AlkuSavon ruodutusluettelotKerimäen pitäjä → 1679 nimihakemisto

Kerimäki ruodutusluettelo 1679

Ruodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  B  C  E  H  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  C  E  H  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders, (Wara) Ruotu 65:Ruod+V, (Wara) Ruotu 65:Ruod+V, (Hapanemj) Ruotu 66:Ruod+V, (Catamo) Ruotu 67:Ruod+V

Brusius, (Simbala) Ruotu 67:Ruod+V, (Mackola) Ruotu 68:Ruod+V, (Simanala) Ruotu 70:Ruod+V

Christer, (Kyllälä) Ruotu 66:Ruod+V

Erich, (Hapanemj) Ruotu 66:Ruod+V, (Tickilä) Ruotu 66:Ruod+V, (Catamo) Ruotu 67:Ruod+V, (Rikola) Ruotu 71:Ruod+V, (Hapanemj) Ruotu 71:Ruod+V

Erich Månsson, (Wara) Ruotu 65:Ruod+V

Germundh Hendersson, (Pesoika) Ruotu 72:Ruod+V

Germundh Peersson, (Joutzenemi) Ruotu 72:Ruod+V

Hans Olofsson, (Kupiala) Ruotu 65:Ruod+V

Hendrich, (Mackola) Ruotu 64:Ruod+V, (Råckonemj) Ruotu 65:Ruod+V, (Raikus) Ruotu 67:Ruod+V, (Ylikona) Ruotu 68:Ruod+V, (Kasila) Ruotu 70:Ruod+V, (Pesoika) Ruotu 72:Ruod+V

Johan, (Catamo) Ruotu 67:Ruod+V, (Tåropala) Ruotu 69:Ruod+V, (Klostarila) Ruotu 69:Ruod+V, (Pakunala) Ruotu 69:Ruod+V

Jöran, (Kåkala) Ruotu 71:Ruod+V, (Simanala) Ruotu 1Ker:Ruod+V

Lars, (Kyllälä) Ruotu 66:Ruod+V, (Ylikona) Ruotu 68:Ruod+V

Lukas Staffansson, (Pichlanemj) Ruotu 69:Ruod+V

Mattz, (Joutzenemj) Ruotu 69:Ruod+V, (Pakunala) Ruotu 69:Ruod+V, (Rokolax) Ruotu 70:Ruod+V

Mattz Abrahamsson, (Wara) Ruotu 65:Ruod+V

Michell, (Joutzenemj) Ruotu 69:Ruod+V

Michell Jöransson, (Pittkälä) Ruotu 66:Ruod+V

Mårten, (Hapalax) Ruotu 69:Ruod+V

Niels, (Kolfwoisenpä) Ruotu 64:Ruod+V, (Haukilax) Ruotu 65:Ruod+V, (Ylikona) Ruotu 68:Ruod+V, (_emosalo) Ruotu 69:Ruod+V

Oloff, (Tynkylä) Ruotu 68:Ruod+V

Oloff Johansson, (Klostarila) Ruotu 69:Ruod+V

Oloff Olofsson, (Päifwilä) Ruotu 64:Ruod+V

Oluf, (Simanala) Ruotu 1Ker:Ruod+V

Petter, (Mackola) Ruotu 65:Ruod+V, (Wara) Ruotu 65:Ruod+V, (Raikus) Ruotu 67:Ruod+V, (Catamo) Ruotu 67:Ruod+V

Petter Hendersson, (Päsoila) Ruotu 65:Ruod+V

Påhl, (Haukilax) Ruotu 65:Ruod+V, (_fwosalo) Ruotu 66:Ruod+V, (_emosalo) Ruotu 69:Ruod+V, (Wahersalo) Ruotu 71:Ruod+V

