AloitussivuSavon ruodutusluettelotKuopion pitäjä → 1679 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Kuopio ruodutus- ja väenottoluettelo 1679

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Cuopio Sochn

Uhtskrijfning Rulla öfwer Wijborgz och Nyslottz sampt Kymmänägårds lähn Pro: A:o 1679


Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa

Vero- ja kruununtilat

Pietari Brahen pantti

Ruotu 97Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1077

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Tofwilalax/Tuovilanlahti
Michel Konkoinen 1
Gabriel Tofwinen 1
Peer Mattsson Dito 1
Hendrich Hytinen 1
Kärmelax/Käärmelahti
Påhl Peersson Radikain 1
Hans Mattsson Dito 1
Mattz Mattsson Räsäin 1
Bengt Räsäinen 1
Ifwar Hindersson Kinnuinen 1
Thomas Mattsson Hyttin 1
Hans Thomasson Dito 1
Peer Jönssson Kerfwiin 1 Knecht

Ruotu 98Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1077

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Påhlsson Wänaläin 1
Peer Påhlsson Wänaläin 1
Peer Mattsson Karhuin 1
Hendrich Michelsson Karialain 1 Knecht
Halloilaby/Halola
Mattz Thomasson 1
Lars Niskainen 1
Staffan Niskainen 1
Påhl Pardoinen 1
Tafwinsalm/Tavinsalmi
Philpus Philpusson Haloin 1
Påhl Kainulainen 1
Peer Persson Hamuinen 1
Christer Karhuinen 1

Läänitykset

Pietari Brahen läänitys

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1117

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Cuopioby/Kuopio
Staffan Persson Taskin 1
Erich Turkulainen 1
Hendrich Toifwainen 1
Peer Christersson Julkuin 1
Rytkyby/Rytky
Nils Hansson Korhoin 1
Hans Christersson 1

Ruotu 1, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1118

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Christersson 1
Lars Mattsson Heiskain 1
Lars Kopoinen 1
Johan Pålsson Lapwete 1
Mattz Safwolain 1 dreng
Haminalax/Haminalahti
Nils Ralsson Roininen 1
Anders Larsson Dito 1
Jöns Mattsson Leskinen 1
Christer Mattsson 1
Pål Nilsson Korhoinen 1
Christer Nilsson Dito 1 knecht
Peer Mattsson 1

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1118

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Hendrichssn Pursiain 1
Hendr Mattsson Risain 1
Hildulax/Hiltulanlahti
Johan Abrahamsson Krowar 1
Erich Abrahamsson Dito 1
Anders Jacobsson 1
Christer Persson Hilduin 1
Per Johansson Wainikain 1
Ritislax/Ritisenlahti
Oluff Rautapardain 1
Philpus Malinen 1 dreng
Hirfwimäkj/Hirvimäki
Jören Kinnuinen 1 dreng
Nils Sigfred son Tuckain 1
Påhl Dito 1 bror
Wechasmäkj/Vehmasmäki
Johan Mårthensson Safwolain 1
Per Persson Airaxinen 1 knecht
Mattz Matsson Malinen 1
Anders Persson Colioinen 1
Nils Nilsson Malinen 1
Abraham O. Möykyin 1

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1118

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Staffan Mårthensson Safwol:n 1
Olof O. Haioinen 1
Anders Larsson Tijhoin 1
Anders Persson Pekurin 1
Mattz Pålsson Laitinen 1
Påhl Pålsson Laitinen 1
Airaxelaby/Airaksela
Michel Larsson Kärkäin 1
Peer Larsson Airaxinen 1
Gabriel O. Airaxinen 1
Punnonmäkj/Punnonmäki
Mons Monsson Collemain 1
Clemet Monsson Dito 1
Påhl Persson Collemain 1
Staffan St. Collemain 1
Påhl Lydkäinen 1 dreng
Jören Christersson Turuinen 1
Per Persson Karhuin 1 knecht
Soinlaxiby/Soinlahti
Olof St. Collemain 1
Nils Michelsson Dito 1

