AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1671 ruodutus- ja väenottoluettelo

Juva ruodutus- ja väenottoluettelo 1671

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Jockas Sochn

Uthskrifningz Rulla öfwer Wijborgz Nyslottz medh dhess sampt Kymmene gårdz Lähn Pro Anno 1671


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatte och Crono

Talolliset

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 966

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kettula
1/2 Oloff Oloffsson Hyfwöinen Hyvönen
Patela
1/2 Peer Hansson Tirroinen Tirronen
Kaskis
1 Michell Larsson Haloin Halonen
Kijskilännemi
1 Anders Andersson Kiskin Kiiskinen
Pochias
1 Lars Thomasson Narinen Narinen

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 966

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Palos
1/2 Anders Larsson Hulkoin Hulkkonen
Soinniemi
1 Mårthen Nilsson Otinen Outinen
Koickala
1 Månss Peersson Marainen Maaranen
1 Hans Sigfredsson Caipoin Kaipainen
1 Anders Thomasson Mustoin Mustonen
Heinola
1 Nilss Nilsson Heinoinen Heinonen
Teifwala
1 Nilss Matzsson Teifuonen Teivainen
1/2 Michell Michelsson Teifwuain Teivainen
Hatzola
1/2 Mattz Olofzson Reiseinen Räisänen
Knutilamäki
1/2 Larss Samuellsson Hämäläin Hämäläinen
Hötyenby
1/2 Larss Sijroinen Sairanen?
Näringh
1/2 Peer Påålsson Roponen Son Peer Peersson Roponen Knicht Roponen
Summala
1/2 Jacob Johansson Pardainen Partanen
Näringh
1/2 Peer Matzson Muicku Muikku

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 966

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Marala
1 Nilss Nilsson Heilainen Heilanen
Mäkiös
1 Nilss Michellsson Kemiläin Kemiläinen
Mämmimäki
1 Berrndt Mårthensson Grabbe Förläningz Hemman Grabbe

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 966

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Turackala
1 Larss Peersson Turackain Turakainen

Läänitykset ♦ Frelsse

Baranoffin läänitys ♦ Maijorn Wälb Claes Johan Baranoffz Frelsse

Ruotu 4 BaranoffLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 991

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Yliwesi
1 Mons Jönsson Pasain Pasanen
1 Påhl Hinderson Harmain Knicht Harmainen
1 Påhl Nilsson Heilain Heilanen
1 Anders Peersson Parkinien Parkkinen
1 Peer Peersson Tolfuninen Tolvanen
1 Oloff Jacobsson Lijmatain Liimatainen
1 Johan Peersson Heijlain Heilanen
1/2 Eskell Oloffson Korhoinen Korhonen
1 Larss Oloffson Kituinen Kitunen

Ruotu 6 BaranoffLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 991

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Yliwäsiby
1/2 Jöran Hannsson Karhoinen Korhonen
Pulkila
1 Jöns Bengdtsson Pulkin Pulkkinen
1 Påhl Peersson Pulckin Pulkkinen
1 Peer Peersson Kurjainen Kääriäinen
1 Anders Bengdtsson Pulkin Pulkkinen
Råkola
1 Larss Andersson Råkolain B:S: Anders Nielsson Knicht Ruokolainen
1 Mårthen Peersson Råkolain Ruokolainen
1/2 Hanss Hansson Råkolain Ruokolainen

Ruotu 6 Baranoff, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 992

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1/2 Christer Hanson Mondoin Montonen
1 Peer Hansson Nopoinen Noponen

Anders Munckin läänitys ♦ Öfwerst Wälb Hr Anders Munckss

MunckLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 997

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Patela
1/2 Peer Hansson Tirroinen Tirronen
Cosmala
1/2 Peer Tuhkulainen Tuhkalainen
Tuhkala
1 Nils Nilsson Hemelein Hämäläinen

Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys ♦ Commiss Wälb Erich Liliesköldz Frelsse

LilliesköldLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1000

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Matila
1 Henrich Andersson Pasain Pasanen
Soinniemi
1 Thomas Oloffsson Kotilainen

Nassokinin läänitys ♦ Sahl Welb Jacob Nasakens Frelsse

NassokinLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1000

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Randois
1/2 Jons Jonsson Huttunen Huttunen
1 Peer Nielsson Härkänen Härkönen
Leskelä
1 Anders Jonnsson Leskinen Leskinen
Härkälä
1 Jons Påhlsson Härkänen Härkönen
Miettilä
1 Peer Andersson Råkolainen Ruokolainen
Rasala
1/2 Peer Michelsson Rasainen Rasanen

Nassokin, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1002

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Miettula
1 Oloff Påhlsson Lefuäinen Lievonen
Sopala
1 Hendrich Peersson Sopainen Sopanen
1 Johan Henrichsson Sopainen Sopanen
Lauckala
1 Larss Olofzson Heinoinen Heinonen
1 Jons Bengdtsson Mustoinen Mustonen
Wijsala
1 Wijssa Peersson Leskinen Leskinen
1 Peer Sopainen Sopanen

Mikael Erikssonin läänitys ♦ Sahl Michel Erichsons

Plåck Rothan, ErikssonLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1017

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hallila
1/2 Johan Cuossmasson Hattain Hottinen
Remoierfui
1 Matz Peersson Leinoin Leinonen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1671, Rulla 27
SVAR SE/KrA/0025/0/26 alkaen kuvasta 966, 991, 997, 1000, 1017

Nimet aakkosjärjestyksessä16691673

© Maija-Liisa Laakso 2020