AloitussivuSavon ruodutusluettelotKerimäen pitäjä → 1685 ruodutusluettelo ☰ 

Kerimäki ruodutusluettelo 1685

Nimet aakkosjärjestyksessä

Kärimäki Sochnn

Ei alkuperäinen, sisältö rakennettu Savon rykmentin pääkatselmusluettelosta


Ruotu 70_komp_2, ruotua pitäjissä Kerimäki,Sääminki Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 295

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lödiälla/Lötjölä
Christer Wuchkoin

Ruotu 80_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 296

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Anders Thomass: Skinnar Knecht
Kärimäkjby/Kerimäki
Hindrich Silfwenoin
Naukarilla/Naukkarila
Thomas Kettuin
Capolla/Kupiala
Peer Kaxoin
Suichalla/Simpala
Hans Mannikain

Ruotu 81_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 296

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Michell Isackss Karpain Knecht
Suichalla/Simpala
Wallentin Mårtenssonn
Påhl Bryggiare
Klåstarilla/Luostarila
Johan Kåstinen
Tynckella/Tynkkylä
Oloff Tynckeinen

Ruotu 82_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 296

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Johan Staffansson Orpoinen Knecht
Ninimäkj/Niinimäki
Lorentz Bergh
Kupialla/Kupiala
Oloff Hansson Mackoin
Månnikala/Mannikkala
Thomas Pyllkein
Pyllela/Kyllölä
Christer Tynnkin

Ruotu 83_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 296

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Hindrich Boogoninsson Läskinen Knecht
Pyllela/Kyllölä
Måns Tynnkinen
Simanala/Simanala
Mårten Bengtss Saijruin
Johan Ifwarssonn
Peer Turdin

Ruotu 84_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 296

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Bertill Erichss Latipä Knecht Rymdt rotan skaffe een Annan
Simanala/Simanala
Hindrich Saijruin
Peer Matsson Kämäin
Erich Kå_sa
Matz Turdinen

Ruotu 85_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 296

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Lars Hanss Olkinuora Knecht
Simanala/Simanala
Clemet Kärfwin
Simon Sijckain
Kiskillä/Kiiskilä
Brusius Turdinen
Hapalax/Haapalahti
Matz Sichwoin

Ruotu 86_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 296

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Peer Månsson Turdinen Knecht
Hapalax/Haapalahti
Johan Pitkäin
Burghaussenn Ryttmester
Suolamäkj/Sairalanmäki
Anders Tillikain
Peer Råcka

Ruotu 87_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 296

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Peer Mårtenss: Teslef Knecht
Pakunalla, Huckalla/Paakkunala
Anders Massinen
Peifwillä/Päivilä
Laars Tårdin
Johan Hardickain
Muhoila/Muhola
Anders Muhoin

Ruotu 88_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 296

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Sigfred Hanss Sirich Knecht
Muhoila/Muhola
Laars Mackoin
Haukilax/Haukilahti
Matz Saijruin
Karfwillä/Karvila
Oloff Muhoin
Nåusialmäkj/Nousiala
Erich Pistolsmedh

Ruotu 89_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 296

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Jacob Påhlss Clostarin Knecht
Kåckalla/Kuokkala
Peer Nousiain
Anders Sijkuin
Hindrich Marain
Peer Jumpain

Ruotu 90_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 296

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Hindrich Michellsson Soumalain Knecht utj Johan Erichsson Rotkos stelle som Avang: till Corporal
Tukella/Tikkilä
Påhl Sairuin
Simon Silfwenoin
Niels Mutikuin
Heikalla/Heikkala
Niels Heickein

Ruotu 91_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 297

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Hindrich Hinderssonn Kåistinen Knecht
Mackoila/Makkola
Hindrich Mackoin
Peer Mackoin
Brusius Reedsween
Niels Låikainen

Ruotu 92_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 297

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Anders Månssonn Tynckinen Knecht
Päsoilla/Pesola
Hindrich Tålfwain
Giermund Tålfwain
Järfwenpä/Järvenpää
Laars Nousiain
Sigfred Willkij

Ruotu 93_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 297

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Anders Jorenss Läskin Knecht
Kålfwoisenpä/Kolvosenpää
Anders Nousiain
Anders Karhu Öde opt: aff Johan Turunen
Råkåiärfwi/Ruokojärvi
Hans Råcka
Kållenois/Kulennoinen
Thomas Karckuin eller Hindrich Kaipoinen

Ruotu 94_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 297

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Staffan Christersson Kijskin Knecht
Kållenois/Kulennoinen
Hans Matssons Corp: E:a
Anders Mieloin
Hindrich Pousa
Hindrich Silfwenoin

