AlkuSavon ruodutusluettelotLeppävirran pitäjä → 1647 nimihakemisto

Leppävirta ruodutusluettelo 1647

Ruodutus- ja väenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW 
 -  A  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Erick Simonsson, (Leppäwirdaby) Ruotu 4

AAlkuun

Afleck

Willem, (Warkaus) Ruotu 16

Ahokas

Staphan Olsson, (Timulaby) Ruotu 12

Ahuinen

Christer, (Saamais) Ruotu 11

Asiainen

Christer Pålsson, (Saamais) Ruotu 10

HAlkuun

Haaloinen

Per Andersson, (Saamais) Ruotu 11

Haarainen

Lars, (Rumuckala) Ruotu 16

Michell, (Walkiaämäkj) Ruotu 9

Hackarainen

Olof, (Kåtalax) Ruotu 2

Haikoinen

Hans Staphansson, (Paukarlax) Ruotu 3

Haloinen

Jöns Jönsson, (Konnuslax) Ruotu 11

Hardikainen

Sigfredh, (Saamais) Ruotu 11

Haringh

Madz, (Oosmajerf) Ruotu 3

Heiskain

Cauppi, (Paukarlax) Ruotu 3

Heiskainen

Erick, (Walkiaämäkj) Ruotu 9

Oloff Erichzson, (Walkiaämäkj) Ruotu 9

Thomas Erichzson, (Walkiaämäkj) Ruotu 9

Herrain

Lars Jönsson, (Nijnimäkj) Ruotu 13

Hilduinen

Staphan, (Walkiaämäkj) Ruotu 9

Hirfuoin

Michell Larssons, (Kurialanranda) Ruotu 7

Huofuinen el:r Soininen

Swen Swensson, (Saamais) Ruotu 10

Huofwinen

Jören Christersson, (Saamais) Ruotu 10

Peer Thomasson, (Kurialanranda) Ruotu 7

Huofwinen eller Såininen

Jöns Swensson, (Saamais) Ruotu 10

Hyfwöinen

Olof, (Oosmajerf) Ruotu 3

Hyttyinen

Anders Andersson, (Hyttylänmäkj) Ruotu 10

Härkäinen

Madz Madzson, (Haapamäkj) Ruotu 7

IAlkuun

Idkoinen

Lars Pålsson, (Kåtalax) Ruotu 1

Iffwanainen

Christer, (Walkiaämäkj) Ruotu 9

Michell Michelsson, (Walkiaämäkj) Ruotu 9

Immoinen

Olof Hansson, (Nijnimäkj) Ruotu 12

Olof Olsson, (Nijnimäkj) Ruotu 12

Itkoinen

Peer Påålsson, (Kåtalax) Ruotu 2

JAlkuun

Jalkainen

Madz, (Paukarlax) Ruotu 3

Jämssäläinen

Marcus, (Timulaby) Ruotu 12

Jäskeläinen

Madz, (Paukarlax) Ruotu 3

KAlkuun

Karfwinen

Olof, (Connuslax) Ruotu 1

Peer Olsson, (Mustinmäkj) Ruotu 6

Karjunen

Philppus Jörensson, (Saamais) Ruotu 10

Karppinen

Anders Larsson, (Seierlax) Ruotu 6

Påfwel, (Rumuckala) Ruotu 16

Påål Larsson, (Seierlax) Ruotu 6

Kasainen

Anders, (Timulaby) Ruotu 11

Keinainen

Jöns, (Kuronlax) Ruotu 13

Stapahn, (Kuronlax) Ruotu 13

Keinoinen

Anders Olsson, (Saamais) Ruotu 11

Anders Peersson, (Keinolanmäkj) Ruotu 10

Henddrick Larsson, (Leppäwirdaby) Ruotu 5

Måns Månsson, (Saamais) Ruotu 11

Keinoinen el:r Ramsij

Jöns Peersson, (Keinolanmäkj) Ruotu 10

Kenainen

Hendrick Madzson, (Sarkamäkj) Ruotu 14

Olof, (Sarkamäkj) Ruotu 14

Kenoinen

Peer Olsson, (Sarkamäkj) Ruotu 14

Keroinen

Olof Pålsson, (Kurialanranda) Ruotu 8

