AlkuSavon ruodutusluettelotPieksämäen pitäjä → 1685 ruodutusluettelo  ☰ 

Pieksämäki ruodutusluettelo 1685

Nimet aakkosjärjestyksessä

Piexämä Sochn

Ei alkuperäinen, sisältö rakennettu Savon rykmentin pääkatselmusluettelosta


Ruotu 1_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 346

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Påhl Påhlsson Rusainen Knecht
Wechmais/Vehmaiskylä
Michell Anderss: Putkoin
Laars Nielssonn Putkoin
Michell Hendersson Rickåin
Oloff Matsson Kauppinen

Ruotu 2_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 346

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Anders Anderss Tukein Knecht
Påchiaslax/Pohjalahti
Peer Hinderssonn Häckinen
Haukiworj/Haukivuori
Johan Johansson Moilain
Matz Matsson Ollickain
Wauchkoila/Vauhkola
Thomas Wauchkoin

Ruotu 3_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 346

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Oloff Ohlss Hulkoin Knecht
Hällinmäkj/Hällinmäki
Oloff Thomass Tarfwain
Anders Matsson Tarfwain
Johan Påhlsson Mannin
Oloff Peersson Puhickain

Ruotu 4_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 346

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Matz Påhlss Nikulain Knecht
Hällinmäkj/Hällinmäki
Laars Michellsson Landbonden
Påhl Påhlsson Mulkoinen
Påhl Matssonn Nikulain
Peer Laarsson Kaipainen

Ruotu 5_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 346

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Peer Matss: Håckain Knecht
Letenmäkj/Liedemäki
Michell Haloinen
Påhl Påhlsson Mustoin
Oloff Matsson Laitinen
Matz Peersson Håckain

Ruotu 6_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 346

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Påhl Matsson Nykeinen Knecht
Nickarila/Nikkarila
Peer Markusson
Thomas Clemetss Nickarin
Pyhitty/Pyhitty
Dominicus Thomass Wauchkoin
Peer Michellssonn

Ruotu 7_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 346

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Michell Påhlsson Kuifwalain Knecht
Rummukamäki/Rummukka
Johan Jacobss Ropoin
Erich Anderss Häckin
Thomas Mastss Hännin el. Kuifwalain
Utriala/Utriala
Oloff Anderss: Utriain

Ruotu 8_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 346

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Anders Abramss Häckinen Knecht
Maawesi/Maavesi
Grels Johanss Romoin
Peer Arfwedss Pulliain
Anders Pulliain
Påhl Olofss Tenhuin

Ruotu 9_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 346

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Jacob Johansson Kinnuin Knecht för Peer Bertillsson Kaupinen som är rymdh
Tickalamäki/Tikkalanmäki
Matz Kaipainen
Peer Grelsson Putkoin
Anders Kauppinen
Michell Michelss Matilain

Ruotu 10_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 346

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Johan Johansson Läskinen Knecht
Maawesi/Maavesi
Anders Peers Janhuin
Oloff Erichsson Janhuin
Daniel Janhoin
Peer Påhlsson Pulliain

Ruotu 11_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 346

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Oloff Matsson Hämäläin Knecht
Sijkamäki/Siikamäki
Lars Ollsson Markain
Anders Hanss Huttuin
Sarkaniemi/Sarkaniemi
Anders Ropoinen
Matz Anderss Häckinen

Ruotu 12_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 346

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Oloff Oloffsson Hurskain Knecht
Längälmä/Längelmäki
Matz Nielsson Kauppinen
Sigfred Ohlsson Hurskain
Niels Anderss Häckinen
Samuel Anderss Häckinen

Ruotu 13_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 347

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Peer Påhlsson Kuifwalain Knecht
Utriala/Utriala
Oloff Axelss Uttriain
Simon Uttriain
Kåsolansaari/Kosolansaari
Anders Kåsoinen
Tehuxniemi/Tihusniemi
Johan Påhlsson Läwiäin

Ruotu 14_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 347

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Axell Johanss Jäppinen Knecht
Jäppilä/Jäppilä
Hans Oloffsson Hynnin
Påhl Rusainen
Niels Erichsson Janhoinen
Johan Jacobsson

