AlkuSavon ruodutusluettelotKuopion pitäjä → 1677 väenottoluettelo

Kuopio väenottoluettelo 1677

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutus- ja väenottoluettelo

Copio Sochn

Kort Rulla aff 677 Åhrs Knechter som Skrefne åhrl: förledne Åhr 676, och Öfwerstens Wälb: H:r Anders Munckz Regemente tillhörige Nembligen


Läänitykset

Pietari Brahen läänitys

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 747

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Wechmasmäkj
Påhl Påhlson Laitinen 1
Tallusby
Madtz Person Karhuin 1
Hatalaby
Madtz Larson Ruskain 1
Hachkarala
Peer Olofson Wardiain 1
Ohtanniemj
Anders Peerson Miettin 1
Jurikamäkj
Påhl Swenson Räsäin 1
Kärmelax
Lars Madtson Hyttin 1
Nillsiäby
Peer Olofson Ahoin 1

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige - Finland, 1677, Rulla 38
SVAR SE/KrA/0025/0/37 alkaen kuvasta 747

Nimet aakkosjärjestyksessä16761678

© Väinö Holopainen 2020