AlkuSavon ruodutusluettelotLeppävirran pitäjä → 1661 nimihakemisto

Leppävirta ruodutusluettelo 1661

Ruodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW 
 -  A  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Mattsson, (Lylimäki) Ruotu 3

Anderss Filpusson, (Lylimäki) Ruotu 3

Clemet, (Lappäwirda) Ruotu 3

Erich Påhlsson, (Samais) Ruotu 1

Erich Staffansson, (Timoilaby) Ruotu 4

Hans Hansson, (Kotalax) Ruotu 2

Hans Staffansson, (Paukarlax) Ruotu 3

Hinrich Hinrichsson, (Hyttilamäki) Ruotu 1

Hinrich Jönsson, (Kurilaranda) Ruotu 16 Kruunu

Hinrich Jörensson, (Warkaus) Ruotu 16 Kruunu

Isak Olofsson, (Lappäwirda) Ruotu 3

Johan Erichsson, (Lappäwirda) Ruotu 3

Jöran Michelsson, (Kotalax) Ruotu 2

Lars Staffansson, (Kotalax) Ruotu 2

Mattz Andersson, (Pålwijerfwi) Ruotu 5

Mattz Olsson, (Ninimäcki) Ruotu 6

Michel Sigfredsson, (Lylimäki) Ruotu 3

Mårten Hindersson, (Lappäwirda) Ruotu 3

Peer Thomesson, (Hyttilamäckj) Hans Wachtmeisterin läänitys:VäenO

Staffan Staffansson, (Staffanalmäki) Ruotu 2

AAlkuun

Ackoss

Olof Peersson, (Timoilaby) Ruotu 4

Afleck

Willam, (Sarkamäki) Ruotu 6

Assiainen

Påhl, (Samais) Ruotu 1

HAlkuun

Hackarain

Olof, (Kotalax) Ruotu 2

Haloin

Peer Peersson, (Samais) Ruotu 1

Harainen

Michel, (Walkiamäkia) Ruotu 1

Haring

Larss Mattsson, (Osmajerf) Ruotu 3

Haroin

Larss Larsson, (Rumukala) Ruotu 6

Hartikain

Sigfredh, (Samais) Ruotu 1

Heiskain

Hinrich Andersson, (Sachkarlax) Ruotu 5

Heiskainen

Anderss, (Walkiamäkia) Ruotu 1

Erich, (Walkiamäkia) Ruotu 1

Larss, (Walkiamäkia) Ruotu 1

Herrainen

Grelss, (Kotalax) Ruotu 3

Hofwin

Clemet Christersson, (Samais) Ruotu 1

Olof Swensson, (Samais) Ruotu 1

Hofwinen

Peer Thomasson, (Hyttilamäki) Ruotu 1

Thomas, (Hyttilamäki) Ruotu 1

Holopain

Anderss Clemeetsson, (Samais) Ruotu 1

Clemet, (Kurilaranda) Henrik Spåran läänitys

Huttu

Hinrich Olsson, (Kurilaranda) Henrik Spåran läänitys

Hyfwoinen

Peer, (Osmajerf) Ruotu 3

Hyttinen

Anders, (Hyttilamäki) Ruotu 1

Olof, (Samais) Ruotu 1

Härkoin

Mattz, (Hapamäcki) Ruotu 4

IAlkuun

Ifwanainen

Michel, (Walkiamäkia) Ruotu 1

Immoin

Hans Olsson, (Ninimäcki) Ruotu 6

Ittkoin

Eskell Larsson, (Kotalax) Ruotu 2

Peer Påhlsson, (Kotalax) Ruotu 2

JAlkuun

Jalkainen

Mattz, (Paukarlax) Ruotu 3

Jeskälein

Olof Mattsson, (Paukarlax) Ruotu 3

KAlkuun

Karfwain

Jören Peersson, (Staffanalmäki) Ruotu 2

Karfwin

Henrich Hinrichss, (Kannuslax) Ruotu 2

Karfwoinen

Olof, (Kannuslax) Ruotu 2

Karjuinen

Filpus, (Samais) Ruotu 1

Karpinen

Erich Påhlsson, (Rumukala) Ruotu 6

Larss Hinrichsson, (Paukarlax) Ruotu 3

Påhl Larss, (Lylimäki) Ruotu 4

Kasoinen

Olof, (Timoilaby) Ruotu 5

Keinoin