Ruotu 15_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 347

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Thomas Thomass Pienoin Knecht
Markala/Markkala
Eskell Påhlsson Markain
Lars Johanss Nysäin
Laars Ickeheinoin
Karckoila/Karkkola
Bengt Eskelsson Karkoin

Ruotu 16_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 347

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Oloff Erichss Laitinen Knecht
Suonijoki/Suonenjoki
Lars Eskellsson Nysäin
Oloff Nenoinen
Oloff Johanss Kinnuin
Oloff Haloinen

Ruotu 17_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 347

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Påhl Michelss Kainulain Knecht
Käriänniemi/Kärenniemi
Lars Nikulainen
Tåholax/Toholahti
Grels Sigfredssonn
Christer Laarssonn
Lars Hindrichsson Hämäläin

Ruotu 18_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 347

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Anders Anders Könöin Knecht
Kuifwasniemi/Kuivasniemi
Lars Matsson Sikainen
Kuumäki/Kutumäki
Peer Michelss Nenoinen
Peer Nenoinen
Letenmäki/Liedemäki
Påhl Leikas

Ruotu 19_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 347

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Lars Johanss Häckinen Knecht
Nininiemi/Niininiemi
Oloff Matsson Ikoin
Matz Joranss Kuituin
Armwesi/Armisvesi
Påhl Sigfredsson Matilain
Suoliwesi/Suolivesi
Staffan Staffanss Kauppinen

Ruotu 20_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 347

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Laars Hindrichss Manninen Knecht
Suoliwesi/Suolivesi
Staffan Nielss Kauppinen
Hangamäki/Hankamäki
Grels Oloffss Hänninen
Laars Thomass Hänninen
Påhl Larsson Hänninen

Ruotu 21_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 347

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Påhl Laarsson Tårnioin Knecht
Påchialax/Pohjalahti
Hindrich Henderss Häckinen
Påhl Johanss Häckinen
Christer Michelss Dito
Samuel Huotarj

Ruotu 22_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 347

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Sigfredh Sigfredss Läppiäinen Knecht
Haukiwori/Haukivuori
Staffan Henderss Ollickain
Niels Nielss Villiakain
Eskell Erichss Ollickain
Peer Michellss Tarfwain el: Oloff Käriäin

Ruotu 23_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 347

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Niels Johansson Karialain Knecht
Wäisälä/Väisälä
Arfwed Peerss Väisäin
Johan Staffanss Sikain
Thomas Nielss Kandain
Hindrich Wäissäin

Ruotu 47_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 349

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Hans Johansson Putkoin Knecht
Surnumäki/Surnunmäki
Anders Johanss Putkoin
Laars Nielss Putkoin
Påhl Hindrichss Palkinen
Hietamäki/Hietamäki
Niels Peersonn

Ruotu 48_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 349

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Knecht Absens
Pörrilä/Pörölänmäki
Eskell Larsson Pöröin
Sianialka/Sianjalka
Laars Påhlss Jalkain
Hindrich Matss Laitinen
Waniala/Vanaja
Eskell Oloffss Manninen

Ruotu 49_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 349

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Peer Nikulain Knecht
Hällinmäki/Hällinmäki
Hindrich Larss Tarfwain
Michell Brusiusson Kaipain
Oloff Anderss Kaipain
Påhl Oloffss Tarfwain

Ruotu 50_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 349

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Matz Matsson Knecht instält af Rootan j Peer Rämäinens ställe, som är Rymbdh
Hällinmäki/Hällinmäki
Anders Thomass Narinen
Mårten Påhlsson Mulkoin
Laars Larsson Hötölöinen
Påhl Matss Janhoin

Ruotu 51_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 349

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Eskell Oluffssonn Ikoinen Knecht Absens måste framskaffas
Hällinmäki/Hällinmäki
Grels Leinoinen
Thomas Abramss Tarfwoin
Walkeaismäki/Valkeamäki
Peer Olofsson Linduin
Thomas Johanss Kauppinen

