AlkuSavon ruodutusluettelotLeppävirran pitäjä → 1644 nimihakemisto

Leppävirta ruodutusluettelo 1644

Ruodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  C  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW 
 -  A  C  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Jöns Jönsson, Erik Slangin läänitys

AAlkuun

Ahokas

Staffan Ollsson, Ruotu 11

Ahonen

Christer, Ruotu 10

CAlkuun

Candanen

Cnut, Ruotu 3

Colemajnen

Olof, Ruotu 3

Copånen

Olåf Olåfsson, Niilo Maununpojan läänitys

Cosuinen

Hendrick, Ruotu 8

HAlkuun

Hackarajnen

Olof, Ruotu 2

Hajkoinen

Hanss Staffansson, Ruotu 3

Halloin

Pååll Jönsson, Väenottoluettelo

Haloinen

Påål Jönsson, Ruotu 10

Halojnen

Jönss Ollsson, Ruotu 10

Halonen

Jönss Jönsson, Ruotu 9

Peer Andersson, Ruotu 10

Harainen

Michill Jönsson, Väenottoluettelo

Harajnen

Michel Johansson, Ruotu 8

Hardikainen

Siffer, Ruotu 10

Harinen

Larss, Ruotu 14

Haringi

Larss Madzsson, Ruotu 3

Heiskainen

Oll, Ruotu 8

Heiskinen

Jacob, Ruotu 3

Hilduin

Jöran Peersson, Väenottoluettelo

Hilduinen

Jören Peersson, Ruotu 9

Staffan, Ruotu 9

Hildunen

Anders Andersson, Ruotu 8

Hirfwonen

Michel Larsson, Ruotu 7

Hyttynen

Anders Andersson, Ruotu 9

Hywonen

Peer, Ruotu 3

Håfwinen

Hendrick, Ruotu 9

Jören Christersson, Ruotu 9

Peer Thomasson, Ruotu 6

Hålåpainen

Clemet, Erik Slangin läänitys

Härkänen

Madz Madz, Ruotu 6

IAlkuun

Ifwarinen

Christer, Ruotu 8

Immonen

Oll, Ruotu 14

Itkonen

Peer Påålsson, Ruotu 2

Itkånen

Larss Påålsson, Ruotu 1

JAlkuun

Jämpssäläin

Staffan Staffansson, Väenottoluettelo

Jämsäläinen

Markus, Ruotu 10

Jämsäläjnen

Staffan, Ruotu 3

KAlkuun

Karfuoinen

Erich Olufzsson, Väenottoluettelo

Hinrich Olufzsson, Väenottoluettelo

Kariunen

Philip Jörensson, Ruotu 9

Kasainen

Anders, Ruotu 10

Keinonen

Månss, Ruotu 9

Keinänen (Ränisä Keinänen)

