AloitussivuSavon ruodutusluettelotKuopion pitäjä → 1648 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Kuopio ruodutus- ja väenottoluettelo 1648

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutuksesta poissaolleetVäenottoluettelo

Cuåpiå Sochen

Uthsriffningz och Rooteringz Rulla Öfwer Nye Schlotz Lähn .. för åhr 1648


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 35

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Cuåpiåby/Kuopio
Knut Kallinen B
Hindrich Hinderss: Lappalain B
Anderss Julckuinen B
Staphan Tashinen B
Staphan Tashinen B
Hanss Taskinen B
Jören Walkoinen B
Hanss Larsson B Knecht
Hindrich Hinderss: Lappalain B
Johan Hinderss: Wainikainen B

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 35

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Tåifwåla/Toivala
Jönss Laakoinen B
Jönss Leinoinen B
Sigfredh Hirfwåinen B
Grelss Mårtenss: Tåifwain B
Haminalax/Haminalahti
Larss Pursieinen B Nielss Larsson Råininen StyfSon Knecht
Madz Leshinen B
Nilss Kårhåinen B
Madz Heishainen B
Madz Sigfredsson Wainikain B

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 35

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Pååll Pursiainen B
Philipus Brusiusss: Haloinen B
Hildulaby/Hiltulanlahti
Abraham Ollsson B
Jacob Ollsson B Madz Hindersson Wänäleinen dreng Knecht
Peter Hilduinen B
Gabriel Thomae B H:r
Putusalmij/Puutossalmi
Jören Madzson Hyfwärinen B
Pååll Påålsson Keiko Hyfwerin B
Nielss Larsson Mustoinen B
Staphan Ollsson Såininen B

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 35

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Johan Jacobsson Turuinen B för 2 hemman
Zachariass Casperss: Tuppurain B
Hindrich Happåinen B
Madz Laitinen B
Wechmasmäkj/Vehmasmäki
Sigfredh Nielsson Tuchkoinen B
Staphan Heishainen B Pååll Staffansson Heishainen Son Knecht
Peer Julkuinen B

Ruotu 4, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 36

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Sigfredsson Kåliåinen B
Oloff Möycköinen B

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 36

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Tönne Kuckoinen B
Anderss Anderss: Kuckåinen B
Erich Hinderss. Hyfwerinen B
Airaxila/Airaksela
Madz Airaxin B
Ihannus Airaxin B
Peer Larsson Airaxin B
Tönne Kuckoin B för 2 hemman
Puunumäkj/Punnonmäki
Michill Jacobsson Cålemain B
Peter Påålsson Cålemain B
Peer Persson Cerppo Colemain B Knecht

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 36

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Nielss Michilss: Colemain B
Olof Stafanss: Cålemain B
Pååll Staphanss: Kålemain B
Staphan Ollss: Karhuinen B Peer Ollsson Karhuinen Broder Knecht
Pååll Persson Karhuinen B
Staphan Michilss: Kålemain B
Karttula/Karttula
Jören Hansson Lydikäinen B
Pååll Persson Karttuinen B
Larss Påålsson Karttuinen B
Peer Persson Karttuinen B

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 36

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Månss Påålsson Kålemainen B
Peer Påålsson Kilckinen B
Madz Ollsson Hakulinen B
Tallus/Tallus
Larss Larsson Knutinen B
Olof Ollsson Knutinen B
Erich Larsson Knutinen B Larss Erichzsson Knutinen Son Knecht
Madz Mäkäräinen B
Olof Waatinen B
Månss Madzsson Mähöinen B
Pååll Marainen B

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 36

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Pååll Thomasson Tålåinen B
Lydickälä/Lyytikkälä
Hanss Peerss: Lydikäinen B
Hanss Påålsson Hakulinen B Knecht
Peer Hinderss: Owashainen B
Hirfwilax/Hirvilahti
Thomas Madzss: Haikoinen B
Peer Påålsson Kockinen B
Madz Watainen B
Peer Påålsson Julckoinen B
Madz Hansson Lapwetelein B
Anderss Johansson B

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 36

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ruåkåwesi/Ruokovesi
Anderss Anderss: Kiettuin B
Kuråilanlax/Kurolanlahti
Eshill Kuroinen B
Anderss Kuroinen B
Pååll Myckeinen B
Hindrich Anderss: Marainen B
Michill Lydikäinen B
Pååll Nuriainen B
Peter Wänäinen B
Tååfwilanlax/Tuovilanlahti
Erich Tååfwinen B
Hindrich Christerss: Käkäläin B Hindrich Christerss: Käkäläin Br:S: Knecht

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 36

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jören Jörensson Tååfuinen B
Olof Michillss: Lilla Tååfwin B
Erich Hindersson Hyttinen B
Maningawesi/Maaninkavesi
Hindrich Sipåinen B
Larss Anderss: Haatain B
Sigfredh Hatainen B
Philpuss Philpusson Haloinen B
Peer Jacobsson Haaloinen B
Madz Hussu Kasurinen B för Twå Hemman, Anderss Madzsson Hussu Kasurinen Son Knecht

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 36

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anna Juusten B
Peter Heikinen B
Peter Heikinen B ähn

Ruotu 11, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 37

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anna Juusten B
Kermechlax/Käärmelahti
Thomass Hyttinen B
Anderss Haarass B Enckia
Pååll Radikainen B
Pååll Radikainen B ähn
Bengdt Räsäinen B
Hackarala/Hakkarala
Larss Laakoinen B Christer Larsson Laackoinen Son Knecht

