AloitussivuSavon ruodutusluettelotKuopion pitäjä → 1678 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Kuopio ruodutus- ja väenottoluettelo 1678

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Cuopio Sochn

Uhtskrijfning Rulla öfwer Wijborgz och Nyslottz sampt Kymmänägårds underliggiande lähn Pro: Anno 1678


Läänitykset

Pietari Brahen läänitys ♦ Norköpingz B: frellse

Ruotu 58Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1154

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Cuopioby/Kuopio
Staffan Larson Taskin 1 Knecht
Erich Turkul:n 1
Hendrich Tåifwain 1
Peer Christerson Jullkoin 1
Niels Hansson Korhoinen 1
Hans Christersson 1
Anders Christerson 1
Johan Påhlsson Lapwetel:n 1
Hendrich Lapwetelein 1
Haminalax/Haminalahti
Niels Larsson Roininen 1

Ruotu 59Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1154

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Larsson Roininen 1
Jöns Matzon Leskin 1
Christer Matzon dito 1
Peer Matzon dito 1
Påhl Nielsson Korhoin 1
Christer Nielsson dito 1
Sigfred Matzon 1
Hendrich Pursiain 1
Hendrich Matzon Rijsain 1
Hildulax/Hiltulanlahti
Erich Abramsson 1 Knecht

Ruotu 60Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1154

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Johan Abramson 1

Ruotu 60, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1155

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Jacobson 1
Christer Peersson Hillduin 1
Peer Johansson Wainickain 1
Rijtislax/Ritisenlahti
Olof Olsson Rautapardain 1
Olof Olsson dito 1 Son
Hirfwimäcki/Hirvimäki
Jöran Kinnuinen 1 Leppäwirda Kyrckioheerdens dreng
Niels Sigfredsson Tickain 1
Staffan Påhlsson Heiskain 1 Knecht
Wechmasmäki/Vehmasmäki
Johan Mårtenson Safwol:n 1

Ruotu 61Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1155

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Peerson Airaxin 1
Matz Matzon Mallinen 1
Matz Matzon Kollioin 1
Niels Mellinen 1
Jöns Leinoin 1
Abram Olson Möykyin 1
Olof Olsson 1
Olof Swensson Hyfwerin 1 Knecht
Anders Larsson Tijhoin 1
Anders Peersson Pekurin 1

Ruotu 62Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1155

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Påhlsson Laitin 1
Matz Påhlson dito 1
Påhl Påhlson dito 1
Airaxela/Airaksela
Mickell Larsson Airaxin 1
Peer Larssonn 1
Gabriell Olsson Airaxin 1
Punnoinmäki/Punnonmäki
Måns Månson Cuolemain 1
Peer Månson dito 1
Påhl Peerson dito 1
Staffan Staffanson dito 1 Knecht

Ruotu 63Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1155

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Peerson Cuolemain 1
Matz Matzon Karhuin 1
Soinlax/Soinlahti
Bertill Tarfwain 1
Olof Staffanson 1
Niels Mickellson Cuolemain 1
Thomas Hansson Taskin 1 Knecht
Clemet Staffanson Karhuin 1
Staffan Staffansson dito 1
Ifwar Karhuin 1
Kartulaby/Karttula
Olof Jöransson Lydickein 1

Ruotu 64Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1155

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Peerson Kartuin 1
Hans Påhlsson Kartuin 1
Peer Påhlsson Kartuin 1
Johan Huttuin 1
Kåifwolax/Koivulahti
Thomas Påhlson Tolloin 1
Thomas Anderson dito 1
Peer Anderson dito 1 Knecht
Knutila/Nuutila
Knuth Larson Knutin 1
Olof Matzon Knutin 1
Cassper Olsson Knutin 1

Ruotu 65Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1155

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Olson Knutin 1
Thomas Olson dito 1
Tallus by/Tallus
Olof Matzon Mähäin 1
Peer Nielsson Mäkärin 1
Matz Nielson dito 1 Knecht

Ruotu 65, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1156

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Olof Nielsson dito 1
Olof Olson Watainen 1
Matz Olsson Karhuin 1
Påhl Olson dito 1

Ruotu 66Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1156

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Peerson Karhuinen 1
Christer Peerson 1
Matz Peerson 1
Thomas Marain 1
Erich Thomasson dito 1
Lydickäläby/Lyytikkälä
Peer Hanson Lydickäin 1
Olof Hanson dito 1
Hans Peerson Eskelin 1
Peer Peerson dito 1
Samuel Olson Kainul: 1 Knecht

