AlkuSavon ruodutusluettelotKuopion pitäjä → 1643 nimihakemisto

Kuopio ruodutusluettelo 1643

Ruodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  C  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  C  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham Oluffzsonn [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Bertill Thåmmasson [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Hindrich Mattzsonn [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

AAlkuun

Ahoinen

Påål Andersson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Airaxinen

Jihannus [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Madz [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Oluff [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

CAlkuun

Clemetinen

Johann Andersson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Colemainen

Nills Michielssonn [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Oluff Staphansson [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Peer Peersonn [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Peer Persson [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Peer Påelssonn [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Cosmain

[Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Cosmainen

Påål [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Cålemain

Peer Peersson Väenottoluettelo

Cårdilain

Anders [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Larss Michielsson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

HAlkuun

Haikoinen

Mattz [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Hakarain

Jören Jörenssonn [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Hakulinen

Hans Påelsson [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Madz Oluffssonn [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Hallikainen

Christer Larsson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Halåin

Philpus Brusison [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Halåin Lipsa

Peer Philpusonn [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Philpus Philpussonn [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Halåinen

Peer Jonsson Väenottoluettelo

Hamuinen

Oluff [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Happoinen

Abraham Madzsonn [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Happåinen

Abraham Masson Väenottoluettelo

Hardikain

Daniel Anderssonn [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Sigfred Oluffsson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Sigfredh Anderssonn [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Hartikain Kuppj

Hindrich Hindrichzsonn [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Hatainen

Christer [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Sigfred [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Hatinen

Jören [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Heetainen

Hartwich [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Heikinen

Jönss [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Lars [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Thåmas [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V Väenottoluettelo

Heiskain

Jacop Andersson Väenottoluettelo

Jakoph Andersson [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Oluff Påelsson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Staphan [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Heiskainen

Mattz [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Hilduinen

Peer [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Hittinen

Thomas [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Holopain

Hindrich Clemetzson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Oluff Clemettzsonn [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Hufwerinen

Erich Hindrichzsonn [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Hyfwerin Kelle

Jören Pååelsson [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

JAlkuun

Jalkainen

Oluff [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Jerffweläinen

Oluff [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Julckuinen

Peer Jonsson Väenottoluettelo

Julkuinen

Anders [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Peer Jönssonn [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

KAlkuun

Kackinen

Hindrich Påålsson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Påål [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Kallinen

Knut [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Kanckuinen

Anders [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Madz Påwelsson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Karhuin

Hindrich Peersson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Segfred [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Karhuinen Wårråj

Staphan Oluffssonn [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Kartuinen

Larss Påelsson [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Påel Peersson [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Kasurinen

Anderss Mattzson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Mattz Peerssonn [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Mårten [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Oluff Madzsonn [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Påål Erichzsonn [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Keijoinen

Hindrich [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Oluff Hind. [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Keinoinen

Jönss [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Madz [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Keiåinen

Oloff Hindersson Väenottoluettelo

Kekelehinen

Hindrich Väenottoluettelo

Kelle (Hyfwerin Kelle)

Jören Pååelsson [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Kerfuinen

Jönss [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Kettuinen

Anders [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Påel [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Kinnuinen

Larss [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Staphan [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Knuthinen

Erich Larssonn [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Knutinen

Oluff Oluffzson [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Knutinen (Mukelå Knutinen)

Larss Larsson [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Kuckåin

Tönne Tönnesonn [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Kuppj (Hartikain Kuppj)

Hindrich Hindrichzsonn [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Kuroinen

Jören Eskilssonn [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Kurojnen

Anders [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Kåistinen

Hindrich [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Påål Hindrichzsonn [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Kåliåinen

Peer Segfredzsonn [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Kårhåinen

Bertill [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Nills [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Käkelähinen

Hindrich [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

LAlkuun

Laakåinen

Peer [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Lackoinen

Jönss [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Lackåinen

Larss [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Laihiainen

Anders [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Laitinen

Påål [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Lappwetelein

Mattz Hansson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Lapweteleinen

Jönss [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Leinoinen

Jönss [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Leskinen

Jönss Mattzson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Lille

Oluff Michielssonn [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Linduin

Påål Peerson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Lipsa (Halåin Lipsa)

