AlkuSavon ruodutusluettelotPieksämäen pitäjä → 1679 ruodutus- ja väenottoluettelo

Pieksämäki ruodutus- ja väenottoluettelo 1679

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Pieximä Schn

Uhtskrijfning Rulla öfwer Wijborgz och Nyslottz sampt Kymmänägårds lähn Pro: A:o 1679


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ratsuväen palkkatalot

Ruotu 35, osa ruodusta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 962

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kyrkioby
Anders Matsson 1 Cap: H:r Claes Collanij d:r
Outila
Jöran Larson Outin 1
Sijkamäkj
Thomas Olofson Kainuin 1
Mawesi
Grelss Jönson 1
Nielss 1 B:r
Kyrkioby
Christer Mannin 1 Knecht
Johan Thomason 1 Trumpet: Ture Swänss:s Dreng
Staffan Påhlsson Karjal:n 1
Påhl 1 B:r
Nickarila
Påhl Peerson Rustain 1 Peer Markusons dreng
Wilhula
Peer Matson Wilhu 1
Pyhitty
Dominicus Thomason 1
Christer 1 B:r
Thomas 1 B:r

Ruotu 36Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 962

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Michelsson 1

Ruotu 36, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 963

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hindrich Michelsson 1
Michel Ainulain 1
Lars 1 Son
Bertil Hinderson Ainul: 1
Wechmais
Peer Arfwedson Rytkoin 1
Michel Ersson 1 St:S:
Michel Anderson Putkoin 1
Påhl 1 B:r
Lars Nielsson Dito 1
Hällinmäkj
Lars Pålsson Puska 1
Anders Matson Tarfwoin 1
Anders Arpilain 1 D.
Olof Matsson 1
Walkiamäkj
Peer Olofsson Linduin 1
Thomas Johanson Kaupin 1 Knecht
Thomas Lijkain 1
Olof Peerssom 1 St:S:

Ruotu 37Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 963

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lengelmä
Peer Peerson Dafwidzin 1
Påhl 1 B:r
Hindrich 1 B:r
Anders Hanson Hurshin 1
Mawesi
Peer Arfwedson Pullin 1
Anders Pullian 1
Erich Andersson 1 Knecht
Arfwed Anderson 1
Sijkamäkj
Lars Olofson Markain 1
Tehunenemj
Johan Pålson Lefwöin 1
Kuckola
Olof Putkoin 1
Lars Peerson Pöyhöin 1
Hindrich Jeppin 1
Suontentaipal
Lars Peerson Sormuin 1
_eckila
Hindrich Jönson Nysein 1
Johan Hindersson 1
Ihalais
Olof Ihalain 1
Thomas 1 B:r

Ruotu 38Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 963

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lyttilä
Hendrich Lyttin 1 Knecht
Kölmäkj
Johan Ylöin 1
Olof Olofson Ylöin 1
Hangamäkj
Ifwar Matson Hennin 1
Lars Henninen 1
Peer Henninen 1
Påll Henninen 1
Påhl Larson 1 Dreng
Grelss Olofss Henninen 1
Olof 1 B:r
Wirmasnemj
Lars Sigfredson Liukoin 1
Solitaipal
Olof Henderson Ylöin 1
Hendrich 1 Bror
Wenemäkj
Lars Larson Ylöin 1
Wenehtekemänranda
Peer Pöndin 1
Påhl 1 Son
Pyhäjerfwj
Måns Larson Hoila 1
Christer Larson 1

Ruotu 39Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 964

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Häckilä
Mårthen Christerss Häckin 1
Olof Nielsson Häckin 1
Willaim Häckin 1
Peer Hendersson Dito 1
Michel Olofsson Häckin 1
Lengelmä
Matz Nielsson Caupin 1

Rakuunoiden palkkatalot

Ruotu 39, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 964

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Pyhitty
Thomas Hanska 1
Surnumäkj
Nielss Putkoin 1 Knecht
Heetamäkj
Nielss Peersson 1
Samuel 1 B:r
Johan 1 B:r
Hällinmäki
Påhl Johanss Mannin 1
Olof Peersson Puhaka 1
Lengelmä
Erich Olofsson 1
Mawesi
Påhl Olofsson Tenhuin 1
Uttriala
Olof Anderss Uttriain 1
Madtz 1 B:r
Olof Axelsson Uttriain 1

Ruotu 40Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 964

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Mawesi
Mårthen Erichsson 1
Joren 1 B:r, Knecht
Tåsawalansarj
Jöran Påhlsson 1
Jäppila
Hans Peersson Halloin 1
Hans Olofsson Hynninen 1
Lars Ikoin 1 Bolagzman
Sonenjokj
Mattz Jämpsä 1
Jauhomäkj
Lars Peersson Jämpsä 1
Jauhomäkj
Anders Påhlsson Herrain 1
_teinmakj
Påhl Lehikoin 1
Peer Persson Nysäin 1
_spalanmäkj
Mårten Olofsson Tarfwoin 1
_ikalanmäkj
Olof Hendersson Hennin 1
Nininemj
Olof Mattsson Ikoin 1
_rmiswesi
Påhl Sigfredsson Mattilain 1
Häckilä
Michell Christersson Hekin 1
Nefwola
Erich Olofsson Mannin 1
Oloff Olofsson 1

