AlkuSavon ruodutusluettelotKerimäen pitäjä → 1679 nimihakemisto

Kerimäki ruodutusluettelo 1679

Ruodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  B  C  E  H  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  C  E  H  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders, (Wara) Ruotu 65, (Hapanemj) Ruotu 66, (Catamo) Ruotu 67

Brusius, (Simbala) Ruotu 67, (Mackola) Ruotu 68, (Simanala) Ruotu 70

Christer, (Kyllälä) Ruotu 66

Erich, (Hapanemj) Ruotu 66, (Tickilä) Ruotu 66, (Catamo) Ruotu 67, (Rikola) Ruotu 71, (Hapanemj) Ruotu 71

Erich Månsson, (Wara) Ruotu 65

Germundh Hendersson, (Pesoika) Ruotu 72

Germundh Peersson, (Joutzenemi) Ruotu 72

Hans Olofsson, (Kupiala) Ruotu 65

Hendrich, (Mackola) Ruotu 64, (Råckonemj) Ruotu 65, (Raikus) Ruotu 67, (Ylikona) Ruotu 68, (Kasila) Ruotu 70, (Pesoika) Ruotu 72

Johan, (Catamo) Ruotu 67, (Tåropala) Ruotu 69, (Klostarila) Ruotu 69, (Pakunala) Ruotu 69

Jöran, (Kåkala) Ruotu 71, (Simanala) Ruotu 1Ker

Lars, (Kyllälä) Ruotu 66, (Ylikona) Ruotu 68

Lukas Staffansson, (Pichlanemj) Ruotu 69

Mattz, (Joutzenemj) Ruotu 69, (Pakunala) Ruotu 69, (Rokolax) Ruotu 70

Mattz Abrahamsson, (Wara) Ruotu 65

Michell, (Joutzenemj) Ruotu 69

Michell Jöransson, (Pittkälä) Ruotu 66

Mårten, (Hapalax) Ruotu 69

Niels, (Kolfwoisenpä) Ruotu 64, (Haukilax) Ruotu 65, (Ylikona) Ruotu 68, (_emosalo) Ruotu 69

Oloff, (Tynkylä) Ruotu 68

Oloff Johansson, (Klostarila) Ruotu 69

Oloff Olofsson, (Päifwilä) Ruotu 64

Oluf, (Simanala) Ruotu 1Ker

Petter, (Mackola) Ruotu 65, (Wara) Ruotu 65, (Raikus) Ruotu 67, (Catamo) Ruotu 67

Petter Hendersson, (Päsoila) Ruotu 65

Påhl, (Haukilax) Ruotu 65, (_fwosalo) Ruotu 66, (_emosalo) Ruotu 69, (Wahersalo) Ruotu 71

