AloitussivuSavon ruodutusluettelotLeppävirran pitäjä → 1643 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Leppävirta ruodutus- ja väenottoluettelo 1643

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Läppäwirda Sochn

Roteringz Längdh Pro Anno 1643


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 560

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Ei kylätietoa
Anders Kinnuinen
Mattz Safwålainen
Peer Kinnuinen
Madz Ibid
Påål Karfuinen
Oluff Hindrichzson Ibid
Erich Nillssonn Lappalain
Peer Madzsonn Lauckainen Knecht
Jönss Laitinen
Larss Påelssonn Itkåinen

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 560

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Lars Wehwiläinen
Mattz Laitinen
Oluff Oluffsson Ibid
Hemmingh Påelsson Ibid
Oluff Hakarainen
Mårten Safwålainen
Påål Taskinen
Peers Staphansson Ibid
Påål Hansson Nirain
Påål Pulkinen Broder Per Pulkinen Knecht

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 560

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Peer Påelssonn Itkåin
Caupi Heiskainen
Hanss Staphanssonn Heikain
Madz Jäskeläinen
Påål Pasainen
Mattz Haringh
Staphan Jämpsäläin
Hindrich Peerssonn Lakåin
Påel Tackuinen
Oluff Påelsson Laithinen
För denne Rothenn gåår Påwel Olsson Pesoin till Knecht

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 561

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Oluff Oluffssonn Colemainen
Ifwar Peersson Sutinen
Larss Larssonn Lappainen
Bertill Wiliäinen
Hindrich Hindrichzsonn Copåin
Anders Jönsson Nickinen
Larss Larsson Wåkålain
Sigfredh Thommessonn Safwålain Knecht
Peer Caupinen
Sigfredh Muståinen

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 561

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Larss Könöinen
Pååll Staffanain
Larss Peersson Lappain
Hindrich Larsson Keinoinen
Påål Hindrichzsonn Tukiain Peer Påålss:n son Knecht
Staphan Staphanssonn Staffanin
Peer Nillsson Lappalain
Påål Oluffssonn Kinnuin
Hindrich Hanssonn Ibid
Oluff Erichzsonn Liucho

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 561

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Erich Erichzsonn Kinnuinen
Oluff Jönsson Cåpåinen
Anders Råpåinen
Oluff Gräelsson Kåpåin
Hindrich Oluffssonn Såpain
Hindrich Hanssonn Jufuoin Knecht
Påel Sigfredsson Kinnuin
Anders Philpuxinen
Oluff Hindrichzson Kåpåin
Peer Jönsson Ibid

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 561

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Erich Arfwedzsonn Skytt
Thommas Håfwinen
Påål Sårssainen
Madz Oluffssonn Såininen
Madz Madzson Heikeinen
Peer Mikäinen
Anderss Peersson Suchåin
Hindrich Christerssonn Copåin
Jånss Michielsson Hirfuoin Knecht
Madz Oluffssonn Saikåin

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 561

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Peer Oluffssonn Keråin
Gräelss Oluffssonn Turuin Broder Oluff O. Knecht
Hindrich Andersson Ibid
Mårten Nillsson Pöyhöin
Hindrich Oluffsson Tuparain
Peer Takinen
Oluff Oluffsson Tuppurain
Anders Andersson Hilduin
Larss Såikåin
Michiel Jönsson Harinen

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 561

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Christer Ifuanainen
Oluff Heiskainen
Staphan Hilduin
Peer Peersson Tålfwain
Anderss Peersson Hyttinen
Anders Andersson Ibid
Christer Håffuinen
Hindrich Ibid
Hindrich Wäpseläin Son Peer Hindrichzson Knecht
Tåmmas Simåinen

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 562

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Anderss Oluffssonn Keineinen
Hindrich Månsson Ibid Knecht
Jönss Jönssonn Haloinen
Peer Anderssonn Ibid
Sigfred Hardikainen
Christer Hardikainen
Christer Ahoinen
Påål Påålsson Reinikain
Jönss Oluffsson Haloinen
Hindrich Andersson Lauåinen
Anders Kinnuinen

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 562

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Anders Kasainen
Anders Peersson Keinoin
Peer Kieineinen Rampsi
Markus Jämpsä
Jönss Kinnuinen
Staphan Oluffsson Ahåkas
Madz Staphansson Lappalain
Anders Oluffssonn Ibid Knecht
Jönss Jönssonn Purdinen
Hindrich Erichzson Lappalain

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 562

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Peer Lappalainen
Erich Ibid
Erich Luttinen
Oluff Anderssonn Ibid
Håkan Jöranssonn Mähöin
Oluff Peerssonn Nissinen
Påål Hindrichzson Pitkäin
Sigfredh Ibid
Hanss Hansson Ibid Knecht
Jören Jörenssonn Ibid

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 562

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Anders Andersson Kåpåin
Jönss Könöin
Larss Wenttinen
Oluff Kåsåinen
Pååel Ringinen
Hindrich Matzson Könöinen
Eskill Staphansson Könöin
Oluff Oluffsson Ibid
Mattz Wenttinen
Staphan Michielsson Könöin Knecht

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 562

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Oluf Hindersson Könöin
Peer Parfwiain
Jönss Staphanssonn Ibid
Anders Jönssonn Ibid
Anders Andersssonn Ibid
Hindrich Roppåin Ibid
Staphan Kinnuin Ibid
Oluff Piriain
Oluff Oluffssonn Tirkåin
Hindrich Ibid Påål Hindrichzson Knecht

Ruotu 15Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 562

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Staphan Nuppåinen
Oluff Immåinen
Madz Kasainen
Christer Härkäinen Knecht
Anders Andersson Pirainen
Påål Michelsson Turuin
Oluff Påelssonn Ibid
Peer Anderssonn Rumukain
Eskill Kinnuinen
Oluff Anderszon Pirainen

Ruotu 16Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 563

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Erich Erichzsonn Heiskain
Anders Nillszonn Liuthinen Knecht
Påål Peerssonn Jalckain
Påål Påålssonn Ibid
Mattz Sijkainen
Påål Larsson Karpinen
Påål Nulpåinen
Anders Ihalain Lukåtårneij
Jakoph Hammuinen
Michiel Philpuson Kijkinen

Läänitykset ♦ Frelsze

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 563

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Påål Oluffssonn Kåpåinen
Hendrich Peerssonn Ibid
Oluff Oluffssonn Ibid
Staphan Staphansson Lappalain
Hanss Hålåpainen
Hans Purdinen
Jönss Jönsson Purdind

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1643, Rulla 618-619
SVAR SE/KrA/0025/0/189 alkaen kuvasta 578, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16421644

© Väinö Holopainen 2023