AlkuSavon ruodutusluettelotKuopion pitäjä → 1676 ruodutus- ja väenottoluettelo

Kuopio ruodutus- ja väenottoluettelo 1676

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Copio Sochn

Uthskrifningz Rulla öfwer Wijborgz Nyslottz medh dess sampt Kynne Gårdz Lähn pro 1676


Läänitykset

Pietari Brahen läänitys

Ruotu 34, lisäksi ruotuun kuuluu yksi nimi Iisalmen pitäjästä Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1038

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Copio by
1 Anders Julkuinen
1 Hindrich Toifwainen
1 Staffan Peersson Taskinen
1 Peer Peersson Taskinen
1 Anders Marainen
1 Johan Matsson Toloinen
Kaislax
1 Johann Pååhlsson Lapwetäläinen
1 Hindrich Påfwelsson knecht
1 Pååhl Matsson Wänäläin
Ryttkyn by
1 Hans Hanssonn Korhoinen
1 Nielss Hansson Korhoinen
1 Anders Christerssonn
1 Michell Matssonn Häiskäinen
1 Peer Andersson Jäppinen
1 Christer Peersson Jullkoinen

Ruotu 35Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1038

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Haminalax
1 Matz Matssonn Läskinen
1 Jöns Matssonn
1 Christer Matssonn knecht
1 Pååhl Nielsson Korhoinen
1 Christer Nielsson Dito
1 Mats Wainikainen
1 Matz Rissäinen
1 Hindrich Purssiainen
1 Nielss Nielssonn Roininen
1 Anders Nielsson Dito

Ruotu 35, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1039

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Johann Abrahamssonn
1 Erich Abrahamssonn
1 Christer Peersson Hilduinen
1 Anders Jacobssonn
1 Peer Johanssonn Wainikain

Ruotu 36Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1039

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Hindrich Hindrichssonn Wainikain
1 Hindrich Dito Son
Rijtislax by
1 Oloff Olofssonn Rautaparta
1 Oloff Dito Sonn
1 Jöran Oloffssonn
Hirfwimäkj
1 Jören Kinnuinen
1 Sigfredh Tussainen
1 Staffan Påhlsson Heiskainen
Wähmasmäkj
1 Johan Mårthensson Safwolain
1 Staphan Mårthensson Dito
1 Peer Peerssonn Arpinen
1 Erich Peersson Colioinen knecht
1 Anders Peersson Dito
1 Matz Michellsson Malinen
1 Niels Nielssonn Dito

Ruotu 37Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1039

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Oloff Olofssonn Möykyinen
1 Abraham Olofsson Dito
1 Oloff Oloffsson Haikoinen
1 Oloff Swensson Hyfwäinen
1 Anders Larssonn Tihoinen
1 Peer Larsson Pekurinen
1 Lars Påhlssonn Laitinen
1 Påhl Påhlsson Dito
1 Madtz Påhlsson Dito
Airaxelaby
1 Michell Larsson Kärkainen
1 Peer Keckoinen
1 Peer Larsson Airaxinen
1 Pååhl Peersson Colemainen
1 Jören Peerssonn Dito knecht
1 Peer Peerssonn Dito

Ruotu 38Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1039

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Punnonmäkj
1 Måns Månssonn Colemainen
1 Peer Månssonn Dito
1 Staffan Staffanssonn Dito
1 Pååhl Staffanssonn
1 Påhl Michellsson Lydikäin
1 Matz Peersson Karhuinen
Soinlax
1 Bertell Pååhlsson Tuofwinen
1 Oloff Påhlsson Dito
1 Niels Michellsson Cuolemain
1 Philpus Hanssonn Taskinen
1 Thomas Hansson Dito
Kuifwaniemj
1 Olof Staphanssonn Colemain knecht
1 Clemet Staffansson Karhuin
1 Staphan Staphansson Dito
1 Oloff Påhlssonn Lakoi Colemmain