Ruotu 67Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1156

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Henderson Hackulin 1
Christer Peerson Owaskain 1
Johan Bengtson Räsäin 1
Hirfwilax/Hirvilahti
Matz Thomason Haikoin 1
Anders Olsson Kettuin 1
Peer Påhlson Kackin 1
Peer Linduin 1
Wäniansari/Venäjänsaari
Mickell Hansson Wänäl:n 1
Hans Mickellson 1 Knecht
Lamberila/Lamperila
Cassper Jullkuin 1

Ruotu 68Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1156

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kurolanlax/Kurolanlahti
Anders Månson Wähäin 1
Påhl Johanson Mykäin 1
Hendrich Mannin 1
Påhl Myckain 1
Hatalaby/Haatala
Christer Larson Hatain 1 Knecht
Matz Larson Ruskain 1
Jöran Sipoin 1
Anders Larson Hatain 1
Påhl Larson dito 1

Ruotu 69Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1156

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hans Lydickäin 1
Peer Kassurin 1
Hendrich Hatainen 1
Joseph Matzon Kijmingh 1
Tuowolanlax/Tuovilanlahti
Jöns Anderson Reckin 1
Anders Anderson 1 Knecht
Sigfredh Mustoin 1
Olof Anderson Tuofwin 1
Koifwusafwo/Koivusaari
Anders Larsson Safwol:n 1
Lars Larsson dito 1

Ruotu 70Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1156

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Wänäläby/Väänälä
Staffan Wänäinen 1
Påhl Hansson Wänäin 1
Anders Påhlson dito 1
Anders Anderson 1
Påhl Peerson Wänäin 1
Peer Peerson dito 1 Knecht
Kewoiby/Kehvo
Peer Peerson Wänäl:n 1
Matz Mickellson dito 1
Räimälä/Räimä
Christer Jönson Jullkoin 1
Hamula/Hamula
Thomas Tickain 1

Ruotu 71Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1157

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jöns Hanson Kefwin 1
Olof Erichson Kasurin 1
Erich Olson dito 1
Lars Paiainen 1 Knecht
Hendrich Larson Kinnuin 1
Hamula och Pöllia/Hamula/Pöljä
Anders Påhlson Linduin 1
Hendrich Påhlson Kackin 1
Olof Larson Mietin 1
Lars Larson dito 1
Thomas Larsson 1

Ruotu 72Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1157

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Olof Keijoinen 1
Hendrich Henderson Luckar 1
Anders Henderson 1 Knecht
Sängimäki/Sänkimäki
Erich Hendersson Pittkäin 1
Olof Mårtensson 1
Cassper Sigfredson Pitckäin 1
Karaslax/Kaaraslahti
Påhl Henderson Ruskain 1
Anders Olson Clemittin 1
Staffan Nielsson Peckarin 1
Peer Peerson Päxäin 1

Ruotu 73Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1157

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Sängimäki/Sänkimäki
Johan Mårthensson 1 Knecht
Karaslax/Kaaraslahti
Hendrich Påhlsson Ruskain 1
Matz Påhlson dito 1
Påhl Påhlson dito 1
Mårten Henderson 1
Kassurila/Kasurila
Peer Anderson Kassurin 1
Matz Mickellson dito 1
Jöran Jöranson dito 1
Bertill Knutinen 1
Peer Safwol:n 1

Ruotu 74Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1157

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Matz Henderson Kassurin 1
Thomas Matzson dito 1
Påhl Påhlsson dito 1
Mickell Mårtenson dito 1
Matz Mårtenson dito 1 Knecht
Mårten Olson Kassurin 1
Mårten Olson Wardiain 1
Peer Olson dito 1
Abram Haukoin 1
Jöns Jönsson dito 1

Ruotu 75Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1157

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Henderson Laukoin 1 Knecht
Peer Jöransson Hakaroin 1
Matz Jacobson dito 1
Jacob Jacobson dito 1
Rissalaby/Rissala
Thomas Mickellson Rissain 1
Olof Peerson dito 1
Påhl Anderson dito 1
Peer Anderson dito 1
Lars Jöranson dito 1
Peer Jöransson dito 1

Ruotu 76Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1157

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Johansson Rissain 1 Knecht
Peer Sigfredson dito 1
Tåifwala/Toivala
Mårten Henderson Tåifwain 1
Albrecht Tackin 1
Christer Anderson Peskainen 1
Jennenwirda/Jännevirta
Johan Sigfredson Hardickain 1
Johan Mickellson dito 1
Anders Sigfredson dito 1
Anders Påhlson Niskain 1
Påhl Påhlson 1

