AloitussivuSavon ruodutusluettelotKuopion pitäjä → 1650 ruodutusluettelo ☰ 

Kuopio ruodutusluettelo 1650

Nimet aakkosjärjestyksessä

Coopio Sochn

Roteringz Lengdh


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Knut Kallinen 1
Hender Henderss:n Lapalain 1
Anderss Jullkujnen 1
Anderss Jochanss:n 1
Staphan Taskinen 1
Christer Gabrielis 1 H:r
Peer Kackinen 1
Jochan Hend: Wainikain 1
Hender Henderss:n Lapalain 1
Staphan Taskinen 1
Jönss Lakojnen 1
Jönss Lejnoinen 1
Jönss Andersson Toifuain 1
Hendrich M: Toifuain 1
Grellss Mårthenss:n ibm
Larss Roininen 1
Madz Leskinen 1
Nielss Korchoin 1
Hanss Korchoinen 1
Madz Heiskain 1

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Matz Sigfredzsson Wainikain 1
Pååll Purrsiainen 1
Phillpuss Brussiss:n Haloin 1
Abracham Ollsson 1
Jackop Ollsson 1
Peer Hillduinen 1
Peer Fab: H:r Peer Fab: af Korss Mäkj
Jören Matzsson 1
Nillss Larss:n Mustoin 1
Staphan Ollsson Soininen 1
Jochan Jakopss:n Turujnen 1
Zachriass Tuppurain 1
Oluf Rautaparda 1
Madz Hendrichi 1 H:r
Jochan Jackopzss:n Turuin 1
Sigfredh Nillsson Tuchkain 1
Staphan Heiskain 1
Peer Jullkuinen 1
Peer Sigfredhsson Kåljoin 1
Oluff Möykyinen 1

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Larss Tijhoinen 1
Anderss Andersson Kuckoin 1
Swen Hyfwärinen 1
Madz Airaxinen 1
Oluff Jehannsson Airaxin 1
Peer Larsson Airaxinen 1
Michell Larsson Kolemain 1
Peer Påållsson Kolemain 1
Nillss Michelsson 1
Staphan Ollsson Kolemain 1
Pååll Staphanss:n Kolemain 1
Staphan Ollsson Karchuin 1
Pååll Peerssonn Kartujnen 1
Staphan Michellsson Kolemain 1
Jören Hansson Lydikeinen 1
Peer Peersson Kartuinen 1
Larss Påållsson Kartujnen 1
Månss Påållsson Kolemain 1
Peer Påållsson Killkain 1
Larss Larsson Knutinen 1
Oluff Knutinen 1

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Erich Larsson Knutinen 1
Madz Mäkärajnen 1
Oluff Watäinen 1
Månss Mächöinen 1
Thomass Påållsson Marain 1
Pååll Thomasson Toloin 1
Hanss Peersson Lyckein 1
Peer Eskelinen 1
Peer Hend: Åfwaskain 1
Matz Haikoinen 1
Peer Kackinen 1

Ruotu 4, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Madz Hansson Lapweteläin 1
Anderss Jochansson 1
Anderss A. Kethuin 1
Anderss Wänainen 1
Pååll Myckäinen 1
Hend: Andersson Marain 1
Michell Lydikäinen 1
Jören Jorensson Tofwin 1
Anderss Rekinen 1

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Madz Hansson Lapweteläin 1
Anderss Jochansson 1
Anderss A. Kettuin 1
Anderss Wänainen 1
Pååll Myckäinen 1
Hend: Andersson Marain 1
Michell Lydikeinen 1
Jören Jörensson Tofwin 1
Anderss Rekinen 1

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Sipoinen 1
Larss A: Hatain 1
Sigfredh Hatain 1
Peer Phillpusson Haloin 1
Phillpus Phillpuss:n Haloin 1
Anna Justens 1 H:r Anna Justens Mågh
Oluf Pållsson Weisain 1
Jackop Peersson Haloin 1
Thomas Hyttinen 1
Hend: Jonsson Kerfuin 1
Barbro Skadhe Frw
Larss Kinnujnen 1
Jönss Jönsson Wardiain 1
Oluf Hamuins 1 E:a
Hanss Jönsson Kerfuin 1
Pååll Peersson Linduin 1
Jönss Madzsson Kietäuäin 1
Mårthen Kasurinen 1
Anderss Madzss:n Kasurin 1
Madz Kasurinen 1

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Keijoinen 1
Madz Henderss:n Kasurinen 1
Erich Kasurinen 1
Oluff Madzss:n Kasurinen 1
Jönss Peerss:n Jullkuin 1
Hend: Madzsson Kasurin 1
Larss Laakojnen 1
Jackop Hackarainen 1
Jören Hackarainen 1
Oluff Mårthenss:n
Erich Puistinen 1
Jönss Laakoinen 1
Thomass Erichss:n Hackarain 1
Oluff Ooss:n Jalckain 1
Thomass Rissainen 1
Pååll Phillpusson 1
Jochan Rissainen 1
Sigfredh Peersson 1
Oluf Andersson Clemettinen 1
Pååll Madzsson Ruskain 1