Staffan, (Kolfwoisenpä) Ruotu 64:Ruod+V, (Hapanemj) Ruotu 66:Ruod+V

Thomas, (Kyllälä) Ruotu 66:Ruod+V

Thomax, (Naukarila) Ruotu 68:Ruod+V

Thönnes Hindersson, (Mackola) Talolliset:VäenO

AAlkuun

Ahoin

Elias Andersson, (Rokonemj) Ruotu 70:Ruod+V

BAlkuun

Borgere

Olaus a, (_eikala) Ruotu 72:Ruod+V

Bryggiare

Påhl Hendersson, (Simbala) Ruotu 67:Ruod+V

CAlkuun

Cautoin

Mattz, (Råckonemj) Ruotu 65:Ruod+V

EAlkuun

Erroin

Påhl, (Ylikona) Ruotu 71:Ruod+V

HAlkuun

Haloin

Staffan, (Wara) Ruotu 66:Ruod+V

Hardikain

Anders, (Ylikona) Ruotu 68:Ruod+V

Heikain

Nilss Jörensson, (_eikala) Ruotu 72:Ruod+V

Hertuain

Hendrich Påhlsson, (_emosalo) Ruotu 68:Ruod+V

Hirfwoin

Abraham Thomasson, (Ylikona) Ruotu 71:Ruod+V

Anders Hansson, (Ylikona) Ruotu 71:Ruod+V

Erich, (Ylikona) Ruotu 71:Ruod+V

Hans, (Ylikona) Ruotu 71:Ruod+V

Lars Hansson, (Ylikona) Ruotu 71:Ruod+V

Lars Larsson, (Rauhanemj) Ruotu 70:Ruod+V

JAlkuun

Jatin

Thomas Clemetsson, (Alakona) Ruotu 68:Ruod+V

Jumpain

Petter, (Kåkala) Ruotu 71:Ruod+V

KAlkuun

Kardin

Hend: Mattsson, (Laukansari) Talolliset:VäenO

Hendrich Hendersson, (Laukansarj) Ruotu 68:Ruod+V

Karfwin

Clemet Larsson, (Simanala) Ruotu 70:Ruod+V

Karhu

Anders Christersson, (Kolfwoisenpä) Ruotu 64:Ruod+V

Karialain

Petter Petersson, (_fwosalo) Ruotu 66:Ruod+V

Kaxoin

Peter Petersson, (Kasila) Ruotu 70:Ruod+V

Keroin

Mattz Peersson, (Wahersalo) Ruotu 71:Ruod+V

Kerroin

Bertell Peersson, (Wahersalo) Ruotu 73:Ruod+V

Påhl Peersson, (Wahersalo) Ruotu 73:Ruod+V

Kettuin

Grels Thomasson, (Naukarila) Ruotu 68:Ruod+V

Kolemain

Michell Hendersson, (Catamo) Ruotu 67:Ruod+V

Konoin

Anders Thomasson, (Hapalax) Herman von Burghausenin läänitys:VäenO

Peter Mattsson, (Simanala) Ruotu 70:Ruod+V

Kosoin

Bertill Hansson, (Rokolax) Ruotu 70:Ruod+V

Hans Mattsson, (Hapanemj) Ruotu 66:Ruod+V

Hans Peersson, (Hapanemj) Ruotu 71:Ruod+V

Kupiain

Anders Hendersson, (Kumburanda) Ruotu 68:Ruod+V

Petter Petersson, (Wara) Ruotu 65:Ruod+V

Kurfwin

Hendrich Hendersson, (Catamo) Ruotu 67:Ruod+V

Kåpsa

Erich, (Simanala) Ruotu 70:Ruod+V

Kåssoin

Anders Hansson, (Laukansarj) Ruotu 1Ker:Ruod+V

Kähko

Staffan Nielsson, (Joutzenemj) Ruotu 69:Ruod+V

Käkj

Anders, (Laukansarj) Ruotu 1Ker:Ruod+V

Könön

Anders Thomasson, (Hapalax) Ruotu 1Ker:Ruod+V

LAlkuun

Lafwikain

Oloff Larsson, (Catamo) Ruotu 67:Ruod+V

Littmain

Thomas Michellsson, (Hapanemj) Ruotu 66:Ruod+V

Loikain

Niels, (Mackola) Ruotu 65:Ruod+V

Lödioin

Petter Bertillsson, (Lödiälä) Ruotu 68:Ruod+V

MAlkuun

Mackoin

Hendrich Nielsson, (Mackola) Ruotu 64:Ruod+V

Petter Hansson, (Kupiala) Ruotu 65:Ruod+V

Makoin

Olof, (Mackola) Ruotu 64:Ruod+V

Tönness Hendersson, (Mackola) Ruotu 72:Ruod+V

Mannikain

Hans, (Simbala) Ruotu 67:Ruod+V

Marain