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1118

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Clemet St. Karhuin 1
Staffan Staffansson Dito 1
Ifwardh Karhuin 1
Karttulaby/Karttula
Olof Jörensson Lydikäin 1
Peer Peersson Karttuin 1
Hans Påhlsson Karttuin 1
Peer Pålsson Karttuin 1
Peer Mattsson Pulkin 1 måg knecht
Johan Huttuinen 1
Koifwulax/Koivulahti
Thomas Pålsson Toloinen 1
Thomas Andersson Toloin 1
Knutilaby/Nuutila
Johan Clmettsson Korhoin 1
Olof Mattsson Knuttin 1

Ruotu 4, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1119

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Casper O. Knutinen 1
Anders O. Knutinen 1
Thomas O. Knutinen 1
Tallusby/Tallus
Olof Mattsson Mähöinen 1
Peer Nilsson Mäkäräin 1

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1119

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Mattz Nilsson Mäkäräin 1
Olof Nilsson Dito 1
Olof O. Watainen 1
Jöns Olufsson Dito 1
Mattz Olufsson Karhuin 1
Påhl Olofsson Dito 1
Peer Persson Karhuin 1
Christer Persson Dito 1
Mattz Persson Dito 1
Thomas Pålsson Marain 1
Kurolanlax/Kurolanlahti
Påhl Johansson Myckäin 1 knecht
Lydikäläby/Lyytikkälä
Peer Hansson Lydikäin 1
Peer Persson Dito 1
Hans Persson Eskelinen 1
Peer Persson Dito 1
Påhl Hansson Hakulinen 1
Christer Persson Owaskan 1
Johan Bengtsson Räsäin 1

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1119

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hirfwilaxby/Hirvilahti
Peer Pålsson Kackinen 1
Petter Linduinen 1
Wenänsarj/Venäjänsaari
Michel Hansson Wänäläin 1
Lamberiby/Lamperila
Hendrich Pålsson Lapwetel:n 1
Kurolanlax/Kurolanlahti
Olof Leinoinen 1
Casper Julkoin 1
Peer Caspersson Julkuin 1
Anders Månsson Mähöinen 1
Hendrich Marainen 1
Påhl Myckäinen 1
Påhl Pursiainen 1
Hatalaby/Haatala
Christer Larsson Hatainen 1
Mattz Larsson Ruskainen 1
Hendrich Jörensson Sipåinen 1
Anders Larsson Hatainen 1
Påhl Larsson Dito 1
Hans Lydikäinen 1
Påhl Hatainen 1

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1119

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Hatain 1
Josep Mattsson Kiming 1
Tuofwillax/Tuovilanlahti
Anders A. Riekinen 1
Sigfredh Mustoinen 1
Peer Andersson Tofwinen 1
Koifwusawo/Koivusaari
Anders Larsson Safwolain 1
Lars Larsson Dito 1
Wänäläby/Väänälä
Staffan Pålsson Wänäin 1
Påhl Hansson Wänäin 1
Anders Pålsson Wänäin 1
Peer Andersson Dito 1
Påhl Peersson Wänäinen 1
Peer Peersson Wänäinen 1
Kechwoby/Kehvo
Peer Peersson Wänäläin 1
Mattz Michelsson Wänäinen 1 knecht
Räijmäby/Räimä
Christer Jönsson Julkuin 1
Hämulaby/Hamula
Thomas Tickainen 1
Jöns Jönsson Kerfwinen 1

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1119

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Hansson Kerfwin 1
Erich O. Kasurinen 1
Hendrich Larsson Kinnuin 1
Pölliäby/Pöljä
Anders Pålsson Linduinen 1
Hendrich Pålsson Kakinen 1

Ruotu 8, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1120

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Hendrichsson Dito 1
Hendrich Mattsson Keijoin 1
Oluf Larsson Miettin 1
Lars Larsson Dito 1
Thomas Larsson Dito 1
Oluf O. Keijoinen 1
Hendrich Hendrichsson Luckarin 1
Anders Hindersson Dito 1
Sängimäkj/Sänkimäki
Lars Erichsson Pitkäin 1 knecht
Oluf Mårthensson 1
Johan Mårthensson 1
Casper Sigf. Pitkäinen 1
Påhl Hendrichsson Ruskain 1