Ruotu 77Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1158

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Axell Påhlsson Niskain 1 Knecht
Pelloinemi/Pelonniemi
Peer Olsson Heikinen 1
Jöns Peerson Heickin 1
Peer Peersson dito 1
Bertil Jönsson Heikin 1
Olof Larsson Heikin 1
Katasalmi/Kotasalmi
Sigfred Olson Pitkäin 1
Murdolax/Murtolahti
Olof Olsson Jullkuin 1
Anders Olson dito 1
Haluna/Haluna
Påhl Henderson Saparain 1

Ruotu 78Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1158

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Pelloinemi/Pelonniemi
Lars Larson Heikin 1 Knecht
Haluna/Haluna
Anders Stapanain 1
Niels Yllytyin 1
Piexaby/Pieksä
Thomas Heikin 1
Peer Heickin 1
Johan Matzon Tijhoin 1
Peer Knutson Knutin 1
Nilsiaby/Nilsiä
Jöran Olson Ahoinen 1
Peer Olson dito 1
Olof Johanson Pirinen 1

Ruotu 79Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1158

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Piexäby/Pieksä
Matz Thomason Heickin 1
Nissiäby/Nilsiä
Lars Larson Linduin 1
Peer Taskin 1
Anders Anderson Lettin 1
Keyryttiby/Keyritty
Olof Johanson Uckoin 1
Hemming Johanson 1
Syfwariby/Syvärilä
Peer Olson Pirinen 1
Olof Olofson dito 1
Suoiärfwi/Suojärvi
Hendrich Sigfredson Korhoin 1
Per Sigfredson 1

Ruotu 80Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1158

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Henderson Korhoin 1 Knecht
Isack Philippusson Korhoinen 1
Urimalax/Urimolahti
Påhl Johanson Kuossmain 1
Lars Matzon Wänäin 1
Olof Olson Mardiain 1
Olof Kainulain 1
Wuttijerfwi/Vuotjärvi
Hendrich Anderson Passoin 1
Anders Andersson dito 1
Peer Jönson Leskin 1
Matz Jönson dito 1

Ruotu 81Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1158

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Hardickain 1
Lars Hanson Kackin 1 Knecht
Weckalax/Vehkalahti
Eskell Tollpain 1
Peer Person dito 1
Ackoinwesi/Akonvesi
Anders Staffanson Hämäl:n 1
Johan Thomasson Rautain 1
Wästinniemi/Västinniemi
Olof Larson Wardiain 1
Lars Larson dito 1
Hendrich Thomason Hackarin 1
Ryönäby/Ryönä
Olof Matzon Wärdiäin 1

Ruotu 82Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1158

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Olof Olson Wätänen 1 Knecht
Matz Larson Tackin 1
Lars Waitinen 1
Lohilax/Lohilahti
Hendrich Hackarain 1

Ruotu 82, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1159

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Abramson dito 1
Hans Christersson Tuofwin 1
Hendrich Tuofwin 1
Syriasenj/Syrjänsaari
Anders Påhlson Waroin 1
Mellaniemi/Melaniemi
Matz Anderson dito 1
Bertill Tuofwin 1

Ruotu 83Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1159

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Bertell Smålender 1 Knecht
Ristawesi/Riistavesi
Olof Ifwarson Kopoin 1
Olof Olson dito 1
Hendrich Swenson dito 1
Niels Wardiain 1
Matz Nielson dito 1
Påhl Jöranson Hattin 1
Jöran Jöranson Hattin 1
Hendrich Jöranson Kasurin 1
Jacob Laihiain 1

Ruotu 84Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1159

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Swen Swensson 1 Knecht
Hendrich Hietainen 1
Bertill Heikin 1
Zacharias dito 1
Peer Hanson Nissin 1
Hans Påhlsson Waroin 1
Tuusnemi/Tuusniemi
Christer Jönsson Keinäin 1
Matz Jönson dito 1
Peer Matzon Taskin 1
Hindrich Påhlson Turuin 1

Ruotu 85Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1159

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ristawesi/Riistavesi
Lars Anderson Sichwoin 1
Tuusnemi/Tuusniemi
Anders Keineinen 1
Påhl dito 1
Ochtanemi/Ohtaanniemi
Johan Peerson Mietin 1
Peer Peerson dito 1
Anders Peerson dito 1
Hendrich Jönson Mietin 1
Peer Peerson dito 1
Ifwar Rässäinen 1
Kiukanemi/Kiukoonniemi
Matz Anderson Mustoin 1

Ruotu 86Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1159

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ochtanemi/Ohtaanniemi
Olof Olson Mietin 1 Knecht
Jurkamäkj/Juurikkamäki
Mickell Swenson 1
Anders Swenson 1
Swen Månson Rässain 1
Olof Peerson dito 1
Hendrich Larsson Rässäin 1
Olof Anderson dito 1
Hendrich Anderson 1
Litmanemi/Litmaniemi
Olof Anderson Hardickain 1
Daniel dito 1

