AlkuSavon ruodutusluettelotKerimäen pitäjä → 1679 ruodutus- ja väenottoluettelo

Kerimäki ruodutus- ja väenottoluettelo 1679

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Kärrimäkj Sochn

Uhtskrijfning Rulla öfwer Wijborgz och Nyslottz sampt Kymmänägårds lähn Pro: A:o 1679


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ratsuväen liikaväki

Ruotu 64, osa ruodusta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 971

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Simbala
Påhl Påhlsson Mukoin 1

Ratsuväen palkkatalot

Ruotu 64, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 972

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kolfwoisenpä
Anders Christersson Karhu 1
Jören Olofsson Muhoin 1 S:, Knecht

Ruotu 64, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 972

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Päifwilä
Lars Brusisson Turdin 1
Oloff Olofsson 1
Kolfwoisenpä
Anders Michellsson Nousiain 1
Staffan 1 B:r
Niels 1 B:r
Mackola
Hendrich Nielsson Mackoin 1
Hendrich 1 B:S:
Olof Makoin 1 B:S:

Ruotu 65Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 972

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Niels Loikain 1
Petter 1 Son
Päsoila
Anders Nielsson Tålfwain 1
Petter Hendersson 1 B:r Son
Haukilax
Madz Sairain 1
Påhl 1 B:r
Niels 1 B:r
Råckonemj
Mattz Cautoin 1
Hendrich 1 B:r
Kupiala
Petter Hansson Mackoin 1
Hans Olofsson 1 B:S:
Wara
Petter Petersson Kupiain 1
Mattz Abrahamsson 1
Anders 1 B:r
Petter 1
Påhl Tickinen 1
Anders 1 B:r
Erich Månsson 1 B:r, Knecht

Ruotu 66Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 972

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Wara
Staffan Haloin 1
Hapanemj
Hans Mattsson Kosoin 1
Anders 1 B:r
Erich 1 B:r
Thomas Michellsson Littmain 1
Staffan 1 B:r
Kyllälä
Måns Michelsson Tynkin 1
Lars 1 B:r
Christer 1 B:S:
Thomas 1 B:r, Knecht
Christer Persson Tynkin 1
Pittkälä
Michell Jöransson 1
1
Tickilä
Simon Peersson Silfwenoin 1
Johan Påhlsson Sairain 1
Erich 1 B:r
Niels Persson Mutika 1
_fwosalo
Petter Petersson Karialain 1
Påhl 1 B:r

Ruotu 67Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 972

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Raikus
Lars Michellsson Nousiain 1
Petter 1 B:r
Hendrich 1 B:r

Ruotu 67, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 973

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Simbala
Påhl Hendersson Bryggiare 1
Brusius 1 B:r
Hans Mannikain 1
Catamo
Staffan Andersson Månoin 1
Anders 1 S:
Petter 1 S:
Johan 1 B:S:
Oloff Larsson Lafwikain 1
Erich 1 B:r
Michell Hendersson Kolemain 1
Hendrich Hendersson Kurfwin 1
Kärrimäkj
Anders Hendersson Silfwoin 1
Kulenois
Anders Hendersson Meloin 1 Knecht
Hendrich Hendersson Silfwoin 1
Pichlanemj
Johan Simoin 1

Ruotu 68Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 973

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Tynkylä
Hendrich Hendersson Tynkin 1
Oloff 1 B:r
Mackola
Peter Brusiusson Redswen 1
Brusius 1 B:r
Kumburanda
Anders Hendersson Kupiain 1
Laukansarj
Hendrich Hendersson Kardin 1 Knecht
Staffan Simonsson Turdin 1
Lödiälä
Petter Bertillsson Lödioin 1
Alakona
Thomas Clemetsson Jatin 1
Ylikona
Anders Hardikain 1
Hendrich 1 B:r
Hendrich Wenäläin 1
Niels 1 B:r
Lars 1 B:r S:n
Järfwenpä
Lars Påhlsson Nousiain 1
Naukarila
Grels Thomasson Kettuin 1
Thomax 1 B:r
_emosalo
Hendrich Påhlsson Hertuain 1

