AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1667 ruodutus- ja väenottoluettelo

Juva ruodutus- ja väenottoluettelo 1667

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Jockas Sochn

Uthskrifningz Rulla öfwer Wiborgz och Nyslottz Lähn pro A:o 1667

Osa talollisista on merkitty ruodun jousilukuun mukaan, osa puolestaan maksanut nihdinlunastusmaksun.


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatte och Crono

Talolliset

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 680

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Lunastettu Maksu Kommentti Normalisoitu
Teifwala
Nills Matzssonn Teifwainen 1 4:16 Teivainen
Michell Teifwainen 1/2 Teivainen
Hatzola
Matz Oluffssonn Räseinen 1/2 Räisänen

Ruotu 6, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 681

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Lunastettu Maksu Kommentti Normalisoitu
Näringh
Peer Matzssonn Cossmamuiko 1/2 Kuosmanen
Peer Pålssonn Ropoinen 1/2 Roponen
Knutilanmäki
Lars Samuelssonn Hämelein 1/2 Hämäläinen
Tuchkala
Peer Månssonn Luukoinen 1/2 2:8 Luukkonen
Pylkölä
Christer Clemetssonn Pylckein 1 4:16 Pylkkänen

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 681

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Lunastettu Maksu Kommentti Normalisoitu
Kettula
Oluf Olufssonn Hyfweinen 1/2 Hyvönen
Kangas
Frantz Hindrichssonn Nissinen 1 4:16 Nissinen
Patela
Peer Hanssonn Tiruin 1/2 Tirronen
Mäcköis
Nils Michellssonn Kämileinen 1 Kemiläinen
Rångala
Erich Olufssonn Hyfweinen 1/2 Hyvönen
Palois
Anders Larssonn Hullckoinen 1/2 Hulkkonen
Kaskis
Lars Michellssonn Haloinen 1 Halonen
Nills Greelssonn Kiskinen 1 Kiiskinen
Tyrimäki
Johann Hinderssonn Wäteins 1 B:r Son Peter Peterssonn Knecht Väätäinen
Summala
Jacob Johanssonn Pardainen 1 Partanen
Kiskilenemi
Hindrich Anderssonn Harmain 1 Harmainen
Pohiais
Lars Thomassonn Narrinen 1/2 Narinen
Oluf Anderssonn Suikainen 1/2 Suikkonen
Marala
Oluf Philpussonn Achain 1 4:16 Ahonen
Heinola
Oluf Nilssonn Heinoin 1 Heinonen
Memminmäki
Berendt Grabbe 1 4:16 Grabbe

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 681

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Lunastettu Maksu Kommentti Normalisoitu
Remojerfwi
Oluf Staffansson Peckurinen 1 Pekurinen
Kaislajerfwi
Hindrich Johanssonn Herckein 1 4:16 Härkönen
Halola
Peer Michellssonn Haloinen 1 4:16 Halonen
Kaihumäki
Michell Larssonn Pasains 1 Erfwing:r Pasanen

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 682

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Lunastettu Maksu Kommentti Normalisoitu
Karkinma
Pååhl Pålssonn Harmain 1/2 Harmainen

Läänitykset ♦ Frälsse

Baranoffin läänitys ♦ Majoren Wälb Clas Johan Baranofz

Ruotu 3 BaranoffLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 712

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Lunastettu Maksu Kommentti Normalisoitu
Pitkälax
Jöns Månssonn Pasainen 1 2:8 Pasanen
Jöns Anderssonn Kiukas 1 2:8 Kiukas
Peer Jönsson Langiain 1 Länkinen
Peer Matzssonn Noppoinen 1 Noponen
Thomas Matzssonn 1/2 1:4 Pietikäinen
Pååhl Matzssonn 1/2 1:4 Pietikäinen
Anders Greelssonn Seilain 1/2 Seilonen
Peer Jönssonn Dito 1/2 1:4 Seilonen
Christer Hanssonn Ikoinen 1 2:8 Ikonen
Påhl Peerssonn Haloinen 1 2:8 Halonen
Matz Matzssonn 1/2 1:4 Pietikäinen
Påhl Matzss: Wenein 1 2:8 Väänänen

