AloitussivuSavon ruodutusluettelotKuopion pitäjä → 1643 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Kuopio ruodutus- ja väenottoluettelo 1643

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Copiå Sochn

Roteringz Längdh Pro Anno 1643


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 556

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Ei kylätietoa
Hanss Taskinen
Jönss Lapweteleinen
Hindrich Mattzsonn
Påål Laitinen
Knut Kallinen
Bengdt Räsainen
Anders Julkuinen
Ifwar Larsson Safwålain eller Cosmain
Staphan Taskinen
Jönss Anderssonn Toifwainen knecht

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 556

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Jönss Leinoinen
Jönss Lackoinen
Hindrich Påålsson Kackinen
Swen Swensson Watainen knecht
Mattz Haikoinen
Påål Kackinen
Mattz Hansson Lappwetelein
Peer Påålsson Weneläin
Anders Kettuinen
Jören Eskilssonn Kuroinen

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 556

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Anders Kurojnen
Påfwel Nuriainen
Hindrich Anderssonn Marainen
Påål Myckäinen Son Hanss Påuelss:n knecht
Sigfred Hatainen
Christer Hatainen
Bertill Kårhåinen
Erich Tåifwinen
Jören Jörenssonn Ibid
Oluff Michielssonn Lille

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 557

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Anderss Segfredzsonn Rekinen
Oluff Påfwelssonn Tåfuinen knecht
Peer Philpusonn Halåin Lipsa
Philpus Philpussonn Ibid
Staphan Kinnuinen
Thomas Hittinen
Mattz Oluffzsonn Mähöinen
Påål Radikainen
Jönss Kerfuinen
Larss Kinnuinen

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 557

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Oluff Hamuinen
Anderss Mattzson Kasurinen
Påål Påelssonn Toifwainen
Påål Peerson Linduin
Hindrich Keijoinen Son Oluff Hind. knecht
Påfwel Madzson Roiskein
Nills Staphansson Peckarinen
Johann Andersson Clemetinen
Segfred Swenssonn Pitkäinen
Påål Hindrichzsonn Ibid

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 557

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Jönss Oluffssonn Pitkäinen
Påål Erichzsonn Kasurinen
Mårten Ibid
Mattz Peerssonn Ibid
Oluff Madzsonn Ibid
Jönss Peerssonn Pulckuinen
Oluff Mårtenssonn Wardiain
Thåmas Heikinen knecht
Thommas Pålfwinen
Påål Andersson Ahoinen

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 557

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Oluff Matilainen knecht
Anders Lutinen
Mattz Mattzson Wänäinen
Jönss Oluffsson Uckåinen
Påål Cosmainen
Hindrich Peersson Karhuin
Segfred Ibid
Oluff Pirinen
Anti Pasain
Jönss Mattzson Leskinen

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 557

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Peer Anderson Tolpain
Påel Kettuinen
Clemet Tåmmasson Waitinen knecht
Anders Madzsonn Smolander
Swen Parfwiain
Jören Hatinen
Nills Nillssonn Wardiain
Hartwich Heetainen
Bertil Tåfwinen
Påål Påålssonn Waråinen

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 557

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Anders Laihiainen
Anders Larssonn Sichwåinen
Hindrich Käkelähinen knecht
Madz Nillsson Wardiainen
Hanss Tåfwins E.
Hindrich Wenäläin
Peer Laakåinen
Oluff Wätäinen
Jönss Heikinen
Lars Ibidem

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 559

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Hindrich Nillssonn Wardiain
Hindrich Tåifwainen
Peer Madzson Nirain Son Peer Peerss:n knecht
Sigfred Oluffsson Hardikain
Hindrich Hindrichzsonn Hartikain Kuppj
Tåmmas Rissainen
Påål Philppusson Ibid
Oluff Jalkainen
Jören Jörenssonn Hakarain
Larss Lackåinen

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 559

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Oluff Clemettzsonn Holopain
Hindrich Reinikainen
Anders Kanckuinen
Hindrich Kåistinen
Abraham Madzsonn Happoinen knecht
Hindrich Clemetzson Holopain
Påål Hindrichzsonn Kåistinen
Larss Michielsson Cårdilain
Anders Ibid
Oluff Jönsson Sallinen

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 559

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Oluff Jerffweläinen
Christer Larsson Hallikainen
Larss Oluffssonn Mietinen
Swen Andersson Reseinen
Peer Mönckin
Oluff Påålsson Resinen
Anders Peerssonn Möhainen
Segfred Erichzsonn Mahoinen
Larss Oluffssonn Möncköinen
Madz Påwelsson Kanckuinen

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 559

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Mattz Turuinen
Johan Jakopzson Ibid Broder Hindrich Jakopzson knecht
Stapahn Oluffssonn Soininen
Oluff Andersson Räsäin
Oluff Påelsson Heiskain
Michiel Tilikainen
Peer Hindrichzsonn Mietinen
Peer Madzson Smolander
Jönss Peersson Mietinen
Eskill Eskillssonn Turuinen

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 559

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Madz Keinoinen
Jönss Ibid
Swän Räsäinen
Mons Oluffss:n Ibid
Peer Peersson Smålander
Daniel Anderssonn Hardikain
Sigfredh Anderssonn Ibidem
Oluff Pelckoinen Son Oluff Oluffss:n knecht
Larss Nillssonn Råinin
Mattz Heiskainen

Ruotu 15Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 559

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Mattz Segfredzsonn Wanikain
Påål Påelsson Pursiainen
Madz Andersson Läskinen
Nills Kårhåinen
Jakoph Andersson Heiskain knecht
Philpus Brusison Halåin
Erich Hindrichzsonn Hufwerinen
Jören Pååelsson Hyfwerin Kelle
Peer Hilduinen
Abraham Oluffzsonn

Ruotu 16Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 560

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Peer Jönssonn Julkuinen knecht
Oluff Oluffssonn Möykyinen
Peer Segfredzsonn Kåliåinen
Nills Malinen
Tönne Tönnesonn Kuckåin
Staphan Heiskain
Nills Larsson Mustoinen
Madz Airaxinen
Jihannus Ibid
Oluff Ibidem

Ruotu 17Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 560

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Nills Michielssonn Colemainen
Peer Peersonn Ibid Son Peer Persson knecht
Peer Påelssonn Ibid
Oluff Staphansson Ibid
Jören Hansson Lydikeinen
Påel Peersson Kartuinen
Larss Påelsson Ibid
Larss Larsson Mukelå Knutinen
Madz Oluffssonn Hakulinen
Oluff Oluffzson Knutinen

Ruotu 18Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 560

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Erich Larssonn Knuthinen
Hanss Peersson Lydikein
Hanss Hansson Ibid knecht
Hans Påelsson Hakulinen
Peer Hindrichzsonn Ouaskain
Måns Mattzson Mähöinen
Oluff Watainen
Nills Madzson Mäkäräin
Staphan Oluffssonn Karhuinen Wårråj
Bertill Thåmmasson

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1643, Rulla 618-619
SVAR SE/KrA/0025/0/189 alkaen kuvasta 577, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16421644

© Väinö Holopainen 2023