AlkuSavon ruodutusluettelotMikkelin pitäjä → 1679 ruodutus- ja väenottoluettelo

Mikkeli ruodutus- ja väenottoluettelo 1679

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

S:t Michels Sochn

Uhtskrijfning Rulla öfwer Wijborgz och Nyslottz sampt Kymmänägårds lähn Pro: A:o 1679


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ratsuväen palkkatalot

Ruotu 27Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 959

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Norola
Matz Matson Matilain 1
Matz Staffanson Rahuin 1
Påhl 1 B:r
Påhl Launiain 1
Erich Launiain 1 S:n, Knecht
Påhl 1 B:r
Alama
Påhl Påhlson Matiskain 1
Påhl Peersson 1 B:r S:n
Abraham 1 B:r
Christer Halin 1
Seppola
Peer Käriäin 1
Wehmais
Erich Ladikain 1
Kyrkioby
Staffan Hinderss: Wäisein 1
Harjuma
Peer Christersson Halin 1
Ihastjerf
Matz Larsson Bengtin 1
Lars Bengtson Martin 1
Norola
Michel Matilain 1
Isack Bengtsson 1

Ruotu 28Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 959

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Parandala
Påhl Paarandain 1
Christer 1 B:r
Kofwala
Mårthen Kofwain 1
Påhl 1 Dreng
Harjujerfwj
Daniel Marthensson 1
Lars Peersson 1 M:, Knecht

Ruotu 28, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 960

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hariuma
Hindrich H. Laurikain 1
Anders 1 Bror
Asila
Michel Pålss Lambin 1
Anders Pålsson 1
Erich Pålsson 1
Hindrich H. Asilain 1
Anders 1 Bror
Alama
Hindrich A. Nykein 1
Johan Peerss: Käriöin 1
Niels Hynnin 1
Hariuma
Matz Matson Häyrin 1
Lars Pårkain 1 D:

Ruotu 29Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 960

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Wanhala
Henrich Anderson 1 Knecht
Matz Peerson Häyrin 1
Hariiuma
Påll Pålsson Tijhoin 1
Anders 1 B:r
Anders Matson Nikul: 1
Wehmais
Abraham Myrmies 1
Matz Matson Ollikain 1
Rämälä
Augustus Clostarin 1
Norola
Hindrich Mårtenson 1
Wechmais
Lars Christerson 1
Samuel Jokelain 1

Ratsuväen palkkatalot

Ruotu 29, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 960

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kyrkioby
Mårthen Matson 1
Staffan Kofwain 1
Laurikala
Hindrich Paijain 1
Anders Käriein 1 M.
Kåfwola
Påll Christerson 1
Wanhala
Jören Wanhain 1
Peer 1 B:r

Ruotu 30Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 960

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Joseph Michelsson 1
Johan 1 B:r, Knecht
Hariuma
Christer Larson Sijtar 1
Hariujerfwj
Johana Jusseroin 1
Ihastjerf
Påll Matson Pullin 1
Wechmais
Markus Jokelain 1
Matz Pohialain 1
Johan J. Wanhain 1
Seppelä
Hans Matson Häckein 1
Rämälä
Påll Larson Walkoin 1
Sosarj
Hind. Bertilson Asil:n 1
Olof Johanson Sairin 1
Norora
Jacob Jönson Torfwj 1
Laurikala
Påll Laurikain 1
Matiskala
Olof Olofson Rahikain 1

Rakuunoiden palkkatalot

Ruotu 30, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 960

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Laurikala
Jacob Laurikain 1
Hyrola
Lars Toifwakain 1
Wehmaiis
Anders Pålson Ikoin 1

Ruotu 31Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 960

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Puttila
Sigfred Eskillsson 1
Taipalby
Niels Pukoin 1
Asila
Cnut Anderson Pasoin 1
Lars 1 B:r

Ruotu 31, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 961

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Suosarj
Thomas Pulliain 1
Harjuma
Johan Ihalain 1
Norola
Hendrich Kufwain 1
Lars Henderson Dito 1