Ruotu 39Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1039

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Olof Oloffssonn Colemainen
1 Ifwardh Påhlssonn Karhuin
Karttula by
1 Olof Jörensson Lydikäin
1 Peer Larsson Karttuinen
1 Hans Påhlssonn Dito
1 Peer Pååhlsson Dito
1 Johann Huttuinen
1 Hindrich Pååhlssonn Karttuinen
1 Peer Andersson Toloin
1 Thomas Andersson Dito
Knutila
1 Niels Larssonn Knutinen
1 Thomas Oloffssonn Dito knecht
1 Oloff Oloffssonn Knutinen

Ruotu 39, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1040

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Anders Oloffssonn Dito
1 Casper Oloffssonn Dito

Ruotu 40Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1040

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Lars Matssonn Knutinen
1 Oloff Matssonn Dito knecht
1 Matz Madtssonn Dito
Tallus by
1 Oloff Matssonn Wähäinen
1 Peer Nielsson Mäkäräinen
1 Matz Nielsson Mäkäräinen
1 Oloff Nielssonn Mäkäräinen
1 Oloff Olofssonn Watainen
1 Anders Oloffssonn Watainen
1 Mats Oloffssonn Karhuinen
1 Påfwel Oloffssonn Karhuinen
1 Peer Peerssonn Karhuinen
1 Matz Peersson Karhuinen
1 Thomas Påhlsson Marainen
1 Påhl Thomasson Dito

Ruotu 41Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1040

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Hans Peersson Eskelinen
1 Peer Peerssonn Dito
Lydikälä by
1 Peer Hansson Lydkäinen
1 Hans Hanssonn Lydikäinen
1 Olof Hanssonn Dito knecht
1 Oloff Peerssonn Colemainen
1 Påhl Hansson Härkeläinen
1 Hans Hansson Lydikäinen M:
1 Hindrich Peerssonn Owaskain
1 Christer Peerssonn Dito
1 Johann Bengdtsson Räsäin
Hirfwilax
1 Matz Thomasson Haickoinen
1 Påhl Thomasson Haickoinen
1 Oloff Andersson Karttuinen
1 Peer Andersson Dito

Ruotu 42Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1040

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Peer Pååhlssonn Kaikinen
1 Matz Matsson Watainen
1 Pååhl Linduinen
1 Pååhl Påhlsson Lydikäinen
1 Hans Påhlssonn Dito knecht
Wenäiänsarj
1 Michell Hansson Wänäläin
1 Jöran Eskelinen drängh
1 Olof Pååhlsson Leinoinen
1 Casper Peerssonn Julkuinen
1 Matz Matsson Rautiainen
1 Johan Påhlssonn Myckäinen
1 Pååhl Johansson Myckoinen
1 Hindrich Hindrichsson Marain
1 Påhl Påhlssonn Myckäinen
1 Matz Påhlssonn Myckäinen

Ruotu 43Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1040

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Anders Påfwelsson Purssiain
1 Påhl Påhlsson Pursiain
1 Anders Matssonnn Mähäinen
Kurolanlax
1 Matz Matsson Kuroinen
1 Erich Påhlsson Marainen
Hatalaby
1 Christer Larsson Hatainen
1 Christer Larsson Ruskain
1 Matz Larssonn Dito
1 Jören Hindrichssonn Sipoinen
1 Jöns Purssiainen
1 Anders Larsson Hatainen
1 Matz Larsson Hatainen
1 Pååhl Larsson Hatainen knecht
1 Hans Lydikäinen
1 Peer Kasurinen

Ruotu 44Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1041

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Påfwel Påfwelssonn Hatainen
1 Matz Josephsson Kijmingh
1 Joseph Matssonn Dito
1 Sigfredh Matssonn Mustoinen
1 Jönns Anderssonn Rikinen
1 Anders Andersson Riekinen
1 Oloff Andersson Toifwoin
Koifwusarfwj
1 Anders Larssonn Safwolainen
1 Lars Larsson Safwolainen
Wänälä by
1 Staffan Pååhlsson Wänäläinen
1 Påhl Hansson Wänäläinen
1 Anders Pååhlsson Wänäläin
1 Pååhl Andersson Wänäläinen
1 Anders Andersson Wänäläin
1 Peer Anderssonn Wänäläin knecht

