AlkuSavon ruodutusluettelotLeppävirran pitäjä → 1653 nimihakemisto

Leppävirta ruodutusluettelo 1653

Ruodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  C  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW 
 -  A  C  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Staffansson, (Lappimäkj) Ruotu 8

Christer Peersson, (Sarkamäkj) Hans Wachtmeisterin läänitys:VäenO

Clemet, (Leppäwirda) Ruotu 9

Eerich Andersson, (Walkiamäkj) Hans Wachtmeisterin läänitys:VäenO

Erich Andersson, (Walkiamäkj) Ruotu 1

Hindrich Matzson, (Leppäwirda) Ruotu 9

Hindrich Nielsson, (Saijarlax) Hans Wachtmeisterin läänitys:VäenO

Hindrich Olofzson, (Kåpola) Arvid Rääfin läänitys

Hindrich Peersson, (Kåpola) Paavali Businin läänitys

Isack Ollsson, (Leppäwirda) Ruotu 4

Johan Erichsson, (Leppäwirda) Ruotu 4

Oloff Hansson, (Mustinmäkj) Ruotu 3

Oloff Ollsson, (Mustinmäkj) Ruotu 3, (Staffanalan mäkj) Hans Wachtmeisterin läänitys:VäenO

Peer Hindrichsson, (Nijnimäkj) Ruotu 8, (Nijnimäkj) Hans Wachtmeisterin läänitys:VäenO

Påål Matzson, (Kurialan randa) Hans Wachtmeisterin läänitys:VäenO

Sigfredh Matzson, (Lapinmäkj) Hans Wachtmeisterin läänitys:VäenO

Staffan Staffansson, (Staffanalanmäkj) Ruotu 3, (Kåpola) Arvid Rääfin läänitys

AAlkuun

Afläck

Willam, (Warkaus) Ruotu 7

Ahoinen

Christer, (Samais) Ruotu 2

Ahokas

Oluf, (Timola) Ruotu 6

Asiain

Christer, (Keinälänmäkj) Ruotu 2

CAlkuun

Carpin

Pååll Larsson, (Saijarlax) Ruotu 5

Pååll Påålsson, (Rummukala) Ruotu 8

Colemain

Eskell, (Sarkamäkj) Ruotu 7

Olof, (Ossmaiärf) Ruotu 4

HAlkuun

Hackarain

Oloff, (Mustinmäkj) Ruotu 3

Hafwinen

Christer, (Samais) Ruotu 2

Haikoin

Hanss Staffansson, (Paukanlax) Ruotu 5

Haiska

Anders Matzson, (Walkiamakka) Ruotu 9

Haloin

Jönss Ollsson, (Konuslax) Ruotu 2

Peer Andersson, (Samais) Ruotu 1

Harain

Larss Andersson, (Rummukala) Ruotu 8

Harainen

Michel, (Walkiamäkj) Ruotu 1

Hardikain

Sigfredh, (Samais) Ruotu 1

Haringh

Matz, (Ossmaiärf) Ruotu 5

Heiskain

Anders, (Walkiamäkj) Ruotu 1

Oloff, (Walkiamäkj) Ruotu 1

Herrain

Grelss, (Mustinmäkj) Ruotu 4

Larss, (Warkaus) Ruotu 7

Holopainen

Clemett, Kustaa Illen läänitys

Hyfwoinen

Tönnes, Irtolaiset, (Leppäwirda) Irtolaiset:VäenO

Hyttin

Anders Andersson, (Hyttilänmäkj) Ruotu 1

Hywain

Peer, (Ossmaiärf) Ruotu 4

Hywäin

Oloff, (Ossmaiärf) Ruotu 4

Håfwinen

Hindrich, (Samois) Ruotu 9

Härkäin

Matz, (Haapamäkj) Ruotu 6

IAlkuun

Ifwoin

Christer, (Walkiamäkj) Ruotu 1

Michel Michelsson, (Walkiamäkj) Ruotu 1

Immoin

Oloff Hansson, (Nijnimäkj) Ruotu 8

Itkoin

Larss, (Mustinmäkj) Ruotu 4

Larss Påålsson, (Mustinmäkj) Ruotu 3

Peer Påålsson, (Mustinmäkj) Ruotu 3

JAlkuun

Jalkain

Matz, (Paukanlax) Ruotu 5

Jäskeläin

Matz, (Paukanlax) Ruotu 5

KAlkuun

Karfwoin

Oloff, (Konuslax) Ruotu 2

Pååll, (Konuslax) Ruotu 2

Kariuin

Jören, (Samais) Ruotu 2

Kasain

Eskell, (Leppämäki) Ruotu 1

Hindrich Hindrichsson, (Leppämäki) Ruotu 1

Kassain

Anders, (Timola) Ruotu 6

Keinoin

Anders Peersson, (Keinälänmäkj) Ruotu 2

Larss, (Staffanalanmäkj) Ruotu 3

Månss, (Samais) Ruotu 1

Oloff Månsson, (Keinälänmäkj) Ruotu 2

Kenäin

Anders Ollsson, (Samais) Ruotu 1

Kerfwin

Jören Peersson, (Mustinmäkj) Ruotu 3

Keroin

Oloff, (Karialanranda) Ruotu 6

Kinnuin

Erich Månsson, (Mustinmäkj) Ruotu 3

Erich Ollsson, (Mustinmäkj) Ruotu 3

Eskell Jönsson, (Rummukala) Ruotu 8

Hindrich Nielsson, (Saijarlax) Ruotu 5

Jönss Peersson, (Timola) Ruotu 6

Jören, (Petronmäkj) Ruotu 2

Matz, (Konuslax) Ruotu 2

Matz Nielsson, (Konuslax) Ruotu 2, (Kånnuslax) Hans Wachtmeisterin läänitys:VäenO

