AloitussivuSavon ruodutusluettelotKerimäen pitäjä → 1679 nimihakemisto

Kerimäki ruodutusluettelo 1679

Ruodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  B  C  E  H  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  C  E  H  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders (Wara) [Talolliset] Ruotu 65:Ruod+V (Wara) [Talolliset] Ruotu 65:Ruod+V (Hapanemj) [Talolliset] Ruotu 66:Ruod+V (Catamo) [Talolliset] Ruotu 67:Ruod+V

Brusius (Simbala) [Talolliset] Ruotu 67:Ruod+V (Mackola) [Talolliset] Ruotu 68:Ruod+V (Simanala) [Talolliset] Ruotu 70:Ruod+V

Christer (Kyllälä) [Talolliset] Ruotu 66:Ruod+V

Erich (Hapanemj) [Talolliset] Ruotu 66:Ruod+V (Tickilä) [Talolliset] Ruotu 66:Ruod+V (Catamo) [Talolliset] Ruotu 67:Ruod+V (Rikola) [Talolliset] Ruotu 71:Ruod+V (Hapanemj) [Talolliset] Ruotu 71:Ruod+V

Erich Månsson (Wara) [Talolliset] Ruotu 65:Ruod+V

Germundh Hendersson (Pesoika) [Talolliset] Ruotu 72:Ruod+V

Germundh Peersson (Joutzenemi) [Talolliset] Ruotu 72:Ruod+V

Hans Olofsson (Kupiala) [Talolliset] Ruotu 65:Ruod+V

Hendrich (Mackola) [Talolliset] Ruotu 64:Ruod+V (Råckonemj) [Talolliset] Ruotu 65:Ruod+V (Raikus) [Talolliset] Ruotu 67:Ruod+V (Ylikona) [Talolliset] Ruotu 68:Ruod+V (Kasila) [Talolliset] Ruotu 70:Ruod+V (Pesoika) [Talolliset] Ruotu 72:Ruod+V

Johan (Catamo) [Talolliset] Ruotu 67:Ruod+V (Tåropala) [Talolliset] Ruotu 69:Ruod+V (Klostarila) [Talolliset] Ruotu 69:Ruod+V (Pakunala) [Talolliset] Ruotu 69:Ruod+V

Jöran (Kåkala) [Talolliset] Ruotu 71:Ruod+V (Simanala) [Karl Gyllenbrantin läänitys] Ruotu 1Ker:Ruod+V

Lars (Kyllälä) [Talolliset] Ruotu 66:Ruod+V (Ylikona) [Talolliset] Ruotu 68:Ruod+V

Lukas Staffansson (Pichlanemj) [Talolliset] Ruotu 69:Ruod+V

Mattz (Joutzenemj) [Talolliset] Ruotu 69:Ruod+V (Pakunala) [Talolliset] Ruotu 69:Ruod+V (Rokolax) [Talolliset] Ruotu 70:Ruod+V

Mattz Abrahamsson (Wara) [Talolliset] Ruotu 65:Ruod+V

Michell (Joutzenemj) [Talolliset] Ruotu 69:Ruod+V

Michell Jöransson (Pittkälä) [Talolliset] Ruotu 66:Ruod+V

Mårten (Hapalax) [Talolliset] Ruotu 69:Ruod+V

Niels (Kolfwoisenpä) [Talolliset] Ruotu 64:Ruod+V (Haukilax) [Talolliset] Ruotu 65:Ruod+V (Ylikona) [Talolliset] Ruotu 68:Ruod+V (_emosalo) [Talolliset] Ruotu 69:Ruod+V

Oloff (Tynkylä) [Talolliset] Ruotu 68:Ruod+V

Oloff Johansson (Klostarila) [Talolliset] Ruotu 69:Ruod+V

Oloff Olofsson (Päifwilä) [Talolliset] Ruotu 64:Ruod+V

Oluf (Simanala) [Karl Gyllenbrantin läänitys] Ruotu 1Ker:Ruod+V

Petter (Mackola) [Talolliset] Ruotu 65:Ruod+V (Wara) [Talolliset] Ruotu 65:Ruod+V (Raikus) [Talolliset] Ruotu 67:Ruod+V (Catamo) [Talolliset] Ruotu 67:Ruod+V