Ruotu 45Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1041

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Pååhl Peersson Wänäläin
1 Peer Peerssonn Dito
Kechwoi by
1 Peer Peerssonn Wänäläinen
1 Matz Michellssonn
1 Christer Jönsson Julkuinen
Hamula
1 Hindrich Larsson Kinnuin
1 Thomas Tickoinen
1 Peer Paiainen
1 Lars Paiainen
1 Oloff Erichsson Kasurin
1 Erich Olofsson Kasurin
1 Jöns Hansson Karfwin
1 Hindrich Hansson Karfwin
1 Oloff Peerssonn Metinen
1 Thomas Peersson Mietinen knecht

Ruotu 46Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1041

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Hindrich Hindrichssonn Karckinen
1 Oloff Hindrichsson Käoinen
1 Matz Madtsson Keoinen knecht
1 Oloff Matsson Dito
1 Christer Påfwelsson Taif:
1 Eskell Mardikainen
1 Hindrich Hindrichsson Luckarin
1 Anders Hindrichssonn Dito
Sängimäkj
1 Erich Hindrichsson Pitkäinen
1 Mårten Påfwelsson Dito
1 Matz Anderssonn
1 Casper Sigfredhssonn
1 Oloff Mårtenssonn
1 Anders Oloffsson Dito
1 Staffan Nielsson Peckoinen

Ruotu 47Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1041

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Peer Peerssonn Pörxämän
1 Hindrich Påfwelsson Russainen
1 Matz Påfwelsson Russainen
1 Påfwel Påfwelsson Dito
1 Matz Hindrichssonn
1 Mårthen Hindrichssonn
1 Hindrich Hindrichssonn knecht
Kasurila
1 Peer Anderssonn Hussoj
1 Jören Jörensson Hussoij
1 Matz Michellsson Kasurin
1 Bertell Andersson Knutinen
1 Lars Turinen drängh
1 Peer Erichsson Safwolainen
1 Matz Hindrichsson Kasurinen
1 Christer Hindrichsson Dito

Ruotu 48Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1041

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Thomas Matsson Kasurinen
1 Påfwel Påfwelsson Kasurinen
1 Michell Mårthensson Dito
1 Matz Mårthenssonn Dito
1 Mårthen Olofsson Kasurinen

Ruotu 48, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1042

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Hackarala by
1 Mårthen Olofsson Wardiainen
1 Olof Olofsson Wardiainen
1 Peer Oloffssonn Dito
1 Abraham Larsson Laakoinen
1 Jacob Larssonn Dito
1 Lars Hindrichsson Dito
1 Jöns Jönsson Dito
1 Matz Jönsson Laakoinen knecht
1 Peer Jörensson Hackarain
1 Peer Jacobssonn Dito

Ruotu 49Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1042

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Matz Jacobsson Hackarainen
1 Jacob Jacobsson Dito
1 Erich Thomassonn Hakarainen
1 Jören Andersson Knutinen
Rissala by
1 Thomas Michellsson Rissainen
1 Peer Thomasson Rissainen
1 Pååhl Andersson Rissainen
1 Matz Johansson Rissainen
1 Anders Johansson Rissainen
1 Larss Jörenssonn Rissainen
1 Peer Jörenssonn Rissainen knecht
1 Sigfredh Rissainen
Toiwala by
1 Påhl Andersson Toifwain
1 Mårthen Grelsson Toifwain
1 Mårthen Hindrichsson Dito

Ruotu 50Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1042

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Lars Jörenssonn Lackoinen
1 Abrecht Larsson Tackinen
Jännäwirda
1 Sigfredh Hindrichsson Hardja
1 Peer Hansson Hilduinen
1 Johan Michellsson Hardikain
1 Anders Påhlsson Niskainen
1 Jöns Matssonn Wardiainen
Pellonnnemj
1 Peer Oloffssonn Heikurinen
1 Hindrich Olofssonn Heikin
1 Jönns Peerssonn Heikinen
1 Peer Peerssonn Heikinen knecht
1 Bertell Jönssonn Dito
1 Larss Larssonn Häikurinen
1 Oloff Oloffssonn Pitkäinen
1 Sigfredh Oloffssonn Pitkäinen

