AlkuSavon ruodutusluettelotKuopion pitäjä → 1685 nimihakemisto

Kuopio ruodutusluettelo 1685

Ruodutusluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y 
 -  A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Jacobsson, (Hilldulalax) Ruotu 44_komp_8

Anders Johanson, (Cuopioby) Ruotu 103_komp_8

Anders Johanssonn, (Wänähänsarj) Ruotu 57_komp_8

Bertell Sigfredhson, (Suåjerf) Ruotu 105_komp_8

Christer, (Cuopioby) Ruotu 47_komp_8

Ellias Samuellsson, (Cuopioby) Ruotu 47_komp_8

Gabriel Mattzson, Ruotu 96_komp_8

Gustaf Jönsson, (Cuopioby) Ruotu 47_komp_8

Hindrich Sigfredhson, (Suåjerf) Ruotu 105_komp_8

Hindrich Staffanson, (Haluna) Ruotu 70_komp_8

Johan Abrahamsson, (Hilldulalax) Ruotu 44_komp_8

Johan Iffwarsson, (Cuopioby) Ruotu 47_komp_8, (Akonwässi) Ruotu 74_komp_8

Jöran Mattzsson, (Kasurila) Ruotu 25_komp_8

Lars Hinderson, (Hackarala) Ruotu 107_komp_8

Mattz Peersson, (Ritonemi) Ruotu 26_komp_8

Mårthen Påhlsson, (Sengenmäkj) Ruotu 111_komp_8

Oloff, (Karytynby) Ruotu 105_komp_8

Peer Jönsson, (Palonemi) Ruotu 101_komp_8

Staffan Staffanson, (Ackonwässj) Ruotu 108_komp_8

Stephan, (Toifvola) Ruotu 32_komp_8

Thomas Sigfredhson, (Suåjerf) Ruotu 105_komp_8

AAlkuun

Ahoin

Anders Påhlsson, (Nillsilax) Ruotu 72_komp_8

Airaxin

Gabriel Oloffsson, (Airaxela) Ruotu 51_komp_8

Peer Peerson, (Wächmasmäkj) Ruotu 49_komp_8

Ajraxin

Peer, (Airaxela) Ruotu 51_komp_8

Antikain

Oloff Anderson, (Rijtonemj) Ruotu 89_komp_8

CAlkuun

Cnuthinen

Cnuth, (Cnutila) Ruotu 55_komp_8

Cnutinen

Bertill, (Kasurila) Ruotu 42_komp_8

Mattz Larsson, (Cnutila) Ruotu 41_komp_8

Oloff, (Cnutila) Ruotu 41_komp_8

Cuålemain

Måns, (Punnomäkj) Ruotu 51_komp_8

Oloff Påhlson, (Punnomäkj) Ruotu 45_komp_8

Peer Peerson, (Punnomäkj) Ruotu 45_komp_8

Påhl Månsson, (Punnomäkj) Ruotu 51_komp_8

Påhl Peersson, (Punnomäkj) Ruotu 45_komp_8

Staffan, (Punnomäkj) Ruotu 45_komp_8

Cuålmain

Niels, (Soinlax) Ruotu 53_komp_8

Peer Olufsson, (Lydickälä) Ruotu 40_komp_8

Staffan Olofsson, (Kuifwanemj) Ruotu 30_komp_8

Cuåssmain

Johan Påhlsson, (Wirmalax) Ruotu 37_komp_8

EAlkuun

Eskelein

Hans Peersson, (Lydickälä) Ruotu 40_komp_8

Eskilinen

Peer, (Hirfwilax) Ruotu 56_komp_8

HAlkuun

Hackarain

Mårten Jacobson, (Hackarala) Ruotu 66_komp_8

Niels Påhlson, Ruotu 104_komp_8

Peer Jöranson, (Hackarala) Ruotu 66_komp_8

Thomas, (Westinemj) Ruotu 74_komp_8

Hackarin

Hindrich, (Lohilax) Ruotu 77_komp_8

Peer Jacobson, (Hackarala) Ruotu 67_komp_8

Haikainen

Oloff, (Wächmasmäkj) Ruotu 27_komp_8

Hakulin

Peer Hansson, (Lydickälä) Ruotu 40_komp_8

Haloin

Påhl Påhlsson, (Tafwisallmj) Ruotu 95_komp_8

Halonen

Carl, (Halola) Ruotu 98_komp_8

Carl Peerson, (Halola) Ruotu 108_komp_8