Peer Philpusonn [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Philpus Philpussonn [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Lutinen

Anders [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Lydikein

Hanss Hansson [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Hanss Peersson [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Lydikeinen

Jören Hansson [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Lydikäinen

Hans Hansson Väenottoluettelo

Läskinen

Madz Andersson [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

MAlkuun

Mahoinen

Segfred Erichzsonn [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Malinen

Nills [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Marainen

Hindrich Anderssonn [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Matilainen

Oluff [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Mattilainen

Oloff Väenottoluettelo

Mietinen

Jönss Peersson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Larss Oluffssonn [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Peer Hindrichzsonn [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Mukelå Knutinen

Larss Larsson [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Mustoinen

Nills Larsson [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Myckoin

Hans Påållsson Väenottoluettelo

Myckäinen

Hanss Påuelss:n [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Påål [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Mähöinen

Mattz Oluffzsonn [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Måns Mattzson [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Mäkäräin

Nills Madzson [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Möhainen

Anders Peerssonn [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Mönckin

Peer [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Möncköinen

Larss Oluffssonn [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Möykyinen

Oluff Oluffssonn [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

NAlkuun

Nirain

Peer Madzson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Peer Peerss:n [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Nirainen

Peer Peersson Väenottoluettelo

Nuriainen

Påfwel [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

OAlkuun

Ouaskain

Peer Hindrichzsonn [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

PAlkuun

Parfwiain

Swen [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Pasain

Anti [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Peckarinen

Nills Staphansson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Pelckoinen

Oluff [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Oluff Oluffss:n [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Pelckåinen

Oloff Olofsån Väenottoluettelo

Pirinen

Oluff [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Pitkäinen

Jönss Oluffssonn [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Påål Hindrichzsonn [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Segfred Swenssonn [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Pulckuinen

Jönss Peerssonn [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Pursiainen

Påål Påelsson [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Pålfwinen

Thommas [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

RAlkuun

Radikainen

Påål [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Reinikainen

Hindrich [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Rekinen

Anderss Segfredzsonn [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Reseinen

Swen Andersson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Resinen

Oluff Påålsson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Rissainen

Påål Philppusson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Tåmmas [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Roiskein

Påfwel Madzson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Råinin

Larss Nillssonn [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Räsainen

Bengdt [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Räsäin

Oluff Andersson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Räsäinen

Mons Oluffss:n [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Swän [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

SAlkuun

Safwålain

Ifwar Larsson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Sallinen

Oluff Jönsson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Sichwåinen

Anders Larssonn [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Smolander

Anders Madzsonn [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Peer Madzson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Smålander

Peer Peersson [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Soininen

Stapahn Oluffssonn [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

TAlkuun

Taskinen

Hanss [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Staphan [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Tilikainen

Michiel [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Toifwainen

Jönss Anderssonn [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Påål Påelssonn [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Tolpain

Peer Anderson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Turuin

Hindrich Jacopsån Väenottoluettelo

Turuinen

Eskill Eskillssonn [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Hindrich Jakopzson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Johan Jakopzson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Mattz [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Tåfuinen

Oloff Påållsson Väenottoluettelo

Oluff Påfwelssonn [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Tåfwinen

Bertil [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Tåfwins

Hanss [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Tåifuain

Jons Andersson Väenottoluettelo

Tåifwainen

Hindrich [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Tåifwinen

Erich [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Jören Jörenssonn [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

UAlkuun

Uckåinen

Jönss Oluffsson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

VWAlkuun

Waitin

Clemet Tåmasson Väenottoluettelo

Waitinen

Clemet Tåmmasson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Wanikain

Mattz Segfredzsonn [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Wardiain

Hindrich Nillssonn [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Nills Nillssonn [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Oluff Mårtenssonn [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Wardiainen

Madz Nillsson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Waråinen

Påål Påålssonn [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Watain

Swen Swensson Väenottoluettelo

Watainen

Oluff [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Swen Swensson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Weneläin

Peer Påålsson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Wenäläin

Hindrich [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Wårråj (Karhuinen Wårråj)

Staphan Oluffssonn [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Wänäinen

Mattz Mattzson [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Wätäinen

Oluff [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Tässä hakemistossa on yhteensä 210 nimeä

© Väinö Holopainen 2021