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1120

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Karwoila/Kaaraslahti
Olof O. Clemettinen 1
Staffan Nilsson Peckarin 1
Peer Peersson Pöxäinen 1
Hendrich Pålsson Ruskain 1
Mattz Hendrichsson Dito 1 knecht
Peer Andersson Kasurin 1
Kasurila/Kasurila
Mattz Michelsson Dito 1
Jören Jörensson Dito 1
Bertil Andersson Knutin 1
Peer Erichsson Safwolain 1
Mattz Hendrichsson Kasurinen 1
Christer Hendrichsson Dito 1
Thomas Mattsson Murto 1
Påhl Pålsson Kasurin 1
Michel Mårthensson 1
Mattz Mårthensson 1
Mårthen Olufsson 1
Hakaralla/Hakkarala
Mårthen O. Wardiain 1

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1120

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oluf O. Wardiain 1
Peer Olufsson Dito 1
Abraham Lackoinen 1
Lars Hendrichsson Dito 1
Jöns Jönsson Lackainen 1
Per Jönsson Hackarain 1
Mattz Jacobsson Hackarain 1
Jacob Jacobsson Dito 1
Rissalaby/Rissala
Olof Persson Rijsain 1
Påhl Andersson Rijsain 1
Peer Andersson Dito 1
Johan Johansson Dito 1
Lars Jörensson Rijsain 1
Peer Jörensson Dito 1
Peer Sigfredsson Rijsain 1
Toifwala/Toivala
Mårthen Hend. Toifwain 1
Lars Larsson Tackinen 1 knecht
Påhl Lakoinen 1

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1120

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Christer Pirekain 1 dreng
Jennenwirda/Jännevirta
Johan Sigfredss. Hardikain 1
Johan Michelsson Dito 1
Anders Sigfredsson 1
Anders Pålsson Nickain 1
Påhl Pålsson Dito 1
Pellonnemj/Pelonniemi
Peer O. Heikinen 1
Jöns Persson Heikin 1
Peer Persson Dito 1
Bertil Heikinen 1
Oluf Larsson Heikinen 1
Kotasalmj/Kotasalmi
Hendrich A. Toifwain 1
Sigfredh O. Pitkäinen 1
Murtolax/Murtolahti
Peer Olufsson Jalkain 1
Oluf O. Jalkainen 1
Anders Olufsson Dito 1
Piexäby/Pieksä
Peer Knuthsson Knuthin 1 knecht
Halunaby/Haluna
Anders Staphanain 1

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1121

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Hendrichsson 1
Nils Yletyinen 1
Piexäby/Pieksä
Thomas Thomasson Heikinen 1
Per Thomasson Heikinen 1
Johan Mattsson Tijhoin 1
Nilsiäby/Nilsiä
Påhl Ahoinen 1
Anders Ahoinen 1
Oluf Johansson Pirinen 1
Peer Taskinen 1
Anders A. Luttinen 1
Johan Andersson Dito 1
Keyritty/Keyritty
Oluf Johansson Uckoinen 1
Hemmingh Johansson Dito 1
Syfwärj/Syvärilä
Peer O. Pirinen 1
Oluf Olufsson Dito 1
Suojerfwj/Suojärvi
Hendrich Hend. Korhoin 1
Isak Philpusson Dito 1 knecht
Hendrich Sigfredsson Korhoin 1

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1121

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Sigfredsson Korhoin 1
Urimalax/Urimolahti
Påhl Johansson Cuossmain 1
Lars Mattsson Wänäinen 1
Jöran Ollikainen 1
Oluf Kainolainen 1
WotiJerfwj/Vuotjärvi
Hendrich A. Pasainen 1
Lars Andersson 1
Anders Andersson 1
Per Jönsson Leskinen 1
Mattz Jönsson Dito 1
Hendrich Hardikainen 1
Peer Peersson Dito 1
Lohilaxby/Lohilahti
Hendrich Abrahamsson 1
Ackoiwesi/Akonvesi
Anders St. Hämäläin 1
Johan Rautiainen 1
Westinemj/Västinniemi
Oluf Larsson Wardiain 1
Lars Larsson Dito 1
Hendrich Thomasson Hackarain 1