Ruotu 3 Baranoff, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 713

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Lunastettu Maksu Kommentti Normalisoitu
Yliwessi
Matz Hinderssonn Harmain 1 2:8 Harmainen
Påål Nilssonn Heilain 1 2:8 Heilanen
Anders Peerssonn Parckin 1 2:8 Parkkinen
Peer Peerssonn Tolfwain 1 2:8 Tolvanen
Oluf Jacobssonn Limatain 1 Liimatainen
Johann Peerssonn Heilain 1 2:8 Heilanen
Eskell Olufssonn Korhoin 1/2 1:4 Korhonen
Jören Hanssonn Korhoin 1/2 1:4 Korhonen
Lars Olufssonn Kettuinen 1 Kitunen
Pulkila
Jönns Bengdtssonn Pullckin 1 Pulkkinen
Pååhl Peerssonn 1 Pulkkinen
Peer Peerssonn 1/2 1:4 Kääriäinen
Anders Bengdtssonn Pulkin 1 2:8 Pulkkinen
Råckola
Lars Anderssonn Ruokolain 1 2:8 Ruokolainen
Michell Peerssonn Ruokolain 1 2:8 Ruokolainen
Hans Hanssonn 1/2 1:4 Ruokolainen
Christer Hanssonn Måndoin 1/2 1:4 Montonen
Koikala
Peer Hanssonn Noppoin 1 Noponen

Anders Munckin läänitys ♦ Öfwerstens Wälb Anders Munckz F

MunckLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 718

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Lunastettu Maksu Kommentti Normalisoitu
Patela
Peer Hanssonn 1/2 1:4 Tirronen
Cossmola
Michell Johanssonn Hämel: 1/2 Hämäläinen
Tuckala
Nills Nilssonn ibm 1 2:8 Hämäläinen

Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys ♦ Commiss Erich Lilliensköldz F

LilliesköldLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 722

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Lunastettu Maksu Kommentti Normalisoitu
Mattila
Måns Monsson Pöndinen 1 Pöntinen
Simon Matzsson Aufwinen 1/2 Auvinen
Thomas Olufsson Kåtolainen 1 Kotilainen
Hetajerf:
Matz Anderssonn Limatain 1 Liimatainen
Hindrich Larsson Fråst 1 Frost
Lars Matzssonn Kettuin 1/2 Kettunen
Marala
Johann Andersson Pasain 1 Pasanen

Nassokinin läänitys ♦ Sahl Nasakens Erf F

NassokinLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 723

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Lunastettu Maksu Kommentti Normalisoitu
Randois
Jönns Jönsson Huttuin 1/2 Huttunen
Peer Nilsson Herckein 1 2:8 Härkönen
Läskälä
Anders Johansson Läskinen 1 2:8 Leskinen
Matz Jörenssonn 1 Leskinen
Jöns Hindrichssonn 1 Leskinen
Härkälä
Påhl Påhlsson Härkein 1 2:8 Härkönen
Mietilä
Peer Andersson Råkolain 1 Ruokolainen
Lefwola
Anders Hansson Hamuin 1 Son Johan Anderssonn Knecht Hamunen
Oluf Pålsson Lefwoin 1 Lievonen
Såppola
Pååhl Peersson Keistoin 1 Keistinen
Hindrich Johansson Sopoin 1 Sopanen
Rasala
Peer Michelsson Rasain 1/2 Rasanen
Lauckala
Oluf Larsson Heinoin 1 Heinonen
Peer Pålsson Heinoin 1 Heinonen
Wijsala
Wijsa Peerssonn Leskin 1 Leskinen
Pöllölä
Lars Eskellsson Pölloin 1/2 Pöllänen
Lipsala
Pååhl Pålsson Lipsain 1 Lipsanen

Mikael Erikssonin läänitys ♦ Leut. Michell Erichssons Enckia

Plåck Rotha, ErikssonLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 733

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Lunastettu Maksu Kommentti Normalisoitu
Remojerfwi
Matz Peerssonn Leinoin 1 Knecht Leinonen
Håttila
Johann Cossmassonn Håttinen 1/2 Hottinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1667, Rulla 21
SVAR SE/KrA/0025/0/20 alkaen kuvasta 680, 712, 718, 722, 723, 733

Lähdekopio:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1667, Rulla 637
SVAR SE/KrA/0025/0/193 alkaen kuvasta 251

Nimet aakkosjärjestyksessä1665b1669

© Maija-Liisa Laakso 2020