AlkuSavon ruodutusluettelotKerimäen pitäjä → 1685 nimihakemisto

Kerimäki ruodutusluettelo 1685

Ruodutusluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  B  C  D  E  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  C  D  E  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Erich, (Nåusialmäkj) Ruotu 88_komp_2

Hans Matsson, (Kållenois) Ruotu 94_komp_2

Hans Matssonn, (Hapaniemj) Ruotu 95_komp_2

Hindrich Peersonn, (Hapaniemj) Ruotu 95_komp_2

Johan Ifwarssonn, (Simanala) Ruotu 83_komp_2

Wallentin Mårtenssonn, (Suichalla) Ruotu 81_komp_2

AAlkuun

Ahoin

Anders, (Råkåniemj) Ruotu 97_komp_2

BAlkuun

Bergh

Lorentz, (Ninimäkj) Ruotu 82_komp_2

Bryggiare

Påhl, (Suichalla) Ruotu 81_komp_2

Burghaussenn

, (Hapalax) Ruotu 86_komp_2

CAlkuun

Clostarin

Jacob Påhlss, Ruotu 89_komp_2

Peer, (Hanjärfwi) Ruotu 104_komp_2

Colemoin

Hindrich, (Katamo) Ruotu 103_komp_2

DAlkuun

Dirich

Hans Sigfredss, Ruotu 97_komp_2

EAlkuun

Erroin

Påhl, (Ylökona) Ruotu 101_komp_2

HAlkuun

Haloin

Staffan, (Wara) Ruotu 108_komp_2

Hapiain

Anders, (Kumburanda) Ruotu 106_komp_2

Hardickain

Anders, (Ylökona) Ruotu 102_komp_2

Johan, (Peifwillä) Ruotu 87_komp_2

Heickein

Niels, (Heikalla) Ruotu 90_komp_2

Hertuain

Påhl, (Niemisalo) Ruotu 100_komp_2

Hirfwoin

Abrahan, (Ylökona) Ruotu 102_komp_2

Hans Larsson, (Ylökona) Ruotu 101_komp_2

Lars, (Ylökona) Ruotu 102_komp_2, (Ranhaniemi) Ruotu 105_komp_2

Seffred, (Ylökona) Ruotu 101_komp_2

Hofwerin

Anders Johanssonn, Ruotu 98_komp_2

Hångain

Johan, (Ylökona) Ruotu 101_komp_2

JAlkuun

Jatin

Anders, (Alakona) Ruotu 100_komp_2

Simon, (Alakona) Ruotu 100_komp_2

Jukara

Simon Påhlss, Ruotu 106_komp_2

Jumpain

Peer, (Kåckalla) Ruotu 89_komp_2

KAlkuun

Kachko

Staffan, (Joutzenemi) Ruotu 99_komp_2

Kaipoinen

Hindrich, (Kållenois) Ruotu 93_komp_2

Karckuin

Thomas, (Kållenois) Ruotu 93_komp_2

Kardinen

Hindrich, (Laukansalo) Ruotu 108_komp_2

Karhu

Anders, (Kålfwoisenpä) Ruotu 93_komp_2

Karjalain

Abraham, (Wara) Ruotu 108_komp_2

Peer, (Hefwoisalo) Ruotu 107_komp_2

Karpain

Michell Isackss, Ruotu 81_komp_2

Kaxoin

Peer, (Capolla) Ruotu 80_komp_2

Kechko

Staffan, (Tarapola) Ruotu 96_komp_2

Kettuin

Thomas, (Naukarilla) Ruotu 80_komp_2

Kijskin

Staffan, (Kumburanda) Ruotu 106_komp_2

Staffan Christersson, Ruotu 94_komp_2

Kuckoin

Matz Brusiusson, Ruotu 107_komp_2

Kupiain

Peer, (Wara) Ruotu 107_komp_2

Kå_sa

Erich, (Simanala) Ruotu 84_komp_2

Kåistinen

