AlkuSavon ruodutusluettelotLeppävirran pitäjä → 1685 ruodutusluettelo

Leppävirta ruodutusluettelo 1685

Nimet aakkosjärjestyksessä

Leppäwirda Sochn

Ei alkuperäinen, sisältö rakennettu Savon rykmentin pääkatselmusluettelosta


Ruotu 104_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 284

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Eskell Eskellsson Turdiain Knecht
Samais
Matz Thomasson
Anders Larsson Rami
Thomas Keinoin
Clemet Håfwin

Ruotu 105_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 284

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Ifwarsson Ahoin Knecht
Philip Karjuinen
Matz Jöransson Läskin
Oloff el:r Swen Soinin
Johan Peersson Pulkin

Ruotu 106_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 284

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Andersson Karjalain Knecht
Erich el: Johan Påhlsson Kerwinen
Johan Bertillsson
Huowila
Lars Matsson Itkåin
Peer Peersson Linduin

Ruotu 107_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 284

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hans Påhlsson Lippoinen Knecht
Reinickala
Peer Hendersson Soinin
Peer Oloffon Keinoin
Hendrich Hendersson Soinin
Pätromäki
Erich Safwålain

Ruotu 108_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 284

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Hendersson Ålkoinen Knecht
Pätromäki
Ifwar Kinnuinen
Staffan Staffansson Kinnuin
Walkeamäki
Michel Ifwanain
Oloff Larsson Saikoin

Ruotu 109_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 284

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Clemet Hendersson Hålopain Knecht
Michell Johansson Herrain
Lars Larsson Heiskain nu Jesper
Anders Larsson Heiskain
Anders Jäskeläinen

Ruotu 110_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 284

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Gustaff Hendersson Kåtilain Knecht
Ramukala
Michel Andersson Lachman
Johan Karpin
Påhl Karpin
Michell Michelsson Sepanen

Ruotu 111_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 284

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Hendersson Keroin Knecht
Sarkamäki
Ifwar Hansson Könöin
Hendrich Ohlsson Kåpoin
Anders Kerfwinen
Anders Matsson Wäntin el:r Abraham Säikin

Ruotu 112_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 284

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Olof Johan Pöikein Knecht
Matz Ohlsson Tackin
Påhl Soinin
Erich Erichsson Lachman
Kurolax
Oloff Kåsoin ell:r Hendrich

Ruotu 113_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 285

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Bertill Matzsson Tirckain Knecht
Kurolax
Casper Pitkäin
Staffan Könöin ell:r Oloff
Påhl Pitkäin el: Hendrich
Hendrich Påhlsson Könöin

Ruotu 114_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 285

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Johan Peersson Jatainen Knecht
Pitkeisniemj
Willam Afflek Lenssman
Johan Hansson Pitkäin
Warckaus
Eskell Kyreläin
Staffan Immoin

Ruotu 115_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 285

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Clemet Andersson Hålopain Knecht
Luttila
Olof Andersson Luttin ell:r Petter
Simon Åinoin
Pusilantaipal
Måns Kyllein
Lapinmäkj
Oloff Lappalain

Ruotu 139_komp_1, ruotua pitäjissä Joroinen,Leppävirta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 287

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Leppäwirda S:n Tuppurallamäki
Anders Wålmarsson Pardain

Ruotu 1_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 373

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Sigfredh Hendersson Sopainen Knecht
Läppäwirda
Ifwar Johansson
Lars Andersson
Olof Kåpoin
Peer Hindersson Pullkin

Ruotu 2_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 373

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Petter Larsson Kåppåin Knecht
Michell Lahrsson Wokolain
Lars Iffwarsson Sutin
Johan Thomasson
Påhl Påhlsson Könöin

Ruotu 3_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 373

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Larsson Kåponen Knecht
Sigfredh Mustoin
Clemetz Kyrckherd:n H: Clemetz Hemman
Mattz Timoin
Anders Andersson Kåpoin