Kinnuinen

Erick Månsson, (Mustinmäkj) Ruotu 6

Erick Olsson, (Mustinmäkj) Ruotu 5

Erick Peersson, (Connuslax) Ruotu 1

Eskill, (Rumuckala) Ruotu 15

Hans Staphansson, (Petramäkj) Ruotu 11

Jöns, (Timulaby) Ruotu 12

Jören, (Petramäkj) Ruotu 11

Madz, (Connuslax) Ruotu 1

Niels Arfweddsson, (Petramäkj) Ruotu 11

Peer Peersson, (Connuslax) Ruotu 1

Pål Olsson, (Mustinmäkj) Ruotu 5

Sigfredh, (Seierlax) Ruotu 6

Staphan, (Sachkarlax) Ruotu 14

Koppinen

Per Jönsson, (Seierlax) Ruotu 6

Kålemainen

Oloff, (Oosmajerff) Ruotu 4

Kåndiainen

Knut, (Paukarlax) Ruotu 3

Kåpoinen

Anders Olsson, (Sarkamäkj) Ruotu 14

Grels Madzson, (Kurialanranda) Ruotu 7

Hendrick, (Leppäwirdaby) Ruotu 4

Hendrick Christersson, (Warisstaiwal) Ruotu 7

Olof Grelsson, (Lylymäki) Ruotu 6

Olof Olofzson, (Kuronlax) Ruotu 13

Pål Pålsson, (Kurialanranda) Ruotu 8

Kåppoinen

Hendrick Peersson, (Sachkarlax) Ruotu 15

Kåpåinen

Olof Påålsson, (Kuronlax) Ruotu 13

Kåsoinen

Madz, (Nijnimäkj) Ruotu 13

Olof, (Kuronlax) Ruotu 14

Olof Maddzson, (Nijnimäkj) Ruotu 13

Kåsuinen

Hendrick Hendrichzson, (Leppämäkj) Ruotu 8

Könöinen

Lars, (Leppäwirdaby) Ruotu 5

LAlkuun

Laakoinen

Hindrick Peersson, (Oosmajerff) Ruotu 4

Laamainen

Michell, (Rumuckala) Ruotu 16

Laitinen

Hemmingh, (Kåtalax) Ruotu 2

Jöns, (Kåtalax) Ruotu 1

Peer Påålsson, (Kåtalax) Ruotu 1

Thomas, (Kåtalax) Ruotu 1

Lappalain

Jöns Staphansson, (Lapinmäkj) Ruotu 12

Lappalainen

Anders Olsson, (Lapinmäkj) Ruotu 12

Erick Nielsson, (Connuslax) Ruotu 1

Hendrick, (Lapinmäkj) Ruotu 12

Peer Nielsson, (Mustinmäkj) Ruotu 5

Leppäinen

Hans, (Leppäwirdaby) Ruotu 5

Lars Peersson, (Leppäwirdaby) Ruotu 5

Leskinen

Madz, (Kurialanranda) Ruotu 8

Olof Nielsson, (Kåtalax) Ruotu 2

Peer Staphansson, (Kåtalax) Ruotu 2

Påfwell, (Kåtalax) Ruotu 1

Liuckå

Erick Olsson, (Mustinmäkj) Ruotu 5

Luttainen

Olof Andersson, (Warkaus) Ruotu 12

Luttinen

Erick Staphansson, (Nijnimäkj) Ruotu 13

MAlkuun

Malinen

Niels Thomasson, (Warisstaiwal) Ruotu 7

Thomas Thomasson, (Warisstaiwal) Ruotu 7

Michåinen

Peter, (Haapamäkj) Ruotu 7

Mickoinen

Erick Andersson, (Kurialanranda) Ruotu 9

Mustoinen

Sigfredh, (Leppäwirdaby) Ruotu 5

NAlkuun

Nickinen

Anders Jönsson, (Leppäwirdaby) Ruotu 4

Nijrainen

Hans, (Kåtalax) Ruotu 2

Nissinen

Oloff Peersson, (Saamais) Ruotu 11

Nuppoinen

Staphan, (Nijnimäkj) Ruotu 15

PAlkuun

Parfwiainen

Hendrick Jönsson, (Sachkarlax) Ruotu 14

Jöns Staphansson, (Sachkarlax) Ruotu 14

Per, (Sarkamäkj) Ruotu 14

Pasainen

Olof, (Oosmajerf) Ruotu 3

Påfwell, (Oosmajerf) Ruotu 3

Philppuxinen