Ruotu 52_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 349

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Anders Laarsson Hurskain Knecht
Pyhitty/Pyhitty
Niels Frilander H:
Anders Johansson Rusain
Hans Hurskainen
Wechmais/Vehmaiskylä
Peer Anderss Rytköinen

Ruotu 53_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 351

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Peer Oloffsson Rämäinen Knecht
Kyrckby/Kirkonkylä
Laars Laarss Markain
Pöyhöläby/Pöyhölä
Matz Nielss Pöyhöinen
Laars Hendrichss Karial:
Niels Abrahamssonn

Ruotu 54_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 351

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Niels Jacobsson Leikas Knecht
Kyrckby/Kirkonkylä
Påhl Hindrichss Lentzman
Thore Swenss: Trompetare
Staffan Påhlss Karialain
Christer Manninen

Ruotu 55_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 351

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Thomas Nielsson Cauppinen Knecht Absent hemma måste framskaffas
Maawesi/Maavesi
Hindrich Hansson Uttriain
Niels Hanss Uttriain
Laars Hyryinen
Sijkamäki/Siikamäki
Oloff Mustoinen

Ruotu 56_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 351

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Peer Michellsson Kackinen Knecht
Tehuxniemi/Tihusniemi
Hendrich Oloffss Nysäin
Tossawalansari/Tossavalansaari
Jöran Påhlss Suhoin
Påhl Påhlsson Suhoin
Jäppilä/Jäppilä
Hans Peersson Haloin

Ruotu 57_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 351

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Hindrich Thomass Laitinen Knecht
Knutila/Nuutila
Hindrich Jäppinen
Suontentaipal/Suontientaipale
Johan Michellsson Muldain
Laars Larsson Laakoin
Matz Collemain

Ruotu 58_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 351

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Markus Peersson Jämbssä Knecht
Karckoila/Karkkola
Hemming Hinderss Laitinen
Tiurulamäkiby/Tyyrinmäki
Marckus Johanssonn
Påhl Matsson Laitinen
Hindrich Kainulain

Ruotu 59_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 351

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Anders Andersson Luttinen Knecht instält af Christer Påhlssonn Wäpseläin
Raialaniemi/Rajalanniemi
Påhl Påhlss Wäpsäläin
Påhl Grelss Cowåin
Oloff Ihalainen
Suonijoki/Suonenjoki
Matz Jämpsä

Ruotu 60_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 351

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Lars Sigfredsson Janhuin Knecht
Kåifwusallmi/Herrala
Matz Wauhkoin
Wirdasallmi/Virtasalmi
Hindrich Palkinen
Jacob Sikainen
Hind: Arfwedss Pauckoinen

Ruotu 61_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 351

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Ifward Johanss Kaipainen Knecht
Kächkilä/Kähkölä
Hindrich Jönsson Nysäin
Oloff Ohlsson Utriain
Luukoila/Luukkola
Jöran Påhlsson Itkoin
Marckåla/Markkala
Eskell Larsson Markain

Ruotu 62_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 351

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Påhl Matsson Häckinen Knecht Absent hemma, i stället aff Rotan instält Samuel Erichss Laitinen
Jauhåmäki/Jauhomäki
Lars Påhlssonn
Anders Påhlsson Herrain
Erich Larssons Enckia
Påhl Matssonn

Ruotu 63_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 351

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Mårten Olofsson Manninen Knecht
Haukwori/Haukivuori
Måns Hansson Käriainen
Philip Peersson Tijhoin
Christer Hinderss Tuchkain
Clemet Peerss Villiakain

Ruotu 64_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 351

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Jacob Matsson Tråssa Knecht
Wirmasniemi/Virmasniemi
Laars Sifferdss Luukain
Wänechmäki/Venetmäki
Laars Laarsson Yllöin
Wenechtekämäranda/Venettekemäranta
Peer Pöndinen
Pjheirfwi/Pyhäjärvi
Måns Laarss Håila

Ruotu 65_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 351

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Anders Laarsson Jäppinen Knecht Absent måste efter slås och framskaffas
Nykälä/Nykälä
Oloff Matsson Hännin
Daniel Larss Nykäin
Häckilä/Häkkilä
Oloff Nielss Häckinen
Michell Oloffss Häckinen