Hendrich Olofsson, (Kåkala) Ruotu 71:Ruod+V

Massin

Mårten Andersson, (Pakunala) Ruotu 69:Ruod+V

Meloin

Anders Hendersson, (Kulenois) Ruotu 67:Ruod+V

Anders Hind:, (Kulenois) Talolliset:VäenO

Muhoin

Jören Olofsson, (Kolfwoisenpä) Ruotu 64:Ruod+V, (Kålfwoisenpä) Talolliset:VäenO

Mukoin

Påhl Påhlsson, (Simbala) Ruotu 64:Ruod+V

Mutika

Niels Persson, (Tickilä) Ruotu 66:Ruod+V

Muttka

Mattz Peersson, (Rokonemj) Ruotu 70:Ruod+V

Månoin

Staffan Andersson, (Catamo) Ruotu 67:Ruod+V

NAlkuun

Nousiain

Anders Michellsson, (Kolfwoisenpä) Ruotu 64:Ruod+V

Lars Michellsson, (Raikus) Ruotu 67:Ruod+V

Lars Påhlsson, (Järfwenpä) Ruotu 68:Ruod+V

PAlkuun

Pitkäin

Peter Johansson, (Pitkälä) Ruotu 1Ker:Ruod+V

Pittkein

Petter Johansson, (Hapalax) Ruotu 69:Ruod+V

Pittkäin

Petter Johansson, (Hapalax) Talolliset:VäenO

Pylkein

Thomas, (Mannikala) Ruotu 71:Ruod+V

RAlkuun

Redswen

Peter Brusiusson, (Mackola) Ruotu 68:Ruod+V

Rickoin

Hendrich Hendersson, (Rikola) Ruotu 71:Ruod+V

SAlkuun

Sairain

Erich Erichsson, (Rokonemj) Ruotu 70:Ruod+V

Hendrich Hendersson, (Simanala) Ruotu 70:Ruod+V

Johan Påhlsson, (Tickilä) Ruotu 66:Ruod+V

Madz, (Haukilax) Ruotu 65:Ruod+V

Sigfwoin

Mattz, (Hapalax) Ruotu 69:Ruod+V

Sijkain

Clemet Andersson, (Kåkala) Ruotu 71:Ruod+V

Simon, (Simanala) Ruotu 1Ker:Ruod+V

Silfwenoin

Hendrich Larsson, (Rokolax) Ruotu 70:Ruod+V

Simon Peersson, (Tickilä) Ruotu 66:Ruod+V

Staffan Matsson, (Joutzenemj) Ruotu 69:Ruod+V

Silfwoin

Anders Hendersson, (Kärrimäkj) Ruotu 67:Ruod+V

Hendrich Hendersson, (Kulenois) Ruotu 67:Ruod+V

Simoin

Clemet, (Pichlanemj) Ruotu 75:Ruod+V

Hend: Hindersson, (Pichlanemj) Talolliset:VäenO

Hendrich Hendrichsson, (Pihlanemj) Ruotu 71:Ruod+V

Johan, (Pichlanemj) Ruotu 67:Ruod+V

Somalain

Staffan Matsson, (Pichlanemj) Ruotu 69:Ruod+V

Säppain

Mattz Staffansson, (Joutzenemi) Ruotu 72:Ruod+V

TAlkuun

Tickinen

Erich, (Wata) Talolliset:VäenO

Påhl, (Wara) Ruotu 65:Ruod+V

Tolfwain

Niels Månsson, (Rokonemj) Ruotu 70:Ruod+V

Turdin

Lars Brusisson, (Päifwilä) Ruotu 64:Ruod+V

Petter Matsson, (Simanala) Ruotu 70:Ruod+V

Simon Simonsson, (Lakoila) Ruotu 70:Ruod+V

Staffan Simonsson, (Laukansarj) Ruotu 68:Ruod+V

Thomas Brusiusson, (_ijskelä) Ruotu 72:Ruod+V

Turuin

Pehr Hindersson, (Simanala) Talolliset:VäenO

Peter Hendersson, (Simanala) Ruotu 70:Ruod+V

Tynkin

Christer Persson, (Kyllälä) Ruotu 66:Ruod+V

Hendrich Hendersson, (Tynkylä) Ruotu 68:Ruod+V

Måns Michelsson, (Kyllälä) Ruotu 66:Ruod+V

Thomas, (Kyllälä) Talolliset:VäenO

Tålfwain

Anders Nielsson, (Päsoila) Ruotu 65:Ruod+V

Tållpain

Erich, (_eikala) Ruotu 72:Ruod+V

Tåropain

Simon, (Tåropala) Ruotu 69:Ruod+V

VWAlkuun

Wenäläin

Hendrich, (Ylikona) Ruotu 68:Ruod+V

Tässä hakemistossa on yhteensä 134 nimeä

© Väinö Holopainen 2021