AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1674 ruodutus- ja väenottoluettelo

Juva ruodutus- ja väenottoluettelo 1674

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutuksesta poissaolleetVäenottoluettelo

Jockas Sochn

Uthskrifningz Rulla öfwer Wijborgz Nyslåttz medh dess sampt Kymenegårdz Lähn Pro Anno 1674


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatte och Crono. Lijfztijdz Frälse

Talolliset

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1622

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Manninmäkj
1 Berendt Berendtsson Grabbe drängh Erich Olofssonn Knecht Grabbe
Randois
1/2 Hendrich Hendersson Soldat

Läänitykset ♦ Frälsse

Baranoffin läänitys ♦ Majoren Wälb Clas Johan Baronoffz

Ruotu 1 Baranoff, Ruotuun kuuluu myös kaksi miestä Puumalasta ja yksi Mikkelistä Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1639

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Pittkelax
1 Magnus Jönsson Pasain Pasanen
Ylliwäsi
1 Påhl Harmain Harmainen
1 Påhl Nielssonn Heilain Heilanen
1 Anders Parkoinen Parkkinen
1 Markus Maliamies el: Tolf:n Maljanen
1 Jacob Limatain Liimatainen
1 Simon Heilain Heilanen
1/2 Olof Eskellssonn Korhoin Knecht Korhonen
1/2 Jöhran Kårhoin Korhonen
1 Lars Kituin Kitunen
Pullkila
1 Bengt Pulkinen Pulkkinen
1 Hendrich Andersson Pulkinen Pulkkinen
1/2 Jöran Kariain Kääriäinen
1 Anders Bengtssonn Pulkin Pulkkinen
Råckola
1 Lars Nielssonn Rockolain Ruokolainen
1 Mårten Rockolain Ruokolainen
1/2 Hans Rockolain Ruokolainen
1/2 Hans Mondoin Montonen
1 Lars Rockolain opt. Laitins öde Ruokolainen
Koikala
1 Michell Peerssonn Nopoin Noponen

Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys ♦ Wälb Erich Jäspersson Lilliesköldh

LilliesköldLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1642

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Mattila
1 Hendrich Pasoin Pasanen
Soiniemi
1 Petter Kotilain Kotilainen

Nassokinin läänitys ♦ Sahl Jacob Nasakens Erfwingars

NassokinLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1642

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Randois
1 Peer Nielssonn Herkäin Härkönen
Läskila
1 Anders Johansson Läskin Leskinen

Nassokin, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1643

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Erich Johanssonn Läskin Leskinen
1 Påhl Påhlssonn Läskin Leskinen
Härkälä
1 Jöns Peerssonn Herkäin Härkönen
Mietula
1 Peer Anderssonn Rockolain Ruokolainen
Läfwåla
1 Peer Lijhain Liikanen
1 Lars Lefwoin Lievonen
Sopola
1 Hendrich Peerssonn Harkein Sopanen?
1 Johan Hendersson Sopoin Sopanen
Rasala
1/2 Peer Peerssonn Rasain Rasanen
Laukala
1 Lars Olofssonn Heinoin Knecht Heinonen
1 Jöns Peerssonn Mustoin Mustonen
Wisala
1 Wijsa Peerssonn Läskin Leskinen
Lipsola
1 Petter Petterssonn Sopain Sopanen

Mikael Erikssonin läänitys ♦ Frälsse Plåck Rothan. Sahl Michell Erichssons Enckias

ErikssonLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1659

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Håttila
1/2 Johan Cåssmassonn Håttin Hottinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1674, Rulla 30
SVAR SE/KrA/0025/0/29 alkaen kuvasta 1622, 1639, 1642, 1659

Lähdekopio:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1674, Rulla 30
SVAR SE/KrA/0025/0/29 alkaen kuvasta 1670

Nimet aakkosjärjestyksessä16731675

© Maija-Liisa Laakso 2020