Gabriel Philipson, Ruotu 111_komp_8

Peer, (Halola) Ruotu 98_komp_8

Philpus, (Halola) Ruotu 108_komp_8

Hamuinen

Peer, (Tafwisallmj) Ruotu 95_komp_8

Happoin

Lars Hinderson, (Litmanemj) Ruotu 87_komp_8

Mattz Anderson, Ruotu 89_komp_8

Peer, (Rijtonemj) Ruotu 89_komp_8

Happonen

Anders Oloffsson, (Wechmarsalmj) Ruotu 28_komp_8

Lars Erichson, Ruotu 81_komp_8

Hara

Rasmus, (Cuopioby) Ruotu 47_komp_8

Hardikain

Anders, (Litmanemj) Ruotu 87_komp_8

Daniel, (Litmanemj) Ruotu 87_komp_8

Hindrich, (Wotjerfwi) Ruotu 75_komp_8

Sigfredh Oloffsson, (Jännewirda) Ruotu 25_komp_8

Hardikainen

Hindrich, (Jännewirda) Ruotu 69_komp_8

Michell, (Jännewirda) Ruotu 69_komp_8

Hatain

Lars Andersson, (Hatala) Ruotu 60_komp_8

Lars Christersson, (Hatala) Ruotu 60_komp_8

Petter Petterson, Ruotu 58_komp_8

Hatainen

Påhl, (Haatala) Ruotu 36_komp_8

Heiskain

Hindrich Oloffson, (Karslax) Ruotu 101_komp_8

Johan Larsson, (Netilä) Ruotu 90_komp_8

Mattz Oloffson, (Enanlax) Ruotu 92_komp_8

Hieetain

Hartwich Peerson, (Ristawäsj) Ruotu 80_komp_8

Hildonen

Oloff Oloffson, Ruotu 76_komp_8

Påhl Olofsson, Ruotu 29_komp_8

Hilduinen

Christer, (Wächmasmäkj) Ruotu 27_komp_8

Hillduin

Jöran Peerson, (Uckonlax) Ruotu 88_komp_8

Mattz, (Enanlax) Ruotu 92_komp_8

Mattz Larson, Ruotu 63_komp_8

Hilldunen

Hindrich, (Hilldulalax) Ruotu 44_komp_8

Himoin

Gabriel Hindrichson, Ruotu 108_komp_8

Hirfwoin

Hindrich Hanson, Ruotu 97_komp_8

Johan Oloffson, Ruotu 94_komp_8

Husj Kasurinnen

Hindrich, (Ristawäsj) Ruotu 80_komp_8

Huskain

Mårten, (Soinlax) Ruotu 55_komp_8

Hussuin

Michell Mattzon, (Kasurilla) Ruotu 102_komp_8

Husu Kasurin

Anders Mattzson, (Kasurila) Ruotu 42_komp_8

Huttuin

Johan Peersson, (Soinlax) Ruotu 54_komp_8

Hyfwerinen

Jacob, (Putusallmj) Ruotu 93_komp_8

Jöran, (Putusallmj) Ruotu 93_komp_8

Påhl, (Wechmarsalmj) Ruotu 88_komp_8

Hyttin

Hans Thomason, (Kärmelax) Ruotu 109_komp_8

Mattz Thomasson, (Kärmälax) Ruotu 97_komp_8

Hyttinen

Erich, (Tåfwilalax) Ruotu 96_komp_8

Håffwin

Philip Oloffsson, Ruotu 42_komp_8

Hålopain

Anders, (Rijtonemj) Ruotu 89_komp_8

Anders Clemetsson, (Ritonemi) Ruotu 26_komp_8

Clemet Oloffson, (Ritanemj) Ruotu 108_komp_8

Hindrich, (Rijtonemj) Ruotu 90_komp_8

Michell Clemetsson, (Ritonemi) Ruotu 26_komp_8

Håttinen

Jacob, (Ristawäsj) Ruotu 79_komp_8

Häckin

Jöns Bertellson, (Palonemj) Ruotu 86_komp_8

Häckinen

Lars Larson, Ruotu 86_komp_8, (Palonemj) Ruotu 86_komp_8

Peer Oloffson, (Jännewirda) Ruotu 69_komp_8

Peer Thomason, (Pexäby) Ruotu 71_komp_8

Thomas, (Pexäby) Ruotu 71_komp_8

Zacharias, (Ristawäsj) Ruotu 81_komp_8

Häiskain

Christer Oloffsson, Ruotu 33_komp_8

Johan Thomason, (Pexäby) Ruotu 111_komp_8