Peer, Ruotu 10

Kejnånen

Anders Ollsson, Ruotu 9

Kejnänen

Hendrick Larsson, Ruotu 5

Kejnänene

Anders Peersson, Ruotu 10

Kerfuonen

Erick Ollsson, Ruotu 5

Kerfuånen

Hendrik Olofsson, Ruotu 1

Kinnuinen

Hendrick Jönsson, Irtolaiset

Hinrich Jönsson, Irtolaiset:VäenO

Staffan, Ruotu 13

Kinnunen

Anders Hindersson, Ruotu 10

Anderss, Ruotu 1

Erick Ericksson, Ruotu 5

Jönss Jönsson, Ruotu 11

Larss, Ruotu 4

Madz, Ruotu 1

Oll Hansson, Ruotu 5

Peer Peersson, Ruotu 1

Påål Ollsson, Ruotu 5

Påål Siffersson, Ruotu 6

Kåpoinen

Anders Ollsson, Ruotu 12

Henrick Hendersson, Ruotu 4

Oll Hendersson, Ruotu 6

Peer Jönsson, Ruotu 6

Kåpojnen

Hendrick Christersson, Ruotu 7

Oll Greelsson, Ruotu 5

Kåppoinen

Arfwedh, Ruotu 6

Kåpånen

Hindrih Peerssonn, Henrik Spåran läänitys

Påuel Olåfsson, Henrik Spåran läänitys

Kåsuinen

Pååll Andersson, Irtolaiset:VäenO

Kåsunen

Madz, Ruotu 14

Oll, Ruotu 12

Påål Andersson, Irtolaiset

Kärfwonen

Hendrick Henderson, Ruotu 1

Oll, Ruotu 1

Kärkäinen

Matz Matzsson, Väenottoluettelo

Kärojnen

Peer Ollsson, Ruotu 7

Könöinen

Eskell Staffansson, Väenottoluettelo

Könönen

Eskel Staffansson, Ruotu 12

Hendrick Madzsson, Ruotu 12

Jöns, Ruotu 12

Oll Hendersson, Ruotu 13

Olof Olofsson, Ruotu 13

LAlkuun

Lafwonen

Hendrick, Ruotu 2

Laitinen

Hemming Påålsson, Ruotu 2

Jönss Peersson, Ruotu 1

Madz, Ruotu 2

Olf, Ruotu 3

Thomass Ollsson, Ruotu 2

Thomass Olufzsson, Väenottoluettelo

Lappalain

Erich, Väenottoluettelo

Lappalainen

Erick, Ruotu 11

Henrick, Ruotu 11

Madz Staffanss., Ruotu 11

Peer, Ruotu 11

Staffan Staffanssonn, Erik Slangin läänitys

Lappalajnen

Erick Nielsson, Ruotu 1

Peer Nilsson, Ruotu 5

Lauckonen

Hendrick Peersson, Ruotu 3

Leppåjnen

Larss Peersson, Ruotu 5

Leskinen

Peer Staffansson, Ruotu 2

Påål, Ruotu 1

Liucko

Oll, Ruotu 5

Luttinen

Erick, Ruotu 11

Oll, Ruotu 11

MAlkuun

Malinen

Thomas Thomasson, Ruotu 7

Michonen

Peer Peersson, Ruotu 7

Mustonen

Siffer, Ruotu 4

Muståinen

Sigfredh, Väenottoluettelo

Mähöinen

Håkan Jörensson, Ruotu 11

NAlkuun

Nickinen

Anders Jönsson, Ruotu 4

Nirajnen

Påål Hansson, Ruotu 2

Nissinen

Oll Peersson, Ruotu 11

Nupponen

Staffan, Ruotu 14

PAlkuun

Parfuiain

Anders Jönsson, Väenottoluettelo

Parfuiajnen

Jönss Staffansson, Ruotu 13

Oll Andersson, Ruotu 13

Peer, Ruotu 13

Parfwiajnen

Anders Jönsson, Ruotu 13

Pasojnen

Påål, Ruotu 3

Philpuxinen

Anders, Ruotu 6

Pijrojnen

Anders Anderson, Ruotu 14

Pirajain

Olof, Ruotu 13

Pitkänen

Jören Jönsson, Ruotu 12

Påål Hindersson, Ruotu 12

Siffer, Ruotu 12

Pulkinen

Påål, Ruotu 2

Purdinen

Hans, Erik Slangin läänitys

Purujnen

Greelss Ollsson, Ruotu 7

Hendrick Andersson, Ruotu 7

Pöyhönen

Mårten Nilsson, Ruotu 7

RAlkuun

Rejnickajnen

Påål Påålsson, Ruotu 10

Ringinen

Påål, Ruotu 12

Rumuckajnen

Peer Andersson, Ruotu 14

Råpponen

Hendric, Ruotu 13

Ränisä Keinänen

Peer, Ruotu 10

SAlkuun

Safuolajnen

Thomas, Ruotu 4

Safwolajnen

Mårten, Ruotu 2

Saickonen

Larss, Ruotu 8

Sauckonen

Madz Ollsson, Ruotu 7

Simonen

Påål, Ruotu 9

Staffanajnen

Påål, Ruotu 4

Suhoinen

Erich, Väenottoluettelo

Suhonen

Anders, Ruotu 7

Erick, Ruotu 7

Sutinen

Ifwar, Ruotu 4

Såininen

Hendrick Hendersson, Ruotu 8

Madz Ollsson, Ruotu 6

Såpainen

Hendrick Ollsson, Ruotu 6

Sårsainen

Påål, Ruotu 6

TAlkuun

Tackånen

Peer, Ruotu 8

Påål, Ruotu 4

Tarfuainen

Matz, Irtolaiset

Tirckonen

Hendrick, Ruotu 14

Oll Ollsson, Ruotu 14

Torfuoinen

Matz, Irtolaiset:VäenO

Tuchkuinen

Oluff, Irtolaiset:VäenO

Tuchkunen

Olof, Irtolaiset

Tukiajnen

Påål Andersson, Ruotu 5

Tuppurajnen

Olof Ollsson, Ruotu 8

Tuppurinen

Hendrick Ollsson, Ruotu 8

Turuinen

Michill Påållsson, Väenottoluettelo

Turunen

Michel Påålsson, Ruotu 14

Påål Michelsson, Ruotu 14

VWAlkuun

Wackolajnen

Larss Larsson, Ruotu 4

Wenttinen

Lars, Ruotu 12

Wepsäläjnen

Hendrick, Ruotu 9

Wiljainen

Bertil, Ruotu 4

Wähwiläjnen

Larss, Ruotu 1

Wänttinen

Madz, Ruotu 13

Tässä hakemistossa on yhteensä 174 nimeä

© Väinö Holopainen 2021