Nåpåinen Noponen
Peer Såkainen Soikkanen
Påål Peersson Halonen
Thomas Laukainen Laukkanen
Kaislajerfwi
Peer Hansson Noponen

Mårten Brennerfeltin läänitys ♦ Wälb. Mårten Brännerfeltz

BrennerfeltLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 99

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hyötys
Påål Hermain Harmainen

Jöns Rosenschmidtin läänitys ♦ Wälb. Jöns Rosenscmitz

RosenschmidtLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 102

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Petela
Peer Hansson Tirronen
Remojerfwi
Olof Rimi Rimi
Cossma Tarkiainen Tarkiainen

Nassokinin läänitys ♦ Wälb. Petter Nassakens

NassokinLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 105

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Randois
Jöns Huttuin Huttunen
Peer Nilsson Peer Nilsson Härrkeinen Knecht Härkönen
Såpala
Påål Såpainen Sopanen
Pajunsalm
Simon Heinoin Heinonen
Johan Matsson Sopanen
Laukala
Olof Larsson Heinonen
Jöns Mustoinen Mustonen
Läskala
Peer Heinrichsson Leskinen
Anders Jönsson Leskinen
Matz Jönsson Leskinen
Randois
Jacob Peersson

Nassokin, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 106

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Härkälä
Peer Härkeinen Härkönen
Påål Härkeinen Härkönen
Wijsala
Anders Peersson Leskinen
Pöllälä
Lars Pöllainen Pöllänen
Jöns Jönsson Lievonen
Olof Lefwoinen Lievonen
Anders Hammuinen Hamunen
Peer Lijkoinen Liikanen
Rasala
Peer Rasainen Rasanen
Lipsala
Nils Lipsainen Lipsanen
Mietula
Peer Andersson Ruokolainen
Eskell Pullckoin Pulkkinen
Staffan Laitinen Laitinen

Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys ♦ Wälb Erich Lilieskiöldz

LilliesköldLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 106

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Soiniemi
Simon Peersson Simon Peersson Aufwuinen Knecht Auvinen
Thomas Katilainen Kotilainen
Olof Pärnäinen Pärnänen

Henrik Arvidsson Suurmanin läänitys ♦ Henrich Arwedsson Swrmans

SuurmanLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 107

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Teifwola
Matz Matsson Teivainen
Michel Matsson Teivainen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1660, Rulla 634
SVAR SE/KrA/0025/0/193 alkaen kuvasta 35, 46, 96, 99, 102, 105, 106, 107

Lähdekopio:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1660, Rulla 11
SVAR SE/KrA/0025/0/10 alkaen kuvasta 849

Nimet aakkosjärjestyksessä16561661

© Maija-Liisa Laakso 2020