Lars Ohlson, (Jännäwirda) Ruotu 106_komp_8

Peer Johansson, Ruotu 57_komp_8

Häiskanen

Larss Mattzson, (Rytky) Ruotu 52_komp_8

Michell Mattzon, (Kåtasalmj) Ruotu 86_komp_8

Hämäläin

Petter Larson, Ruotu 73_komp_8

Staffan Johanson, Ruotu 77_komp_8

Hämäläinen

Anders, (Akonwässi) Ruotu 74_komp_8

Hänninen

Anders Peerson, Ruotu 55_komp_8

Hätinen

Johan Oloffson, (Rönäby) Ruotu 76_komp_8

Oloff Oloffson, (Rönäby) Ruotu 76_komp_8

IAlkuun

Ihalain

Mattz Oloffsson, (Rijtonemj) Ruotu 90_komp_8

Ihalainen

Mattz Oloffsson, (Roickansarj) Ruotu 91_komp_8

Ihalembin

Hindrich Hinderson, Ruotu 84_komp_8

Petter Pettersson, Ruotu 40_komp_8

Påhl, (Putronemi) Ruotu 33_komp_8

Påhl Peerson, Ruotu 88_komp_8

JAlkuun

Jalkain

Carll Christerson, (Murdollax) Ruotu 104_komp_8

Jalkonen

Peer Oloffson, (Murdolax) Ruotu 70_komp_8

Jauhiain

Jöran Grehlson, Ruotu 60_komp_8

Jerfweläin

Påhl, (Rasalalax) Ruotu 91_komp_8

Julkinen

Casper Peersson, (Wänähänsarj) Ruotu 58_komp_8

Johan Johanson, (Rämäby) Ruotu 107_komp_8

Julkois

Peer, (Wotjerfwi) Ruotu 75_komp_8

Julkonen

Anders Peerson, Ruotu 50_komp_8

Julkunen

Anders, (Cuopioby) Ruotu 103_komp_8

Julkånen

Casper Peerson, (Kuronlax) Ruotu 101_komp_8

Jullkåin

Christer, (Reimä) Ruotu 62_komp_8

Jäppinen

Lars Anderson, Ruotu 54_komp_8

KAlkuun

Kackinen

Påhl Hindersson, (Pölliaby) Ruotu 63_komp_8

Kainulain

Påhl, (Tafwisallmj) Ruotu 95_komp_8

Kainulainen

Oloff, (Karsamäkj) Ruotu 73_komp_8

Kallkin

Peer Påhlsson, (Hirfwilax) Ruotu 56_komp_8

Kanckuin

Erich, (Räsäläby) Ruotu 34_komp_8

Thomas Hinderson, Ruotu 90_komp_8

Kardilain

Peer Larson, (Rijtonemj) Ruotu 89_komp_8

Karhuin

Iffwar, (Kuifwanemj) Ruotu 30_komp_8

Laars, (Tafwisallmj) Ruotu 94_komp_8

Mattz Peerson, (Kärmälax) Ruotu 98_komp_8

Oloff Peersson, (Tallus) Ruotu 24_komp_8

Peer Oloffsson, Ruotu 100_komp_8

Peer Olofsson, (Punnomäkj) Ruotu 53_komp_8

Peer Peersson, (Tallus) Ruotu 24_komp_8

Staffan Olofsson, (Kuifwanemj) Ruotu 30_komp_8

Karhuinen

Peer, (Kasurilla) Ruotu 99_komp_8

Karppinen

Christer, Ruotu 106_komp_8

Karpu

Anders Hinderson, Ruotu 85_komp_8

Karttuin

Hans Påhlsson, (Soinlax) Ruotu 54_komp_8

Peer Peersson, (Soinlax) Ruotu 54_komp_8

Peer Påhlsson, (Soinlax) Ruotu 54_komp_8

Karttunen

Påhl Hendersson, Ruotu 30_komp_8

Kassurin

Mattz Thomason, (Kassurila) Ruotu 104_komp_8

Oloff Erichsson, (Hamula) Ruotu 31_komp_8

Påhl Erichsson, (Kasurilla) Ruotu 65_komp_8

Kasurin

Erich Johanson, Ruotu 109_komp_8

Michell Mårtenson, (Kasurilla) Ruotu 65_komp_8

Mårten Oloffson, (Kasurilla) Ruotu 65_komp_8

Kasurin (Husu Kasurin)

Anders Mattzson, (Kasurila) Ruotu 42_komp_8

Kasurinnen

Hindrich, (Kasurila) Ruotu 42_komp_8

Kasurinnen (Husj Kasurinnen)

