AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1675 väenottoluettelo

Juva väenottoluettelo 1675

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutus- ja väenottoluetteloRuodutuksesta poissaolleet

Jockas Sochn

Kårt Rulla aff Wijborgz Nyslåtz medh dess, sampt Kymene Gårdz Lähns 1675 åhrs Knechter; item een fördeelning under hwadh Regemente hwar hörer


Läänitykset

Baranoffin läänitys ♦ Clas Johan Baranoffz

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 932

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Råckala
1 Anders Michellsson H:r Öfwerst Anders Munckz Reg.

Nassokinin läänitys ♦ Jacob Nasakens Erfrs

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 932

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Leskilä
1 Peter Johansson H:r Öfwerst Anders Munckz Reg. Leskinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1675, Rulla 32
SVAR SE/KrA/0025/0/31 alkaen kuvasta 932

Nimet aakkosjärjestyksessä16741676

© Maija-Liisa Laakso 2020