AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1662 ruodutus- ja väenottoluettelo

Juva ruodutus- ja väenottoluettelo 1662

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Jockas Sochn

Uthschrifningz Rulla öfwer Wijborgz, Nyslåtz och Kymmenegårdz Lähn pro Anno 1662


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatte och Crono utj Nyslåtz Lähn

Talolliset

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 950

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Randois
Jöns Jönsson Huttuin Huttunen
Peer Nielsson Härkäin Härkänen
Sopala
Påål Peersson Såpain Sopanen
Hindrich Jönsson Såpain Sopanen

Ruotu 7, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 951

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Luukola
Oloff Larsson Heinoin Heinonen
Jönss Bengtsson Mustoin Mustonen
Läskelä
Jönss Hindrichsson Leskinen Leskinen
Härkälä
Påål Påålsson Härkäin Härkänen
Wijsala
Wijsa Peersson Leskinen Leskinen
Pöllälä
Lars Eskelsson Pölläin Knecht Pöllänen
Jöns Jönsson Lefwain Lievonen

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 951

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Oloff Påålsson Lefwäinen Desse höhra till denn ofuansk:n Siunde Rotan Lievonen
Jöns Andersson Hamuin Desse höhra till denn ofuansk:n Siunde Rotan Hamunen
Peer Lehikoinen Lehikoinen
Peer Peersson Rasain Rasanen
Lipsala
Niels Påålsson Lipsainen Lipsanen

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 952

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Mietula
Peer Andersson Råkolainen Ruokolainen

Läänitykset ♦ Frälse

Baranoffin läänitys ♦ Claess Johan Boranofz

Ruotu 2 Baranoff, Ruotuun kuuluu myös yksi Puumalaan merkitty mies Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 957

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Råkola
Lars Andersson Rokolain Ruokolainen
Michel Peersson Rokolain Ruokolainen
Hanss Hansson Ruokolain Ruokolainen
Christer Hansson Ruokolain Ruokolainen
Pulkila
Peer Peersson Pulkinen Pulkkinen
Jönss Bengtsson Pulkinen Pulkkinen
Peer Peerson Käroiain Kääriäinen
Anders Bengtsson Pulkinen Pulkkinen
Yliwesi
Lars Ollsson Kituinen Kitunen
Påål Hindrichsson Harmain el:r Anders Rahuin Harmainen
Peer Olofzson Tåfwain Tolvanen
Påål Nielsson Heilain Heilanen
Oloff Jacobsson Lijmatain Liimatainen
Niels Peersson Heilain Heilanen
Pitkälax
Jören Hansson Korhoin Korhonen
Eskell Olofzson Korhoin Korhonen
Staffan Månsson Pasain Pasanen
Anders Peersson Parckin Parkkinen
Jönss Peersson Seiloinen Seilonen
Anders Grelsson Seloinen Seilonen
Christer Hansson Ikoinen Ikonen
Matz Staffansson Ikonen
Jöns Andersson Kiukas Kiukas
Påål Matzson Wänäin Väänänen

Ruotu 3 Baranoff, Ruotuun kuuluu myös 18 miestä Pellosniemeltä Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 957

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Pitkälax
Sigfredh Peersson Härkäin Härkönen
Peer Jönsson Lanauinen Länkinen
Matz Matzson Pedikäin Pietikäinen
Peer Matzson Nåpoin Noponen
Peer Hindrichsson Såckain Soikkanen
Påål Peersson Wänäin Väänänen
Thomas Matzson Pedikäin Pietikäinen
Kaislajärfwj
Peer Jönsson Nåpoinen Noponen

Henrik Arvidsson Suurmanin läänitys ♦ Ryttmester Hindrich Swrmans

SuurmanLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 959

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Täifwala
Matz Matzson Täifwain Teivainen

Mårten Brennerfeltin läänitys ♦ Mårthen Brännerfäldtz

BrennerfeltLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 961

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hötöis
Påål Harmain Harmainen

Jöns Rosenschmidtin läänitys ♦ Sal Jönss Rosensmitz

RosenschmidtLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 961

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Cosmala
Cuossma Tarkiain Tarkiainen
Kurickala
Peer Hansson Tijrroin Tirronen
Remosaarj
Matz Ollsson Rimij Rimi

Nassokinin läänitys ♦ Sal Nasakens possideres af Hendrich Tawast

Nassokin, TavastLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 965

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Läskelä
Anders Leskinen Leskinen
Matz Jörensson Leskinen Leskinen

Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys ♦ Commiss Erich Lillieskiöldz

LilliesköldLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 965

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Soinniniemj
Johan Michelsson Purhoin Purhonen
Peer Thomesson Kotilainen Kotilainen
Oloff Matzson Pärnäin Pärnänen
Wijsa Matilain Matilainen
Purhola
Måns Pöndinen Pöntinen
Heetajärfwj
Hindrich Larsson Fråst Frost
Mustola
Peer Peersson Hämeläin Hämäläinen
Maiwala
Peer Påålsson Caipainen Kaipainen
Marala
Jönss Andersson Pasain Pasanen

Mikael Erikssonin läänitys ♦ Leutnampt Michel Erichssons

ErikssonLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 977

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Wuorenmaa
Matz Peersson Leinoin Leinonen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1662, Rulla 15
SVAR SE/KrA/0025/0/14 alkaen kuvasta 950, 957, 959, 961, 965, 977

Nimet aakkosjärjestyksessä16611663

© Maija-Liisa Laakso 2020