AlkuSavon ruodutusluettelotKerimäen pitäjä → 1685 ruodutusluettelo

Kerimäki ruodutusluettelo 1685

Nimet aakkosjärjestyksessä

Kärimäki Sochnn

Ei alkuperäinen, sisältö rakennettu Savon rykmentin pääkatselmusluettelosta


Ruotu 70_komp_2, ruotua pitäjissä Kerimäki,Sääminki Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 295

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lödiälla
Christer Wuchkoin

Ruotu 80_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 296

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Thomass: Skinnar Knecht
Kärimäkjby
Hindrich Silfwenoin
Naukarilla
Thomas Kettuin
Capolla
Peer Kaxoin
Suichalla
Hans Mannikain

Ruotu 81_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 296

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Michell Isackss Karpain Knecht
Wallentin Mårtenssonn
Påhl Bryggiare
Klåstarilla
Johan Kåstinen
Tynckella
Oloff Tynckeinen

Ruotu 82_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 296

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Johan Staffansson Orpoinen Knecht
Ninimäkj
Lorentz Bergh
Kupialla
Oloff Hansson Mackoin
Månnikala
Thomas Pyllkein
Pyllela
Christer Tynnkin

Ruotu 83_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 296

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hindrich Boogoninsson Läskinen Knecht
Måns Tynnkinen
Simanala
Mårten Bengtss Saijruin
Johan Ifwarssonn
Peer Turdin

Ruotu 84_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 296

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Bertill Erichss Latipä Knecht Rymdt rotan skaffe een Annan
Hindrich Saijruin
Peer Matsson Kämäin
Erich Kå_sa
Matz Turdinen

Ruotu 85_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 296

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Hanss Olkinuora Knecht
Clemet Kärfwin
Simon Sijckain
Kiskillä
Brusius Turdinen
Hapalax
Matz Sichwoin

Ruotu 86_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 296

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Månsson Turdinen Knecht
Johan Pitkäin
Burghaussenn Ryttmester
Suolamäkj
Anders Tillikain
Peer Råcka

Ruotu 87_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 296

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Mårtenss: Teslef Knecht
Pakunalla, Huckalla
Anders Massinen
Peifwillä
Laars Tårdin
Johan Hardickain
Muhoila
Anders Muhoin

Ruotu 88_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 296

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Sigfred Hanss Sirich Knecht
Laars Mackoin
Haukilax
Matz Saijruin
Karfwillä
Oloff Muhoin
Nåusialmäkj
Erich Pistolsmedh

Ruotu 89_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 296

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jacob Påhlss Clostarin Knecht
Kåckalla
Peer Nousiain
Anders Sijkuin
Hindrich Marain
Peer Jumpain

Ruotu 90_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 296

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hindrich Michellsson Soumalain Knecht utj Johan Erichsson Rotkos stelle som Avang: till Corporal
Tukella
Påhl Sairuin
Simon Silfwenoin
Niels Mutikuin
Heikalla
Niels Heickein

Ruotu 91_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 297

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hindrich Hinderssonn Kåistinen Knecht
Mackoila
Hindrich Mackoin
Peer Mackoin
Brusius Reedsween
Niels Låikainen

Ruotu 92_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 297

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Månssonn Tynckinen Knecht
Päsoilla
Hindrich Tålfwain
Giermund Tålfwain
Järfwenpä
Laars Nousiain
Sigfred Willkij

Ruotu 93_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 297

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Jorenss Läskin Knecht
Kålfwoisenpä
Anders Nousiain
Anders Karhu Öde opt: aff Johan Turunen
Råkåiärfwi
Hans Råcka
Kållenois
Thomas Karckuin eller Hindrich Kaipoinen

Ruotu 94_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 297

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Staffan Christersson Kijskin Knecht
Hans Matssons Corp: E:a
Anders Mieloin
Hindrich Pousa
Hindrich Silfwenoin

Ruotu 95_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 297

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Christer Hindersson Läxi Knecht
Erich Turdin opt: Öde
Hapaniemj
Hindrich Peersonn
Thomas Kåsoin
Hans Matssonn

Ruotu 96_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 297

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oloff Ohlsson Mannikain Knecht
Thomas Littmuin
Tarapola
Christer Tuårpoin
Staffan Kechko
Råkålax
Hans Matsson Kåsoin

Ruotu 97_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 297

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hans Sigfredss Dirich Knecht
Laars Silfwenoin
Patusalo
Hindrich Silfwenoin
Råkåniemj
Anders Ahoin
Erich Sairnin

Ruotu 98_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 297

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Johanssonn Hofwerin Knecht
Hindrich Ringin
Matz Mutka
Peer Ringin
Joutzenemi
Giermund Säppäin

Ruotu 99_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 297

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Peerssonn Mustoin Knecht
Staffan Kachko
Matz Silfwenoin
Matz Säppäin
Helfwes
Peer Säppäin

Ruotu 100_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 297

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Johan Johansson Lasoin Knecht ähr i Arrest på Slåtet för det han haf:r rymbdt
Niemisalo
Påhl Hertuain
Alakona
Anders Jatin
Simon Jatin
Matz Pettoin

Ruotu 101_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 297

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Daffwed Peerss Mustoin Knecht
Ylökona
Johan Hångain
Seffred Hirfwoin
Påhl Erroin
Hans Larsson Hirfwoin

Ruotu 102_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 297

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hindrich Thomassonn Sichwoin Knecht
Anders Hardickain
Abrahan Hirfwoin
Hindrich Wänäläin
Lars Hirfwoin

Ruotu 103_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 297

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Larssonn Lödien Knecht
Katamo
Lars Lafwickain
Anders Launiain
Hindrich Kärfwin
Hindrich Colemoin

Ruotu 104_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 298

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Måns Månss Turdin Knecht
Staffan Mackoin
Hanjärfwi
Hindrich Mackoin
Peer Clostarin
Rijkolla
Hindrich Rijckoin

Ruotu 105_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 298

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Niels Månss. Tålfwin Knecht
Ranhaniemi
Lars Hirfwoin
Raikus
Lars Nousiain
Pitkänemj
Staffan Soumalain
Johan Simoin

Ruotu 106_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 298

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Simon Påhlss Jukara Knecht
Hindrich Simoin
Oloff Marroin
Kumburanda
Staffan Kijskin
Anders Hapiain

Ruotu 107_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 298

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Matz Brusiusson Kuckoin Knecht
Hefwoisalo
Peer Karjalain
Wara
Peer Kupiain
Bertill Muchkoin för Bengt Pärnains Hemman opt: Öde
Peer Tijckain

Ruotu 108_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 298

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jacob Peerss:n Rämenen Knecht
Abraham Karjalain
Peer Tymckin för Staffan Haloins Hemman opt: Öde
Laukansalo
Staffan Turdin
Hindrich Kardinen

Ruotu 109_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 298

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Staffan Thomassonn Tynnkin Knecht
Johan Lauckain
Thomas Rauttiain
Wahersalo
Matz Påhlsson Käroin
Timasarj
Hans Staffansson Tunain

Ruotu 110_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 298

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Michelss. Luckain Knecht
Pitkellä
Peer Johansson Pitkein
Lödiälla
Peer Bertillsson Lödiein
Lackolla
Simon Silfwenoin
Antoila
Lars Påhlsson Tåifwain

Lähde:
Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
SVAR SE/KrA/0022/1685/16(1685) alkaen kuvasta

Nimet aakkosjärjestyksessä1679

© Väinö Holopainen 2021