Hindrich, (Ristawäsj) Ruotu 80_komp_8

Kauhanen

Olof Andersson, Ruotu 79_komp_8

Keinoin

Mattz Jönson, (Tuusnemj) Ruotu 82_komp_8

Keinon

Anders Mattzson, (Tuusnemj) Ruotu 83_komp_8

Jöns Mattzson, (Tuusnemj) Ruotu 82_komp_8

Mattz Mattzson, (Horsmalax) Ruotu 88_komp_8

Påhl Larsson, (Tuusnemj) Ruotu 83_komp_8

Kerfwinen

Peer, (Kärmälax) Ruotu 98_komp_8

Kesoin

Hans Jönsson, (Hamula) Ruotu 63_komp_8

Kimmingh

Mattz, (Haatala) Ruotu 36_komp_8

Mattz Mattzsson, Ruotu 36_komp_8

Kinnuin

Hindrich, (Hamula) Ruotu 31_komp_8, (Kärmälax) Ruotu 97_komp_8

Hindrich Erichson, (Sotkanemj) Ruotu 94_komp_8

Kinnuinen

Hindrich Hinderson, Ruotu 53_komp_8

Kokanen

Mattz Larson, Ruotu 46_komp_8

Kopponen

Olof, (Ristawäsj) Ruotu 79_komp_8

Kranse

Jöran Jöranson, Ruotu 82_komp_8

Kuroin

Michell Anderson, Ruotu 59_komp_8

Kuronen

Anders, (Kuronlax) Ruotu 59_komp_8

Mattz Mattzson, (Kuronlax) Ruotu 58_komp_8

Kuålmain

Påhl Staffanson, (Soinlax) Ruotu 53_komp_8

Kåistinen

Påhl Anderson, (Enanlax) Ruotu 92_komp_8

Påhl Påhlsson, (Wehmersalmi) Ruotu 25_komp_8

Kåpoinen

Oloff, (Ristawäsj) Ruotu 102_komp_8

Kåpponen

Iffwar, (Ristawäsj) Ruotu 79_komp_8

Kårdilain

Peer Larsson, (Ritonemi) Ruotu 26_komp_8

Kårhoin

Philpus, (Suåjärf) Ruotu 104_komp_8

Påhl Niehlsson, (Haminalax) Ruotu 48_komp_8

Kårhoinen

Hans Hansson, (Hirfwimäkj) Ruotu 39_komp_8

Hanss, (Rytky) Ruotu 52_komp_8

Hindrich, (Soijerfwi) Ruotu 46_komp_8

Isach, (Soijärfwi) Ruotu 37_komp_8

Sigfredh, (Soijerfwi) Ruotu 46_komp_8

Kårtt

Hendrich Johanson, Ruotu 37_komp_8

Kåstinen

Hindrich, (Wechmarsalmj) Ruotu 28_komp_8

Påhl, (Wechmarsalmj) Ruotu 28_komp_8

Kächkoin

Hindrich, (Hirfwilax) Ruotu 56_komp_8

Hindrich Jörenson, Ruotu 105_komp_8

Käckoin

Peer Hanson, Ruotu 110_komp_8

Käjönen

Oloff Hendersson, (Pölliaby) Ruotu 64_komp_8

Käkäläin

Påhl, (Ristawäsj) Ruotu 81_komp_8

Källionen

Anders Peerson, (Wächmasmäkj) Ruotu 49_komp_8

Kärckäin

Michell, (Airaxela) Ruotu 50_komp_8

Kärfwinen

Oloff Christerson, Ruotu 74_komp_8

Käto

Mattz Mattzson, (Tåfwilalax) Ruotu 96_komp_8

Könöin

Oloff Hinderson, Ruotu 93_komp_8

LAlkuun

Lahiainen

Jacob, (Ristawäsj) Ruotu 80_komp_8

Laihain

Anders Hanson, Ruotu 98_komp_8

Laitinen

Lars Påhlsson, (Wächmasmäkj) Ruotu 50_komp_8

Lakoin

Jöns Jönsson, (Hackarala) Ruotu 66_komp_8

Lars Larson, (Hackarala) Ruotu 66_komp_8

Lakoinen

Påhl Jönson, (Toifvola) Ruotu 32_komp_8

Lappalain

Hindrich, (Tafwisallmj) Ruotu 95_komp_8

Lars, (Putussmäkj) Ruotu 43_komp_8

Lapwätäläin

Påhl, (Kaissalax) Ruotu 103_komp_8

Leinoin

Oloff, (Wämiänsari) Ruotu 104_komp_8

Leinon

