AloitussivuSavon ruodutusluettelotKuopion pitäjä → 1676 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Kuopio ruodutus- ja väenottoluettelo 1676

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Copio Sochn

Uthskrifningz Rulla öfwer Wijborgz Nyslottz medh dess sampt Kynne Gårdz Lähn pro 1676


Läänitykset

Pietari Brahen läänitys ♦ Hans Högh Greff: Excell:tz Herr Rijkz Dråtsetes Frällsse

Ruotu 34, lisäksi ruotuun kuuluu yksi nimi Iisalmen pitäjästä Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1038

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Copio by/Kuopio
1 Anders Julkuinen
1 Hindrich Toifwainen
1 Staffan Peersson Taskinen
1 Peer Peersson Taskinen
1 Anders Marainen
1 Johan Matsson Toloinen
Kaislax/Kaislastenlahti
1 Johann Pååhlsson Lapwetäläinen
1 Hindrich Påfwelsson knecht
1 Pååhl Matsson Wänäläin
Ryttkyn by/Rytky
1 Hans Hanssonn Korhoinen
1 Nielss Hansson Korhoinen
1 Anders Christerssonn
1 Michell Matssonn Häiskäinen
1 Peer Andersson Jäppinen
1 Christer Peersson Jullkoinen

Ruotu 35Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1038

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Haminalax/Haminalahti
1 Matz Matssonn Läskinen
1 Jöns Matssonn
1 Christer Matssonn knecht
1 Pååhl Nielsson Korhoinen
1 Christer Nielsson Dito
1 Mats Wainikainen
1 Matz Rissäinen
1 Hindrich Purssiainen
1 Nielss Nielssonn Roininen
1 Anders Nielsson Dito

Ruotu 35, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1039

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Johann Abrahamssonn
1 Erich Abrahamssonn
1 Christer Peersson Hilduinen
1 Anders Jacobssonn
1 Peer Johanssonn Wainikain

Ruotu 36Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1039

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Hindrich Hindrichssonn Wainikain
1 Hindrich Dito Son
Rijtislax by/Ritisenlahti
1 Oloff Olofssonn Rautaparta
1 Oloff Dito Sonn
1 Jöran Oloffssonn
Hirfwimäkj/Hirvimäki
1 Jören Kinnuinen
1 Sigfredh Tussainen
1 Staffan Påhlsson Heiskainen
Wähmasmäkj/Vehmasmäki
1 Johan Mårthensson Safwolain
1 Staphan Mårthensson Dito
1 Peer Peerssonn Arpinen
1 Erich Peersson Colioinen knecht
1 Anders Peersson Dito
1 Matz Michellsson Malinen
1 Niels Nielssonn Dito

Ruotu 37Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1039

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Oloff Olofssonn Möykyinen
1 Abraham Olofsson Dito
1 Oloff Oloffsson Haikoinen
1 Oloff Swensson Hyfwäinen
1 Anders Larssonn Tihoinen
1 Peer Larsson Pekurinen
1 Lars Påhlssonn Laitinen
1 Påhl Påhlsson Dito
1 Madtz Påhlsson Dito
Airaxelaby/Airaksela
1 Michell Larsson Kärkainen
1 Peer Keckoinen
1 Peer Larsson Airaxinen
1 Pååhl Peersson Colemainen
1 Jören Peerssonn Dito knecht
1 Peer Peerssonn Dito

Ruotu 38Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1039

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Punnonmäkj/Punnonmäki
1 Måns Månssonn Colemainen
1 Peer Månssonn Dito
1 Staffan Staffanssonn Dito
1 Pååhl Staffanssonn
1 Påhl Michellsson Lydikäin
1 Matz Peersson Karhuinen
Soinlax/Soinlahti
1 Bertell Pååhlsson Tuofwinen
1 Oloff Påhlsson Dito
1 Niels Michellsson Cuolemain
1 Philpus Hanssonn Taskinen
1 Thomas Hansson Dito
Kuifwaniemj/Kuivaniemi
1 Olof Staphanssonn Colemain knecht
1 Clemet Staffansson Karhuin
1 Staphan Staphansson Dito
1 Oloff Påhlssonn Lakoi Colemmain