Ruotu 95_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 297

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Christer Hindersson Läxi Knecht
Kållenois/Kulennoinen
Erich Turdin opt: Öde
Hapaniemj/Haapaniemi
Hindrich Peersonn
Thomas Kåsoin
Hans Matssonn

Ruotu 96_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 297

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Oloff Ohlsson Mannikain Knecht
Hapaniemj/Haapaniemi
Thomas Littmuin
Tarapola/Toroppala
Christer Tuårpoin
Staffan Kechko
Råkålax/Ruokolahti
Hans Matsson Kåsoin

Ruotu 97_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 297

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Hans Sigfredss Dirich Knecht
Råkålax/Ruokolahti
Laars Silfwenoin
Patusalo/Patasalo
Hindrich Silfwenoin
Råkåniemj/Ruokoniemi
Anders Ahoin
Erich Sairnin

Ruotu 98_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 297

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Anders Johanssonn Hofwerin Knecht
Råkåniemj/Ruokoniemi
Hindrich Ringin
Matz Mutka
Peer Ringin
Joutzenemi/Jouhenniemi
Giermund Säppäin

Ruotu 99_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 297

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Anders Peerssonn Mustoin Knecht
Joutzenemi/Jouhenniemi
Staffan Kachko
Matz Silfwenoin
Matz Säppäin
Helfwes/Hälvä
Peer Säppäin

Ruotu 100_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 297

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Johan Johansson Lasoin Knecht ähr i Arrest på Slåtet för det han haf:r rymbdt
Niemisalo/Niemensalo
Påhl Hertuain
Alakona/Alakuona
Anders Jatin
Simon Jatin
Matz Pettoin

Ruotu 101_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 297

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Daffwed Peerss Mustoin Knecht
Ylökona/Yläkuona
Johan Hångain
Seffred Hirfwoin
Påhl Erroin
Hans Larsson Hirfwoin

Ruotu 102_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 297

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Hindrich Thomassonn Sichwoin Knecht
Ylökona/Yläkuona
Anders Hardickain
Abrahan Hirfwoin
Hindrich Wänäläin
Lars Hirfwoin

Ruotu 103_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 297

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Anders Larssonn Lödien Knecht
Katamo/Kaatamo
Lars Lafwickain
Anders Launiain
Hindrich Kärfwin
Hindrich Colemoin

Ruotu 104_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 298

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Måns Månss Turdin Knecht
Katamo/Kaatamo
Staffan Mackoin
Hanjärfwi/Hanhijärvi
Hindrich Mackoin
Peer Clostarin
Rijkolla/Riikola
Hindrich Rijckoin

Ruotu 105_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 298

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Niels Månss. Tålfwin Knecht
Ranhaniemi/Rauvanniemi
Lars Hirfwoin
Raikus/Raikuu
Lars Nousiain
Pitkänemj/Pitkälä
Staffan Soumalain
Johan Simoin

Ruotu 106_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 298

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Simon Påhlss Jukara Knecht
Pitkänemj/Pitkälä
Hindrich Simoin
Oloff Marroin
Kumburanda/Kumpuranta
Staffan Kijskin
Anders Hapiain

Ruotu 107_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 298

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Matz Brusiusson Kuckoin Knecht
Hefwoisalo/Hevossalo
Peer Karjalain
Wara/Vaara
Peer Kupiain
Bertill Muchkoin för Bengt Pärnains Hemman opt: Öde
Peer Tijckain

Ruotu 108_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 298

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Jacob Peerss:n Rämenen Knecht
Wara/Vaara
Abraham Karjalain
Peer Tymckin för Staffan Haloins Hemman opt: Öde
Laukansalo/Laukansaari
Staffan Turdin
Hindrich Kardinen

Ruotu 109_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 298

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Staffan Thomassonn Tynnkin Knecht
Laukansalo/Laukansaari
Johan Lauckain
Thomas Rauttiain
Wahersalo/Vaahersalo
Matz Påhlsson Käroin
Timasarj/Tuunaansaari
Hans Staffansson Tunain

Ruotu 110_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 298

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Peer Michelss. Luckain Knecht
Pitkellä/Pitkälä
Peer Johansson Pitkein
Lödiälla/Lötjölä
Peer Bertillsson Lödiein
Lackolla/Laakkola
Simon Silfwenoin
Antoila/Anttola
Lars Påhlsson Tåifwain

Lähde:
Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
SVAR SE/KrA/0022/1685/16(1685) alkaen kuvasta

Nimet aakkosjärjestyksessä1679

© Väinö Holopainen 2023