Jalkaväki

Ruotu 31, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 961

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kyrkioby
Sigfredz 1 Caplan H: Sigfredz D.g
Anders Martin 1
Hind: Rahikain 1 Dreng
Johan Erichson Peitzar 1
Wanhala
Andeers A. Kufwain 1 Knecht
Matz Christerson Dito 1
Matz Jacobson 1
Peer 1 B:r
Jöran 1 B:r
Harjuma
Anders Anderson 1
Påhl Larsson 1

Ruotu 32Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 961

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ihastjerf
Erich Bengtin 1
Hirola
Hindrich Johanson 1
Lars Hanson Koikal: 1
Alama
Mårthen Nielson 1 Knecht
Wehmais
Thomas Pafwilain 1
Johan 1 B:r
Elias Jokelain 1
Norola
Matz Thomason 1 Sochneskrif: Nils Långz Dreng
Kåskentaipal
Berndt Anderson 1
Hindrich Anderson 1
Asila
Staffan Pukoin 1
Pajula
Lars Jörenss. Häckin 1
Christer 1 B:r
Seppola
Jacob Philipson Karpin 1
Erich 1 B:r
Hindrich 1 B:r
Norola
Peer Grelsson 1 Cornet Jacob Teetz Dreng
Peer Peerson Parandain 1

Ruotu 33, osa ruodusta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 961

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Mårthen Ladikain 1
Lars Pohialain 1
Rahula
Matz Matson Hemeläin 1
Pekola
Simon Matson Kurkj 1
Lars Påhlsson Tickain 1
Lahnama
Mårthen Rahikain 1
Ihastjerf
Påll Jacobson Sijtar 1
Norola
Berent Launiain 1
Wechmais
Mårten Pylkoin 1
Lars 1 B:r, Knecht

Läänitykset

Fritz Lefwen rälssi

Ruotu 54, osa ruodusta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 968

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Laitiala
Erich Peersson 1

Pietari Brahen rälssi

Ruotu 9Brahe, osa ruodusta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 997

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kyrkioby
Lars Peersson Olkoin 1
Johan Sigfredsson Smålender 1
Anders Mårtensson Randalain 1
Lars Mårtensson Tuppuraain 1
Christer Ifwarsson 1
Påhl Parandain 1 H: Hendrich Enkias Dreng
Pursiala
Peer Christersson Danck 1
Mattz Jacobsson Pursiain 1

Ruotu 10BraheLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 997

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hachkala
Lars Peersson Hyrkäin 1
Wattila
Lars Erichsson Palain 1
Erich Jörensson 1 B:r S:n
Anders Christersson Palain 1
Johan Palain 1
Peer Larsson Hallinen 1
Lars Larsson 1 B:r
Lars Påhlsson Landiain 1
Påhl Påhlsson Kapain 1
Jöns Cnutsson Päykäin 1
Markus Nielsson Kapain 1
_ietilanlax
Johan Matsson Sikain 1
_itelaby
Peer Larsson Rijtin 1
Hendrich Sylfwester 1
_andakylä
Johan Hendrichsson Palain 1
_aikola
Hans Johansson Korpj 1
_yrylä
Erich Andersson Walkoin 1 Knecht
Peer Andersson Hyryläin 1

Ruotu 11BraheLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 997

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kykylä
Mattz Mickelsson Åroin 1
Lindert Classon Päykäin 1

Ruotu 11Brahe, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 998

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Simonsson Annin 1
Helpona
Markus Markusson Pyrhöin 1
Tiusala
Mattz Jörensson Tiussain 1
Mattz Michelsson Tiussain 1 Knecht
Jören Greelsson 1 B:r S:
Kaipiala
Mattz Peersson Säpppäläin 1
Anianemj
Peer Olofsson Aniain 1
Heinlaxby
Johan Cnutsson Tarkiain 1
Hendrich Cnutsson 1 B:r
Thomas Toifwakain 1
Sijskoila
Peer Hendersson Kurkj 1
Häyrylä
Erich Häyryin 1
Hendrich Peckoin 1
Påhl 1 B:r
Wappola
Hendrich Wappoin 1
Karstoila
Hendrich Karstoin 1