Oloff Påhlsson, (Kuronlax) Ruotu 25_komp_8

Leinonen

Jöns, (Wächmasmäkj) Ruotu 27_komp_8

Lindunen

Lars, (Nillsilax) Ruotu 72_komp_8

Michel Erichson, Ruotu 47_komp_8

Påhl, (Pölliaby) Ruotu 63_komp_8

Luckarinnen

Oloff, (Keyrytyby) Ruotu 37_komp_8

Luckoin

Hindrich, (Pölliäby) Ruotu 29_komp_8

Luttinen

Anders, (Nillsilax) Ruotu 72_komp_8

Lydickäinen

Påhl, (Hirfwilax) Ruotu 57_komp_8

Lydikäin

Hans, (Haatala) Ruotu 36_komp_8

Jören Hansson, (Karttula) Ruotu 30_komp_8

Peer Hansson, (Lydickälä) Ruotu 24_komp_8

Läskinen

Jöns, (Wotjerfwi) Ruotu 73_komp_8

Läskinnen

Mattz, (Haminalax) Ruotu 52_komp_8

MAlkuun

Mahoinenn

Mattz Mattzson, Ruotu 65_komp_8

Mallinen

Grells, (Ristawäsj) Ruotu 80_komp_8

Matz, (Wächmasmäkj) Ruotu 49_komp_8

Niels, (Wächmasmäkj) Ruotu 27_komp_8

Marain

Hindrich, (Kuronlax) Ruotu 59_komp_8

Thomas, (Rijutula) Ruotu 94_komp_8

Maukoin

Sigfredh, (Metilä) Ruotu 34_komp_8

Meetin

Lars Oloffsson, (Netilä) Ruotu 90_komp_8

Meetinen

Hindrich, (Ochtanemj) Ruotu 84_komp_8

Oloff, (Ochtanemj) Ruotu 83_komp_8

Peer, (Ochtanemj) Ruotu 83_komp_8

Metinen

Lars Peersson, (Wechmarsalmj) Ruotu 28_komp_8

Oloff Andersson, (Sotkanemj) Ruotu 94_komp_8

Mittinen

Lars Larson, (Pölliaby) Ruotu 64_komp_8

Moukein

Abraham Abrahamson, Ruotu 49_komp_8

Mustoin

Petter Anderson, Ruotu 62_komp_8

Sigfredh, (Towilalax) Ruotu 36_komp_8

Mustoinen

Anders, (Ochtanemj) Ruotu 84_komp_8

Myckäin

Johan Påhlsson, (Kuronlax) Ruotu 58_komp_8

Påhl, (Kuronlax) Ruotu 59_komp_8

Myhäinen

Jöran, (Rasalalax) Ruotu 91_komp_8

Måna

Hindrich, (Rijsalaby) Ruotu 68_komp_8

Mähönen

Anders Månsson, (Kuronlax) Ruotu 58_komp_8

Mattz Olofson, (Kärmälax) Ruotu 97_komp_8

Oloff Mattzsson, (Tallus) Ruotu 41_komp_8

Mäkäräin

Peehr Nielsson, (Tallus) Ruotu 41_komp_8

Mäukoin

Hindrich, (Räsäläby) Ruotu 34_komp_8

Möikinen

Oloff Oloffsson, (Wächmasmäkj) Ruotu 27_komp_8

Möykin

Christer, (Putussmäkj) Ruotu 43_komp_8

Möyköin

Mattz, (Wächmasmäkj) Ruotu 100_komp_8

NAlkuun

Niskain

Anders Påhlson, (Jännäwirda) Ruotu 106_komp_8

Niskanen

Erich Grehlsson, Ruotu 31_komp_8

Lars, (Kasurilla) Ruotu 99_komp_8

Nissinen

Hanss Peerson, (Ristawäsj) Ruotu 81_komp_8

Nissinnen

Erich Michellson, Ruotu 78_komp_8

OAlkuun

Ofuaskein

Hindrich, (Lydickälä) Ruotu 40_komp_8

Ollikainen

Jöran, (Karsamäkj) Ruotu 73_komp_8

PAlkuun

Pajanen

Påhl Påhlsson, (Hamula) Ruotu 31_komp_8

Palkinen

Oloff Olofsson, (Worisahlo) Ruotu 33_komp_8

Pardainen

Joseph, (Hamula) Ruotu 63_komp_8

Påhl, (Kasurilla) Ruotu 99_komp_8

Parfwiain

Hindrich Niehlson, Ruotu 69_komp_8

Swen, (Ristawäsj) Ruotu 79_komp_8