Ruotu 66_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 351

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Cnut Johansson Peura Knecht
Jäppilä/Jäppilä
Bengt Bengtss Rissain
Kuckoila/Kukkola
Påhl Påhlsson Tomber
Eskell Markainen
Knutila/Nuutila
Cnut Michellssonn

Ruotu 67_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 352

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Christer Michellss Junnoin Knecht
Kölmämäki/Kylmämäki
Hindrich Hinderss Yllöin
Letenmäki/Liedemäki
Erich Peerss Kuckoin
Ruokomäki/Ruokomäki
Peer Eskellss Waroin
Nijniniemi/Niininiemi
Oloff Ohlsson Junnoin

Ruotu 68_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 352

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Christer Johansson Luckoin Knecht Absent måste efter slås och framskaffas
Neufwola/Neuvola
Jacob Anderss Säppäl:
Oloff Manninen
Pitkesmäki/Pitkäsmäki
Thomas Michellss Nykäin
Peer Jöranss Tyrfwein

Ruotu 69_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 352

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Laars Matsson Pekarinen Knecht
Pitkesmäki/Pitkäsmäki
Jöran Hinderss Höylä
Tickalamäki/Tikkalanmäki
Oloff Hindrichss Henninen
Kyllmämäki/Kylmämäki
Jöns Hindrichss Yllöin
Oloff Ollss Yllöin

Ruotu 70_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 352

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Laars Hindrichss Nykein Knecht
Haukiwori/Haukivuori
Oloff Peersson Käriäin
Peer Eskellss Moila
Påhl Månsson Pöyhäin
Markus Williakain

Ruotu 71_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 352

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Påhl Johansson Leskinen Knecht Absent måste framskaffas
Haukiwori/Haukivuori
Hindrich Hindrichssonn
Hindrich Michelss Tijhoin
Hindrich Thomass Tijhoin
Wirdasalmi/Virtasalmi
Påhl Laarss Mulkoin

Ruotu 72_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 352

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Lars Isacksson Knecht avancerat till Corporal, Rootan skaffar een annan
Sauhwamäki/Sauvomäki
Påhl Grelss Janhoin
Michell Bertillss Hämäl:
Markus Jacobss Leikas
Wirgilius Påhlssonn

Ruotu 73_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 352

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Lars Hind.ss. Putkin Knecht Rothan instelt Putkin för Hindrich Eskellss Wäisäin som är Absens
Waniala/Vanaja
Påhl Påhlsson Manniain
Wäisälä/Väisälä
Hindrich Eskellss Wäissäin
Anders Matss Nikulain
Hindrich Pimppu

Ruotu 74_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 352

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Peer Nielsson Knecht uti Jacob Johansson Kinnuins ställe som är Transporterat till den 9 Rothan
Langelmä/Längelmäki
Samuel Hindrichss Sikainen
Anders Oloffss Hurskain
Erich Oloffss Dawitzain
Matz Påhlsson Häyry

Ruotu 75_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 352

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Peer Larsson Laitinen Knecht
Pyhitty/Pyhitty
Michell Ainolain
Thomas Hanska
Hindrich Michelss Ainolain
Eskell Eskellss Markain

Ruotu 76_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 352

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Samuel Nielsson Muldain Knecht
Wechmas/Vehmaiskylä
Anders Hindrichss Rickoin
Outila/Oittila
Jöran Laarss Outinen
Surnumäki/Surnunmäki
Niels Putkoinen
Sigfred Hindrichss Pölwäin

Ruotu 77_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 352

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Hindrich Anderss Pelkoinen Knecht
Kärckälä/Kärkkäälä
Oloff Laarss Kärkäin
Påhl Påhlssonn Kärkäin
Letenmäki/Liedemäki
Oloff Anderss Lydickein
Clemet Laitinen

Ruotu 78_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 352

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Grels Johanss Suhoin Knecht
Walkeaismäki/Valkeamäki
Thomas Lijkoinen
Erich Nielsson Ikoin
Lars Staffanss Kaupinen
Påhl Thomass Kaupinen