Ruotu 12BraheLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 998

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Samuel Karstuin 1
Pietiläby
Mårten Michelsson Kåtilain 1
Tuukala
Hans Andersson Puuka 1
Bertill Jörensson Knutin 1
Johan Jörensson 1 B:r
Lars Matsson Sylfwester 1
Soikalaby
Jören Frantsson Låcka 1
Hendrich Nielsson 1
Mattz Nielsson Puuka 1 Knecht
Johan Bertillsson Närfwäin 1
Mårten Mårtensson Lettru 1
Peer Jönsson Minkin 1
Påhl Simonsson Liukin 1
Lachnamäkj
Johan Mattsson Peckain 1
Cnut 1 Dreng
Månickala
Mattz Wäsäläin 1
Sigfredh Andersson Walliaka 1
Erich Andersson 1 B:r

Ruotu 13BraheLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 998

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jöns Eskellsson Hindzikain 1
Peer Jönsson Hindzikain 1
Lelkola
Olof Påhlsson Lelkoin 1
Påhl Jönsson Peckain 1
Niels Nielsson Hämäläin 1
Lachnama
Hendrich Andersson Ollikaina 1
Anders Matsson Mesiain 1
Anders Andeersson Rijtin 1
Taipaleby
Simon Nielsson Keroin 1
Hendrich Keroin el:r Hämäläin 1
Tickala
Påhl Hansson Tickain 1
Olof Påhlsson Tickain 1
Merasmäkj
Jöns Larsson Peckoin 1
Eskell Larsson 1 B:r
Påhl Andersson Rijtin 1
Måns Grelsson Rijtin 1 Far B:rs S:n, Knecht
Lars Larsson Peckain 1
Påhl Påhlsson Peckain 1

Ruotu 14BraheLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 998

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kilckilä
Påhl Hemingsson Kilckj 1
Hindrich Martin 1
Peer Jönsson Kilckj 1
Erich Olofsson Ripatj 1 M:
Hans Hansson Kilkj 1

Ruotu 14Brahe, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 999

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Tårnialanmäkj
Pehr Hansson Kilkj 1
Erich Erichsson Tårniain 1
Eskell Erichsson 1 B:r
Hirfwensalmj
Eskell Oloffssonn Ripattj 1
Thomas Greelsson Wäisäin 1
Pöyryla
Bertell Olofsson Pöyry 1
Olof Bertellsson Dito 1
Anders Latsson Hattzoin 1
Hendrich Latsson Hattzoin 1
Cnut Pöyry 1
Jacob Larsson Messiäin 1
Ripatilaby
Christer Peersson Ripattj 1
Anders Persson Ripattj 1 Syttningz Son, Knecht

Ruotu 15BraheLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 999

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Mattz Christersson Ripattj 1
Hirfwensalmj
Påhl Simonsson Kirialain 1
Ripatila
Erich Jacobsson Ripatj 1
Påhl Jacobsson 1 B:r
Mattz Thomasson Peckain 1
Påhl Larsson Picka 1
Parkoila
Påhl Nielsson Parkoin 1 Knecht
Mattz Nielsson 1 B:r
Markus Erichsson Hångain 1
Suosalmj
Påhl Christersson Tanttu 1
Erich Christersson 1 B:r'
Cnut Käremees 1
Lars Larsson Käremees 1
Malfwanemj
Peer Mårtensson Närfwäin 1
Sigfred Mårtensson 1 B:r
Johan Clemetsson Närfwäin 1
Oloff Mårtensson 1 Drengh
Huirila
Simon Erichsson Hångain 1

Ruotu 16BraheLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 999

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Larsson Hångain 1
Cnut Simonsson 1 Dreng
Hans Thomasson Hipele 1 Knecht
Wachwamäkj
Siimon Larsson Martin 1
Johan Jacobsson 1 St: S:n
Peer Påhlsson Martin 1
Eskell Larsson Martin 1
Hämenmäkj
Micfhell Eskillsson 1
Lars Mattsson Ruhain 1
Christer Hindrichsson Ruhain 1
Biörnilä
Johan Johansson Biörnin 1
Sigfredh Påhlsson Biörnin 1
Kuittula
Påhl Erichsson Päykäin 1
Påhl Thomasson Kuituin 1
Michell Larsson Kuituin 1
Anders Larsson 1 B:r
Peer Larsson 1 B:r
Oloff Simonsson Pistyin 1