Staffan, (Kolfwoisenpä) Ruotu 64, (Hapanemj) Ruotu 66

Thomas, (Kyllälä) Ruotu 66

Thomax, (Naukarila) Ruotu 68

Thönnes Hindersson, (Mackola) Talolliset:VäenO

AAlkuun

Ahoin

Elias Andersson, (Rokonemj) Ruotu 70

BAlkuun

Borgere

Olaus a, (_eikala) Ruotu 72

Bryggiare

Påhl Hendersson, (Simbala) Ruotu 67

CAlkuun

Cautoin

Mattz, (Råckonemj) Ruotu 65

EAlkuun

Erroin

Påhl, (Ylikona) Ruotu 71

HAlkuun

Haloin

Staffan, (Wara) Ruotu 66

Hardikain

Anders, (Ylikona) Ruotu 68

Heikain

Nilss Jörensson, (_eikala) Ruotu 72

Hertuain

Hendrich Påhlsson, (_emosalo) Ruotu 68

Hirfwoin

Abraham Thomasson, (Ylikona) Ruotu 71

Anders Hansson, (Ylikona) Ruotu 71

Erich, (Ylikona) Ruotu 71

Hans, (Ylikona) Ruotu 71

Lars Hansson, (Ylikona) Ruotu 71

Lars Larsson, (Rauhanemj) Ruotu 70

JAlkuun

Jatin

Thomas Clemetsson, (Alakona) Ruotu 68

Jumpain

Petter, (Kåkala) Ruotu 71

KAlkuun

Kardin

Hend: Mattsson, (Laukansari) Talolliset:VäenO

Hendrich Hendersson, (Laukansarj) Ruotu 68

Karfwin

Clemet Larsson, (Simanala) Ruotu 70

Karhu

Anders Christersson, (Kolfwoisenpä) Ruotu 64

Karialain

Petter Petersson, (_fwosalo) Ruotu 66

Kaxoin

Peter Petersson, (Kasila) Ruotu 70

Keroin

Mattz Peersson, (Wahersalo) Ruotu 71

Kerroin

Bertell Peersson, (Wahersalo) Ruotu 73

Påhl Peersson, (Wahersalo) Ruotu 73

Kettuin

Grels Thomasson, (Naukarila) Ruotu 68

Kolemain

Michell Hendersson, (Catamo) Ruotu 67

Konoin

Anders Thomasson, (Hapalax) Borkhusenin läänitys:VäenO

Peter Mattsson, (Simanala) Ruotu 70

Kosoin

Bertill Hansson, (Rokolax) Ruotu 70

Hans Mattsson, (Hapanemj) Ruotu 66

Hans Peersson, (Hapanemj) Ruotu 71

Kupiain

Anders Hendersson, (Kumburanda) Ruotu 68

Petter Petersson, (Wara) Ruotu 65

Kurfwin

Hendrich Hendersson, (Catamo) Ruotu 67

Kåpsa

Erich, (Simanala) Ruotu 70

Kåssoin

Anders Hansson, (Laukansarj) Ruotu 1Ker

Kähko

Staffan Nielsson, (Joutzenemj) Ruotu 69

Käkj

Anders, (Laukansarj) Ruotu 1Ker

Könön

Anders Thomasson, (Hapalax) Ruotu 1Ker

LAlkuun

Lafwikain

Oloff Larsson, (Catamo) Ruotu 67

Littmain

Thomas Michellsson, (Hapanemj) Ruotu 66

Loikain

Niels, (Mackola) Ruotu 65

Lödioin

Petter Bertillsson, (Lödiälä) Ruotu 68

MAlkuun

Mackoin

Hendrich Nielsson, (Mackola) Ruotu 64

Petter Hansson, (Kupiala) Ruotu 65

Makoin

Olof, (Mackola) Ruotu 64

Tönness Hendersson, (Mackola) Ruotu 72

Mannikain

Hans, (Simbala) Ruotu 67

Marain

Hendrich Olofsson, (Kåkala) Ruotu 71

Massin

Mårten Andersson, (Pakunala) Ruotu 69

Meloin

Anders Hendersson, (Kulenois) Ruotu 67

Anders Hind:, (Kulenois) Talolliset:VäenO

Muhoin

Jören Olofsson, (Kolfwoisenpä) Ruotu 64, (Kålfwoisenpä) Talolliset:VäenO

Mukoin

Påhl Påhlsson, (Simbala) Ruotu 64

Mutika

Niels Persson, (Tickilä) Ruotu 66

Muttka

Mattz Peersson, (Rokonemj) Ruotu 70

Månoin

Staffan Andersson, (Catamo) Ruotu 67

NAlkuun

Nousiain

Anders Michellsson, (Kolfwoisenpä) Ruotu 64

Lars Michellsson, (Raikus) Ruotu 67

Lars Påhlsson, (Järfwenpä) Ruotu 68

PAlkuun

Pitkäin

Peter Johansson, (Pitkälä) Ruotu 1Ker

Pittkein

Petter Johansson, (Hapalax) Ruotu 69

Pittkäin

Petter Johansson, (Hapalax) Talolliset:VäenO

Pylkein

Thomas, (Mannikala) Ruotu 71

RAlkuun

Redswen

Peter Brusiusson, (Mackola) Ruotu 68

Rickoin

Hendrich Hendersson, (Rikola) Ruotu 71

SAlkuun

Sairain

Erich Erichsson, (Rokonemj) Ruotu 70

Hendrich Hendersson, (Simanala) Ruotu 70

Johan Påhlsson, (Tickilä) Ruotu 66

Madz, (Haukilax) Ruotu 65

Sigfwoin

Mattz, (Hapalax) Ruotu 69

Sijkain

Clemet Andersson, (Kåkala) Ruotu 71

Simon, (Simanala) Ruotu 1Ker

Silfwenoin

Hendrich Larsson, (Rokolax) Ruotu 70

Simon Peersson, (Tickilä) Ruotu 66

Staffan Matsson, (Joutzenemj) Ruotu 69

Silfwoin

Anders Hendersson, (Kärrimäkj) Ruotu 67

Hendrich Hendersson, (Kulenois) Ruotu 67

Simoin

Clemet, (Pichlanemj) Ruotu 75

Hend: Hindersson, (Pichlanemj) Talolliset:VäenO

Hendrich Hendrichsson, (Pihlanemj) Ruotu 71

Johan, (Pichlanemj) Ruotu 67

Somalain

Staffan Matsson, (Pichlanemj) Ruotu 69

Säppain

Mattz Staffansson, (Joutzenemi) Ruotu 72

TAlkuun

Tickinen

Erich, (Wata) Talolliset:VäenO

Påhl, (Wara) Ruotu 65

Tolfwain

Niels Månsson, (Rokonemj) Ruotu 70

Turdin

Lars Brusisson, (Päifwilä) Ruotu 64

Petter Matsson, (Simanala) Ruotu 70

Simon Simonsson, (Lakoila) Ruotu 70

Staffan Simonsson, (Laukansarj) Ruotu 68

Thomas Brusiusson, (_ijskelä) Ruotu 72

Turuin

Pehr Hindersson, (Simanala) Talolliset:VäenO

Peter Hendersson, (Simanala) Ruotu 70

Tynkin

Christer Persson, (Kyllälä) Ruotu 66

Hendrich Hendersson, (Tynkylä) Ruotu 68

Måns Michelsson, (Kyllälä) Ruotu 66

Thomas, (Kyllälä) Talolliset:VäenO

Tålfwain

Anders Nielsson, (Päsoila) Ruotu 65

Tållpain

Erich, (_eikala) Ruotu 72

Tåropain

Simon, (Tåropala) Ruotu 69

VWAlkuun

Wenäläin

Hendrich, (Ylikona) Ruotu 68

Tässä hakemistossa on yhteensä 134 nimeä

© Väinö Holopainen 2021