AloitussivuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1648 väenottoluettelo ☰ 

Juva väenottoluettelo 1648

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutusluetteloRuodutus- ja väenottoluetteloRuodutuksesta poissaolleet

Jååckas Sochnn

Extract opå Knechterne aff Nyslåtz Lähn pro Anno 1648 uthnämbde


Vero- ja kruununtilat

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 10

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Suurniemj/Suurniemi
Sigfredh Peersson Wänäinen 1 Väänänen
Kiskilänmäkj/Härkälänniemi
Michill Michillsson Leinåinen 1 Leinonen
Kiskilänmäkj/Hietajärvi
Larss Andersson Kånstj 1 Konsti
Kaihunmäkj/Kaihunmäki
Hindrich Hindrichsson Härkäinen 1 Härkänen
Hatzolaby/Hatsola
Olof Hemmingsson Hatzoinen 1 Hatsonen
Heinålaby/Heinola
Hindrich Simonsson Heinåinen 1 skall skaffa sin drengh Lars Larsson Eskelinen för sig till näste General Munstringh eller gåå sielff Heinonen
Hetajerfwiby/Hietajärvi
Mårthen Eschillsson Cuossmainen 1 Kuosmanen
Pekurila/Lehikkola
Madz Jönsson Lehikåinen 1 Lehikoinen
Hångala/Teivaa
Anderss Jönsson Längä 1 Länkinen
Pyllckälä/Pylkkälä
Thomass Månsson Satåinen 1
Karkianma/Karkeamaa
Larss Påålsson Lambainen 1 Lampainen
Wechmas/Vehmaa
Erich Pålsson Westerinen 1 Och der han finness wara odugligh, skall Rotan shaffa een annan dugligh till neste General Munstringh Vesterinen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 11

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Näringe/Remojärvi
Jacob Larsson Oikarinen 1 Oikarinen

Irtolaiset ♦ Löössdeifware

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 11

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Ei kylätietoa
Jönss Madzson Kuckåinen 1 Kukkonen

Ratsastalot ♦ Ryttare Knechter

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 12

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Kijskilä/Tyrynmäki
Madz Peersson Luuckoinen 1
Purhåla/Kettula
Madz Peersson Hyfwoin 1 Hyvönen
Purhåla/Vuorilahti
Madz Grelsson Tyllinen 1 Tyllinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1648, Rulla 626-627
SVAR SE/KrA/0025/0/191 alkaen kuvasta 10, 12, rullan sisältö

Lähdekopio:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1648, Rulla 626-627
SVAR SE/KrA/0025/0/191 alkaen kuvasta 70, 73, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16471649

© Maija-Liisa Laakso 2023