Ruotu 17Brahe, osa ruodusta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 999

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Eskell Larsson Mannin 1
Lars Bertillsson Kåmpj 1
Thomas Jacobsson Mainin 1

Jonas Petterssonin rälssi

Ruotu 1PetterssonLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1001

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hariiuma
Erich Eskellsson 1
Pehr Christersson 1 Knecht
Niels Christersson 1
Måns Jönsson Hämäläin 1
Eskell 1 B:r
Simon 1 Drengh
Pehr Mattsson Håckain 1
Thomas Månsson 1
Peer Johansson Halloin 1
Matz Matsson Håckain 1

Gert von Skrönsmenin rälssi

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1001

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Assila
Mårten Mårtensson 1
Lars 1 B:r
Wäsulax
Peter Jönsson Sijtare 1
Erich Nielsson 1

Robordt Lichtonin rälssi

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1001

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Wächmais
Lars Michellsson Finne 1
Eskell Finne 1
Anders Myrimies 1

Gustaff Hornin rälssi

Ruotu 1HornLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1001

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ohensalo
Erich Christersson Laitin 1
Hendrich 1 B:r
Jören Niellsson 1
Erich Nielsson 1 Knecht
Erich Larsson 1
Jören Erichsson 1
Hendrich Erichsson 1
Hendrich Olufsson Liukoin 1
Lars 1 Son
Sigfredh Larsson 1
Pettter 1 B:r
Johan Mårtensson 1

Robort Lichtonin rälssi

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1001

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kåffwala
Aron Johansson 1
Rämälä
Oloff Lahman 1

Christer Gyllenhertan rälssi

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1001

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ollkola
Mattz Läijoin 1 Landb:
Mattz Hämmeläin 1
2 Bogar som Frällse 1678 Skyldig blifwet

Claes Johan Baronofin rälssi

Ruotu 1BaronofLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1001

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Nurola
Anders Mattsson Nuroin 1
Påhl Påhlsson 1
Wätämensalmj
Peer Nielsson Wätäin 1
Måndola
Johan Påhlsson Måndoin 1
Påhl 1 B:r
Mattz Johansson Nikoin 1
Käkolaby
Peer Thomasson Kächkoin 1
Christer Hindrichsson Laijha 1
Lars Uckoin 1

Ruotu 1Baronof, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1002

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Siskola
Lars Månsson Siskoinn 1
Påhl 1 B:r
Påhl Andersson 1
Mariannemj
Lars Larsson Kartoin 1
Påhl Bertillsson 1
Hapataipall
Thomas Matsson Hapataipal 1
Thomas Påhlsson Huttuin 1
Taipallby
Eskell Larsson Kylläin 1
Olof Olofsson Taipall 1

Ruotu 2BaronofLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1002

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Markus Jörensson Hämäläin 1
Jören Olofsson Hämäläin 1
Haukakorola
Mattz Påhlsson Kårhoin 1
Olof Christersson 1
Parkila
Erich Johansson Parkin 1
Mattz Peerssom Parkin 1
Peer 1 B:r, Knecht
Jacobsson Ibm 1
Anders Paakinen 1
Christer Matsson 1
Mattz Matsson 1
Wänäläby
Peer Peersson Jockelain 1
Lars Matsson Wänäin 1
Thomas Johansson Ibm 1
Lars Johansson Ibm 1
Påhl Peersson Båck 1
Påhl Peersson Rasain 1
Carell Mårtensson Råkål 1

Ruotu 3Baranof, osa ruodusta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1002

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Säppäleby
Hendrich Hendersson Säppäläin 1
Erich Pyllkäin 1
Käriäleby
Mattz Johansson 1
Sigfredh Jörensson 1
Johan Larsson Käriein 1
Mattz Matsson Dito 1
Larss 1 B:r
Peer Påhlsson Ibm 1
Mattz Matsson Höräin 1
Säppäleby
Lars Larsson Käriein 1
Hanss 1 B:r

