AloitussivuSavon ruodutusluettelotKangasniemen pitäjä → Otetut sotamiehet

Kangasniemen pitäjän otetut sotamiehet

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1662

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1662 

Nimi Kommentti kylä
Anders Larsson Tullj Hokanniemi
Hindrich Påålsson Sutari Vuojalahti
Christer Bertelsson Pulliain Kaihlamäki
Jacob Andersson Pitkä Synsiö
Erich Erichsson Niriain Salmenkylä
Eskell Larsson Laitinen
Jacob Jacobsson Heinoin
Peer Matzson Caupinen
Hindrich Månsson Pynnöin
Erich Jönsson Käköin
Sigfredh Påålssson Taiwarj
Niels Erichsson Rehuin

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1663

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1663 

Nimi Kommentti kylä
Oluf Olson Håckain
Påll Ikoinen Synsiö
Jöns Henderson Haltuin Synsiö
Anders Anderson Kaihlamäki

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1665

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1665 

Nimi Kommentti kylä
Hendrich Påhlssonn Laukain Luusniemi
Marckus Henderssson Håikar Hokanniemi
Johan Pååhlsson Haltuin Synsiö
Pååhl Nielssonn Säppoin Seppälä
Peer Hendersson Kauppinen Äkryntaipale
Larss Killckj
Jacob Kurckj

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1667

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1667 

Nimi Kommentti kylä
Påhl Påhlsson Kimarj Luusniemi
Peer Nilssonn Aufwikain Synsiö
Bertill Nilssonn instält lego karl Petter Urbansson benemd Rytkölä
Matz Thomassonn Äkryntaipale
Eskell Knutssonn Makoin Rest Knecht Makkola
Anders Pålsson Håkainen Kutemajärvi
Dioniseus Ikoinen Ikola

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1669

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1669 

Nimi Kommentti kylä
Peer Larsson Surin Halttula
Christer Andersson Håckain Hokanniemi
Sigfredh Andersson Seppäin Seppälä
Jöns Eskelsson Mackoin Makkola
Martin Påålsson Surain Äkrynmäki
Thomas Thomasson Håckain Mannila
Hindrich Thomasson Häckin

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1671

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1671 

Nimi Kommentti kylä
Jöran Hindrichson Kärpå Luusniemi
Thomas Bertillson Afwikain Hokanniemi
Knut Nielsson Makkola
Anders Andersson Mannila
Clemet Peersson Wundoin Unnukkala
Jönss Peersson Wundoin Unnukkala

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1673

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1673 

Nimi Kommentti kylä
Påål Michellsonn Kutemajärvi
Thomas Mårtenssonn Seppälä
Jacob Larson Kurkj Kekkola
Jören Månssonn Synsiö
Niels Cnuutss: Mackoin i stellet för sin förrymbde broder Makkola
Bertell Thomasson för dhen förrymbde Matz Thomassonn Äkryntaipale
Hendrich Christerss Keckoin
Olof Christersson Keckoin
Olof Michellsonn Kallo
Hendrich Michellss: Kallo
Påll Dionisiussonn

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1674

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1674 

Nimi Kommentti kylä
Lars Hendrichssonn Orain Orala
Peer Matzssonn Cauppin Äkryntaipale
Clämet Larssonn Håckain Synsiö
Lars Johanssonn Vuojalahti
Michell Anderssonn Heinoin Synsiö

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1675

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1675 

Nimi Kommentti kylä
Hans Peersson Rekola
Michell Olsson Pyllwein Kuvasmäki
Madtz Peersson Heinoin Kaihlamäki
Sigfredh Peersson Laitiain Synsiö
Henrich Henrichzson Randain Kutemajärvi

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1676

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1676 

Nimi Kommentti kylä
Pååhl Eskelsson Wirolain
Jacob Sigfredssonn Kutemajärvi
Madtz Madtsson Kåfwoin Hankamäki
Jöns Olofsson Lukarinen Suurola
Sigfredh Wijnikainen Rekola
Thomas Simonsson Äkryntaipale
Anderss Andersson Lukoinen Synsiöranta
Eskell Erichsson Pylfwäin Pylvänälä
Anders Larssonn Synsiö
Oloff Oloffsson Bengtinen Synsiö
Christer Erichsson Himotu
Niels Pååhlssonn Hokanniemi
Olof Påellsson Terfwoinen Kutemajärvi
Anders Wäisäinen
Madtz Mattilain hoos Nousiain
Eskell Kärkäin hoos Nousiain
Mårthen Jacobsson Kåfwikain hoos Anders Tijhoinen
Madtz Pystöin hoos Erich Pöyhöin
Peer Hindrichsson Kåfwainen
Lars Tenhuin finnes hoos Kärkain

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1677

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1677 

Nimi Kommentti kylä
Niels Madtsson Håckain Hokanniemi
Michell Grelsson Paapain Paappala
Michell Mårthensson Laitin Laitiala

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1678

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1678 

Nimi Kommentti kylä
Niels Henderson Murdoin Murtoinen
Thomas Korhoinen Kutemajärvi
Anders Efwertson Kutemajärvi
Påhl Christersson Orain Orala
Lars Mickellson Pappain Paappala
Erich Henderson Pappain Paappala
Bengt Olson Pöynöin Kaihlamäki
Christer Larson Laitin Laitiala
Lars Jönson Håckain Hokanniemi
Mickell Anderson Heinoin Synsiö
Peer Matzon Kaupin Kauppila
Christer Thomasson Hokanniemi
Matz Påhlson Hokanniemi
Påhl Knutson Lehickoin Kutemajärvi

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1679 

Nimi Kommentti kylä
Jören Henderson Kårhoin Knecht Kutemajärvi
Johan Påhlsson B:r. Knecht Kutemajärvi
Eskell Jacobssson Knecht Reinikkala
Christer Bertelsson Pulliain Knecht Kaihlamäki
Niels B:r, Knecht Mannila
Markus Andersson Hyryläin Knecht Hyyrylä
Christer Matsson Håckain Knecht Hokanniemi

Väenottoluettelo 1679 

Nimi Kommentti kylä
Jören Hendersson Korhoin Kutemajärvi
Johan Påhlsson Kutemajärvi
Eskell Jönssson Reinikkala
Christer Bertelsson Pulliain Kaihlamäki
Nilss Mannin Mannila
Markus Anders Hyryläin Hyyrylä
Christer Matsson Håckain Hokanniemi

© Väinö Holopainen 2023