AlkuSavon ruodutusluettelotLeppävirran pitäjä → 1653 ruodutus- ja väenottoluettelo

Leppävirta ruodutus- ja väenottoluettelo 1653

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Leppäwirda Sochn

Uthskrifningz Rulla öfwer Wijborgz och Nyieslotz Landshöfdinedömen... Pro Anno 1653.

Wachtmeisterin ruotuja ei ole numeroitu, kunkin ruodun lopussa on jousien yhteissumma


Ratsastalot

Rakuunat ♦ Dragouner som hafwa öfwerlöps folck och fördenskuldh böhre stå i Rothan

Ruotu 10 Rakuunat, Loput ruodusta Juvalla ja Joroisissa Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 43

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Karialanranda
Jönss Jönsson Parfwiainen

Läänitykset

Hans Wachtmeisterin läänitys ♦ Generalen S. Her Hanss Wachtmesters

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 72

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Walkiamäkj
Larss Matzson Saikoin
Michel Michelsson Ifwoin
Anders Heiskain
Christer Ifwoin
Michel Harainen
Oloff Peersson Tolwain Son Erich Andersson Knecht
Oloff Heiskain
Hyttilänmäkj
Anders Andersson Hyttin
Leppämäki
Eskell Kasain
Peer Tackuin
Peer Caspersson Parkain
Hindrich Tuppurain
Mårthen Pöyhäin
Hindrich Hindrichsson Kasain
Tuppuralamäki
Hindrich Soininen
Oloff Ollsson Tuppurain
Hindrich Websäläin
Samais
Sigfredh Hardikain
Oloff Nissinen
Peer Andersson Haloin
Månss Keinoin
Anders Ollsson Kenäin
Thomas Simoin
Abraham Soininen
16 bågar

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 72

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Swen Soininen
Christer Hafwinen
Christer Ahoinen
Peer Michelsson Linduinen
Peer Wåckålain
Jören Kariuin
Anders Påålsson Mustoin
Keinälänmäkj
Christer Asiain
Anders Peersson Keinoin

Ruotu 2, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 73

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jönss Peersson Rämpsij
Oloff Månsson Keinoin
Konuslax
Matz Sawolain Dreng Matz Nielsson Kinnuin Knecht
Peer Kinnuin
Matz Kinnuin
Pååll Karfwoin
Oloff Karfwoin
Erich Nielsson Lappalain
Jönss Ollsson Haloin
Hindrich Paalain
Oloff Lappalain
Petronmäkj
Nielss Arfwedsson Kinnuin
Jören Kinnuin
16 bågar

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 73

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Staffanalanmäkj
Staffan Staffansson
Påål Tukiain
Hindrich Pulkin
Larss Keinoin
Mustinmäkj
Oloff Erichsson Liuko B:r Oloff Ollsson Knecht
Erich Månsson Kinnuin
Jören Peersson Kerfwin
Erich Ollsson Kinnuin
Peer Nielsson Lappalain
Anders Pulkinen
Oloff Hansson
Thomas Oloffsson Laitin
Hindrich Laitin
Johan Laitinen
Larss Påålsson Itkoin
Hemming Påålsson Laitin
Oloff Hackarain
Mårthen Safwolain
Peer Påålsson Itkoin
Pååll Ollsson Leskinen
Oloff Nielsson ibm
Larss Staffansson Leskin
16 bågar

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 73

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hanss Nijrainen
Larss Wehwiläin
Peer Westerin Knecht
Grelss Herrain
Larss Itkoin
Leppäwirda
Johan Erichsson
Pååll Staffanain
Anders Pura
Sigfredh Mustoin
Larss Könöin
Sigfredh T. Sawolain
Larss Leppäin
Isack Ollsson
Hindrich Kåpoin
Anders Kåpoin
Ossmaiärf
Olof Colemain
Pååll Tackuin
Hindrich Peersson Laakoin
Oloff Hywäin
Peer Hywain
16 bågar

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 73

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Matz Haringh
Pååll Pasain
Oloff ibm
Pååll Laakoin
Paukanlax
Matz Jäskeläin
Matz Jalkain
Hanss Staffansson Haikoin
Hindrich Olkoinen
Lylymäkj
Hindrich Sopain
Anders Roppoin
Oloff Grelsson Kåpoin
Saijarlax
Sigfredh Kinnuin
Peer Jönsson Kåpoin
Anders Philpuxin
Oloff Hindrichsson Kopoin
Jönss Kopoin

