AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1661 ruodutus- ja väenottoluettelo

Juva ruodutus- ja väenottoluettelo 1661

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Jockas Sochn

Uthskrifningz Rulla öfwer Wijborgz och Nyslåtz Lähn pro Anno 1661


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatt och Kone

Talolliset

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1192

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Mustola
Anders Jönsson Longa 1 öfwerblefen i sidste Skrifning Länkinen
Menninmäki
Berndt Mårtenssons 1 E:a Grabbe
Herkela
Olof Thomesson 1/2 Härkönen

Läänitykset

Mårten Brennerfeltin läänitys ♦ Wälb: Mårten Brennerfäldtz

BrennerfeltLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1233

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Remojerf
Påhl Hermainen Harmainen

Jöns Rosenschmidtin läänitys ♦ Sal: Jöns Rosenschmittz

RosenschmidtLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1234

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kåsmala
Kåsma Tarckainen Tarkiainen
Kurkila
Peer Hansson Tirronen
Remojerf
Mattz Olofsson Rimi

Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys ♦ Wälb: Erich Lillieskiöldz

LilliesköldLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1238

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Soiniemi
Johan Michelsson Purhonen
Peer Thomesson Kotilainen
Olof Päräinen Pärnänen
Purhoila
Månss Pöndinen Pöntinen
Marala
Peer Rehuin Rehunen
Mustoila
Anders Hafwerinen Haverinen

Henrik Arvidsson Suurmanin läänitys ♦ Hindrich Suurmans

SuurmanLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1238

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Teifwila
Mattz Mattsson Br Nillss Mattsson Kneht Teivainen

Erik Mikaelssonin läänitys ♦ Erich Michelssons

MikaelssonLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1238

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Worenma
Mattz Leinoinen Leinonen

Nassokinin läänitys ♦ Wälb: Jacob Nassakens

NassokinLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1239

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Randois
Jöns Jönsson Huttunen
Larss Nillsson Härkönen
Laukala
Olof Larsson Heinonen
Jönss Bengtsson Mustonen
Läskälä
Mattz Jönsson Leskinen
Anderss Jonsson Leskinen
Jönss Hindersson Leskinen
Härkälä
Påhl Påhlsson Härkönen
Wijsala
Wijsa Peersson Leskinen
Pölläla
Larss Olofsson Pöllänen
Jönss Jonsson Lievonen
Olof Påhlsson Lievonen
Jönss Andersson B:r Jonass Andersson Hemain Knecht Hamunen
Peer Lefwoinen Lievonen
Rasala
Peer Peersson Rasanen
Lipsala
Nilss Påhlsson Lipsanen
Mietula
Peer Andersson Ruokolainen
Såpala
Peer Sigfredsson
Hinrich Jönsson Sopanen

Mikael Erikssonin läänitys ♦ Lieut. Michel Erichssons

ErikssonLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1239

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Worenma
Mattz Leinoin Leinonen

Baranoffin läänitys ♦ Wälb: Claes Johan Boranofz

Ruotu 3 Baranoff , Ruotuun kuuluu myös 15 miestä Pellosniemeltä Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1240

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Råckola
Larss Nillsson Ruokolainen
Christer Hansson S:n Hanss Christersson Rokolain Knecht Ruokolainen
Pulkila
Peer Peersson Pulkinen Pulkkinen

Ruotu 3 Baranoff , jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1241

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Peer Peersson Kerieinen Kääriäinen
Jöns Bengtsson Pulkkinen
Anderss Bengtsson Pulkkinen
Yliwäsi
Larss Olofsson Kitunen
Påhl Hinrichsson Harmainen
Nillss Nillsson Heilanen

Ruotu 4 Baranoff , Ruotuun kuuluu myös 5 miestä Puumalasta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1241

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kaikajerf
Peer Jönsson S:n Michell Peersson Nåpåinen Knecht Noponen
Yliwäsi
Peer Peersson Tolvanen
Olof Jacobsson Liimatainen
Nillss Peersson Heilanen
Pitkelax
Jöran Hansson Korhonen
Eskell Olofsson Korhonen
Staffan Månsson Pasanen
Anders Peersson Parkkinen
Jönss Peersson Seilonen
Christer Hansson Ikonen
Mattz Staffansson Ikonen
Jönss Andersson Kiukas
Påhl Mattsson Väänänen
Sigfredh Peersson Härkönen
Peer Jonsson Länkinen
Mattz Mattsson Pietikäinen
Peer Mattsson Noponen
Peer Hindersson Soikkanen
Påhl Peersson Halonen
Thomass Mattsson Pietikäinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1661, Rulla 13
SVAR SE/KrA/0025/0/12 alkaen kuvasta 1192, 1233, 1234, 1238, 1239, 1240

Nimet aakkosjärjestyksessä16601662

© Maija-Liisa Laakso 2021