Pasoin

Lars Anderson, (Hiraierfwi) Ruotu 102_komp_8

Pasoinen

Anders, (Wotjerfwi) Ruotu 73_komp_8

Pelckoinen

Peer, (Wächmasmäkj) Ruotu 50_komp_8

Pellikain

Johan Johansson, Ruotu 32_komp_8

Pennanen

Mattz Mattzson, Ruotu 26_komp_8

Peuruinen

Christer, (Pölliaby) Ruotu 64_komp_8

Pirinen

Johan Olofsson, (Nillsilax) Ruotu 72_komp_8

Peer Oloffson, (Syfwerilä) Ruotu 46_komp_8

Pitkäin

Casper Sigfredhsson, (Sengenmäkj) Ruotu 38_komp_8

Erich, (Sängänmäkj) Ruotu 29_komp_8

Oloff Mårtenson, (Sängänmäkj) Ruotu 29_komp_8

Pitkänen

Oloff, (Kåtasallmj) Ruotu 70_komp_8

Pjhonen

Lars Anderson, (Wächmasmäkj) Ruotu 50_komp_8

Pursiain

Hindrich, (Haminalax) Ruotu 48_komp_8

Påhl, (Kuronlax) Ruotu 59_komp_8

Påhl Anderson, Ruotu 61_komp_8

Puuko

Bertill Eskellson, Ruotu 41_komp_8

Pykäläin

Hanss Hanson, Ruotu 99_komp_8

Päckarinnen

Niels, (Sengenmäkj) Ruotu 38_komp_8

Pöxöin

Peer, (Karslax) Ruotu 100_komp_8

RAlkuun

Rachkoin

Påhl Lahrsson, Ruotu 35_komp_8

Radikain

Hans Mattzson, (Kärmelax) Ruotu 109_komp_8

Mattz, (Kärmälax) Ruotu 96_komp_8

Michell, (Hirfwilax) Ruotu 56_komp_8

Radikainen

Peer, (Kärmälax) Ruotu 96_komp_8

Rahuin

Peer Påhlson, (Jänissahlo) Ruotu 87_komp_8

Rautaparta

Oloff, (Ritislax) Ruotu 39_komp_8

Rautiainen

Mattz, (Hirfwilax) Ruotu 57_komp_8

Reinikain

Hindrich, (Wechmarsalmj) Ruotu 88_komp_8

Riekinen

Jöns Andersson, (Towilalax) Ruotu 61_komp_8

Risanen

Johan Mattzson, Ruotu 48_komp_8, (Rijsalaby) Ruotu 68_komp_8

Jören Henderson, Ruotu 80_komp_8

Lars Jöranson, (Rijsalaby) Ruotu 68_komp_8

Michell, (Rijsalaby) Ruotu 67_komp_8

Niels Mattzson, (Haminalax) Ruotu 48_komp_8

Peer Jöranson, (Rijsala) Ruotu 100_komp_8

Påhl, (Rijsalaby) Ruotu 67_komp_8

Sigfredh Sigfredson, (Rijsalaby) Ruotu 68_komp_8

Rissain

Mattz Johansson, (Wäckalax) Ruotu 75_komp_8

Rissanen

Mattz, (Haminalax) Ruotu 48_komp_8

Petter Matzson, Ruotu 51_komp_8

Påhl Anderson, (Jännewirda) Ruotu 69_komp_8

Ronninen

Niels, (Haminalax) Ruotu 52_komp_8

Ruskain

Hendrich Påhlsson, (Sengenmäkj) Ruotu 38_komp_8

Mattz Hinderson, (Karslax) Ruotu 111_komp_8

Mattz Hindersson, (Sengenmäkj) Ruotu 38_komp_8

Mattz Påhlson, (Hackarala) Ruotu 67_komp_8

Mårten Henderson, (Karslax) Ruotu 101_komp_8

Påhl Henderson, (Karslax) Ruotu 100_komp_8

Ruskainen

Lars, (Hatala) Ruotu 60_komp_8

Råifwas

Niels Christerson, (Haloila) Ruotu 110_komp_8

Räjonen

Mattz, (Pölliaby) Ruotu 64_komp_8

Räsäin

Hindrich Anderson, (Jurikamäkj) Ruotu 110_komp_8

Hindrich Larson, (Jurikamäkj) Ruotu 110_komp_8

Oloff Anderson, (Rasalalax) Ruotu 92_komp_8

Oloff Hindersson, Ruotu 28_komp_8