Ruotu 39Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1039

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Olof Oloffssonn Colemainen
1 Ifwardh Påhlssonn Karhuin
Karttula by/Karttula
1 Olof Jörensson Lydikäin
1 Peer Larsson Karttuinen
1 Hans Påhlssonn Dito
1 Peer Pååhlsson Dito
1 Johann Huttuinen
1 Hindrich Pååhlssonn Karttuinen
1 Peer Andersson Toloin
1 Thomas Andersson Dito
Knutila/Nuutila
1 Niels Larssonn Knutinen
1 Thomas Oloffssonn Dito knecht
1 Oloff Oloffssonn Knutinen

Ruotu 39, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1040

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Anders Oloffssonn Dito
1 Casper Oloffssonn Dito

Ruotu 40Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1040

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Lars Matssonn Knutinen
1 Oloff Matssonn Dito knecht
1 Matz Madtssonn Dito
Tallus by/Tallus
1 Oloff Matssonn Wähäinen
1 Peer Nielsson Mäkäräinen
1 Matz Nielsson Mäkäräinen
1 Oloff Nielssonn Mäkäräinen
1 Oloff Olofssonn Watainen
1 Anders Oloffssonn Watainen
1 Mats Oloffssonn Karhuinen
1 Påfwel Oloffssonn Karhuinen
1 Peer Peerssonn Karhuinen
1 Matz Peersson Karhuinen
1 Thomas Påhlsson Marainen
1 Påhl Thomasson Dito

Ruotu 41Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1040

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Hans Peersson Eskelinen
1 Peer Peerssonn Dito
Lydikälä by/Lyytikkälä
1 Peer Hansson Lydkäinen
1 Hans Hanssonn Lydikäinen
1 Olof Hanssonn Dito knecht
1 Oloff Peerssonn Colemainen
1 Påhl Hansson Härkeläinen
1 Hans Hansson Lydikäinen M:
1 Hindrich Peerssonn Owaskain
1 Christer Peerssonn Dito
1 Johann Bengdtsson Räsäin
Hirfwilax/Hirvilahti
1 Matz Thomasson Haickoinen
1 Påhl Thomasson Haickoinen
1 Oloff Andersson Karttuinen
1 Peer Andersson Dito

Ruotu 42Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1040

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Peer Pååhlssonn Kaikinen
1 Matz Matsson Watainen
1 Pååhl Linduinen
1 Pååhl Påhlsson Lydikäinen
1 Hans Påhlssonn Dito knecht
Wenäiänsarj/Venäjänsaari
1 Michell Hansson Wänäläin
1 Jöran Eskelinen drängh
1 Olof Pååhlsson Leinoinen
1 Casper Peerssonn Julkuinen
1 Matz Matsson Rautiainen
1 Johan Påhlssonn Myckäinen
1 Pååhl Johansson Myckoinen
1 Hindrich Hindrichsson Marain
1 Påhl Påhlssonn Myckäinen
1 Matz Påhlssonn Myckäinen

Ruotu 43Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1040

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Anders Påfwelsson Purssiain
1 Påhl Påhlsson Pursiain
1 Anders Matssonnn Mähäinen
Kurolanlax/Kurolanlahti
1 Matz Matsson Kuroinen
1 Erich Påhlsson Marainen
Hatalaby/Haatala
1 Christer Larsson Hatainen
1 Christer Larsson Ruskain
1 Matz Larssonn Dito
1 Jören Hindrichssonn Sipoinen
1 Jöns Purssiainen
1 Anders Larsson Hatainen
1 Matz Larsson Hatainen
1 Pååhl Larsson Hatainen knecht
1 Hans Lydikäinen
1 Peer Kasurinen

Ruotu 44Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1041

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Påfwel Påfwelssonn Hatainen
1 Matz Josephsson Kijmingh
1 Joseph Matssonn Dito
1 Sigfredh Matssonn Mustoinen
1 Jönns Anderssonn Rikinen
1 Anders Andersson Riekinen
1 Oloff Andersson Toifwoin
Koifwusarfwj/Koivusaari
1 Anders Larssonn Safwolainen
1 Lars Larsson Safwolainen
Wänälä by/Väänälä
1 Staffan Pååhlsson Wänäläinen
1 Påhl Hansson Wänäläinen
1 Anders Pååhlsson Wänäläin
1 Pååhl Andersson Wänäläinen
1 Anders Andersson Wänäläin
1 Peer Anderssonn Wänäläin knecht