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 37

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kärmechlax/Käärmelahti
Madz Ollsson Möhöinen B
Pååll Hinderss: Wänäläinen B
Hamula/Hamula
Hindrich Jönsson Kerfwinen B
Olof Hamuinen B
Olof Hamuinen B ähn
Jönss Jönsson Kerfwinen B
Pöliä/Pöljä
Pååll Persson Linduinen B
Jönss Madzson Kieteweinen B
Hindrich Keinoinen B
Karehlax/Kaaraslahti
Pååll Madzsson Rushainen B Hindrich Madzsson Russkainen Broder Knecht

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 37

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oloff Tuåfwainen B
Kasurila/Kasurila
Madz Persson Kasurinen B
Erich Kasurinen B
Mårten Kasurinen B
Olof Madzsson Kasurinen B
Jönss Persson Julkuinen B
Hindrich Madzss: Kasurinen B Knecht
Hackaralaby/Hakkarala
Jacob Hackarainen B
Jören Jörensson Hackarain B
Erich Erichzsson Hackarainen B

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 37

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Madz Ollsson Julckoinen B
Olof Mårthenss: Wardiainen B
Jönss Laakoinen B
Rissalaby/Rissala
Thomass Rissainen B
Pååll Philpuss: Rissainen B
Johan Risainen B
Peer Sigfredsson Rissainen B Madz Persson Rissain Son Knecht
Karehlax/Kaaraslahti
Olof Anderss: Clemettinen B
Jännenwirda/Jännevirta
Larss Larsson Heikinen B
Hamula/Hamula
Larss Hinderss: Kinnuinen B

Ruotu 15Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 37

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Sängimäkj/Sänkimäki
Hindrich Pitkäinen B
Jönss Ollsson Pitkäinen B
Thomas Sigfredzsson Pitkain B
Jännenwirda/Jännevirta
Oloff Persson Heikinen B
Hind. Hind: Hardikainen Kuppi B
Hindrich Tåifwainen B Hindrich Hindersson Tåifwain Son Knecht
Peer Madzsson Nijrainen B
Rönä/Ryönä
Madz Nielsson Wardiainen B
Olof Ollsson Wätäinen B
Peeter Laackoinen B

Ruotu 16Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 37

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Madz Tackinen B
Thomass Waitinen B
Larss Nielsson Wardiainen B
Thomass Hackarainen B
Hindrich Ollsson Wätäinen B
RijtaJärfwj/Riistajärvi
Anderss Larss: Sichwoinen B
Anderss Anderss: Laihinen B Knecht
Nielss Waroinen B
Jören Hätinen B
Suni Parfwiainen B

Ruotu 17Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 37

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Nielss Nielss: Wardiainen B
Hindrich Hackarainen B
Pååll Waroinen B Pååll Hansson Waroinen Broder Son Knecht
Anderss Madzss: Smålender B
Hartwich Hietainen B
Hartwich Perss: Hietainen B
Ifwar Hinderss: Kåpoinen B
Peer Anderss: Tålppainen B

Ruotu 17, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 38

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påfwel Kettuinen B
Thomass Waittinen B

Ruotu 18Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 38

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Staphan Hämäläinen B
WuåtiJärfwj/Vuotjärvi
Anderss Passainen B
Jönss Madzson Leshinen B
Madz Madzson Rissainen B
Hyfwäriby/Syvärilä
Pååll Andersson Ahoinen B
Larss Linduinen B
Anderss Luttinen B
Olof Kluckarin Ticka B
Hindrich Persson Kårhoinen B Philpus Persson Kårhoinen Broder Knecht
Johan Påålss: Kuåssmainen B

Ruotu 19Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 38

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Sigfredh Kårhoin B medh 2 hemman
Nielss Pålsson Hackarainen B
Madz Wänäinen B
Jönss Hinderss: Luckarinen B
Olof Pirinen B
Piexä/Pieksä
Peer Knutinen B Peer Persson Knuttinen Son Knecht
Thomass Heikainen B
Madz Anderss: Tijhoinen B
Hindrich Thomass: Pålwinen B

Ruotu 20Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 38

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peter Hårttanainen B
Wuårisalo/Vuorisalo
Olof Clemetss: Hålåpainen B
Peer Persson Smålender B
Anderss Hardikainen B
Daniel Anderss: Hardikain B
Olof Pelckoinen B
Olof Pelckoinen B ähn
Tuusniemi by/Tuusniemi
Suni Räsäinen B
Olof Räsäinen B
Eshill Eshillsson Turuinen B Knecht

Ruotu 21Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 38

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jönss Keinoinen B
Anderss Madzsson Mustoinen B Knecht
Peer Madzson Smålender B
Hindrich Larsson Turuinen B
Ritåniemiby/Ritoniemi
Peer Madzsson Happoinen B
Anderss Hålåpainen B
Hindrich Kåistinen B
Staphan Andersson Kankuinen B
Anders Anderss: Antikainen B
Hindrich Reinikäinen B

Ruotu 22Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 38

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hindrich Hålåpainen B
Larss Hallikainen B
Peter Mönckeinen B
Räsälä/Räsälä
Erich Räsäinen B
Pååll Ollss: Järfweleinen B
Olof Påålsson Räsäinen B
Anders Perss: Myöhöinen B
Olof Anderss: Räsäinen B
Swen Anderss: Räsäinen B Knecht
Sigfredh Erichsson Räsäinen B

Ruotu 1 Leppävirta, Desse Udde Hemman Transporters till Leppewirda Sochns första Rootha Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 38

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Larss Ollsson Möcköinen B
Enalax/Enonlahti
Michill Tijlikainen B
Madz Swensson Tuåmahainen B
Kareslax/Kaaraslahti
Anderss Kåistinen B
Nielss Staphansson Pekurinen B

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1648, Rulla 626-627
SVAR SE/KrA/0025/0/191 alkaen kuvasta 35, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16471649

© Väinö Holopainen 2023