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Erich Henderss:n Pittkein 1
Jönss Ollsson Pittkein 1
Thomas Swensson 1
Oluff Peersson Heikinen 1
Larss Larsson Heikinen 1
Hendrich Toifwainen 1
Hendrich Hartikainen 1
Peer Madzsson Nijrain 1
Madz Nillsson Wardiain 1
Oluf Ollsson Wätäinen 1
Clemet Waitinen 1
Peer Lakoinen 1
Larss Nillsson Wardiain 1
Thomass Hackarainen 1
Anderss Larss:n Sigwoin 1
Hardtwijk Peersson Heetain 1
Anderss Andersson Lahiain 1
Nills Nillsson Wardiain 1
Hendrich Hackarainen 1

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Pååll Warojnen 1
Anderss Matzss:n Smolander 1
Hardtwijk Heetainen 1
Jören Hätinen 1
Swen Parfwiain 1
Ifwar Hend: Kopoin 1
Peer Andersson Tålpain 1
Pååll Kettujnen 1
Mårthen Staphansson Hämäläin 1
Anderss Peersson Pasain 1
Jönss Madzsson Leskinen 1
Madz Madzsson Rissains E:a
Pååll Andersson Achoin 1
Larss Linduinen 1
Anderss Luttinen 1
Jönss Uckoinen 1
Jochan Påållsson Cosmain 1
Hendrich Peersson Korhoin 1

Ruotu 8, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Sigfredh Kårchoinen 1
Matz Wanäinen 1

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Nillss Påållsson Hackarain 1
Oluf Pijrinen 1
Jönss Hend: Lukarin 1
Phillpuss Peersson Korhoin 1
Thomass Heikinen 1
Hendrich Thomasson Polfuin 1
Oluf Peersson Hårtanain 1
Madz Andersson Tijhoinen 1
Peer Knutinen 1
Oluf Clemetsson Holapain 1
Peer Peersson Smolender 1
Anderss Hartikainen 1
Daniell Hartikainen 1
Oluff Pelkoinen 1
Swen Räsäinen 1
Oluf Ollsson Räsäin 1
Anderss Matzsson Mustoin 1
Peer Madzsson Smolenders E:a
Hend: Larsson Turujnen 1
Peer Matzsson Happoinen 1

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Koistinen 1
Staphan Andersson Kankuin 1
Hendrich Reinikainen 1
Oluff Sallinen 1
Hendrich Hålapain 1
Anderss Anttikain 1
Larss Hallikainen 1
Peer Mönköinen 1
Oluf Påållsson Räsain 1
Anderss Peersson Mähoin 1
Oluf Andersson Räsain 1
Swen Andersson Räsäin 1
Sigfredh Machain 1
Larss Mönkoinen 1
Michell Tijlikainen 1
Madz Swensson Thomahin 1
Anderss Koistinen 1
Caupi Assikainen 1
Oluf Påållss:n Heiskain 1
1 Prestebolet
Madz Turujnen 1

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Pååll Hend: Koistinen 1
Peer Hendersson Mietin 1
Jönss Lapwetelainen 1
Anderss Hålapainen 1
Hendrich Kekäläin 1
Anderss Kårdelainen 1
Anderss Hilldujnen 1
Madz Keinäjnen 1
Jönss Mietinen 1
Larss Kordilainen 1
Christer Hansson Tofuinen 1
Nills Peckarinen 1
Larss Mietinen 1
Oluf Karchujnen 1
Pååll Niskainen 1
Jönss Heikinen 1
Bertill Tofwinen 1
Sigfredh Ooss:n Hartikain 1
Christer Haatainen 1
Ifward Jochansson 1

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Pååll Påållsson Wänäin 1
Hendrich Kackinen 1
Staphan Kinnujnen 1

Kestikievarit ja postitalonpojat ♦ Gestgifware och Påst Bonder

Ruotu 12, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Erich Hendersson Hyfuärin 1
Christer Peersson Jullkujn 1
Ifwar Sawolainen 1
Hanss Taskinen yliviivattu

Läänitykset

Barbro Schaden läänitys ♦ Wälb: Fru Barbro Sckades Frellse

Ruotu 12, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanAstia

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Erich Tofwinen
Madz Madzsson Keto
Erich Hyttinen
Pååll Radhikainen
Madz Ollsson Mähoin
Bengt Räsäinen
Pååll Hendersson Wänälein

Lähde:
Läänintilit: Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä: Asiakirjat: Kuopion ja Iisalmen tilikirja 1650 (8600)

Nimet aakkosjärjestyksessä16491653

© Väinö Holopainen 2023