Ruotu 45Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1041

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Pååhl Peersson Wänäläin
1 Peer Peerssonn Dito
Kechwoi by/Kehvo
1 Peer Peerssonn Wänäläinen
1 Matz Michellssonn
1 Christer Jönsson Julkuinen
Hamula/Hamula
1 Hindrich Larsson Kinnuin
1 Thomas Tickoinen
1 Peer Paiainen
1 Lars Paiainen
1 Oloff Erichsson Kasurin
1 Erich Olofsson Kasurin
1 Jöns Hansson Karfwin
1 Hindrich Hansson Karfwin
1 Oloff Peerssonn Metinen
1 Thomas Peersson Mietinen knecht

Ruotu 46Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1041

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Hindrich Hindrichssonn Karckinen
1 Oloff Hindrichsson Käoinen
1 Matz Madtsson Keoinen knecht
1 Oloff Matsson Dito
1 Christer Påfwelsson Taif:
1 Eskell Mardikainen
1 Hindrich Hindrichsson Luckarin
1 Anders Hindrichssonn Dito
Sängimäkj/Sänkimäki
1 Erich Hindrichsson Pitkäinen
1 Mårten Påfwelsson Dito
1 Matz Anderssonn
1 Casper Sigfredhssonn
1 Oloff Mårtenssonn
1 Anders Oloffsson Dito
1 Staffan Nielsson Peckoinen

Ruotu 47Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1041

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Peer Peerssonn Pörxämän
1 Hindrich Påfwelsson Russainen
1 Matz Påfwelsson Russainen
1 Påfwel Påfwelsson Dito
1 Matz Hindrichssonn
1 Mårthen Hindrichssonn
1 Hindrich Hindrichssonn knecht
Kasurila/Kasurila
1 Peer Anderssonn Hussoj
1 Jören Jörensson Hussoij
1 Matz Michellsson Kasurin
1 Bertell Andersson Knutinen
1 Lars Turinen drängh
1 Peer Erichsson Safwolainen
1 Matz Hindrichsson Kasurinen
1 Christer Hindrichsson Dito

Ruotu 48Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1041

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Thomas Matsson Kasurinen
1 Påfwel Påfwelsson Kasurinen
1 Michell Mårthensson Dito
1 Matz Mårthenssonn Dito
1 Mårthen Olofsson Kasurinen

Ruotu 48, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1042

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Hackarala by/Hakkarala
1 Mårthen Olofsson Wardiainen
1 Olof Olofsson Wardiainen
1 Peer Oloffssonn Dito
1 Abraham Larsson Laakoinen
1 Jacob Larssonn Dito
1 Lars Hindrichsson Dito
1 Jöns Jönsson Dito
1 Matz Jönsson Laakoinen knecht
1 Peer Jörensson Hackarain
1 Peer Jacobssonn Dito

Ruotu 49Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1042

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Matz Jacobsson Hackarainen
1 Jacob Jacobsson Dito
1 Erich Thomassonn Hakarainen
1 Jören Andersson Knutinen
Rissala by/Rissala
1 Thomas Michellsson Rissainen
1 Peer Thomasson Rissainen
1 Pååhl Andersson Rissainen
1 Matz Johansson Rissainen
1 Anders Johansson Rissainen
1 Larss Jörenssonn Rissainen
1 Peer Jörenssonn Rissainen knecht
1 Sigfredh Rissainen
Toiwala by/Toivala
1 Påhl Andersson Toifwain
1 Mårthen Grelsson Toifwain
1 Mårthen Hindrichsson Dito

Ruotu 50Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1042

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Lars Jörenssonn Lackoinen
1 Abrecht Larsson Tackinen
Jännäwirda/Jännevirta
1 Sigfredh Hindrichsson Hardja
1 Peer Hansson Hilduinen
1 Johan Michellsson Hardikain
1 Anders Påhlsson Niskainen
1 Jöns Matssonn Wardiainen
Pellonnnemj/Pelonniemi
1 Peer Oloffssonn Heikurinen
1 Hindrich Olofssonn Heikin
1 Jönns Peerssonn Heikinen
1 Peer Peerssonn Heikinen knecht
1 Bertell Jönssonn Dito
1 Larss Larssonn Häikurinen
1 Oloff Oloffssonn Pitkäinen
1 Sigfredh Oloffssonn Pitkäinen