Petter Hendersson (Päsoila) [Talolliset] Ruotu 65:Ruod+V

Påhl (Haukilax) [Talolliset] Ruotu 65:Ruod+V (_fwosalo) [Talolliset] Ruotu 66:Ruod+V (_emosalo) [Talolliset] Ruotu 69:Ruod+V (Wahersalo) [Talolliset] Ruotu 71:Ruod+V

Staffan (Kolfwoisenpä) [Talolliset] Ruotu 64:Ruod+V (Hapanemj) [Talolliset] Ruotu 66:Ruod+V

Thomas (Kyllälä) [Talolliset] Ruotu 66:Ruod+V

Thomax (Naukarila) [Talolliset] Ruotu 68:Ruod+V

Thönnes Hindersson (Mackola) [Talolliset] Väenottoluettelo

AAlkuun

Ahoin

Elias Andersson (Rokonemj) [Talolliset] Ruotu 70:Ruod+V

BAlkuun

Borgere

Olaus a (_eikala) [Talolliset] Ruotu 72:Ruod+V

Bryggiare

Påhl Hendersson (Simbala) [Talolliset] Ruotu 67:Ruod+V

CAlkuun

Cautoin

Mattz (Råckonemj) [Talolliset] Ruotu 65:Ruod+V

EAlkuun

Erroin

Påhl (Ylikona) [Talolliset] Ruotu 71:Ruod+V

HAlkuun

Haloin

Staffan (Wara) [Talolliset] Ruotu 66:Ruod+V

Hardikain

Anders (Ylikona) [Talolliset] Ruotu 68:Ruod+V

Heikain

Nilss Jörensson (_eikala) [Talolliset] Ruotu 72:Ruod+V

Hertuain

Hendrich Påhlsson (_emosalo) [Talolliset] Ruotu 68:Ruod+V

Hirfwoin

Abraham Thomasson (Ylikona) [Talolliset] Ruotu 71:Ruod+V

Anders Hansson (Ylikona) [Talolliset] Ruotu 71:Ruod+V

Erich (Ylikona) [Talolliset] Ruotu 71:Ruod+V

Hans (Ylikona) [Talolliset] Ruotu 71:Ruod+V

Lars Hansson (Ylikona) [Talolliset] Ruotu 71:Ruod+V

Lars Larsson (Rauhanemj) [Talolliset] Ruotu 70:Ruod+V

JAlkuun

Jatin

Thomas Clemetsson (Alakona) [Talolliset] Ruotu 68:Ruod+V

Jumpain

Petter (Kåkala) [Talolliset] Ruotu 71:Ruod+V

KAlkuun

Kardin

Hend: Mattsson (Laukansari) [Talolliset] Väenottoluettelo

Hendrich Hendersson (Laukansarj) [Talolliset] Ruotu 68:Ruod+V

Karfwin

Clemet Larsson (Simanala) [Talolliset] Ruotu 70:Ruod+V

Karhu

Anders Christersson (Kolfwoisenpä) [Talolliset] Ruotu 64:Ruod+V

Karialain

Petter Petersson (_fwosalo) [Talolliset] Ruotu 66:Ruod+V

Kaxoin

Peter Petersson (Kasila) [Talolliset] Ruotu 70:Ruod+V

Keroin

Mattz Peersson (Wahersalo) [Talolliset] Ruotu 71:Ruod+V

Kerroin

Bertell Peersson (Wahersalo) [Talolliset] Ruotu 73:Ruod+V