Ruotu 87Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1159

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kartasalo/Kartasalo
Anders Johanson Turuin 1 Knecht
Jänissalo/Jänissalo
Påhl Påhlson Rahuin 1
Ifwar Peerson Smålender 1
Peer Matzon dito 1
Wuorisalo/Vuorisalo
Olof Olson Pelkoinen 1
Matz Matzon Mustoin 1
Påhl Ihalembin 1
Clemet Olson Hålopain 1
Uckonlax/Ukonlahti
Olof Jöranson Hillduin 1
Peer Jöranson dito 1

Ruotu 88Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1160

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Littmanemi/Litmaniemi
Hendrich Hanson Happoin 1 Knecht
Uckonlax/Ukonlahti
Matz Matzon Keiäin 1
Wechmersalmi/Vehmersalmi
Staffan Kanukuin 1
Lars Peereson Mietin 1
Christer Reinikain 1
Hendrich Påhlson Koistin 1
Olof Påhlson dito 1
Olof Hillduin 1
Kittonemi/Ritoniemi
Anders Olson Hålopain 1
Mickell Hållopain 1

Ruotu 89Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1160

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Roikonsari/Roikansaari
Matz Olsson Ihalainen 1 Knecht
Rittoniemi/Ritoniemi
Peer Hållopain 1
Peer Larson Kordilain 1
Clemet Henderson Hålopain 1
Olof Peersson Happoin 1
Mittiläby/Miettilä
Olof Olsson Mietin 1
Anders Olson dito 1
Peer Olson dito 1
Johan Heiskainen 1
Sigfred Mancköin 1

Ruotu 90Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1160

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Rittonemi/Ritoniemi
Anders Clemetson Hålopain 1 Knecht
Rässäläby/Räsälä
Påhl Olson Rässäin 1
Olof Påhlson dito 1
Erich Kanckuin 1
Anders Påhlson Jerfweläin 1
Olof Swenson Rässäin 1
Peer Olsson dito 1
Matz Anderson Hillduin 1
Påhl Anderson Koistinen 1
Mickell Tuomahain 1

Ruotu 91Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1160

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Rittonemi/Ritoniemi
Erich Olsson Sallinen 1 Knecht
Puttumäki/Puutosmäki
Christer Olsson Möykyn 1
Ifwar Johanson Turuin 1
Johan Johanson dito 1
Lars Lappalain 1
Hendrich Turuin 1
Staffan Staffanson Soinin 1
Påhl Soinin 1
Sotkanemi/Sotkanniemi
Hendrich Erichson Kiänäin 1
Jöran Eskellsson Hyfwerin 1

Ruotu 92Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1160

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Rässälaby/Räsälä
Olof Matzson Heiskainen 1 Knecht

Pietari Brahen läänitys tilalliset ♦ Pantebönder

Ruotu 92, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1160

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Tuowilalax/Tuovilanlahti
Mickell Kockoinen 1
Erich Henderson Hyttin 1
Kärmelax/Käärmelahti
Påhl Person Radickain 1
Hans Matzon dito 1
Matz Olsson Möhöin 1
Bengt Rässäinen 1
Ifwar Henderson Kinnuin 1
Thomas Matzon Hyttin 1
Hans Matzon dito 1

Ruotu 93Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1161

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Tuofwilalax/Tuovilanlahti
Matz Matzson Kettu 1 Knecht
Kermelax/Käärmelahti
Anders Påhlsson dito 1
Peer Jönsson Kerfwoin 1
Peer Wänäläin 1
Peer Matzon Karhuin 1
Matz Thomasson Hyttin 1
Halloila/Halola
Lars Niskain 1
Staffan dito 1
Påhl Pardain 1

Pietari Brahen läänitys verotetut torpparit ♦ Skatt Lagde Torpare

Ruotu 93, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1161

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Tafwinemi/Tavinniemi
Philippus Philippusson Halloin 1

Ruotu 94, sisältää lisäksi kuusi jousta Iisalmen pitäjästä Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1161

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Karmelax/Käärmelahti
Anders Matzon Rässäin 1 Knecht
Tarwiniemi/Tavinniemi
Påhl Kainulain 1
Peer Peerson Häniäin 1
Christer Karhuin 1

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige - Finland, 1678, Rulla 40
SVAR SE/KrA/0025/0/39 alkaen kuvasta 1154

Nimet aakkosjärjestyksessä16771679

© Väinö Holopainen 2023