AloitussivuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1647 väenottoluettelo ☰ 

Juva väenottoluettelo 1647

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutus- ja väenottoluetteloRuodutuksesta poissaolleet

Jåkas Sochn

Extract opå Knechtarne i Nyslåtz Lähn Anno 1647 Utskreffne


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatte och Crono Knechtar

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 62

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Pelkeläby/Pelkilä
Per Larsson Pelkinen 1 Son Pelkinen
Kaskiss/Kaskii
Philppus Grelsson Kiskinen 1 Son Kiiskinen
Summala/Summala
Peer Jacobsson Wäätänä 1 broder Väätäinen
Kaihomäkj/Ollikkala
Hendrick Jönsson Piedikäinen 1 Son Pietikäinen
Patala/Murtois
Niels Andersson Ihalainen 1 B:r son Ihalainen
Heetajärf/Hietajärvi
Påål Jönsson Kettuinen 1 Son Kettunen
Maaralalaby/Maarala
Jönss Månsson Maarain 1 broder Maaranen
Murdois/Murtois
Hendrick Jönsson Hämäläinen 1 bonde Hämäläinen
Lehickola/Lehikkola
Brusiuss Lehikäinen 1 bondhe Lehikoinen
Näringeby/Näärinki
Peer Påålsson Mullj 1 Son Mulli
Karkiamaa/Karkeamaa
Eskill Nielsson Pöyhöinen 1 Son Pöyhönen
Wuorenmäkj/Vuorenmaa
Frantz Peersson Hirfwoinen 1 Son Hirvonen

Irtolaiset ♦ Löösdrifware

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 62

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Immåla/Immola
Påål Hurssu Kärckäinen 1 Hussu?
Mustola/Mustola
Niels Månsson Ollikainen 1 Ollikainen

Ratsastalot ♦ Ryttare Knechterne

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 63

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Cuosmala/Vuorilahti
Olof Philppusson 1 broderson Tarkiainen
Knutilanmäkj/Knuutilanmäki
Peer Pennainen 1 Landbonde Pennanen

Läänitykset ♦ Frelsse

Nassokinin läänitys ♦ Jacob Nassakens Frelsse

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 64

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Ei kylätietoa
Ruodutusluettelon mukaan nihti otettu, yhteenvedossa ei rälssin nihtejä

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1647, Rulla 622-623
SVAR SE/KrA/0025/0/190 alkaen kuvasta 62, 63, 64, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16441648

© Maija-Liisa Laakso 2023