Påhl Peersson (Wahersalo) [Talolliset] Ruotu 73:Ruod+V

Kettuin

Grels Thomasson (Naukarila) [Talolliset] Ruotu 68:Ruod+V

Kolemain

Michell Hendersson (Catamo) [Talolliset] Ruotu 67:Ruod+V

Konoin

Anders Thomasson (Hapalax) [Herman von Burghausenin läänitys] Väenottoluettelo

Peter Mattsson (Simanala) [Talolliset] Ruotu 70:Ruod+V

Kosoin

Bertill Hansson (Rokolax) [Talolliset] Ruotu 70:Ruod+V

Hans Mattsson (Hapanemj) [Talolliset] Ruotu 66:Ruod+V

Hans Peersson (Hapanemj) [Talolliset] Ruotu 71:Ruod+V

Kupiain

Anders Hendersson (Kumburanda) [Talolliset] Ruotu 68:Ruod+V

Petter Petersson (Wara) [Talolliset] Ruotu 65:Ruod+V

Kurfwin

Hendrich Hendersson (Catamo) [Talolliset] Ruotu 67:Ruod+V

Kåpsa

Erich (Simanala) [Talolliset] Ruotu 70:Ruod+V

Kåssoin

Anders Hansson (Laukansarj) [Herman von Burghausenin läänitys] Ruotu 1Ker:Ruod+V

Kähko

Staffan Nielsson (Joutzenemj) [Talolliset] Ruotu 69:Ruod+V

Käkj

Anders (Laukansarj) [Herman von Burghausenin läänitys] Ruotu 1Ker:Ruod+V

Könön

Anders Thomasson (Hapalax) [Herman von Burghausenin läänitys] Ruotu 1Ker:Ruod+V

LAlkuun

Lafwikain

Oloff Larsson (Catamo) [Talolliset] Ruotu 67:Ruod+V

Littmain

Thomas Michellsson (Hapanemj) [Talolliset] Ruotu 66:Ruod+V

Loikain

Niels (Mackola) [Talolliset] Ruotu 65:Ruod+V

Lödioin

Petter Bertillsson (Lödiälä) [Talolliset] Ruotu 68:Ruod+V

MAlkuun

Mackoin

Hendrich Nielsson (Mackola) [Talolliset] Ruotu 64:Ruod+V

Petter Hansson (Kupiala) [Talolliset] Ruotu 65:Ruod+V

Makoin

Olof (Mackola) [Talolliset] Ruotu 64:Ruod+V

Tönness Hendersson (Mackola) [Talolliset] Ruotu 72:Ruod+V

Mannikain

Hans (Simbala) [Talolliset] Ruotu 67:Ruod+V

Marain

Hendrich Olofsson (Kåkala) [Talolliset] Ruotu 71:Ruod+V

Massin

Mårten Andersson (Pakunala) [Talolliset] Ruotu 69:Ruod+V

Meloin

Anders Hendersson (Kulenois) [Talolliset] Ruotu 67:Ruod+V

Anders Hind: (Kulenois) [Talolliset] Väenottoluettelo

Muhoin

Jören Olofsson (Kolfwoisenpä) [Talolliset] Ruotu 64:Ruod+V (Kålfwoisenpä) [Talolliset] Väenottoluettelo