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1121

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Rönäby/Ryönä
Oluf Mattsson Wardiain 1
Oluf O. Wätäin 1
Mattz Larsson Tackin 1
Oluf Hindersson Häckin 1
Thomas Larsson Waittin 1
Lohilax/Lohilahti
Hendrich Hendrichsson Hackara 1
Hans Christersson Tofwin 1
Hendrich Tofwinen 1
Oluf Towinen 1 dreng
Syriäsarj/Syrjänsaari
Anders Pålsson Waroinen 1
Påhl Pållsson Wäroinen 1
Bertil Smolender 1
Mattz Andersson Dito 1
Bertil Tofwinen 1
Ristawesi/Riistavesi
Oluf Ifwardsson Kopoin 1
Oluf O. Kopåinen 1
Hendrich Swänsson Dito 1
Mattz Nilsson Dito 1 knecht

Ruotu 15Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1121

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Nils Wardiainen 1
Påll Jörensson Hätinen 1
Jören Jörensson Dito 1
Jacob Laihiainen 1
Hendrich Jörensson Hussoi 1

Ruotu 15, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1122

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Bertil Heikinen 1
Zacharias Heikinen 1
Peer Hansson Hissinen 1
Hans Pålsson Waroin 1
Tuusnemj/Tuusniemi
Christer Jönsson Keijnain 1
Mattz Jönsson Keijnäin 1
Peer Mattsson Taskin 1
Hendrich Pålsson Turuin 1
Anders Keijnäinen 1
Ochtanemj/Ohtaanniemi
Anders Persson Miettin 1
Peer Persson Dito 1
Hendrich Miettinen 1
Peer Mattson Dito 1 knecht

Ruotu 16Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1122

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Peersson Smolender 1
Ifward Räsäinen 1 Dito
Kiukanemj/Kiukoonniemi
Mattz Andersson Mustoin 1
Jurikamäkj/Juurikkamäki
Michel Swensson Räsäin 1
Swen Månsson Räsäinen 1
Olof Persson Dito 1
Hendrich Larsson Dito 1
Olof Andersson Räsain 1
Påhl Hindrichsson Dito 1
Kartasalo/Kartasalo
Anders Johansson Turuin 1
Littmanemj/Litmaniemi
Oluf Andersson Hardikain 1
Johan Danielsson ibm 1 knecht
Jänissalo/Jänissalo
Påhl Persson Rahuinen 1
Ifward Persson Smolender 1
Peer Mattsson Dito 1
Worisaloby/Vuorisalo
Oluf O. Pelkoinen 1
Mattz Mattsson Mustoin 1
Clemet O. Hålapainen 1

Ruotu 17Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1122

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Roikansarj/Roikansaari
Mattz O. Ihalainen 1
Uckonlax/Ukonlahti
Pere Jörensson Hilduin 1
Wehmersalmj/Vehmersalmi
Mattz Matsson Keijnäin 1
Peer Staff. Kankuin 1
Lars Larsson Miettin 1
Christer Reinikainen 1
Hendrich Pålsson Koistin 1 knecht
Oluf Pålsson Koistin 1
Oluf Hilduinen 1
Rittonemj/Ritoniemi
Anders O. Happoinen 1
Oluf O. Andikainen 1
Anders Hålapainen 1
Michel Hålapainen 1
Peer Larsson Cordilain 1
Oluf Persson Happåin 1
Miettilä/Miettilä
Anders Olufsson Dito 1
Peer Olufsson Dito 1
Johan Larsson Heiskain 1

Ruotu 18Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1122

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Sigfredh Mönköinen 1
Räsäläby/Räsälä
Påhl O. Räsäinen 1
Oluf Pålsson Dito 1
Erich Kankuinen 1
Anders Pålsson Jerfwel. 1
Oluf Swensson Räsäin 1
Ennanlaxby/Enonlahti
Oluf Mattsson Heiskain 1
Mattz Andersson Hilduin 1
Påhl Kåistinen 1 knecht
Oluf Andersson Dito 1
Michel Thomahinen 1
Puutusmäkj/Puutosmäki
Christer O. Möykyin 1
Ifward Johansson Turuin 1
Johan Johansson Dito 1
Lars Cappalainen 1
Påhl Soininen 1
Hendrich Soininen 1
Sotkanemj/Sotkanniemi
Hendrich Erichsson Kinnuin 1

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige - Finland, 1679, Rulla 42
SVAR SE/KrA/0025/0/41 alkaen kuvasta 1117

Nimet aakkosjärjestyksessä16781685

© Väinö Holopainen 2023