AlkuSavon ruodutusluettelotKuopion pitäjä → 1648 ruodutuksesta poissaolleet

Kuopio ruodutuksesta poissaolleet 1648

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Cuåpiå Sochen

Lengdh opå dem som Anno 1648 Uthan Tedde Laga förfall hafwa absenterat sigh ifrån Uthskrifningzplatzen


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 129

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Haminalax
Madz Sigfredsson Wainikainen 1
Hildula
Jakob Ollsson 1
Puutus salmj
Madz Laitinen 1
Wechmasmäkj
Peer Sigfredsson Kåliåinen 1
Karttula
Peer Påålsson Kilckoinen 1
Hirfwilax
Peer Peersson Julkoinen 1
Kuråilanlax
Michill Lydikäinen 1
Pååll Muriainen 1
Peeter Wäneinen 1
Erich Tuåfwinen 1
Jörn Jörensson Tuåfwinen 1
Olof Michillsson Lille Tuåfwin 1
Erich Hindersson Hyttinen 1
Manningawesi
Hindrich Sipåinen 1
Larss Andersson Haatainen 1
Sigfredh Haatainen 1
Philpuss Philpusson Haloinen 1
Peer Jacobsson Haloinen 1
Hamula
Hindrich Jönsson Kerfwinen 1
Pöliä
Pååll Hindersson Linduinen 1
Kasurila
Olof Madzsson Kassurinen 1
Hackarala
Madz Ollsson Jalkainen 1
Rissala
Sigfredh Rissainen 1
Sängimäkj
Hindrich Pitkäinen 1
Rönä
Larss Nielsson Wardiainen 1
RijssaJärfwj
Nielss Wardiainen 1
Sunj Parwiainen 1
WuåtiJärfwj
Anderss Passainen 1
Jönss Madzsson Leskin 1
Madz Madzsson Rissainen 1
Sywäriby
Pååll Andersson Ahoinen 1
Larss Linduinen 1
Anderss Luttinen 1
Olof Kluckarinen Ticka 1
Hindrich Peersson Kårhåinen 1
Johan Påålsson Cuåssmainen 1
Sigfredh Kårhåinen 1
Nielss Påålsson Hackarainen 1
Madz Wänäinen 1
Jönss Hindersson Luckarinen 1
Olof Pirinen 1
Piexä
Peer Knutinen 1
Thomas Heickinen 1

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 130

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hindrich Thomasson Pålfwinen 1
Peeter Hårttainen 1
Wuorisalo
Peer Persson Smålender 1
Anderss Hardikainen 1
Tuusniemj
Olof Räsäinen 1
Jönss Keinoinen 1
Peer Madzsson Smålender 1
Ritåniemjby
Hindrich Reinikainen 1
Larss Hallikainen 1
Peer Möcköinen 1
Enalax
Madz Swenss: Tuåmahain 1

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1648, Rulla 626-627
SVAR SE/KrA/0025/0/191 alkaen kuvasta 35, rullan sisältö

Lähdekopio:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1648, Rulla 626-627
SVAR SE/KrA/0025/0/191 alkaen kuvasta 99, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16471649

© Väinö Holopainen 2021