Ruotu 4_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 373

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Staffan Peersson Hyfwerin Knecht
Ossmaiärfwi
Anders Påhlsson Tackuin
Påhl Olofsson Pesoin
Påhl Laitinen
Peer Larsson Haringh

Ruotu 5_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 373

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Påhlsson Kinnuin Knecht
Kåtalax
Lars el: Oloff Leskinen
Wächwilä
Peer Pispain
Lietemäkj
Peer Thomasson Laitin
Sydenma
Oloff Laitin

Ruotu 6_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 373

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Mattz Oloffsson Wiliain Knecht
Hans Clemetsson Laitin
Paukarlax
Staffan Heiskain
Hindrich Ollikain
Johan Kåpoin

Ruotu 7_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 373

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Mattz Thomasson Kaipain Knecht
Paukarlax
Adam Jalkain
Reinikala
Peer Påhlsson Reinikain
Haloila
Oloff Larsson Itkåin
Mattz Ohrawain

Ruotu 8_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 373

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Erich Påhlsson Käinoin Knecht
Samais
Anders Sigfredhsson Hardikain
Oloff Peersson el: Jören Nissin
Abraham Peersson Haloin
Måns Påhlsson

Ruotu 9_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 373

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Erich Andersson Kastinen Knecht
Walkeamäkj
Clemet Hålopain
Simon Andersson
Karttasahlo
Anders Mårthensson Pöyhänen
Jurikala
Hindrich Hindersson Kåpoin

Ruotu 10_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 373

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Erich Hansson Launioin Knecht
Waristaipal
Sigfredh Christersson Kåpoin
Hapamäkj
Peer Peersson Suhoin
Lars Hansson Härckä
Johan Isaahsson Krögare

Ruotu 11_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 373

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oloff Oloffsson Parfwinen Knecht
Eskill Kinnuin el: Ollj
Anders Andersson Pjrain
Michell Michellsson
Michell Påhlsson

Ruotu 12_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 373

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Gösta Larsson Pura Knecht
SoinilanSalmj
Mattz Olofsson Soinin nu Hindrih
Påhl Sårsa el:r Oloff Sallin
Lars Kåssain
Hofwilasalmj
Påhl Niehlssonn

Ruotu 13_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 373

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Andersson Kumbulain Knecht
Kurialaranda
Lars Larsson Turuin
Mattz Nyssin
Påhl el: Erich Peckoin
Mattz Oloff Tirroin

Ruotu 14_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 373

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Andersson Lapwetel: Knecht
Anders Oloffsson Käroin
Clemet Hålopain
Läppämäkj
Mattz Andersson Lapwätäläin
Peer Jönsson Turckuin

Ruotu 15_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 375

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Olofsson Turonen Knecht
Läppämäkj
Erich Peersson
Thomas Thomasson Håfwin med Anders
Hindrich Hindersson Kåsa
Tuppuralamäkj
Mattz Kinnoin

Ruotu 16_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 375

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jöran Hindersson Lapwätäläin Knecht
Måns Käinoin nu Anders
Oloff Tuppurain
Peer Peersson Kinnoin
Hangasmäkj
Erich Erichsson Kinnunen

Ruotu 17_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 375

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Peersson Parfwiain Knecht
Konnuslax
Hindrich Hindersson Karfwan
Peer Mattzsson Kiman
Hindrich Olofsson Karfwain
Sarkanemj
Oloff Peersson Keinon

Ruotu 18_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 375

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hindrich Jönson Hardikain Knecht
Mustamäkj
Christer Hypiä
Olof Påhlsson
Danskansari
Johan Myntin nu Jöran
Rihiranda
Eskill el: Christer Kåponen

Ruotu 19_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 375

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Peersson Kinnunen Knecht
Petter Kåppoin
Månnimäkj
Oloff el: Hindrich Philponen
Niels Niehlsson Keinoin
Hindrich Andersson Philpuxen

