AlkuSavon ruodutusluettelotMäntyharjun pitäjä → 1675 väenottoluettelo

Mäntyharju väenottoluettelo 1675

Nimet aakkosjärjestyksessä

Menduharju Sochn

Kårt Rulla aff Wijborgz Nyslåtz medh dess, sampt Kymene Gårdz Lähns 1675 åhrs Knechter; item een fördeelning under hwadh Regemente hwar hörer


Läänitykset

Pietari Brahen läänitys ♦ Hanss HögGref: Excel:tens Herr Rijchz Dråtzetz Höghwälb:ne Greefwes H:r Peer Brahes

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 931

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Håpoilaby/Huopola
1 Christer Påhlsson Hopoin
Lahnaniemi/Lahnaniemi
1 Erich Thomasson

Irtolaiset ♦ Efterskrefne Löössdrijfware äre skreefne pro A:o 1675

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 935

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Halminiemi/Halmeniemi
1 Thomas Olofzson

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1675, Rulla 32
SVAR SE/KrA/0025/0/31 alkaen kuvasta 931

Nimet aakkosjärjestyksessä16741676

© Väinö Holopainen 2021