AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1663 ruodutus- ja väenottoluettelo

Juva ruodutus- ja väenottoluettelo 1663

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Jockas Sochn

Uthskrifningz Rulla pro Anno 1663


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatt och Crono

Talolliset

Ruotu 17Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1062

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Worenma
Lars Mårtenson Nissinen Nissinen

Ruotu 18Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1062

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Thomas Anderson Narin Narinen
Männimäkj
Berendt Mårthenson Grabbes E:a Grabbe

Läänitykset ♦ Frälsse

Mikael Erikssonin läänitys ♦ Michel Erichsons

Plock Rotha, ErichssonLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1087

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Worenma
Matz Peersson Leinoin Leinonen

Mårten Brennerfeltin läänitys ♦ Mårthen Brennerfäldtz Erfwingars

BrennerfeltLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1096

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hötöis
Påål Harmain Harmainen

Henrik Arvidsson Suurmanin läänitys ♦ Henrich Surmans

SuurmanLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1099

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Teifwala
Matz Matson Teifwain Teivainen

Jöns Rosenschmidtin läänitys ♦ Sahl Jöns Rosensmichtz

RosenschmidtLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1099

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Cosmala
Michel Hend: Cosmain Kuosmanen
Kurickala
Peer Hanson Tirroin Tirronen

Baranoffin läänitys ♦ Clas Johan Boranofz

Ruotu 3 Baranoff, Ruotuun kuuluu myös 16 miestä Pellosniemeltä Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1100

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Ruokola
Lars Nielson Ruokolain Ruokolainen
Michel Peerson ibm Ruokolainen
Christer Mondoin Montonen
Hans Hanson Ruokolain Ruokolainen
Pulkila
Påål Peerson Pulkinen Pulkkinen
Jöns Bengtson Pulkin Knecht Pulkkinen
Anders Bengtson ibm Pulkkinen
Yliwesi
Lars Larson Kituin Kitunen
Peer Peerson Tålfwain Tolvanen

Ruotu 4 Baranoff, Ruotuun kuuluvat Baranoffin läänityksen miehet myös Puumalasta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1100

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Påål Hend: Harmain Harmainen
Påål Nielson Heilain Heilanen
Oluf Nielson ibm Heilanen
Pitkälax
Jöran Hanson Kårhoin Korhonen
Eskill Olufson ibm Korhonen
Stafan Månson Pasain Pasanen

Ruotu 4 Baranoff, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1101

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Anders Peerson Parkin Parkkinen
Peer Jönson Selain Seilonen
Christer Hanson Ikoin Ikonen
Jöns Anderson Kiukas Kiukas
Påål Matson Wänäin Väänänen
Randakylä
Sigfre Peerson Härkäin Knecht Härkänen
Jöns Peerson Langoin Länkinen
Matz Matson Pedikein Pietikäinen
Peer Matson Noppoin Noponen
Påål Peerson Haloin Halonen
Thomas Matson Pedikein Pietikäinen
Kaislajärf
Michel Peerson Nopoin Noponen
Henrich Peerson Sockain Soikkanen

Gustaf Tavastin läänitys ♦ Gustaf Tawastz

TavastLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1101

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Leskelä
Jöns Leskinen Leskinen
Anders Johanson Leskin Leskinen

Nassokinin läänitys ♦ S Jacob Nasakens

NassokinLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1101

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Randois
Jöns Jönson Huttuin Huttunen
Peer Nielson Härkein Härkönen
Sopala
Påål Peerson Sopain Knecht Sopanen
Johan Matson ibm Sopanen
Laukala
Olof Larson Laukain Heinonen?
Jöns Bengtson Mustoin Mustonen
Leskelä
Matz Johanson Leskin Leskinen

Nassokin, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1102

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Härkälä
Påål Påålson Härkänen
Wijsala
Wijsa Peerson Leskin Leskinen
Lefwola
Jöns Jönson Lefwoin Lievonen
Oluf Påålson ibm Lievonen
Johan Anderson Hamuin Hamunen
Peer Anderson Lefwoin Lievonen
Rasala
Peer Peerson Rasain Rasanen
Lipsala
Niels Påålson Lipsanen
Muttula
Peer Anderson Råkolain Ruokolainen
Pöllälä
Lars Eskillson Pölläin Pöllänen

Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys ♦ Erich Lilliesköldz

LilliesköldLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1102

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Soiniemj
Johan Michelson Purhoin Purhonen
Peer Thomason Kotilain Kotilainen
Henrich Jönson Leinoin Leinonen
Michel Mich: Rasain Rasanen
Purhola
Måns Mårtenson Pöndin Pöntinen
Oluf Matson Pärnäin Pärnänen
Hetäjärfwj
Hend: Larson Fråstj Frost
Marala
Jöns Anderson Pasain Pasanen
Maifwala
Peer Påålson Kaipain Kaipainen
Mustola
Peer Peerson Hemelein Hämäläinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1663, Rulla 17
SVAR SE/KrA/0025/0/16 alkaen kuvasta 1062, 1087, 1096, 1099, 1100, 1101, 1102

Lähdekopio:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1663, Rulla 635
SVAR SE/KrA/0025/0/193 alkaen kuvasta 130

Nimet aakkosjärjestyksessä16621665

© Maija-Liisa Laakso 2020