Ruotu 51Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1042

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Peer Olofsson Jalkain
1 Olof Olofssonn Dito
1 Anders Olofssonn Dito knecht
Kotasalmj/Kotasalmi
1 Anders Hindrichssonn Toifwain
1 Niels Yletyinen
Haluna by/Haluna
1 Anders Staffanainen
1 Påfwell Staffanainen
Piexeby/Pieksä
1 Thomas Thomasson Heikinen
1 Jöns Thomasson Heikinen
1 Peer Thomasson Heikinen
1 Johan Matsson Tijhoinen
1 Knut Knutinen drängh
Nilsiä by/Nilsiä
1 Påhl Olofsson Ahoinen
1 Jören Olofsson Ahoinen
1 Peer Olofsson Ahoinen

Ruotu 52Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1042

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Lars Larsson Linduinen
1 Peer Peersson Taskinen
1 Anders Anderssonn Luttinen
1 Johan Andersson Luttinen
1 Johan Olofssonn Pirinen
1 Oloff Olofsson Pirinen
SuoJärfwj/Suojärvi
1 Olof Peckoinen
1 Hemming Uckoinen

Ruotu 52, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1044

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Hindrich Hindrichsson Korhoinen
1 Bertell Sigfredssonn Dito
1 Hindrich Sigfredsson Dito
1 Peer Sigfredsson Dito
1 Peer Käckinen
Urimalax/Urimolahti
1 Anders Johansson Cossmain knecht
1 Pååhl Johansson Cossmain

Ruotu 53Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1044

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
WottiJärfwj/Vuotjärvi
1 Lars Matsson Wänäinen
1 Hindrich Andersson Passoinen
1 Anders Andersson Passoinen knecht
1 Peer Andersson Passoinen
1 Peer Jönnsson Läskinen
1 Hindrich Hardikainen
1 Anders Sigfredsson Dito
1 Peer Peersson Jullkuinen
Wäckalax/Vehkalahti
1 Hindrich Andersson Huttinen
1 Eskell Peersson Tolopainen
1 Peer Peersson Tolopainen
Akoinwäsi/Akonvesi
1 Staffan Mårthensson Hämäläin
1 Johan Thomasson Rautiain
Wästinmäkj/Västinniemi
1 Olof Larsson Wardiainen
1 Hindrich Thomasson Hackarain

Ruotu 54Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1044

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Ryönä by/Ryönä
1 Peer Matsson Wardiainen
1 Oloff Matsson Wardiainen
1 Oloff Oloffssonn Wätäinen
1 Johann Olofssonn Wätäinen
1 Oloff Hindrichsson Hackin
1 Lars Clemetsson Waitinen
Lohilax/Lohilahti
1 Hindrich Hindrichsson Hakarinen
1 Hindrich Abrahamsson Hakarinen
1 Hans Christersson Tofwinen
Syriäsarj/Syrjänsaari
1 Anders Påfwelsson Waroinen
1 Niels Påhlsson Waroinen knecht
1 Ifwardh Waroinen
1 Bertell Andersson Småländer
1 Matz Andersson Småländer
1 Bertell Bertellssonn Tofwinen

Ruotu 55Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1044

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Jönns Bertellsson Tåfwinen
1 Hindrich Hansson Tåfwinen
Rijstawäsi/Riistavesi
1 Hindrich Ifwardhsson Kopoinen
1 Olof Ifwardsson Dito
1 Olof Hindrichsson Dito
1 Swen Swensson Pafwiain
1 Hindrich Swensson Pafwiain
1 Niels Nielsson Wardiain
1 Matz Nielssonn Dito
1 Bertell Nielsson Dito
1 Påhl Jörensson Huttinen
1 Jören Jörensson Dito
1 Anders Jörensson Huttinen knecht
1 Hindrich Jörensson Hussoj
1 Jören Lachiain

Ruotu 56Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1044

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Hindrich Hinrichsson Hietainen
1 Grels Malinen
1 Bertell Häckinen
1 Zacharias Häcckinen
1 Lars Andersson Sichwoinen
1 Peer Hansson Nissinen
1 Hans Påfwelsson Waroinen
1 Peer Påfwelsson Waroinen knecht
Tuusniemj/Tuusniemi
1 Oloff Matsson Käinäinen
1 Christer Jönsson Käinäinen
1 Matz Jönsson Käinäinen
1 Pååll Hindrichsson Turuinen
1 Anders Matsson Käinäinen