Mukoin

Påhl Påhlsson (Simbala) [Talolliset] Ruotu 64:Ruod+V

Mutika

Niels Persson (Tickilä) [Talolliset] Ruotu 66:Ruod+V

Muttka

Mattz Peersson (Rokonemj) [Talolliset] Ruotu 70:Ruod+V

Månoin

Staffan Andersson (Catamo) [Talolliset] Ruotu 67:Ruod+V

NAlkuun

Nousiain

Anders Michellsson (Kolfwoisenpä) [Talolliset] Ruotu 64:Ruod+V

Lars Michellsson (Raikus) [Talolliset] Ruotu 67:Ruod+V

Lars Påhlsson (Järfwenpä) [Talolliset] Ruotu 68:Ruod+V

PAlkuun

Pitkäin

Peter Johansson (Pitkälä) [Herman von Burghausenin läänitys] Ruotu 1Ker:Ruod+V

Pittkein

Petter Johansson (Hapalax) [Talolliset] Ruotu 69:Ruod+V

Pittkäin

Petter Johansson (Hapalax) [Talolliset] Väenottoluettelo

Pylkein

Thomas (Mannikala) [Talolliset] Ruotu 71:Ruod+V

RAlkuun

Redswen

Peter Brusiusson (Mackola) [Talolliset] Ruotu 68:Ruod+V

Rickoin

Hendrich Hendersson (Rikola) [Talolliset] Ruotu 71:Ruod+V

SAlkuun

Sairain

Erich Erichsson (Rokonemj) [Talolliset] Ruotu 70:Ruod+V

Hendrich Hendersson (Simanala) [Talolliset] Ruotu 70:Ruod+V

Johan Påhlsson (Tickilä) [Talolliset] Ruotu 66:Ruod+V

Madz (Haukilax) [Talolliset] Ruotu 65:Ruod+V

Sigfwoin

Mattz (Hapalax) [Talolliset] Ruotu 69:Ruod+V

Sijkain

Clemet Andersson (Kåkala) [Talolliset] Ruotu 71:Ruod+V

Simon (Simanala) [Karl Gyllenbrantin läänitys] Ruotu 1Ker:Ruod+V

Silfwenoin

Hendrich Larsson (Rokolax) [Talolliset] Ruotu 70:Ruod+V

Simon Peersson (Tickilä) [Talolliset] Ruotu 66:Ruod+V

Staffan Matsson (Joutzenemj) [Talolliset] Ruotu 69:Ruod+V

Silfwoin

Anders Hendersson (Kärrimäkj) [Talolliset] Ruotu 67:Ruod+V

Hendrich Hendersson (Kulenois) [Talolliset] Ruotu 67:Ruod+V

Simoin

Clemet (Pichlanemj) [Talolliset] Ruotu 75:Ruod+V

Hend: Hindersson (Pichlanemj) [Talolliset] Väenottoluettelo

Hendrich Hendrichsson (Pihlanemj) [Talolliset] Ruotu 71:Ruod+V

Johan (Pichlanemj) [Talolliset] Ruotu 67:Ruod+V

Somalain

Staffan Matsson (Pichlanemj) [Talolliset] Ruotu 69:Ruod+V

Säppain

Mattz Staffansson (Joutzenemi) [Talolliset] Ruotu 72:Ruod+V

TAlkuun

Tickinen

Erich (Wata) [Talolliset] Väenottoluettelo

Påhl (Wara) [Talolliset] Ruotu 65:Ruod+V

Tolfwain

Niels Månsson (Rokonemj) [Talolliset] Ruotu 70:Ruod+V

Turdin

Lars Brusisson (Päifwilä) [Talolliset] Ruotu 64:Ruod+V

Petter Matsson (Simanala) [Talolliset] Ruotu 70:Ruod+V

Simon Simonsson (Lakoila) [Talolliset] Ruotu 70:Ruod+V

Staffan Simonsson (Laukansarj) [Talolliset] Ruotu 68:Ruod+V

Thomas Brusiusson (_ijskelä) [Talolliset] Ruotu 72:Ruod+V

Turuin

Pehr Hindersson (Simanala) [Talolliset] Väenottoluettelo

Peter Hendersson (Simanala) [Talolliset] Ruotu 70:Ruod+V

Tynkin

Christer Persson (Kyllälä) [Talolliset] Ruotu 66:Ruod+V

Hendrich Hendersson (Tynkylä) [Talolliset] Ruotu 68:Ruod+V

Måns Michelsson (Kyllälä) [Talolliset] Ruotu 66:Ruod+V

Thomas (Kyllälä) [Talolliset] Väenottoluettelo

Tålfwain

Anders Nielsson (Päsoila) [Talolliset] Ruotu 65:Ruod+V

Tållpain

Erich (_eikala) [Talolliset] Ruotu 72:Ruod+V

Tåropain

Simon (Tåropala) [Talolliset] Ruotu 69:Ruod+V

VWAlkuun

Wenäläin

Hendrich (Ylikona) [Talolliset] Ruotu 68:Ruod+V

Tässä hakemistossa on yhteensä 134 nimeä

© Väinö Holopainen 2023