Anderss, (Keinälenmäki) Ruotu 1

Anderss Olsson, (Samais) Ruotu 1

Olof Månsson, (Keinälenmäki) Ruotu 1

Påhl Månsson, (Samais) Ruotu 1

Kerffwin

Anderss Filpusson, (Sarkamäki) Ruotu 5

Keroinen

Anderss Olsson, (Kurialanranda) Ruotu 4

Kinnuin

Erich Oloffsson, (Lappäwirda) Ruotu 3

Hinrich Erichsson, (Staffanalmäki) Ruotu 2

Nilss Arfwedsson, (Kannuslax) Ruotu 2

Olof Hansson, (Staffanalmäki) Ruotu 2

Påhl Eskellsson, (Rumukala) Ruotu 6

Påhl Olofsson, (Staffanalmäki) Ruotu 2

Kinnuinen

Peer, (Walkiamäkia) Ruotu 1, (Kannuslax) Ruotu 2

Peer Hansson, (Hapamäcki) Ruotu 4

Påhl Mattsson, (Kannuslax) Ruotu 2

Kinnus

Staffan, (Sachkarlax) Ruotu 5

Kinuin

Anderss Jönsson, (Timoilaby) Ruotu 4

Erich Hansson, (Kannuslax) Ruotu 2

Kolemainen

Olof, (Osmajerf) Ruotu 3

Konoinen

Hans, (Sarkamäki) Ruotu 5

Kopåin

Greelss Mattsson, (Kurialanranda) Ruotu 4

Korpinen

Larss Hinrichsson, (Paukarlax) Hans Wachtmeisterin läänitys:VäenO

Kostinen

Anders, (Lylimäki) Ruotu 4

Kåpoin

Jöns Olsson, (Kurilaranda) Henrik Spåran läänitys

Kåpåin

Anderss, (Lappäwirda) Ruotu 3

Anderss Olsson, (Timoilaby) Ruotu 4

Hinrich, (Lappäwirda) Ruotu 3

Hinrich Christerson, (Hapamäcki) Ruotu 4

Hinrich Thomesson, (Kurilaranda) Henrik Spåran läänitys

Peer Jonsson, (Lylimäki) Ruotu 3

Påhl Påhlsson, (Kurialanranda) Ruotu 4

Kåsoin

Olof Mattsson, (Ninimäcki) Ruotu 6

Käinenen

Nilss, (Lylimäki) Ruotu 4

Könain

Påhl Larsson, (Lappäwirda) Ruotu 3

Könnoin

Olof Larsson, (Staffanalmäki) Ruotu 2

Könoin

Jöns, (Timoilaby) Ruotu 5

Könoinen

Ifwar, (Sarkamäki) Ruotu 5

LAlkuun

Laitin

Johan, (Kotalax) Ruotu 2

Laitinen

Hemming, (Osmajerf) Ruotu 3

Olof Olsson, (Kotalax) Ruotu 2

Peer, (Kotalax) Ruotu 2

Lakoinen

Hinrich, (Osmajerf) Ruotu 3

Lamain

Anderss Michelss, (Rumuckala) Hans Wachtmeisterin läänitys:VäenO

Anderss Michelsson, (Rumukala) Ruotu 6

Lamainen

Anderss, (Kurialanranda) Ruotu 4

Erich, (Timoilaby) Ruotu 4

Lappalain

Anderss, (Timoilaby) Ruotu 4

Erich Nillsson, (Kannuslax) Ruotu 2

Hinrich Peersson, (Staffanalmäki) Ruotu 2

Johan, (Timoilaby) Ruotu 4

Olof, (Kannuslax) Ruotu 2

Peer Hinrichsson, (Timoilaby) Ruotu 4

Staffan, (Kurilaranda) Henrik Spåran läänitys

Lapwetelein

Mattz Andersson, (Hyttilamäki) Ruotu 1

Lehikoinen

Påhl, (Kotalax) Ruotu 3

Leskin

Mattz Jörensson, (Samais) Ruotu 1

Påhl Olsson, (Kotalax) Ruotu 2

Leskinen

Mattz, (Kurialanranda) Ruotu 4

Olof Nillsson, (Kotalax) Ruotu 2

Linduinen

Peer, (Samais) Ruotu 1

Liukå

Erich Olofsson, (Staffanalmäki) Ruotu 2

Luttin

Olof Andersson, (Timoilaby) Ruotu 4

Luttinen

Anderss, (Timoilaby) Ruotu 4

Larss Andersson, (Timoilaby) Ruotu 4, (Timoilaby) Hans Wachtmeisterin läänitys:VäenO

