AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1673 ruodutus- ja väenottoluettelo

Juva ruodutus- ja väenottoluettelo 1673

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutuksesta poissaolleetVäenottoluettelo

Jockas Sochn

Uthskrifningz Rulla öfwer Wijborgz Nyslottz med dess sambt Kymmenegårdz L: Pro A:o 1673

Tähän luetteloon on Juvan pitäjään merkitty Krusenstiernalle läänitetty talo, jonka pitäisi sijaita Mikkelissä


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatte och Crono

Talolliset

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1691

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Pochiais
1/2 Staffan Hänninen Hänninen
Marala
1 Olof Ahoin el: Niels Heilain Ahonen
Patela
1/2 Peer Andersson Tirroin Tirronen
Tuckela
1/2 Niels Hämäläin Hämäläinen
Mannunmäkj
1 Bärent Mårtensson Grabbe Sahl:, Förlähningen til Lijfstijdh Grabbe

Läänitykset

Baranoffin läänitys ♦ Majoren Wälb: Claes Johan Baranofz

Ruotu 1 Baranoff, Ruotuun kuuluu miehiä myös Puumalasta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1712

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Pittkalax
1 Måns Jörenssonn Pasoin Pasanen
Ylewäsi
1 Påll Henderssonn Harmain Harmainen
1 Påll Nielsson Heilain Heilanen
1 Anders Peersson Parkain Parkkinen
1 Markus Jacobsson Malin Maljanen
1/2 Olof Eshellssonn Korhoin Korhonen
1/2 Jören Hansson Korhoin Korhonen
1 Lars Olofson Kittuin Kitunen
1 Bengdt Jörenssonn Pulkin Pulkkinen
1 Påll Peerson Pulkin Pulkkinen

Ruotu 5 BaranoffLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1713

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Pulkila
1 Anders Bengdtson Pulkin Pulkkinen
Rakola
1 Lars Nielsson Rackol: Ruokolainen
1 Mårten Person Rackol: Ruokolainen
1/2 Hans Hansson Rackol: Ruokolainen
1/2 Hans Christerssonn Montonen
Råikala
1 Michell Peerson Nappoin Noponen
Rakola
1 Petter Anderssonn

Nassokinin läänitys ♦ Sahl: Jacob Nasakens

NassokinLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1714

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Randois
1 Petter Nielsson Karkoin Sonnen Simon Person Knecht Härkönen
Mietula
1 Anders Peerson Rokol: Ruokolainen
Härckälä
1 Påll Pållsson Herkein Härkönen
Lafwoila
1 Peer Olofssonn Lijkoin Liikanen
1 Olof Peerson Liefwoin Lievonen
Såpala
1 Hendrich Peerson Sapain Sopanen
1 Johan Hendersson Såpain Sopanen
Rasala
1/2 Peer Peerson Rassain Rasanen
Lauckala
1 Lars Olofsson Heinoin Heinonen
1 Jöns Bengtsonn Mustoin Mustonen
Wisala
1 Ifwar Wissasson Leskinen
Lipsala
1 Peer Peerssonn Lipsain Lipsanen
Läskälä
1 Erich Johanssonn Läschein Leskinen

Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys ♦ Commissariens Erich Lillienshiöldz

LilliesköldLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1714

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Mattila
1 Hendrich Andersson Passoin Pasanen
Soiniemj
1 Petter Thomass Kotilain Kotilainen

Krusenstiernan läänitys ♦ H: Philip Krusenstiernas, Jåckas S:n, Frälse Plåck Roohan

Krusenstierna, Kuuluu Mikkeliin vaikka tässä merkitty Juvalle Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1737

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Sairala
1 Olof Mårtenssonn

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1673, Rulla 29
SVAR SE/KrA/0025/0/28 alkaen kuvasta 1691, 1712, 1713, 1714, 1737

Nimet aakkosjärjestyksessä16711674

© Maija-Liisa Laakso 2021