Hindrich Hinderssonn, Ruotu 91_komp_2

Kåsoin

Hans Matsson, (Råkålax) Ruotu 96_komp_2

Thomas, (Hapaniemj) Ruotu 95_komp_2

Kåstinen

Johan, (Klåstarilla) Ruotu 81_komp_2

Kämäin

Peer Matsson, (Simanala) Ruotu 84_komp_2

Kärfwin

Clemet, (Simanala) Ruotu 85_komp_2

Hindrich, (Katamo) Ruotu 103_komp_2

Käroin

Matz Påhlsson, (Wahersalo) Ruotu 109_komp_2

LAlkuun

Lafwickain

Lars, (Katamo) Ruotu 103_komp_2

Lasoin

Johan Johansson, Ruotu 100_komp_2

Latipä

Bertill Erichss, Ruotu 84_komp_2

Lauckain

Johan, (Laukansalo) Ruotu 109_komp_2

Launiain

Anders, (Katamo) Ruotu 103_komp_2

Littmuin

Thomas, (Hapaniemj) Ruotu 96_komp_2

Luckain

Peer Michelss., Ruotu 110_komp_2

Låikainen

Niels, (Mackoila) Ruotu 91_komp_2

Läskin

Anders Jorenss, Ruotu 93_komp_2

Läskinen

Hindrich Boogoninsson, Ruotu 83_komp_2

Läxi

Christer Hindersson, Ruotu 95_komp_2

Lödiein

Peer Bertillsson, (Lödiälla) Ruotu 110_komp_2

Lödien

Anders Larssonn, Ruotu 103_komp_2

MAlkuun

Mackoin

Hindrich, (Mackoila) Ruotu 91_komp_2, (Hanjärfwi) Ruotu 104_komp_2

Laars, (Muhoila) Ruotu 88_komp_2

Oloff Hansson, (Kupialla) Ruotu 82_komp_2

Peer, (Mackoila) Ruotu 91_komp_2

Staffan, (Katamo) Ruotu 104_komp_2

Mannikain

Hans, (Suichalla) Ruotu 80_komp_2

Oloff Ohlsson, Ruotu 96_komp_2

Marain

Hindrich, (Kåckalla) Ruotu 89_komp_2

Marroin

Oloff, (Pitkänemj) Ruotu 106_komp_2

Massinen

Anders, (Pakunalla, Huckalla) Ruotu 87_komp_2

Mieloin

Anders, (Kållenois) Ruotu 94_komp_2

Muchkoin

Bertill, (Wara) Ruotu 107_komp_2

Muhoin

Anders, (Muhoila) Ruotu 87_komp_2

Oloff, (Karfwillä) Ruotu 88_komp_2

Mustoin

Anders Peerssonn, Ruotu 99_komp_2

Daffwed Peerss, Ruotu 101_komp_2

Mutikuin

Niels, (Tukella) Ruotu 90_komp_2

Mutka

Matz, (Råkåniemj) Ruotu 98_komp_2

NAlkuun

Nousiain

Anders, (Kålfwoisenpä) Ruotu 93_komp_2

Laars, (Järfwenpä) Ruotu 92_komp_2

Lars, (Raikus) Ruotu 105_komp_2

Peer, (Kåckalla) Ruotu 89_komp_2

OAlkuun

Olkinuora

Lars Hanss, Ruotu 85_komp_2

Orpoinen

Johan Staffansson, Ruotu 82_komp_2

PAlkuun

Pettoin

Matz, (Alakona) Ruotu 100_komp_2

Pitkein

Peer Johansson, (Pitkellä) Ruotu 110_komp_2

Pitkäin

Johan, (Hapalax) Ruotu 86_komp_2

Pousa

Hindrich, (Kållenois) Ruotu 94_komp_2

Pyllkein

Thomas, (Månnikala) Ruotu 82_komp_2

Pärnain

Bengt, (Wara) Ruotu 107_komp_2

RAlkuun

Rauttiain

Thomas, (Laukansalo) Ruotu 109_komp_2

Reedsween

Brusius, (Mackoila) Ruotu 91_komp_2

Rijckoin

Hindrich, (Rijkolla) Ruotu 104_komp_2

Ringin

Hindrich, (Råkåniemj) Ruotu 98_komp_2