Ruotu 51Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1042

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Peer Olofsson Jalkain
1 Olof Olofssonn Dito
1 Anders Olofssonn Dito knecht
Kotasalmj
1 Anders Hindrichssonn Toifwain
1 Niels Yletyinen
Haluna by
1 Anders Staffanainen
1 Påfwell Staffanainen
Piexeby
1 Thomas Thomasson Heikinen
1 Jöns Thomasson Heikinen
1 Peer Thomasson Heikinen
1 Johan Matsson Tijhoinen
1 Knut Knutinen drängh
Nilsiä by
1 Påhl Olofsson Ahoinen
1 Jören Olofsson Ahoinen
1 Peer Olofsson Ahoinen

Ruotu 52Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1042

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Lars Larsson Linduinen
1 Peer Peersson Taskinen
1 Anders Anderssonn Luttinen
1 Johan Andersson Luttinen
1 Johan Olofssonn Pirinen
1 Oloff Olofsson Pirinen
SuoJärfwj
1 Olof Peckoinen
1 Hemming Uckoinen

Ruotu 52, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1044

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Hindrich Hindrichsson Korhoinen
1 Bertell Sigfredssonn Dito
1 Hindrich Sigfredsson Dito
1 Peer Sigfredsson Dito
1 Peer Käckinen
Urimalax
1 Anders Johansson Cossmain knecht
1 Pååhl Johansson Cossmain

Ruotu 53Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1044

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
WottiJärfwj
1 Lars Matsson Wänäinen
1 Hindrich Andersson Passoinen
1 Anders Andersson Passoinen knecht
1 Peer Andersson Passoinen
1 Peer Jönnsson Läskinen
1 Hindrich Hardikainen
1 Anders Sigfredsson Dito
1 Peer Peersson Jullkuinen
Wäckalax
1 Hindrich Andersson Huttinen
1 Eskell Peersson Tolopainen
1 Peer Peersson Tolopainen
Akoinwäsi
1 Staffan Mårthensson Hämäläin
1 Johan Thomasson Rautiain
Wästinmäkj
1 Olof Larsson Wardiainen
1 Hindrich Thomasson Hackarain

Ruotu 54Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1044

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Ryönä by
1 Peer Matsson Wardiainen
1 Oloff Matsson Wardiainen
1 Oloff Oloffssonn Wätäinen
1 Johann Olofssonn Wätäinen
1 Oloff Hindrichsson Hackin
1 Lars Clemetsson Waitinen
Lohilax
1 Hindrich Hindrichsson Hakarinen
1 Hindrich Abrahamsson Hakarinen
1 Hans Christersson Tofwinen
Syriäsarj
1 Anders Påfwelsson Waroinen
1 Niels Påhlsson Waroinen knecht
1 Ifwardh Waroinen
1 Bertell Andersson Småländer
1 Matz Andersson Småländer
1 Bertell Bertellssonn Tofwinen

Ruotu 55Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1044

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Jönns Bertellsson Tåfwinen
1 Hindrich Hansson Tåfwinen
Rijstawäsi
1 Hindrich Ifwardhsson Kopoinen
1 Olof Ifwardsson Dito
1 Olof Hindrichsson Dito
1 Swen Swensson Pafwiain
1 Hindrich Swensson Pafwiain
1 Niels Nielsson Wardiain
1 Matz Nielssonn Dito
1 Bertell Nielsson Dito
1 Påhl Jörensson Huttinen
1 Jören Jörensson Dito
1 Anders Jörensson Huttinen knecht
1 Hindrich Jörensson Hussoj
1 Jören Lachiain

Ruotu 56Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1044

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Hindrich Hinrichsson Hietainen
1 Grels Malinen
1 Bertell Häckinen
1 Zacharias Häcckinen
1 Lars Andersson Sichwoinen
1 Peer Hansson Nissinen
1 Hans Påfwelsson Waroinen
1 Peer Påfwelsson Waroinen knecht
Tuusniemj
1 Oloff Matsson Käinäinen
1 Christer Jönsson Käinäinen
1 Matz Jönsson Käinäinen
1 Pååll Hindrichsson Turuinen
1 Anders Matsson Käinäinen