Ruotu 56, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1045

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Pååhl Hansson Käinäinen
1 Peer Peersson Smålander

Ruotu 57Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1045

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Ochtannemj/Ohtaanniemi
1 Anders Peersson Mietinen
1 Peer Peerssonn Mietinen
1 Olof Olofsson Mietinen
1 Hindrich Hindrichsson Dito
1 Matz Peersson Småländer
1 Ifwardh Rässäinen
1 Matz Anderssonn Mustain
Jurikamäkj/Juurikkamäki
1 Oloff Swensson Rässäinen
1 Michell Swensson Dito
1 Olof Swenssonn
1 Oloff Andersson Rässäinen
1 Jöns Andersson Dito knecht
1 Hindrich Andersson Dito
Kartasalo/Kartasalo
1 Anders Johansson Turuinen
1 Jöns Hindrichsson Turuinen

Ruotu 58Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1045

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Swen Månsson Rässäinen
1 Olof Peersson Dito
1 Hindrich Larsson Dito
Littmaniemj/Litmaniemi
1 Anders Andersson Hardikain
1 Daniel Danielsson Dito
1 Erich Hindrichsson Happoin
1 Hindrich Larsson Happoinen
1 Påhl Peersson Rahuinen
1 Ifwardh Peersson Småländer
1 Hindrich Matsson Småländer
1 Peer Matsson Dito knecht
1 Olof Olofsson Pelloinen
1 Matz Matsson Mustoinen
1 Hindrich Matsson Mustoinen
1 Oloff Andersson Hardikainen

Ruotu 59Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1045

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Påfwel Ihalembinen
1 Clemet Ollsson Holapainen
1 Oloff Ollsson Ihalainen
1 Peer Jörensson Hilduinen
1 Olof Jörensson Dito
1 Matz Matsson Käinäinen
Wehmersalmj/Vehmersalmi
1 Staffan Andersson Kankuinen
1 Larss Peerssonn Mietinen
1 Hindrich Hindrichsson Reinikain
1 Christer Hindrichsson Reinikain knecht
1 Hindrich Påfwelsson Kåstinen
1 Olof Påfwelsson Dito
1 Olof Andersson Hilduinen
Ritoniemi/Ritoniemi
1 Oloff Oloffsson Andekainen
1 Anders Oloffsson Dito

Ruotu 60Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1045

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Lars Larsson Cordilain
1 Peer Larsson Dito
1 Anders Williakainen
1 Anders Clemetsson Hålapain
1 Michell Clemetsson Dito
1 Peer Clemetssonn Dito
1 Clemet Hindrichsson Hålopain
1 Olof Peersson Lappoinen
1 Erich Olofsson Sallinen
Miettilä by/Miettilä
1 Lars Olofssonn Miettinen
1 Oloff Oloffssonn Miettinen
1 Anders Oloffsson Dito
1 Peer Oloffsson Dito knecht
1 Johan Heiskainen
1 Sigfredh Moukoinen

Ruotu 61Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1046

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Räsälä by/Räsälä
1 Påfwell Olofsson Räsäinen
1 Oloff Olofsson Dito
1 Erich Matsson Kanckuinen
1 Anders Påhlsson Järfweläin
1 Jören Andersson Myohäläin
1 Oloff Swensson Räisäin
1 Johan Olofsson Dito
1 Peer Oloffssonn Dito
Ennanlax by/Enonlahti
1 Oloff Matssonn Heiskainen
1 Påhl Andersson Koistinen
1 Michell Thomassonn
1 Matz Thomassonn
1 Staphan Påfwelsson Soininen
1 Påhl Staffansson Dito knecht
Puutusmäkj/Puutosmäki
1 Matz Larsson Turuinen

Ruotu 62Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1046

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Oloff Soininen
1 Lars Olofsson Dito
1 Ifwardh Johansson Turuinen
1 Johan Hansson Dito
1 Lars Lappalainen
1 Peer Hindrichsson Turuinen
Såtkemniemj/Sotkanniemi
1 Hindrich Erichsson Kinuinen
1 Eskell A: Kuckoinen
1 Oloff Andersson Mietinen
Puutussalmij/Puutossalmi
1 Påfwel Erichsson Hyfwärinen
1 Peer Erichsson Dito
1 Jören Hyfwärinen
1 Peer Eskellsson Hyfwärinen knecht
1 Hindrich Hindrichsson Kuckoin
1 Erich Erichsson Kinuuin