Nielss, (Saijarlax) Ruotu 5

Nielss Arfwedsson, (Petronmäkj) Ruotu 2

Peer, (Konuslax) Ruotu 2, (Lylymäkj) Ruotu 8

Sigfredh, (Saijarlax) Ruotu 5

Staffan, (Sacharlax) Ruotu 7

Kinnuinen

Jönss, (Timola) Ruotu 6

Kopoin

Hindrich Christersson, (Waristaipal) Ruotu 6

Jönss, (Saijarlax) Ruotu 5

Matz Ollsson, (Karialanranda) Ruotu 6

Oloff, (Kopola) Ruotu 7

Oloff Hindrichsson, (Saijarlax) Ruotu 5

Pååll Matzson, (Karialanranda) Ruotu 6

Pååll Påålsson, (Karialanranda) Ruotu 6

Kossuinen

Oloff, (Kurolanlax) Ruotu 7

Kosuin

Matz, (Nijnimäkj) Ruotu 8

Kåpoin

Anders, (Leppäwirda) Ruotu 4

Hindrich, (Leppäwirda) Ruotu 4

Oloff Grelsson, (Lylymäkj) Ruotu 5

Peer Jönsson, (Saijarlax) Ruotu 5

Kåpoinen

Jönss Olofzson, (Kåpola) Paavali Businin läänitys

Kåppoin

Jacob Jacobsson, (Leppäwirda) Irtolaiset:VäenO

Jacob Jacobssson, Irtolaiset

Könöin

Hanss, (Sarkamäkj) Ruotu 7

Hindrich Matzson, (Sarkamäkj) Ruotu 7

Larss, (Leppäwirda) Ruotu 4

Oloff, (Sarkamäkj) Ruotu 7

Staffan Michelsson, (Sarkamäkj) Ruotu 7

Thomas, (Sarkamäkj) Ruotu 7

Könöinen

Jönss, (Samois) Ruotu 9

LAlkuun

Laakoin

Hindrich Peersson, (Ossmaiärf) Ruotu 4

Pååll, (Ossmaiärf) Ruotu 5

Laamain

Anders, (Karialaranda) Ruotu 9

Michel, (Rummukala) Ruotu 8

Laitin

Hemming Påålsson, (Mustinmäkj) Ruotu 3

Hindrich, (Mustinmäkj) Ruotu 3

Thomas Oloffsson, (Mustinmäkj) Ruotu 3

Laitinen

Johan, (Mustinmäkj) Ruotu 3

Lappalain

Anders, (Lapinmäkj) Ruotu 9

Erich Nielsson, (Konuslax) Ruotu 2

Johan Staffansson, (Lapinmäkj) Ruotu 9

Oloff, (Konuslax) Ruotu 2

Peer, (Lapinmäkj) Ruotu 9

Peer Nielsson, (Mustinmäkj) Ruotu 3

Lappalainen

Matz, (Timola) Ruotu 7

Leppäin

Larss, (Leppäwirda) Ruotu 4

Leskin

Larss Staffansson, (Mustinmäkj) Ruotu 3

Leskinen

Oloff Nielsson, (Mustinmäkj) Ruotu 3

Pååll Ollsson, (Mustinmäkj) Ruotu 3

Linduinen

Peer Michelsson, (Samais) Ruotu 2

Liuko

Oloff Erichsson, (Mustinmäkj) Ruotu 3

Luttin

Erich Staffansson, (Warkaus) Ruotu 7

Oloff Andersson, (Warkaus) Ruotu 7

Löppöin

Hans, (Leppäwirda) Ruotu 9

MAlkuun

Malin

Larss Thomasson, (Waristaipal) Ruotu 6

Michoin

Erich, (Karialanranda) Ruotu 6

Mickoinen

Peer, (Haapamäkj) Ruotu 6

Mustoin

Anders Påålsson, (Samais) Ruotu 2

Sigfredh, (Leppäwirda) Ruotu 4

NAlkuun

Nickinen

Jönss, (Timola) Ruotu 7

Nijrainen

Hanss, (Mustinmäkj) Ruotu 4

Nissinen

Oloff, (Samais) Ruotu 1

Nukain

Matz, (Karialanranda) Ruotu 6

Nuppoin

Staffan, (Nijnimäkj) Ruotu 8

OAlkuun

Olkoinen

Hindrich, (Paukanlax) Ruotu 5

PAlkuun

Paalain

Hindrich, (Konuslax) Ruotu 2

Parfwiain

Anders, (Sacharlax) Ruotu 7

Christer Peersson, (Sarkamäkj) Ruotu 7

Jönss Andersson, (Sacharlax) Ruotu 7

Jönss Staffansson, (Sacharlax) Ruotu 8

Peer Månsson, (Sarkamäkj) Ruotu 7