Ruotu 56, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1045

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Pååhl Hansson Käinäinen
1 Peer Peersson Smålander

Ruotu 57Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1045

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Ochtannemj
1 Anders Peersson Mietinen
1 Peer Peerssonn Mietinen
1 Olof Olofsson Mietinen
1 Hindrich Hindrichsson Dito
1 Matz Peersson Småländer
1 Ifwardh Rässäinen
1 Matz Anderssonn Mustain
Jurikamäkj
1 Oloff Swensson Rässäinen
1 Michell Swensson Dito
1 Olof Swenssonn
1 Oloff Andersson Rässäinen
1 Jöns Andersson Dito knecht
1 Hindrich Andersson Dito
Kartasalo
1 Anders Johansson Turuinen
1 Jöns Hindrichsson Turuinen

Ruotu 58Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1045

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Swen Månsson Rässäinen
1 Olof Peersson Dito
1 Hindrich Larsson Dito
Littmaniemj
1 Anders Andersson Hardikain
1 Daniel Danielsson Dito
1 Erich Hindrichsson Happoin
1 Hindrich Larsson Happoinen
1 Påhl Peersson Rahuinen
1 Ifwardh Peersson Småländer
1 Hindrich Matsson Småländer
1 Peer Matsson Dito knecht
1 Olof Olofsson Pelloinen
1 Matz Matsson Mustoinen
1 Hindrich Matsson Mustoinen
1 Oloff Andersson Hardikainen

Ruotu 59Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1045

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Påfwel Ihalembinen
1 Clemet Ollsson Holapainen
1 Oloff Ollsson Ihalainen
1 Peer Jörensson Hilduinen
1 Olof Jörensson Dito
1 Matz Matsson Käinäinen
Wehmersalmj
1 Staffan Andersson Kankuinen
1 Larss Peerssonn Mietinen
1 Hindrich Hindrichsson Reinikain
1 Christer Hindrichsson Reinikain knecht
1 Hindrich Påfwelsson Kåstinen
1 Olof Påfwelsson Dito
1 Olof Andersson Hilduinen
Ritoniemi
1 Oloff Oloffsson Andekainen
1 Anders Oloffsson Dito

Ruotu 60Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1045

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Lars Larsson Cordilain
1 Peer Larsson Dito
1 Anders Williakainen
1 Anders Clemetsson Hålapain
1 Michell Clemetsson Dito
1 Peer Clemetssonn Dito
1 Clemet Hindrichsson Hålopain
1 Olof Peersson Lappoinen
1 Erich Olofsson Sallinen
Miettilä by
1 Lars Olofssonn Miettinen
1 Oloff Oloffssonn Miettinen
1 Anders Oloffsson Dito
1 Peer Oloffsson Dito knecht
1 Johan Heiskainen
1 Sigfredh Moukoinen

Ruotu 61Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1046

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Räsälä by
1 Påfwell Olofsson Räsäinen
1 Oloff Olofsson Dito
1 Erich Matsson Kanckuinen
1 Anders Påhlsson Järfweläin
1 Jören Andersson Myohäläin
1 Oloff Swensson Räisäin
1 Johan Olofsson Dito
1 Peer Oloffssonn Dito
Ennanlax by
1 Oloff Matssonn Heiskainen
1 Påhl Andersson Koistinen
1 Michell Thomassonn
1 Matz Thomassonn
1 Staphan Påfwelsson Soininen
1 Påhl Staffansson Dito knecht
Puutusmäkj
1 Matz Larsson Turuinen

Ruotu 62Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1046

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Oloff Soininen
1 Lars Olofsson Dito
1 Ifwardh Johansson Turuinen
1 Johan Hansson Dito
1 Lars Lappalainen
1 Peer Hindrichsson Turuinen
Såtkemniemj
1 Hindrich Erichsson Kinuinen
1 Eskell A: Kuckoinen
1 Oloff Andersson Mietinen
Puutussalmij
1 Påfwel Erichsson Hyfwärinen
1 Peer Erichsson Dito
1 Jören Hyfwärinen
1 Peer Eskellsson Hyfwärinen knecht
1 Hindrich Hindrichsson Kuckoin
1 Erich Erichsson Kinuuin