Ruotu 63, ruodussa on lisäksi yksi nimi Iisalmen pitäjästä Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1047

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Postbönder och Giestgifware
Kåifwuhafwo/Koivusaari
1 Sigfredh Sigfredssonn
Haloila by/Halola
1 Peer Jönsson Häckinen
Puutussalmj/Puutossalmi
1 Matz Hindrichsson Mustoinen
Ladugårdz Torpare
1 Christer Larsson Karhuin
1 Christer Nickinen
Skatte Torpare
1 Johann Peersson Julkuinen
1 Matz Christersson Kopoinen
1 Peer Peersson Läskinen knecht
1 Johan Hindrich Lydikäinen
1 Philpus Matsson Malinen
1 Peer Peersson Julkuinen
1 Hans Matssonn Airaxin
1 Matz Airaxin
1 Jöns Madtsson Airaxin

Ruotu 64Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1047

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Oloff Lydikäin
1 Olof Erichsson Knutin
1 Påhl Peersson Knutinen
1 Hemmingh Heinäinen
1 Michell Matsson Wänäläin
1 Anders Kopoinen
1 Påhl Haakainen
1 Olof Hanssonn Muhoin

Ruotu 64, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1048

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Olof Wäyryinen
1 Oloff Hindrichsson Hyttinen
1 Matz Jönsson Wardiainen
1 Peer Kyräläin
1 Peer Nielsson Matilainen
1 Swen Pitkäinen
1 Jöns Jönsson Julkuinen knecht

Ruotu 65Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1048

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Anders Jönsson Lackoinen
1 Huodar Häckinen
1 Lars Peersson Laakoinen
1 Sigfredh Toifwainen
1 Matz Peersson Airaxin
1 Thomas Sallinen
1 Peer Oloffsson Räsäinen knecht
1 Thomas Huofwinen
1 Johan Torfwinen
1 Hindrich Haloinen
1 Påhl Mackoinen
1 Staphan Staffansson Jatinen
1 Christer Pumalainen
1 Casper Andersson Watain
1 Michell Huttuinen

Ruotu 66, ruotuun kuuluu lisäksi 5 nimeä Iisalmen pitäjästä Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1048

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Halloila by/Halola
1 Carll Peersson Halloinen knecht
1 Påhl Pardinen
1 Niels Christersson Roifwas
1 Peer Påhlsson Karhuinen
1 Johan Johansson Risainen

Pietari Brahen läänitys tilalliset ♦ Pante godz och skattande

Ruotu 67Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1048

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Tåfwilanlax/Tuovilanlahti
1 Michell Kockoinen
1 Matz Matssonn Dito
1 Bengdt Bengtsson Rässäin
1 Jacob Jacobsson Tickainen
Kärmälax/Käärmelahti
1 Bengdt Matsson Räsäinen
1 Peer Peersson Radikainen
1 Madtz Peerssonn Dito
1 Påhl Matsson Dito knecht
1 Matz Olofsson Möhöinen
1 Christer Olofsson Möhäinen

Ruotu 68Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1048

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Påhl Hindrichsson Wänäläin knecht
1 Matz Bengdtsson Räsäinen
1 Hans Thomasson Hyttinen
1 Thomas Matsson Dito
1 Hindrich Påhlsson Wänäläin
1 Ifwardh Hindrich Kinuinen
1 Thomas Thomasson Hyttinen
1 Peer Jönnsson Kerfwin
1 Peer Matsson Karhuin
1 Matz Thomassonn

Pietari Brahen läänitys kartanon torpparit ♦ Ladugårdz Torpare

Ruotu 69Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1049

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Tarfwinnemj/Tavinniemi
1 Hindrich Pulkinen
1 Anders Lappalainen
1 Olof Peersson Owaskain
1 Philpus Haloinen
1 Påhl Philpusson Haloinen
1 Påfwel Kaijmolain
1 Lars Hindrich Lappalain
1 Peer Hamuinen
1 Hindrich Hansson Pykäläin
1 Hans Hanssonn Dito knecht

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige - Finland, 1676, Rulla 36
SVAR SE/KrA/0025/0/35 alkaen kuvasta 1038

Nimet aakkosjärjestyksessä16551677

© Väinö Holopainen 2023