Gustaff von Pahlenin rälssi

Ruotu 1GPahlenLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1003

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kåtkatwässj
Johan Andersson Liukoin 1
Anders Matsson Paijuin 1
Närfwälä
Hendrich Larsson Liukoin 1
Oloff Larsson Nerfwen 1
Erich 1 B:r
Wäiselä
Oluf Andersson Wäisäin 1
Lars 1 B:r
Påhl Andersson Dito 1
Samuel Wäisäin 1
Matz Jönsson Wäisäin 1 Knecht
Andere Persson Wäisäin 1
Michel Michelsson Dito 1
Williukala
Lars Larsson Williukain 1
Johan 1 B:r
Oluf Olofsson Dito 1
Wänämäkj
Lars Månsson Arpiain 1
Thomas Larsson Korhoin 1
Johan Larsson Häilain 1

Ruotu 2GPahlen, osa ruodussta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1003

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars 1 B:r
Sigfred Påhlsson Caupin 1
Eskell 1 B:r
Jöns Andersson Muinoin 1
Jören Påhlsson Dito 1
Anders Påhlsson Wilhu 1
Thomas Peersson 1 Måg
Thomas Påhlsson Dito 1
Thomas Peersson Martin 1
Salmela
Erich Salmelain 1
Thomas Larsson Rämäin 1
Håckala
Johan Håckainen 1
Hirfwenlax
Lars Jönsson Luckoin 1 Knecht
Parandala
Johan Matsson Parandain 1
Kåttkatwässj
Mattz Matsson Peinen 1

Reinholt von Pahlenin rälssi

Ruotu 1RPahlenLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1003

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Wålingoby
Sigfred Arfwedsson Carialain 1
Johan Andersson 1 B:S:n
Michell Larsson Killkj 1 Knecht
Jacob Henersson Paiuin 1
Hendrich Mattsson Pystin 1
Hans Påhlsson Håttarj 1
Thomas Hendersson Håckain 1
Mattz Andersson Kufwain 1
Anders Jönsson Ausickoin 1
Peer Hemmingsson Dito 1

Ruotu 1RPahlen, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1004

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Christersson Sallin 1
Anders Andersson Laukain 1
Mattz Matsson Höyrin 1
Matz Matsson Käckain 1
Korpijerfwj
Lars Mahellsson Hytiäin 1
Hendrich Matsson Pastin 1
Christersson 1 Drengh
Peer Peersson Kufwoin 1

Ruotu 2RPahlenLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1004

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Uckonemj
Christer Bengtsson Pelloin 1 Knecht
Påhl Bengtsson Uckoin 1
Hariuma
Hendrich Jönsson Såckain 1
Hendrich Månson Antoin 1
1 Broder
Påhl Hendersson Såikain 1
Michell Michellsson Taroin 1
Peer Matsson Lånkj 1
Lars Thomasson Håckain 1
Peer Sigfredsson Hämäläin 1
Mattz Peersson 1 S:
Wanhamäkj
Peer Peersson Aufwikain 1
Peer 1 B:r
Michell Mattsson Arpiain 1
Johan Persson Ibm 1
Påhl 1 B:r
Eskell Eskellsson 1
Eskell Eskellsson Lutta 1

Reinholt Wilhelm von Palenin rälssi

Ruotu 3RWPahlen, osa ruodusta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1006

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Randakylä
Hendrich Påhlsson Remoin 1
Jören Eskellsson Ingerin 1
Michell Michellsson Remoin 1
Peer Peersson Pörrin 1
Sigfred Månsson Tickain 1
Liukala
Peter Johansson Liukain 1
Repola
Påhl Mårtensson 1
Mattz Peersson Liukain 1
Lars 1 B::r
Mattz Johansson Ibm 1
Thomas Thomasson Repoin 1

Krister Assikaisen rälssi

Ruotu 1Assikain, osa ruodusta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1007

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ihastjerfwj
Lars Pulliain 1
Koskentaipal
Abraham Erichsson 1
Rahula
Lars Erichsson Råtin 1
6 Bogar har Uptogs Frelsset förledet åhr blifwit skyldigh till Cronan

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige - Finland, 1679, Rulla 42
SVAR SE/KrA/0025/0/41 alkaen kuvasta 959

Nimet aakkosjärjestyksessä16781685

© Väinö Holopainen 2021