AlkuSavon ruodutusluettelotKerimäen pitäjä → Sukunimihakemisto kylittäin

Kerimäen ruodutusluetteloiden sukunimihakemisto kylittäin

Alkuperäiset sukunimet

Kylät merkittiin vasta vuodesta 1647 lähtien; aikaisemmat luettelot eivät ole tässä mukana.

Alakuona

1676: Jatinen

1679: Jatin

1685: Jatin, Pettoin

Anttola

1685: Tåifwain

Haapalahti

1678: Sigwoin

1679: -, Konoin, Könön, Pittkein, Pittkäin, Sigfwoin

1685: Burghaussenn, Pitkäin, Sichwoin

Haapaniemi

1676: -

1679: -, Kosoin, Littmain

1685: -, Kåsoin, Littmuin

Hanhijärvi

1678: -

1685: Clostarin, Mackoin

Haukilahti

1676: Sairoinen

1679: -, Sairain

1685: Saijruin

Heikkala

1678: Heikainen

1679: Borgere, Heikain, Tållpain

1685: Heickein

Hevossalo

1676: Langinen

1679: -, Karialain

1685: Karjalain

Hälvä

1685: Säppäin

Jouhenniemi

1675: Seppäin

1676: Silfwenoinen

1679: -, Kähko, Silfwenoin, Säppain

1685: Kachko, Silfwenoin, Säppäin

Järvenpää

1679: Nousiain

1685: Nousiain, Willkij

Kaatamo

1676: Lawikainen

1677: Måndoin

1678: Ifwoin

1679: -, Kolemain, Kurfwin, Lafwikain, Månoin

1685: Colemoin, Kärfwin, Lafwickain, Launiain, Mackoin

Karvila

1685: Muhoin

Kerimäki

1679: Silfwoin

1685: Silfwenoin

Kessilä

1679: -, Kaxoin

Kiiskilä

1676: Turdinen

1679: Turdin

1685: Turdinen

Kolvosenpää

1679: -, Karhu, Muhoin, Nousiain

1685: Karhu, Nousiain, Turunen

Kulennoinen

1676: Silfwenoinen

1679: Meloin, Silfwoin

1685: -, Kaipoinen, Karckuin, Mieloin, Pousa, Silfwenoin, Turdin

Kumpuranta

1679: Kupiain

1685: Hapiain, Kijskin

Kuokkala

1679: -, Jumpain, Marain, Sijkain

1685: Jumpain, Marain, Nousiain, Sijkuin

Kupiala

1678: Mackoin

1679: -, Mackoin

1685: Kaxoin, Mackoin

Kyllölä

1676: Tyckinen

1679: -, Tynkin

1685: Tynnkin, Tynnkinen

Laakkola

1679: Turdin

1685: Silfwenoin

Laukansaari

1678: Kockj, Tunain

1679: Kardin, Käkj, Kåssoin, Turdin

1685: Kardinen, Lauckain, Rauttiain, Turdin

Luostarila

1679: -

1685: Kåstinen

Lötjölä

1679: Lödioin

1685: Lödiein, Wuchkoin

Makkola

1679: -, Loikain, Mackoin, Makoin, Redswen

1685: Låikainen, Mackoin, Reedsween

Mannikkala

1679: Pylkein

1685: Pyllkein

Muhola

1676: -

1685: Mackoin, Muhoin

Naukkarila

1678: Kattuin

1679: -, Kettuin

1685: Kettuin

Niemensalo

1679: -, Hertuain

1685: Hertuain

Niinimäki

1685: Bergh

Nousiala

1685: -

Paakkunala

1676: Rijkoinen

1679: -, Massin

1685: Massinen

Patasalo

1685: Silfwenoin

Pesola

1673: -, Waldoin

1679: -, Tålfwain

1685: Tålfwain

Pihlajaniemi

1678: Simoin

1679: -, Simoin, Somalain

Pitkälä

1679: -, Pitkäin

1685: Marroin, Pitkein, Simoin, Soumalain

Päivilä

1676: -

1679: -, Turdin

1685: Hardickain, Tårdin

Raikuu

1676: Nousiainen

1679: -, Nousiain

1685: Nousiain

Rauvanniemi

1679: Hirfwoin

1685: Hirfwoin

Riikola

1676: Rijkoinen

1679: -, Rickoin

1685: Rijckoin

Ruokojärvi

1685: Råcka

Ruokolahti

1676: Kåsoinen, Silfwoinen

1679: -, Kosoin, Silfwenoin

1685: Kåsoin, Silfwenoin

Ruokoniemi

1676: -

1678: Kautoin, Mutka

1679: -, Ahoin, Cautoin, Muttka, Sairain, Tolfwain

1685: Ahoin, Mutka, Ringin, Sairnin

Sairalanmäki

1685: Råcka, Tillikain

Simanala

1676: Turdinen

1678: Herrain, Sijkainen

1679: -, Karfwin, Konoin, Kåpsa, Sairain, Sijkain, Turdin, Turuin

1685: -, Kämäin, Kärfwin, Kå_sa, Saijruin, Sijckain, Turdin, Turdinen

Simpala

1678: -

1679: -, Bryggiare, Mannikain, Mukoin

1685: -, Bryggiare, Mannikain

Tikkilä

1676: Sairoinen

1678: Siflwenoin

1679: -, Mutika, Sairain, Silfwenoin

1685: Mutikuin, Sairuin, Silfwenoin

Toroppala

1676: -

1679: -, Tåropain

1685: Kechko, Tuårpoin

Tuunaansaari

1685: Tunain

Tynkkylä

1679: -, Tynkin

1685: Tynckeinen

Vaahersalo

1679: -, Keroin, Kerroin

1685: Käroin

Vaara

1676: Mätzo, Tynckinen

1678: Perrain

1679: -, Haloin, Kupiain, Tickinen

1685: Haloin, Karjalain, Kupiain, Muchkoin, Pärnain, Tijckain, Tymckin

Yläkuona

1676: Hirfwoinen, Wänäläinen

1678: Hardikain, Jäskel:n, Tunnain

1679: -, Erroin, Hardikain, Hirfwoin, Wenäläin

1685: Erroin, Hardickain, Hirfwoin, Hångain, Wänäläin

© Väinö Holopainen 2021