Ruotu 20_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 375

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hindrich Peersson Hirffwoin Knecht
Sejerlax
Hemmingh Michellsson
Ninimäkj
Abraham Oloffson Kåsoin
Michell Andersson
Petter Tirckain

Ruotu 21_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 375

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Frantz Hansson Suomalain Knecht
Oloff Nullpoin
Hindrich Jöranson Timoin
Hans Immoin
Oloff Turpehin

Ruotu 22_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 375

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oloff Påhlsson Kåpoin Knecht
Sakarlax
Påhl Tackinen
Hindrich Roppoin
Hindrich Pedickäin
Unukansahlo
Simon Liuko

Ruotu 23_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 375

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Mattz Andersson Asikain Knecht
Timoila
Johan Timoin
Clemet Hålopain
Hanss Ehrsson Pardain
Johan Johansson Dito

Ruotu 112_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 380

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ellias Peerson Kaupin Knecht
Lapinmäkj
Anders Mattzon Lappalain
Hans Clemetson Hålopain
Timoila
Petter Ahokas
Oloff Andersson

Ruotu 113_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 380

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ellias Johanson Karialain Knecht
Hindrich Lappalain
Hindrich Thomasson Pustin
Staffan Lappalain
Hindrich Olofsson Kåpoin

Ruotu 114_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 381

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Marckus Marckuson Tenhuin Knecht
Läppäwirda
Mattz Haloin
Isack Krögare Reinhålt Håll
Casper Måntanus H:r ned Oloff Pitkäin
Ossmaierfwi
Petter Staffanson Jämbsä

Ruotu 115_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 381

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Petter Olofson Hirfwinen Knecht
Kurialaranda
Peer Hanson Kinnåin
Anders Saikoin
Jesper Oloffsson
Johan Michonen

Ruotu 116_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 381

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Peerson Julkonen Knecht
Konnuslax
Niels Anderson Kinnuin
Mattz Mallin
Anders Mattzon Kinnuin
Mattz Olofson Lappalain

Ruotu 117_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 381

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Staffanson Pjronen Knecht
Staffanalamäkj
Hindrich Hinderson Pullkin
Håckan Möyhäin
Lars Itkoin
Mustamäkj
Hindrich Ehrson Kinnuin

Ruotu 118_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 381

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Mattzson Läskinen Knecht
Jöran Karffwain
Christer Jacobsson
Anders Påhlson Pullkin
Erich Liuuko

Ruotu 119_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 381

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Mattz Mattzson Kaipain Knecht
Lylymäkj
Mattz Andersson
Mårthen Mårthenson Safwolain
Peer el: Johan Kåpoin
Sejerlax
Påhl Larsson Karppin

Ruotu 120_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 381

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Mattz Nielson Wäpsäläin Knecht
Ninimäkj
Hindrich Mattzson
Sackarlax
Erich Erichson Kinnuin
Peer Anderson Roppoin
Lars Kåtilainen

Ruotu 121_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 381

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Oloffson Keinon Knecht
Osmaiärfwi
Mattz Peerson Hyfväin
Christer Hemminghson Laitin
Anders Påhlson Lakan
Påhl Hemmingson Tåloin

Ruotu 122_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 381

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Sigfred Sigfredhson Kinnuin Knecht
Kåtalax
Mårten Jöranson
Erich Mårtensson Safwolain
Eskill Larsson Itkåin
Anders Peerson Itkåin

Ruotu 123_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 381

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Påhlson Pöllönen Knecht
Erich Johansson Laitin
Hindrich Purainen
Lars Hackarainen
Hans Hansson Nirain

Ruotu 124_komp_8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 381

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Knecht rootan måste skaffa een bettre Kar än den Dee Present; till nesta uthredning
Grels el: Anders Herrain
Oloff Purain el: Möiky
Johan Johanson Laitin
Oloff el: Peer Läskin

Lähde:
Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
SVAR SE/KrA/0022/1685/16(1685) alkaen kuvasta

Nimet aakkosjärjestyksessä1679

© Väinö Holopainen 2021