Läppeinen

Larss, (Lappäwirda) Ruotu 3

MAlkuun

Malinen

Erich, (Kurialanranda) Ruotu 4

Larss, (Hapamäcki) Ruotu 4

Mickoin

Erich Andersson, (Hapamäcki) Ruotu 4

Mustoin

Anders, (Samais) Ruotu 1

Mustoinen

Sigfred, (Lappäwirda) Ruotu 3

NAlkuun

Naukarin

Erich, (Kotalax) Ruotu 2

Nickinen

Johan, (Timoilaby) Ruotu 4

Nirainen

Hans Hansson, (Kotalax) Ruotu 2

Hanss Hansson, (Kotalax) Hans Wachtmeisterin läänitys:VäenO

Nissinen

Olof, (Samais) Ruotu 1

Nuppoin

Olof Staffansson, (Ninimäcki) Ruotu 6

OAlkuun

Olkoin

Hinrich, (Paukarlax) Ruotu 3

PAlkuun

Pafwiain

Peer, (Sarkamäki) Ruotu 5

Pardinen

Anders, (Warkaus) Ruotu 16 Kruunu

Parfwiain

Peer Jönsson, (Sachkarlax) Ruotu 5

Wijsa, (Sachkarlax) Ruotu 5

Parkoin

Casper, (Hyttilamäki) Ruotu 1

Pasain

Påhl, (Osmajerf) Ruotu 3

Påhl Olsson, (Osmajerf) Ruotu 3

Pijrain

Anderss Andersson, (Pålwijerfwi) Ruotu 6

Mattz Andersson, (Pålwijerfwi) Ruotu 5, (Polfwijerfwi) Hans Wachtmeisterin läänitys:VäenO

Peer Olsson, (Sachkarlax) Ruotu 5

Pittkeinen

Hans, (Timoilaby) Ruotu 5

Jöns, (Timoilaby) Ruotu 4

Olof, (Lappäwirda) Ruotu 3

Pulkinen

Hinrich, (Staffanalmäki) Ruotu 2

Peer, (Lappäwirda) Ruotu 3

Pullkin

Peer Pahlsson, (Samais) Ruotu 1

Pullkinen

Anderss, (Staffanalmäki) Ruotu 2

Pura

Anderss, (Lappäwirda) Ruotu 3

Purdinen

Erich, (Kurilaranda) Henrik Spåran läänitys

Ihannus, (Kurilaranda) Henrik Spåran läänitys

Peer, (Timoilaby) Ruotu 4

Pättkeinen

Påhl, (Timoilaby) Ruotu 5

Pöhöinen

Mårten, (Hyttilamäki) Ruotu 1

RAlkuun

Rumukain

Olof Peersson, (Rumukala) Ruotu 6

Påhl Mattsson, (Rumukala) Ruotu 6

Råpoinen

Eskell Olsson, (Lylimäki) Ruotu 3

Råppoinen

Jons, (Lylimäki) Ruotu 4

Råppåin

Peer Hinrichsson, (Sachkarlax) Ruotu 5

Råppåinen

Nillss, (Lylimäki) Ruotu 3

Rämsij

Jöns Peersson, (Keinälenmäki) Ruotu 1

SAlkuun

Safwolain

Sigfred, (Lappäwirda) Ruotu 3

Safwolainen

Mattz, (Kannuslax) Ruotu 2

Safwålain

Mårten, (Kotalax) Ruotu 2

Saikonen

Lars Mattsson, (Walkiamäkia) Ruotu 1

Mattz Ollsson, (Kurialanranda) Ruotu 4

Simoinen

Thomas, (Samais) Ruotu 1

Soininen

Heinrich, (Hyttilamäki) Ruotu 1

Mattz Olsson, (Kurialanranda) Ruotu 4

Sopain

Michel Larsson, (Pålwijerfwi) Ruotu 6

Sopainen

Hinrich, (Lylimäki) Ruotu 3

Sorssins

Påhl, (Kurialanranda) Ruotu 4

Suhoinen

Anderss, (Hapamäcki) Ruotu 4

Suttinen

Zacharias, (Lappäwirda) Ruotu 3

TAlkuun

Tackuinen

Olof, (Sarkamäki) Ruotu 5

Peer, (Hyttilamäki) Ruotu 1

Påhl, (Osmajerf) Ruotu 3

Thenhuinen

Markus, (Osmajerf) Ruotu 3

Thirroinen

Olof, (Kurialanranda) Ruotu 4

Timoinen

Jöran Jöransson, (Timoilaby) Ruotu 4

Tirkoin

Hinrich, (Ninimäcki) Ruotu 6

Tolfwain

Peer Olsson, (Walkiamäkia) Ruotu 1

Tuckain

Nillss Hendersson, (Timoilaby) Ruotu 4

Tuckiain

Peer Påhlsson, (Staffanalmäki) Ruotu 2

Tuppurain

Olof, (Hyttilamäki) Ruotu 1

Turpeheinen

Olof, (Ninimäcki) Ruotu 6

Turuin

Hinrich, (Kurialanranda) Ruotu 4

Michel Påhlsson, (Pålwijerfwi) Ruotu 6

Olof Påhlsson, (Pålwijerfwi) Ruotu 6

Turuinen

Hanss, (Kurialanranda) Ruotu 4

Olof Olsson, (Kurialanranda) Ruotu 4

Törroinen

Mattz, (Ninimäcki) Ruotu 6

VWAlkuun

Wechwileinen

Erich, (Kotalax) Ruotu 2

Wentinen

Mattz, (Sarkamäki) Ruotu 5

Wepselein

Hinrich, (Hyttilamäki) Ruotu 1

Wåckulain

Larss, (Lappäwirda) Ruotu 3

Tässä hakemistossa on yhteensä 201 nimeä

© Väinö Holopainen 2021