AloitussivuSavon ruodutusluettelotKerimäen pitäjä → Sukunimihakemisto kylittäin

Kerimäen ruodutusluetteloiden sukunimihakemisto kylittäin

Alkuperäiset sukunimet

Kylät merkittiin vasta vuodesta 1647 lähtien; aikaisemmat luettelot eivät ole tässä mukana.

Alakuona

1648: Jaatinen

1660: Marein

1661: -

1662: Tynckin

1676: Jatinen

1679: Jatin

1685: Jatin, Pettoin

Anttola

1648: Löcköj

1654: Toifwain

1685: Tåifwain

Haapalahti

1661: Muhoin

1678: Sigwoin

1679: -, Konoin, Könön, Pittkein, Pittkäin, Sigfwoin

1685: Burghaussenn, Pitkäin, Sichwoin

Haapaniemi

1648: -, Sighwoinen, Von Holtten

1653: -

1676: -

1679: -, Kosoin, Littmain

1685: -, Kåsoin, Littmuin

Hanhijärvi

1647: Mackoinen

1648: Rijkoinen

1678: -

1685: Clostarin, Mackoin

Haukilahti

1676: Sairoinen

1679: -, Sairain

1685: Saijruin

Heikkala

1678: Heikainen

1679: Borgere, Heikain, Tållpain

1685: Heickein

Hevossalo

1676: Langinen

1679: -, Karialain

1685: Karjalain

Hälvä

1685: Säppäin

Jouhenniemi

1647: Seppäinen

1654: Säppinen

1661: Karialain, Tynckinen

1662: Seppoin

1675: Seppäin

1676: Silfwenoinen

1679: -, Kähko, Silfwenoin, Säppain

1685: Kachko, Silfwenoin, Säppäin

Järvenpää

1648: Näussiainen

1654: Nousiain

1679: Nousiain

1685: Nousiain, Willkij

Kaatamo

1647: Kålemainen

1653: Lawikain

1655: Carfuinen

1660: -

1662: Karfuoin, Lafwikain

1676: Lawikainen

1677: Måndoin

1678: Ifwoin

1679: -, Kolemain, Kurfwin, Lafwikain, Månoin

1685: Colemoin, Kärfwin, Lafwickain, Launiain, Mackoin

Kaksola

1656: Kurkoin

1662: Kaxoin

Kalajärvi

1653: Kerwinen

Kapajaakkola

1654: Capaiackon

Karvila

1655: Karfwin

1661: Simoin

1665: -

1685: Muhoin

Kasila

1653: Clostarin

Kauvonniemi

1655: Wanoin

Kerimäki

1648: Mastarin

1655: Haffurilla

1660: Mastarin

1661: -

1679: Silfwoin

1685: Silfwenoin

Kessilä

1660: Pakinen

1679: -, Kaxoin

Kiiskilä

1653: Kiskinen

1661: Jatin

1663: Kiskinen, Sairain

1676: Turdinen

1679: Turdin

1685: Turdinen

Klemettilä

1667: Mahoinen

Kolvosenpää

1662: Meteläin, Nousiain

1665: Nuhoin

1679: -, Karhu, Muhoin, Nousiain

1685: Karhu, Nousiain, Turunen

Kulennoinen

1647: -, Wihawain

1653: -

1661: Lödiein

1667: Karackainen, Pakunain

1676: Silfwenoinen

1679: Meloin, Silfwoin

1685: -, Kaipoinen, Karckuin, Mieloin, Pousa, Silfwenoin, Turdin

Kumpuranta

1648: Kupiainen

1679: Kupiain

1685: Hapiain, Kijskin

Kuokkala

1679: -, Jumpain, Marain, Sijkain

1685: Jumpain, Marain, Nousiain, Sijkuin

Kupiala

1647: Kupiainen

1678: Mackoin

1679: -, Mackoin

1685: Kaxoin, Mackoin

Kyllölä

1647: Tynckinen

1676: Tyckinen

1679: -, Tynkin

1685: Tynnkin, Tynnkinen

Laakkola

1648: Nachkahattu, Pulckin

1662: Muhoin

1679: Turdin

1685: Silfwenoin

Laukansaari

1648: Silfwenoinen

1654: Kossoin

1661: -

1662: Hirfwoin, Kuppari, Silwenoin

1678: Kockj, Tunain

1679: Kardin, Käkj, Kåssoin, Turdin

1685: Kardinen, Lauckain, Rauttiain, Turdin

Luostarila

1679: -

1685: Kåstinen

Lötjölä

1655: Wanoin

1679: Lödioin

1685: Lödiein, Wuchkoin

Makkola

1647: Tynckinen, Wanha

1653: Mackoin

1654: Mackoin

1661: Redswen

1665: -

1679: -, Loikain, Mackoin, Makoin, Redswen

1685: Låikainen, Mackoin, Reedsween

Mannikkala

