AlkuSavon ruodutusluettelotKuopion pitäjä → 1649 väenottoluettelo

Kuopio väenottoluettelo 1649

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutus- ja väenottoluetteloNihdinlunastusmaksuluettelo

Cuåpiå Sochn

Extract Oppå Knechtarne Uthi Nyeslåtz Lähn pro Anno 1649


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 148

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Cuåpiåby
Peer Tåssawainen
Hildula
Eshill Jöransson Hyfwärinen
Christer Madzsson Hyfwärinen
Wechmasmäkj
Oluff Ollsson Myckäinen
Karttula
Madz Larsson Karttuinen
Hirfwilax
Anders Andersson Lapweteläin
Kurålanlax
Pååll Nuriainen
Hamula
Hans Jönsson Kerfwinen
Pölliä
Jöns Madzson Kietäwäinen
Hackarla
Madz Jalkainen
Akonwesi
Jöns Staffansson
Sywäri
Johan Ollsson Pirinen
Peer Peersson Hårttanainen
Tuussniemj
Hans Jönsson Keinåinen
Rässälä
Pååll Ollsson Järfweläinen

Irtolaiset ♦ Löösdriffware

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 148

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Michill Wänäinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1649, Rulla 628-629
SVAR SE/KrA/0025/0/191 alkaen kuvasta 161, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16481650

© Väinö Holopainen 2020