Ruotu 79_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 352

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Hindrich Peersson Tarfwoin Knecht
Häikilä/Häkkilä
Willam Häckinen
Anders Brusiuss Häckinen
Pochialax/Pohjalahti
Hans Nykäinen
Swantte Hinderss Häckinen

Ruotu 80_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 352

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Hans Påhlsson Kuituin Knecht
Kandala/Kantala
Niels Nielsson Kandain
Sikalansari/Sikosaari
Hindrich Hinderss Wäisäin
Niskamäki/Niskamäki
Ellias Johansson Karialain
Jöran Hindrichss Kainolain

Ruotu 81_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 353

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Jacob Laarsson Wänäläin Knecht
Walkeaismäki/Valkeamäki
Laars Oloffss Ikoin
Erich Johansson Lijkainen
Peer Oloffsson Ikoinen
Tickalamäki/Tikkalanmäki
Hans Påhlss Nysäin

Ruotu 82_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 353

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Niels Nielsson Martikain Knecht
Maawessi/Maavesi
Mårten Erichsson Kärf:n
Påhl Arfwedss Rautaparda
Jacob Hindrichsson Janhoin
Arfwed Arfwedss Pulliain

Ruotu 83_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 353

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Hindrich Johanss Mäkeräin Knecht instält aff Rootan uti Peer Räpoins ställe som war Odugligh
Wäyrylä/Väyrylä
Anders Jönsson Häckinen
Böriel Uttriains Enckia
Wipero/Viippero
Mårten Hinderss Palkinen
Hulkola/Hulkkola
Oloff Erichsson Nauckarin

Ruotu 84_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 353

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Mårten Henderss Äijäläin Knecht
Wilhula/Vilhula
Hindrich Matss Wilhu
Jacob Påhlsson Wilhu
Bengt Wilhu
Pöyhölä/Pöyhölä
Peer Nielsson Pöyhöin

Ruotu 85_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 353

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Matz Peersson Pöndinen Knecht instält aff Rothan utj Johan Peerss Nysäins ställe som war Ab.
Suontientaipal/Suontientaipale
Laars Peerss Kurickain
Hindrich Wauhkoin
Hans Hynninen
Lars Peersson Sormuin

Ruotu 86_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 353

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Niels Thomasson Häckinen Knecht
Kyrckby/Kirkonkylä
Arfwed Larss Putkoi
Clas Colanus H:
Jöns Jönsson Rusain
Michel Sikain el: Kyrkioherden

Ruotu 87_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 353

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Michell Johansson Leskinen Knecht
Tickalamäki/Tikkalanmäki
Grels Matss Rautiain
Johan Jöranss Sikain
Sigfred Kaipain
Eskell Oloffsson Hilduin

Ruotu 88_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 353

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Oloff Hindersson Lappalain Knecht
Suontientaipal/Suontientaipale
Eskell Påhlss Wächerin
Laars Peerssonn Nysäin
Johan Wästerinen
Erich Wächwiläin

Ruotu 89_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 353

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Matz Michelss Tijrin Knecht utj Johan Nielsson Pijckz ställe som blef dödh
Letenmäki/Liedemäki
Laars Peerss Nysäin
__tilaby/Nuutila
Hindrich Liutinen
Käpysahlo/Käpysalo
Johan Peerss Kuckoinen
Pispalamäki/Piispalanmäki
Mårten Tarfwain

Ruotu 90_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 353

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Peer Hindrichsson Tålfwain Knecht Rothan skaffar een annan utj Tålfwains ställe som är bräckligh och förlofwas
Hangamäki/Hankamäki
Laars Laarss Puruinen
Markus Sigfredss Matilain
Ifward Matss Hennin
Suolitaipal/Suolitaipale
Oloff Hindrichss Yllöin

Ruotu 91_komp_6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 353

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Daniel Peersson Lutinen Knecht
Tickalamäki/Tikkalanmäki
Staffan Wänäläin
Langelmä/Längelmäki
Peer Peerss Dawitzain
Anders Anderss Hurskain
Böriel Pöyhäin

Lähde:
Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
SVAR SE/KrA/0022/1685/16(1685) alkaen kuvasta

Nimet aakkosjärjestyksessä1679

© Väinö Holopainen 2022