Peer Oloffson, (Jurikamäkj) Ruotu 110_komp_8

Swen Andersson, (Rasalalax) Ruotu 91_komp_8

Räsäinen

Anders, (Jurikanemj) Ruotu 85_komp_8

Räsänen

Bengdt, (Kärmälax) Ruotu 97_komp_8

Bengdt Bengdtson, (Kärmelax) Ruotu 109_komp_8

Iffwar, (Ochtanemj) Ruotu 84_komp_8

Johan, (Lydickälä) Ruotu 40_komp_8

Mattz, (Kärmälax) Ruotu 97_komp_8

Michell, (Jurikanemj) Ruotu 85_komp_8

Påhl Olofsson, (Räsäläby) Ruotu 34_komp_8

Swen Månson, (Jurikanemj) Ruotu 85_komp_8

SAlkuun

Safwolain

Iffwar, (Pölliäby) Ruotu 29_komp_8, (Kåifwusarj) Ruotu 61_komp_8

Johan Jörenson, (Pexäby) Ruotu 71_komp_8

Johan Mårtenson, (Wächmasmäkj) Ruotu 49_komp_8

Lars, (Kåifwusarj) Ruotu 61_komp_8

Petter Erichsson, Ruotu 39_komp_8

Sichwonen

Anders, (Ristawäsj) Ruotu 81_komp_8

Niels, (Ristawäsj) Ruotu 81_komp_8

Sihwoin

Niels, (Ristawäsj) Ruotu 102_komp_8

Sippåin

Hindrich, (Hatala) Ruotu 60_komp_8

Smålander

Petter Anderson, Ruotu 67_komp_8

Smålender

Bertell Anderson, (Syriäsarj) Ruotu 78_komp_8

Iffwar Peersson, (Jänisahlo) Ruotu 33_komp_8

Mattz Peerson, (Ochtanemj) Ruotu 84_komp_8

Matz Andersson, (Rissala) Ruotu 107_komp_8

Soinin

Hindrich Olofson, (Putusmäkj) Ruotu 93_komp_8

Oloff Oloffsson, (Putusmäkj) Ruotu 93_komp_8

Staffanain

Anders Påhlson, (Haluna) Ruotu 106_komp_8

Hindrich Anderson, Ruotu 71_komp_8

Påhl Påhlsson, Ruotu 64_komp_8

Suomalain

Peer Erichsson, (Kasurila) Ruotu 42_komp_8

TAlkuun

Tackin

Thomas, (Hamula) Ruotu 31_komp_8

Tackinen

Lars Peersson, (Toifvola) Ruotu 32_komp_8

Tackuin

Peer Christerson, Ruotu 92_komp_8

Tarfwinnen

Bertell, (Melanemj) Ruotu 78_komp_8

Tarkkinen

Mattz Larson, (Rönäby) Ruotu 76_komp_8

Taskinen

Peer, (Nillsilax) Ruotu 72_komp_8

Peer Mattzson, (Tuusnemj) Ruotu 82_komp_8

Staffan, (Hirfwilax) Ruotu 57_komp_8

Thomas, (Soinlax) Ruotu 53_komp_8

Thomahain

Michell, (Enanlax) Ruotu 43_komp_8

Tihoin

Thomas Larsson, (Wächmasmäkj) Ruotu 107_komp_8

Tillikainen

Anders, (Enanlax) Ruotu 92_komp_8

Tjhonen

Mattz Anderson, (Pexäby) Ruotu 71_komp_8

Toifwinen

Petter Petterson, Ruotu 68_komp_8

Towinen

Oloff Anderson, (Towilalax) Ruotu 61_komp_8

Tuchkanen

Sigfredh, (Hirfwimäkj) Ruotu 39_komp_8

Staffan Påhlsson, (Hirfwimäkj) Ruotu 39_komp_8

Tuppurain

Lars Oloffsson, Ruotu 34_komp_8

Tuppurand

Casper, Ruotu 107_komp_8

Turonen

Johan Hindersson, Ruotu 27_komp_8

Turuin

Peer Larsson, Ruotu 43_komp_8

Swen Larson, Ruotu 91_komp_8

Turuinen

Anders, (Jurikanemj) Ruotu 85_komp_8

Påhl, (Tuusnemj) Ruotu 82_komp_8

Turunen

Arffwedh Hinderson, Ruotu 45_komp_8

Iffwar Johanson, (Putussmäkj) Ruotu 43_komp_8