Peer, (Råkåniemj) Ruotu 98_komp_2

Rotko

Johan Erichsson, Ruotu 90_komp_2

Råcka

Hans, (Råkåiärfwi) Ruotu 93_komp_2

Peer, (Suolamäkj) Ruotu 86_komp_2

Rämenen

Jacob Peerss:n, Ruotu 108_komp_2

SAlkuun

Saijruin

Hindrich, (Simanala) Ruotu 84_komp_2

Matz, (Haukilax) Ruotu 88_komp_2

Mårten Bengtss, (Simanala) Ruotu 83_komp_2

Sairnin

Erich, (Råkåniemj) Ruotu 97_komp_2

Sairuin

Påhl, (Tukella) Ruotu 90_komp_2

Sichwoin

Hindrich Thomassonn, Ruotu 102_komp_2

Matz, (Hapalax) Ruotu 85_komp_2

Sijckain

Simon, (Simanala) Ruotu 85_komp_2

Sijkuin

Anders, (Kåckalla) Ruotu 89_komp_2

Silfwenoin

Hindrich, (Kärimäkjby) Ruotu 80_komp_2, (Kållenois) Ruotu 94_komp_2, (Patusalo) Ruotu 97_komp_2

Laars, (Råkålax) Ruotu 97_komp_2

Matz, (Joutzenemi) Ruotu 99_komp_2

Simon, (Tukella) Ruotu 90_komp_2, (Lackolla) Ruotu 110_komp_2

Simoin

Hindrich, (Pitkänemj) Ruotu 106_komp_2

Johan, (Pitkänemj) Ruotu 105_komp_2

Sirich

Sigfred Hanss, Ruotu 88_komp_2

Skinnar

Anders Thomass:, Ruotu 80_komp_2

Soumalain

Hindrich Michellsson, Ruotu 90_komp_2

Staffan, (Pitkänemj) Ruotu 105_komp_2

Säppäin

Giermund, (Joutzenemi) Ruotu 98_komp_2

Matz, (Joutzenemi) Ruotu 99_komp_2

Peer, (Helfwes) Ruotu 99_komp_2

TAlkuun

Teslef

Peer Mårtenss:, Ruotu 87_komp_2

Tijckain

Peer, (Wara) Ruotu 107_komp_2

Tillikain

Anders, (Suolamäkj) Ruotu 86_komp_2

Tunain

Hans Staffansson, (Timasarj) Ruotu 109_komp_2

Turdin

Erich, (Kållenois) Ruotu 95_komp_2

Måns Månss, Ruotu 104_komp_2

Peer, (Simanala) Ruotu 83_komp_2

Staffan, (Laukansalo) Ruotu 108_komp_2

Turdinen

Brusius, (Kiskillä) Ruotu 85_komp_2

Matz, (Simanala) Ruotu 84_komp_2

Peer Månsson, Ruotu 86_komp_2

Turunen

Johan, (Kålfwoisenpä) Ruotu 93_komp_2

Tuårpoin

Christer, (Tarapola) Ruotu 96_komp_2

Tymckin

Peer, (Wara) Ruotu 108_komp_2

Tynckeinen

Oloff, (Tynckella) Ruotu 81_komp_2

Tynckinen

Anders Månssonn, Ruotu 92_komp_2

Tynnkin

Christer, (Pyllela) Ruotu 82_komp_2

Staffan Thomassonn, Ruotu 109_komp_2

Tynnkinen

Måns, (Pyllela) Ruotu 83_komp_2

Tåifwain

Lars Påhlsson, (Antoila) Ruotu 110_komp_2

Tålfwain

Giermund, (Päsoilla) Ruotu 92_komp_2

Hindrich, (Päsoilla) Ruotu 92_komp_2

Tålfwin

Niels Månss., Ruotu 105_komp_2

Tårdin

Laars, (Peifwillä) Ruotu 87_komp_2

VWAlkuun

Willkij

Sigfred, (Järfwenpä) Ruotu 92_komp_2

Wuchkoin

Christer, (Lödiälla) Ruotu 70_komp_2

Wänäläin

Hindrich, (Ylökona) Ruotu 102_komp_2

Tässä hakemistossa on yhteensä 156 nimeä

© Väinö Holopainen 2021