Ruotu 63, ruodussa on lisäksi yksi nimi Iisalmen pitäjästä Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1047

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Postbönder och Giestgifware
Kåifwuhafwo
1 Sigfredh Sigfredssonn
Haloila by
1 Peer Jönsson Häckinen
Puutussalmj
1 Matz Hindrichsson Mustoinen
Ladugårdz Torpare
1 Christer Larsson Karhuin
1 Christer Nickinen
Skatte Torpare
1 Johann Peersson Julkuinen
1 Matz Christersson Kopoinen
1 Peer Peersson Läskinen knecht
1 Johan Hindrich Lydikäinen
1 Philpus Matsson Malinen
1 Peer Peersson Julkuinen
1 Hans Matssonn Airaxin
1 Matz Airaxin
1 Jöns Madtsson Airaxin

Ruotu 64Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1047

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Oloff Lydikäin
1 Olof Erichsson Knutin
1 Påhl Peersson Knutinen
1 Hemmingh Heinäinen
1 Michell Matsson Wänäläin
1 Anders Kopoinen
1 Påhl Haakainen
1 Olof Hanssonn Muhoin

Ruotu 64, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1048

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Olof Wäyryinen
1 Oloff Hindrichsson Hyttinen
1 Matz Jönsson Wardiainen
1 Peer Kyräläin
1 Peer Nielsson Matilainen
1 Swen Pitkäinen
1 Jöns Jönsson Julkuinen knecht

Ruotu 65Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1048

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Anders Jönsson Lackoinen
1 Huodar Häckinen
1 Lars Peersson Laakoinen
1 Sigfredh Toifwainen
1 Matz Peersson Airaxin
1 Thomas Sallinen
1 Peer Oloffsson Räsäinen knecht
1 Thomas Huofwinen
1 Johan Torfwinen
1 Hindrich Haloinen
1 Påhl Mackoinen
1 Staphan Staffansson Jatinen
1 Christer Pumalainen
1 Casper Andersson Watain
1 Michell Huttuinen

Ruotu 66, ruotuun kuuluu lisäksi 5 nimeä Iisalmen pitäjästä Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1048

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Halloila by
1 Carll Peersson Halloinen knecht
1 Påhl Pardinen
1 Niels Christersson Roifwas
1 Peer Påhlsson Karhuinen
1 Johan Johansson Risainen

Pietari Brahen läänitys tilalliset ♦ Pante godz och skattande

Ruotu 67Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1048

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Tåfwilanlax
1 Michell Kockoinen
1 Matz Matssonn Dito
1 Bengdt Bengtsson Rässäin
1 Jacob Jacobsson Tickainen
Kärmälax
1 Bengdt Matsson Räsäinen
1 Peer Peersson Radikainen
1 Madtz Peerssonn Dito
1 Påhl Matsson Dito knecht
1 Matz Olofsson Möhöinen
1 Christer Olofsson Möhäinen

Ruotu 68Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1048

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Påhl Hindrichsson Wänäläin knecht
1 Matz Bengdtsson Räsäinen
1 Hans Thomasson Hyttinen
1 Thomas Matsson Dito
1 Hindrich Påhlsson Wänäläin
1 Ifwardh Hindrich Kinuinen
1 Thomas Thomasson Hyttinen
1 Peer Jönnsson Kerfwin
1 Peer Matsson Karhuin
1 Matz Thomassonn

Pietari Brahen läänitys kartanon torpparit ♦ Ladugårdz Torpare

Ruotu 69Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1049

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Tarfwinnemj
1 Hindrich Pulkinen
1 Anders Lappalainen
1 Olof Peersson Owaskain
1 Philpus Haloinen
1 Påhl Philpusson Haloinen
1 Påfwel Kaijmolain
1 Lars Hindrich Lappalain
1 Peer Hamuinen
1 Hindrich Hansson Pykäläin
1 Hans Hanssonn Dito knecht

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige - Finland, 1676, Rulla 36
SVAR SE/KrA/0025/0/35 alkaen kuvasta 1038

Nimet aakkosjärjestyksessä16551677

© Väinö Holopainen 2020