Lars, (Tuusnemj) Ruotu 83_komp_8

Mattz Larson, Ruotu 83_komp_8

Tåffwin

Hindrich, (Lohilax) Ruotu 77_komp_8

Tåfwinen

Gabriel, (Tåfwilalax) Ruotu 96_komp_8

Tåif:an

Anders Hinderson, (Kåtasalmj) Ruotu 86_komp_8

Tåifwain

Bertell Påhlson, Ruotu 66_komp_8

Hans Christerson, (Lohilax) Ruotu 77_komp_8

Tåifwanen

Mårthen, (Toifvola) Ruotu 32_komp_8

Tåifwinen

Hindrich, (Cuopioby) Ruotu 103_komp_8

Tålfwain

Anders Peerson, Ruotu 44_komp_8

Tåloin

Påhl Thomason, (Kåifwulax) Ruotu 55_komp_8

Tåloinen

Anders, (Kåifwulax) Ruotu 55_komp_8

Tålpain

Eskill Peersson, (Wäckalax) Ruotu 75_komp_8

Tårikain

Christer Johanson, Ruotu 101_komp_8

Tårjkain

Hendrich Johansson, Ruotu 38_komp_8

UAlkuun

Uckoin

Hemingh Johanson, (Karytynby) Ruotu 106_komp_8

VWAlkuun

Wainikain

Johan, (Hilldulalax) Ruotu 44_komp_8

Walckonen

Mattz Jörenson, Ruotu 56_komp_8

Walkonen

Jöran Matzon, Ruotu 52_komp_8

Wardain

Mattz Niehlson, (Rönäby) Ruotu 76_komp_8

Mårten Oloffson, (Hackarala) Ruotu 65_komp_8

Oloff Larsson, (Westinemj) Ruotu 74_komp_8

Wardiainen

Bertell Niehlsom, (Ristawäsj) Ruotu 79_komp_8

Niels, (Ristawäsj) Ruotu 79_komp_8

Watainen

Oloff Niehlsson, (Tallus) Ruotu 24_komp_8

Wattanen

Anders Casperson, Ruotu 103_komp_8

Waukoin

Lars Johanson, Ruotu 25_komp_8

Williakainen

Anders, (Worisahlo) Ruotu 33_komp_8

Winikain

Thomas Mattzson, Ruotu 87_komp_8

Wäisäin

Lars, (Kächwoi) Ruotu 62_komp_8

Wäisänen

Oloff, (Kasurilla) Ruotu 99_komp_8

Wänäen

Mattz Michellsson, (Kächwoi) Ruotu 62_komp_8

Wänäin

Anders Påhlsson, (Wänäläby) Ruotu 35_komp_8

Christer Larson, Ruotu 70_komp_8

Mattz Mattzsson, (Wirmalax) Ruotu 37_komp_8

Peer Påhlsson, (Wänäläby) Ruotu 35_komp_8

Petter Larson, Ruotu 75_komp_8

Påhl Hanson, (Wänäläby) Ruotu 111_komp_8

Påhl Påhlsson, (Wänäläby) Ruotu 35_komp_8

Staffan Påhlsson, (Wänäläby) Ruotu 35_komp_8

Wänäinen

Påhl Hanson, (Ristawäsj) Ruotu 81_komp_8

Wänälläin

Påhl Hinderson, (Kärmälax) Ruotu 98_komp_8

Wänäläin

Mattz Michellson, Ruotu 95_komp_8

Michell Hansson, (Wänähänsarj) Ruotu 57_komp_8

Peer Henderson, (Kärmelax) Ruotu 109_komp_8

Påhl Mattzsson, Ruotu 24_komp_8

Wänäläinen

Peer, (Kächwoi) Ruotu 62_komp_8

Wäräin

Anders Påhlsson, (Syriäsarj) Ruotu 78_komp_8

Påhl, (Syriäsarj) Ruotu 78_komp_8

Wäräinn

Iffwar, (Syriäsarj) Ruotu 78_komp_8

Wätinen

Johan Oloffson, (Rönäby) Ruotu 77_komp_8

Wätäinen

Lars, (Rönäby) Ruotu 77_komp_8

Oloff Oloffsson, (Nillsilax) Ruotu 46_komp_8

YAlkuun

Ylytynen

Niels, (Wächkasarj) Ruotu 70_komp_8

Ylönen

Mattz Johanson, Ruotu 72_komp_8

Tässä hakemistossa on yhteensä 452 nimeä

© Väinö Holopainen 2020