Ruotu 5, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 74

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Pååll Larsson Carpin
Nielss Kinnuin Son Hindrich Nielsson Knecht
Oloff Pöxä
Anders Philpuxin
Karialanranda
Matz Ollsson Saikoin
Hindrich Soininen
16 bågar

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 74

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oloff Tirroin
Hindrich Andersson Turuin
Grelss Ollsson Turuin
Oloff Keroin
Matz Nukain
Pååll Jönsson Sorsain
Matz Ollsson Kopoin Son Pååll Matzson Knecht
Pååll Påålsson Kopoin
Jönss Tackuin
Erich Michoin
Haapamäkj
Matz Härkäin
Peer Mickoinen
Waristaipal
Larss Thomasson Malin
Haapamäkj
Anders Suhoin
Waristaipal
Hindrich Christersson Kopoin
Timola
Jönss Kinnuinen
Jönss Peersson Kinnuin
Oluf Ahokas
Anders Kassain
16 bågar

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 74

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Johan Jörensson Timoinen
Jönss Nickinen
Matz Lappalainen
Warkaus
Erich Staffansson Luttin
Oloff Andersson ibm
Willam Afläck
Jören Pitkain
Larss Herrain
Kopola
Oloff Kopoin
Kurolanlax
Oloff Kossuinen
Sarkamäkj
Hindrich Matzson Könöin
Thomas Könöin
Eskell Colemain
Oloff Könöin
Staffan Michelsson ibm
Hanss Könöin
Peer Månsson Parfwiain Son Christer Peersson Knecht
Matz Wäntin
Sacharlax
Staffan Kinnuin
Oloff Pijrain
Hindrich Peersson Roppoin
Jönss Andersson Parfwiain
Anders ibm
Peer Tirkoin
16 bågar

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 74

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jönss Staffansson Parfwiain
Nijnimäkj
Staffan Nuppoin
Oloff Hansson Immoin
Mårthen Törröin
Oloff Turpein
Matz Kosuin
Anders Peersson Pijrain
Matz Ollsson Tirkoin Peer Hindrichsson Knecht
Polwijärf
Michell Ollsson Turuin
Larss Wockålain
Pååll Turuin
Oloff Ollsson Sopain
Anders Grellsson Pijrain
Rummukala
Michel Laamain
Peer Andersson Rummukain
Larss Andersson Harain
Eskell Jönsson Kinnuin
Pååll Påålsson Carpin
Pååll Rummukain
Leppäwirda
Peer Sutinen
Lappimäkj
Anders Staffansson
Lylymäkj
Niels Sopain
Peer Kinnuin
16 bågar

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 75

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Karialaranda
Anders Laamain
Walkiamakka
Anders Matzson Haiska
Leppäwirda
Clemet Her Caplan
Hindrich Matzson
Hans Löppöin
Lapinmäkj
Anders Lappalain
Peer Lappalain
Johan Staffansson Lappalain
Warkaus
Jönss Purdinen
Kurolanlax
Pååll Ringinen
Hanss Pitkäin
Samois
Jönss Könöinen
Hindrich Håfwinen
Peer Pulkin
14 bågar

Henrik Sabelstiernan läänitys ♦ Wälb: Hindrich Sabelstiernas. Leppäwirda S.

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 85

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jönss Purdinen
Hanss Purdinen
1 båg

Kustaa Illen läänitys ♦ Wälb: Göstaff Illes. Leppäwirda S.

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 85

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Clemett Holopainen
1 båg

Paavali Businin läänitys ♦ Wälb: Påfwel Busijns

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 86

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kåpola
Jönss Olofzson Kåpoinen
Hindrich Peersson
1 båg

Arvid Rääfin läänitys ♦ Wälb: Arfwedh Rääffs

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 86

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kåpola
Hindrich Olofzson
Staffan Staffansson
1 båg

Irtolaiset ♦ Löössdrifware

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 87

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Swen Swensson Soininen
Jacob Jacobssson Kåppoin
Tönnes Hyfwoinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1653, Rulla 630
SVAR SE/KrA/0025/0/192 alkaen kuvasta 43

Lähdekopio:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1653, Rulla 2
SVAR SE/KrA/0025/0/1 alkaen kuvasta 1026

Nimet aakkosjärjestyksessä16491661

© Väinö Holopainen 2021