AloitussivuSavon ruodutusluettelotKuopion pitäjä → 1644 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Kuopio ruodutus- ja väenottoluettelo 1644

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Idensalm Sochn

Roteringz Längdh Pro Anno 1644


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 19

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Ei kylätietoa
1 Hans Taskinen för Knecht Hemmingh Hansson Taskinen blef presenterat Thomas Peersson Hårtanajnen
2 Jönss Lapweteläjnen
3 Hendrick Madzsson
4 Knut Kallinen
5 Hanss Kapainen
6 Påål Laitinen
7 Anders Julckunen
8 Peer Julckunen
9 Ifuar Larss. Saffwolainen
10 Staffan Taskinen

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 19

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Hendrick Toifwinen
Jönss Leinonen
3 Jöns Kackonen
4 Hendrick Påålss Kackinen
5 Madz Huickoinen
6 Påål Kackinen
7 Madz Hanss. Lapweteläinen
8 Peer Påålss Wäinäinen
9 Jören Eskelsson Kuroinen Knecht
10 Anderss Kuroinen

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 20

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Påål Nuriainen
2 Hendrick Anderss. Marajnen
3 Påål Myckänen
4 Siffer Hatainen Son Siffer Sifferss Hatainen Knecht
5 Erick Erikss. Toifwinen
6 Jören Jörensson ibm
7 Olof Michelsson Lille
8 Anders Siffersson Reeckinen
9 Peer Philipsson Haloinen
10 Philip Philipsson ibm

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 20

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Staffan Kinnunen
2 Thomas Hyttynen
3 Madz Ollsson Mähynen
4 Påål Radikainen
5 Bengdt Räsynen
6 Jöns Kärfwinen
7 Lars Kinnunen
8 Anders Madzsson Kasurinen
9 Påål Påålsson Toiwoinen Knecht
10 Olof Hamunen

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 20

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Påål Peersson Linduinen
2 Hendrick Keijonen
3 Påål Madzsson Ruskiajnen
4 Nilss Staffansson Pekarinen
5 Johan Andersson Clemetinen
6 Siffer Swänsson Pitkänen
7 Påål Hendrichsson ibm
8 Jönss Ollsson ibm
9 Påål Ericksson Kasurinen Knecht
10 Mortin Mortensson ibm

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 20

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Madz Peersson Kasurinen
2 Oll Madzsson ibm
3 Jönss Peersson Julckunen
4 Oll Mortensson Wartiajnen
5 Thomas Heickinen
6 Thomas Pålwinen Thomas Påluiss mågh Morten Carlss Knecht
7 Thomass Hatoinen
8 Påål Andersson Ahoinen
9 Oll Matilains Enckia
10 Anderss Lutinen

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 20

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Madz Madzsson Wänäinen
2 Jöns Ollsson Uckonen
3 Nilss Påålsson Hackarainen SiufSon Anders Andersson Råtzalainen Knecht
4 Påål Kosmainen
5 Hendrick Peersson Korhoinen
6 Siffer ibm
7 Oll Pirinen
8 Anderss Pasainen
9 Hendrick Hardikainen
10 Jöns Madzsson Leskinen

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 20

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Peer Andersson Tålppainen
2 Pååll Kettunen
3 Thomas Waittinen
4 Nils Nilsson Asikainen
5 Anderss Madzsson Smoländer Knecht. Hafuer presenterat Peer Jönsson Hyfuärinen
6 Swen Parwiajnen
7 Jöran Hätinen
8 Nilss Nilsson Wartiajnen
9 Hartwijk Hietajnen
10 Bertil Towinen

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 21

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Påål Påålsson Warojnen
2 Påål Nilsson ibm
3 Anders Laihiajnen
4 Anderss Larsson Sichwonen
5 Hendrick Kekäläjnen
6 Hendrick Hendricksson Hackarajnen
7 Hanss Twofwiss Enckia
8 Hendrick Wenäläjnen
9 Peeer Laakonen
10 Oll Wätänen Knecht