1679: Pylkein

1685: Pyllkein

Moiniemi

1648: Pardainen

Muhola

1660: Tolfwain

1665: Hämmelain

1667: -, Hapiain

1676: -

1685: Mackoin, Muhoin

Naukkarila

1647: Kettuinen

1678: Kattuin

1679: -, Kettuin

1685: Kettuin

Niemensalo

1656: Hetuain

1662: Hertuain, Rangain

1679: -, Hertuain

1685: Hertuain

Niinimäki

1649: Silfwenåinen

1663: Silfwenoin

1667: -

1685: Bergh

Nousiala

1649: Huilu

1661: -, Sairaiin

1685: -

Paakkunala

1656: Tynckoin

1661: -

1665: Saarain

1676: Rijkoinen

1679: -, Massin

1685: Massinen

Patasalo

1667: Karialain, Parelain, Pöllein

1685: Silfwenoin

Pesola

1648: Tålfwainen

1673: -, Waldoin

1679: -, Tålfwain

1685: Tålfwain

Pihlajaniemi

1653: Simoinen

1655: Simoin

1656: Hurrj

1661: Simoin

1669: Simoin

1678: Simoin

1679: -, Simoin, Somalain

Pitkälä

1647: Pitkäinen

1653: Pitkäin

1654: Pitkein

1655: Muhoin

1661: -

1679: -, Pitkäin

1685: Marroin, Pitkein, Simoin, Soumalain

Päivilä

1647: Turdinen

1662: Turdinen

1676: -

1679: -, Turdin

1685: Hardickain, Tårdin

Raikuu

1654: -

1662: Nousiain

1676: Nousiainen

1679: -, Nousiain

1685: Nousiain

Rauvanniemi

1647: Wanninen

1660: Hirfwoin

1679: Hirfwoin

1685: Hirfwoin

Riikola

1676: Rijkoinen

1679: -, Rickoin

1685: Rijckoin

Ruokojärvi

1661: Tukain

1665: -

1667: -

1685: Råcka

Ruokolahti

1648: Låuhiainen, Silfwenoinen

1676: Kåsoinen, Silfwoinen

1679: -, Kosoin, Silfwenoin

1685: Kåsoin, Silfwenoin

Ruokoniemi

1647: Kåsoinen

1655: Hemmellein

1661: Kautiain

1676: -

1678: Kautoin, Mutka

1679: -, Ahoin, Cautoin, Muttka, Sairain, Tolfwain

1685: Ahoin, Mutka, Ringin, Sairnin

Sairalanmäki

1654: -

1685: Råcka, Tillikain

Simanala

1647: Karfwinen

1649: Karfwinen

1656: Kurfwin

1661: Karfwuin

1662: Turdinen

1665: Hufwerin

1667: Kerfwin

1676: Turdinen

1678: Herrain, Sijkainen

1679: -, Karfwin, Konoin, Kåpsa, Sairain, Sijkain, Turdin, Turuin

1685: -, Kämäin, Kärfwin, Kå_sa, Saijruin, Sijckain, Turdin, Turdinen

Simpala

1648: Hämäläinen, Turdinen

1653: Muukoin

1661: Bryggiare

1678: -

1679: -, Bryggiare, Mannikain, Mukoin

1685: -, Bryggiare, Mannikain

Tikkilä

1647: Silfwenoinen

1653: Tickain

1656: Sairain

1662: Silwenoin

1667: -, Pellinen

1676: Sairoinen

1678: Siflwenoin

1679: -, Mutika, Sairain, Silfwenoin

1685: Mutikuin, Sairuin, Silfwenoin

Toroppala

1653: Nousiain

1660: -

1676: -

1679: -, Tåropain

1685: Kechko, Tuårpoin

Tuunaansaari

1649: Karakainen

1660: -

1685: Tunain

Tynkkylä

1654: Tynckin

1679: -, Tynkin

1685: Tynckeinen

Vaahersalo

1679: -, Keroin, Kerroin

1685: Käroin

Vaara

1647: Pärnäinen

1648: Haloinen

1649: Pällinen

1654: Pärnäin, Taickinen

1656: Putkoin

1660: Perneinen

1662: Karialain, Putkoin

1676: Mätzo, Tynckinen

1678: Perrain

1679: -, Haloin, Kupiain, Tickinen

1685: Haloin, Karjalain, Kupiain, Muchkoin, Pärnain, Tijckain, Tymckin

Yläkuona

1647: Wenäläinen

1648: Hångainen

1649: Karfwinen

1654: Wenelein

1656: Potruin, Pötryin

1661: Karfwuin, Pötrönen

1662: Tynkin

1676: Hirfwoinen, Wänäläinen

1678: Hardikain, Jäskel:n, Tunnain

1679: -, Erroin, Hardikain, Hirfwoin, Wenäläin

1685: Erroin, Hardickain, Hirfwoin, Hångain, Wänäläin

© Väinö Holopainen 2023