Ruotu 69Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 973

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Niels 1 B:r
Påhl 1 B:r
Tåropala
Simon Tåropain 1
Johan 1 B:r
Klostarila
Oloff Johansson 1
Johan 1 B:r
Joutzenemj
Staffan Matsson Silfwenoin 1
Michell 1 B:r
Mattz 1 B:r
Staffan Nielsson Kähko 1
Hapalax
Mattz Sigfwoin 1
Mårten 1 B:r
Petter Johansson Pittkein 1 Knecht
Pichlanemj
Staffan Matsson Somalain 1
Lukas Staffansson 1 S:n
Pakunala
Mårten Andersson Massin 1
Johan 1 B:r
Mattz 1 B:r

Rakuunoiden palkkatalot

Ruotu 70Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 973

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Rauhanemj
Lars Larsson Hirfwoin 1
Rokolax
Bertill Hansson Kosoin 1
Mattz 1 Dreng
Hendrich Larsson Silfwenoin 1

Ruotu 70, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 974

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Rokonemj
Elias Andersson Ahoin 1
Mattz Peersson Muttka 1
Niels Månsson Tolfwain 1 D:
Erich Erichsson Sairain 1
Kasila
Peter Petersson Kaxoin 1
Hendrich 1 B:r
Simanala
Peter Mattsson Konoin 1
Petter Matsson Turdin 1
Brusius 1 B:r
Clemet Larsson Karfwin 1
Erich Kåpsa 1
Peter Hendersson Turuin 1 Knecht
Hendrich Hendersson Sairain 1
Lakoila
Simon Simonsson Turdin 1

Ruotu 71Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 974

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Rikola
Hendrich Hendersson Rickoin 1
Erich 1 B:r
Kåkala
Hendrich Olofsson Marain 1
Clemet Andersson Sijkain 1
Jöran 1 B:r
Petter Jumpain 1
Hapanemj
Hans Peersson Kosoin 1
Erich 1 B:r
Ylikona
Anders Hansson Hirfwoin 1
Hans Hirfwoin 1 B:r
Lars Hansson Hirfwoin 1
Påhl Erroin 1
Abraham Thomasson Hirfwoin 1
Erich Hirfwoin 1 B:r
Pihlanemj
Hendrich Hendrichsson Simoin 1 Knecht
Mannikala
Thomas Pylkein 1

Jalkaväki

Ruotu 71, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 974

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Wahersalo
Mattz Peersson Keroin 1
Påhl 1 B:r

Kruunun talot

Ruotu 72, osa ruodusta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 974

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Mackola
Tönness Hendersson Makoin 1 Knecht
_ijskelä
Thomas Brusiusson Turdin 1
Pesoika
Germundh Hendersson 1
Hendrich 1 B:r
Joutzenemi
Mattz Staffansson Säppain 1
Germundh Peersson 1
_eikala
Nilss Jörensson Heikain 1
Erich Tållpain 1 Past: Dn: Olaus a Borgeres E: Drengh

Jalkaväki

Ruotu 73, osa ruodusta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 975

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Wahersalo
Påhl Peersson Kerroin 1
Bertell Peersson Kerroin 1

Ratsuväen palkkatalot

Ruotu 75, osa ruodusta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 975

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Pichlanemj
Clemet Simoin 1

Läänitykset

Herman von Burghausenin läänitys ♦ Sahl: H: Öfwerste Borkhusens Frällsse

Ruotu 1Ker, osa ruodusta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1014

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hapalax
Anders Thomasson Könön 1 Knecht
Pitkälä
Peter Johansson Pitkäin 1
Laukansarj
Anders Käkj
Anders Hansson Kåssoin

Karl Gyllenbrantin läänitys ♦ Fend: Carll Gyllenbrantz Frelsse

Ruotu 1Ker, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1015

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Simanala
Simon Sijkain 1
Oluf 1 Son
Jöran 1 B:r
1 boga som frelsset förledete åhr blifwit Skyldigh

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige - Finland, 1679, Rulla 42
SVAR SE/KrA/0025/0/41 alkaen kuvasta 971

Nimet aakkosjärjestyksessä16781685

© Väinö Holopainen 2021