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 21

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Larss Heickinen
2 Hendrich Toifwoinen
3 Hendrick Nilsson Wardiajnen
4 Peer Madzsson Niroinen
5 Hendrick Hendersson Hardikajnen
6 Thomass Rissajnen Son Michel Thomasson Rissainen Knecht
7 Påål Philpsson ibm
8 Olof Jalkainen
9 Jören Jörensson Hackarajnen
10 Jacob ibm

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 21

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Lars Lackonen
2 Olof Clemetsson Holopainen Knecht
3 Hendrich Reinikainen
4 Anderss Kanckunen
5 Hendrick Koistinen
6 Peer Madzsson Happoinen
7 Hendrick Clemetsson Holopainen
8 Påål Hendrickss Koistinen
9 Larss Michelsson Cordilainen
10 Anderss ibm

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 21

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Oll Jönsson Sallinen Knecht
2 Oll Järfwäläinen
3 Christer Larsson Hallikainen
4 Larss Ollsson Miettinen
5 Swen Andersson Räsäjnen
6 Peer Mönckyinen
7 Olof Påålsson Räsäinen
8 Anderss Peersson Möhäinen
9 Siffer Ericksson Mahajnen
10 Larss Ollsson Mönckynen

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 21

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Madz Påålsson Kanckunen
2 Madz Turuinen
3 Johan ibm
4 Staffan Ollsson Soininen
5 Olof Andersson Räsäinen
6 Madz Swensson Twomahainen
7 Oll Påålsson Heiskainen
8 Michel Tilikainen Knecht
9 Peer Hindersson Miettinen
10 Peer Madzsson Småländer

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 21

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Jönss Peersson Miettinen
2 Eskel Eskelsson Turunen
3 Madz Keinoinen Son Matz Keinonen Knecht
4 Jöns ibm
5 Swen Räsäinen
6 Monss Ollsson ibm
7 Peer Peersson Småländer
8 Daniel Andersson Hardikainen
9 Siffer Andersson ibm
10 Oll Pelkoinen

Ruotu 15Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 22

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Erick Larsson Heiskainen
2 Larss Nilsson Råininen
3 Madz Heiskainen
4 Madz Siffersson Wainikainen
5 Påål Påålsson Pursiajnen
6 Madz Andersson Leskinen
7 Nils Korhonen
8 Philip Brussiussson Haloinen
9 Erick Siffersson Hyfwärinen
10 Jöran Påålsson ibm
Rothen hafuer lagdt Peer Hansson Jäsköläjnen till Knecht

Ruotu 16Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 22

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Peer Hilduinen
2 Abram Ollsson Krower
3 Jacob Madzsson ibm
4 Bertill Thomasson
5 Peer Jönsson Julckoinen
6 Oll Ollsson Möyckynen
7 Peer Siffersson Koliojnen
8 Nilss Malinen Knecht
9 Töniss Tönisson Kuckonen
10 Staffan Heiskanen

Ruotu 17Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 22

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Nilss Larsson Mustonen
2 Madz Airaxinen
3 Ihannus Ihensson ibm
4 Nils Michelsson Kolemainen
5 Peer Peersson ibm
6 Peer Påålsson ibm
7 Oll Staffansson ibm Son Olof Ol Colemainen Knecht
8 Jören Hansson Lydikäjnen
9 Påål Peersson Karttunen
10 Larss Påålsson ibm

Ruotu 18Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 22

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Lars Larsscon Mukelå
2 Madz Ollsson Hakulinen
3 Oll Ollsson Cnutinen Hustruns broder Peer Thomasson Kålionen Knecht
4 Erick Larsson ibm
5 Staffan Ollson Wårro
6 Hanss Peersson Lydikäinen
7 Hanss Hansson ibm
8 Hanss Påålsson Hakulinen
9 Peer Hendricksson Åwaskainen
10 Månss Madzsson Mähönen

Ruotu 19Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 22

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Oll Watajnen
2 Nilss Madzsson Mäkäräjnen

Irtolaiset ♦ Lös Drifware

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 22

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Anders Andersson Kuckånen
Johan Rassåinen
Eskell Hämäläinen
Påwell Påwelssonn Hyfwärinen
Hindrih Tålffwainen
Thomas Kanckuinen
Lars Huåskainen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1644, Rulla 620-621
SVAR SE/KrA/0025/0/190 alkaen kuvasta 9, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16431647

© Väinö Holopainen 2023