Parfwiainen

Jönss Jönsson, (Karialanranda) Ruotu 10 Rakuunat

Parkain

Peer Caspersson, (Leppämäki) Ruotu 1

Pasain

Oloff, (Ossmaiärf) Ruotu 5

Pååll, (Ossmaiärf) Ruotu 5

Philpuxin

Anders, (Saijarlax) Ruotu 5, (Saijarlax) Ruotu 5

Pijrain

Anders Grellsson, (Polwijärf) Ruotu 8

Anders Peersson, (Nijnimäkj) Ruotu 8

Oloff, (Sacharlax) Ruotu 7

Pitkain

Jören, (Warkaus) Ruotu 7

Pitkäin

Hanss, (Kurolanlax) Ruotu 9

Pulkin

Hindrich, (Staffanalanmäkj) Ruotu 3

Peer, (Samois) Ruotu 9

Pulkinen

Anders, (Mustinmäkj) Ruotu 3

Pura

Anders, (Leppäwirda) Ruotu 4

Purdinen

Hanss, Henrik Sabelstiernan läänitys

Jönss, (Warkaus) Ruotu 9, Henrik Sabelstiernan läänitys

Pöxä

Oloff, (Saijarlax) Ruotu 5

Pöyhäin

Mårthen, (Leppämäki) Ruotu 1

RAlkuun

Ringinen

Pååll, (Kurolanlax) Ruotu 9

Roppoin

Anders, (Lylymäkj) Ruotu 5

Hindrich Peersson, (Sacharlax) Ruotu 7

Rummukain

Peer Andersson, (Rummukala) Ruotu 8

Pååll, (Rummukala) Ruotu 8

Rämpsij

Jönss Peersson, (Keinälänmäkj) Ruotu 2

SAlkuun

Safwolain

Mårthen, (Mustinmäkj) Ruotu 3

Saikoin

Larss Matzson, (Walkiamäkj) Ruotu 1

Matz Ollsson, (Karialanranda) Ruotu 5

Sawolain

Matz, (Konuslax) Ruotu 2

Sigfredh T., (Leppäwirda) Ruotu 4

Simoin

Thomas, (Samais) Ruotu 1

Soininen

Abraham, (Samais) Ruotu 1

Hindrich, (Tuppuralamäki) Ruotu 1, (Karialanranda) Ruotu 5

Swen, (Samais) Ruotu 2

Swen Swensson, Irtolaiset, (Paukalax) Irtolaiset:VäenO

Sopain

Hindrich, (Lylymäkj) Ruotu 5

Niels, (Lylymäkj) Ruotu 8

Oloff Ollsson, (Polwijärf) Ruotu 8

Sorsain

Pååll Jönsson, (Karialanranda) Ruotu 6

Staffanain

Pååll, (Leppäwirda) Ruotu 4

Suhoin

Anders, (Haapamäkj) Ruotu 6

Sutinen

Peer, (Leppäwirda) Ruotu 8

TAlkuun

Tackuin

Jönss, (Karialanranda) Ruotu 6

Peer, (Leppämäki) Ruotu 1

Pååll, (Ossmaiärf) Ruotu 4

Timoinen

Johan Jörensson, (Timola) Ruotu 7

Tirkoin

Matz Ollsson, (Nijnimäkj) Ruotu 8

Peer, (Sacharlax) Ruotu 7

Tirroin

Oloff, (Karialanranda) Ruotu 6

Tolwain

Oloff Peersson, (Walkiamäkj) Ruotu 1

Tukiain

Påål, (Staffanalanmäkj) Ruotu 3

Tuppurain

Hindrich, (Leppämäki) Ruotu 1

Oloff Ollsson, (Tuppuralamäki) Ruotu 1

Turpein

Oloff, (Nijnimäkj) Ruotu 8

Turuin

Grelss Ollsson, (Karialanranda) Ruotu 6

Hindrich Andersson, (Karialanranda) Ruotu 6

Michell Ollsson, (Polwijärf) Ruotu 8

Pååll, (Polwijärf) Ruotu 8

Törröin

Mårthen, (Nijnimäkj) Ruotu 8

VWAlkuun

Websäläin

Hindrich, (Tuppuralamäki) Ruotu 1

Wehwiläin

Larss, (Mustinmäkj) Ruotu 4

Westerin

Peer, (Mustinmäkj) Ruotu 4, (Kotalax) Hans Wachtmeisterin läänitys:VäenO

Wockålain

Larss, (Polwijärf) Ruotu 8

Wåckålain

Peer, (Samais) Ruotu 2

Wäntin

Matz, (Sarkamäkj) Ruotu 7

Tässä hakemistossa on yhteensä 209 nimeä

© Väinö Holopainen 2021