AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1648 väenottoluettelo

Juva väenottoluettelo 1648

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutusluetteloRuodutus- ja väenottoluetteloRuodutuksesta poissaolleet

Jååckas Sochnn

Extract opå Knechterne aff Nyslåtz Lähn pro Anno 1648 uthnämbde


Vero- ja kruununtilat

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 10

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Suurniemj
Sigfredh Peersson Wänäinen 1 Väänänen
Kiskilänmäkj
Michill Michillsson Leinåinen 1 Leinonen
Larss Andersson Kånstj 1 Konsti
Kaihunmäkj
Hindrich Hindrichsson Härkäinen 1 Härkänen
Hatzolaby
Olof Hemmingsson Hatzoinen 1 Hatsonen
Heinålaby
Hindrich Simonsson Heinåinen 1 skall skaffa sin drengh Lars Larsson Eskelinen för sig till näste General Munstringh eller gåå sielff Heinonen
Hetajerfwiby
Mårthen Eschillsson Cuossmainen 1 Kuosmanen
Pekurila
Madz Jönsson Lehikåinen 1 Lehikoinen
Hångala
Anderss Jönsson Längä 1 Länkinen
Pyllckälä
Thomass Månsson Satåinen 1
Karkianma
Larss Påålsson Lambainen 1 Lampainen
Wechmas
Erich Pålsson Westerinen 1 Och der han finness wara odugligh, skall Rotan shaffa een annan dugligh till neste General Munstringh Vesterinen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 11

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Näringe
Jacob Larsson Oikarinen 1 Oikarinen

Irtolaiset ♦ Löössdeifware

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 11

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Jönss Madzson Kuckåinen 1 Kukkonen

Ratsastalot ♦ Ryttare Knechter

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 12

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Kijskilä
Madz Peersson Luuckoinen 1
Purhåla
Madz Peersson Hyfwoin 1 Hyvönen
Madz Grelsson Tyllinen 1 Tyllinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1648, Rulla 626-627
SVAR SE/KrA/0025/0/191 alkaen kuvasta 10, 12, rullan sisältö

Lähdekopio:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1648, Rulla 626-627
SVAR SE/KrA/0025/0/191 alkaen kuvasta 70, 73, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16471649

© Maija-Liisa Laakso 2020