Andres, (Seierlax) Ruotu 6

Pijrainen

Anders Andersson, (Nijnimäkj) Ruotu 15

Anders Grelsson, (Sachkarlax) Ruotu 14

Oloff, (Sachkarlax) Ruotu 15

Pitkäinen

Hans Sigfredhson, (Nijnimäkj) Ruotu 13

Jören, (Nijnimäkj) Ruotu 13

Pulckinen

Anders, (Mustinmäkj) Ruotu 6

Henrick Hendrichzson, (Staphanalanmäkj) Ruotu 2

Purdinen

Jöns Jönsson, (Warkaus) Ruotu 12

Pöxä

Oluf Staphansson, (Seierlax) Ruotu 6

Pöyhöinen

Mårthen Nielsson, (Leppämäkj) Ruotu 8

RAlkuun

Ramsij (Keinoinen el:r Ramsij)

Jöns Peersson, (Keinolanmäkj) Ruotu 10

Rumukain

Per Andersson, (Rumuckala) Ruotu 16

Ruppoinen

Arfwedh, (Lylymäkj) Ruotu 3

SAlkuun

Safwolain

Mårtthen Mårtthensson, (Kåtalax) Ruotu 2

Safwolainen

Mårthen, (Kåtalax) Ruotu 2

Sigfredh, (Leppäwirdaby) Ruotu 4

Saikainen

Madz Olsson, (Kurialanranda) Ruotu 8

Saikoinen

Hans, (Walkiaämäkj) Ruotu 9

Simoinen

Grels, (Saamais) Ruotu 10

Soininen

Abraham, (Saamais) Ruotu 10

Hendrick Hendrichzson, (Tuppuralanmäkj) Ruotu 9

Soininen (Huofuinen el:r Soininen)

Swen Swensson, (Saamais) Ruotu 10

Staphanainen

Påfwell, (Leppäwirdaby) Ruotu 5

Staphan, (Staphanalanmäkj) Ruotu 2

Suhoinen

Anders, (Haapamäkj) Ruotu 7

Såininen

Madz Olsson, (Kurialanranda) Ruotu 7

Såininen (Huofwinen eller Såininen)

Jöns Swensson, (Saamais) Ruotu 10

Såpainen

Hendrick Olsson, (Lylymäki) Ruotu 6

Såpoinen

Lars Olsson, (Rumuckala) Ruotu 16

Sårsainen

Påål, (Kurialanranda) Ruotu 7

TAlkuun

Tackuinen

Olof Påålsson, (Oosmajerff) Ruotu 4

Påfwell, (Oosmajerff) Ruotu 4

Tijkainen

Lars, (Leppäwirdaby) Ruotu 5

Timmoinen

Jönss Jörensson, (Timulaby) Ruotu 12

Tirckoinen

Hendrick Peersson, (Nijnimäkj) Ruotu 15

Olof Olofzson, (Nijnimäkj) Ruotu 15

Tuckurinen

Peter, (Läppämäkj) Ruotu 16

Tukiainen

Påål Andersson, (Staphanalanmäkj) Ruotu 2

Tulppainen

Peter, (Oosmajerff) Ruotu 4

Tuppurainen

Hendrick Olsson, (Leppämäkj) Ruotu 8

Olof Olofzson, (Tuppuralanmäkj) Ruotu 16

Påål Hindersson, (Leppämäkj) Ruotu 8

Thomas, (Kurialanranda) Ruotu 8

Turuinen

Grels, (Kurialanranda) Ruotu 8

Hendrick Hindersson, (Kurialanranda) Ruotu 8

Påfwel Michellsson, (Pålfwijerffwj) Ruotu 15

Påfwel Olsson, (Pålfwijerffwj) Ruotu 15

Tålfwainen

Oloff Peersson, (Walkiaämäkj) Ruotu 9

Törröinen

Mårthen, (Nijnimäkj) Ruotu 15

VWAlkuun

Wechweläinen

Lars, (Kåtalax) Ruotu 1

Wenttinen

Lars, (Kuronlax) Ruotu 13

Madz, (Sarkamäkj) Ruotu 14

Wepsäläinen

Hendrick, (Tuppuralanmäkj) Ruotu 10

Wijliäinen

Berttill, (Leppäwirdaby) Ruotu 4

Wååckålainen

Lars Larsson, (Leppäwirdaby) Ruotu 4

Tässä hakemistossa on yhteensä 174 nimeä

© Väinö Holopainen 2020