Ruotu 41Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 964

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Soliwesj
Staffan Staffanss Kaupin 1 Knecht
Walkiamäkj
Erich Johansson Lijkain 1
Johan Johansson 1 B:
Letenmäkj
Clemet Clemetsson Laitin 1
Kufwasnemj
Lars Madzsson 1
Herrala
Lars Ikeheimoin 1
Peer Persson 1
_uckola
Jören Påhlsson Itkoin 1
_iurumäkj
Hendrich Kainulain 1
Sonejokj
Oloff Nenoin 1
Oloff Halloin 1
Sontentaipal
Lars Larsson Lackain 1
Mattz Colemain 1
Michell Jämpsä 1 Dreng
Erich Påhlsson Wechwilain 1
Lars Peersson Nysäin 1
Johan Wästerin 1
Sijanjalka
Hendrich Mattsson Laitin 1

Ruotu 42Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 964

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Påhlsson Jalkain 1
Johan 1 B:r
Hullkola
Olof Erichsson Naukarin 1

Ruotu 42, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 965

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Pörilä
Eskell Larsson Pöröin 1
Sontientaipal
Johan Nillsson Mulldain 1
Wirdasalmj
Påhl Larsson Mullkoin 1
Lars 1 B:
Mattz Påhlsson 1
Mattz Sikain 1
Peer Jacobsson Sikain 1
Jacob 1 B:
Hendrich Arfwedsson Rautapä 1
Sornumäkj
Söfring Hendersson Pylfwäin 1 Knecht
Anders Johansson Putkoin 1
Mawessj
Phål Arfwedsson Rautapää 1
Jacob Hendersson Janhuin 1
Arfwed Arfwedsson Pulliäin 1
Johan Rautiain 1 Bolagman

Ratsuväen palkkatalot

Ruotu 43Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 965

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jauhomäki
Hemming Hendersson 1

Rakuunoiden palkkatalot

Ruotu 43, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 965

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Wipero
Mårten Henderssson Pälkäin 1
Nininemj
Mattz Jörensson Kuituin 1
Haukiworj
Johan Johansson Måinlain 1
Kyrkioby
Mickell Sikain 1
Pöyhölä
Påhl Thomasson Ropain 1

Jalkaväki

Ruotu 43, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 965

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kyrckioby
Arfwedh Larsson Putkoin 1
Wilhula
Jacob Påhlsson Wilhu 1
Johan 1 B:r
Pyhitty
Hendrich Michellsson 1
Eskell Eskellsson Mackoin 1
Wähmais
Anders Jönsson Ristain 1
Michell Hendersson Rickoin 1
Sornumäkj
Lars Nilsson Putkoin 1
Walkiamäkj
Erich Nillsson Ickoin 1
Lars 1 B:
Lars Staffansson 1 Knecht
Staffan Staffansson 1

Ruotu 44Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 965

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Thomasson 1
Arfwed Arfwesson 1 Dreng
Tickalamäkj
Hans Påhlsson Nysäin 1
Gres Mattsson Rautain 1
Nils 1 B:
Johan Jörensson Sijkain 1
Michell Brusiussson Caupin 1
Langellmä
Sigfred Olofsson Hurskain 1
Lars Johansson Heckin 1
Nils Andersson Heckin 1
Samuel Andersson Heckin 1
Anders 1 B:
Hendrich 1 B:
Samuel Hendersson Sijkain 1
Hendrich 1 B:
Mawesj
Hans Thomasson 1
Sijkamäkj
Anders Hansson 1 Knecht
Wechmais
Oloff Mattzsson Caupian 1

Ruotu 45Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 965

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Mawessj
Anders Peersson Janhuin 1
Markus Påhlsson 1
Utriala
Simon Utriain 1
Tåsawalansarj
Påhl Påhlsson Suhoin 1
Jäppilä
Nils Erichsson 1
Erich 1 B:
Johan Jacobsson 1
Kåssolansarj
Anders Kostain 1
Karkoila
Bengt Eskelsson Karkoin 1 Knecht
Jauhomäkj
Erich Larsson 1 E: Dräng
Påhl Mattzsson 1
Sonenjokj
Anders Persson 1

Ruotu 45, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 966

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kärkälä
Oloff Larsson Kärkäin 1
Johan 1 B:r
Lars 1 B:r
Påhl Påhlsson Kärckoin 1
Anders 1 B:r
Letenmäkj
Påhl Påhlsson 1

Ruotu 46Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 966

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Letenmäkj
Michel Halloin 1
Matz Haloin 1
Peer Johansson 1 M:
Käpisalo
Johan Peersson Kuckoin 1
Per Persson 1 B:r
Kutumäkj
Påhl Ikeheinin 1 Peer Nenoins Dreng
Peer Nilsson 1
Mattz Nilsson 1 B:r
Pittkäsmäkj
Thomas Michelsson 1
Påhl Michelsson 1
Köllmäkj
Hendrich Hendrichsson 1
Hangamäkj
Daniel Larsson Pöröin 1
Markus Sigfredsson Mattilain 1
Solivesj
Staffan Nilsson Caupin 1 Knecht
Nils 1 B:r
Rumukumäkj
Erich Andersson Häckin 1
Olof 1 B:r
Mawesj
Daniel Janhuin 1

Läänitykset

Nils Grotenfeltin rälssi

Ruotu 54, osa ruodusta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 968

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Tickalamäkj
Peer Greelssom Putkoin 1

Läänitykset

Christer Assikaisen rälssi

Ruotu 1Assikain, osa ruodusta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1007

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Manniala
Eskell Olufsson Mannin 1
Mårten 1 B:r, Knechth
Oloff Påhlsson Mannin 1

Hans Brakelin rälssi

Ruotu 1BrakelLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1007

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hellinmäkj
Lars Michelsson 1 Landbonde
Påhl Påhlsson Mulkj 1
Påhl Matsson Nikulain 1
Thomas Mattsson 1 B::r
Peer Larsson Kaipiain 1
Mårten Larsson Tarfwoin 1
Hellinmäkj
Hendrich Larsson Tarfwoin 1
Michell 1 B:r
Michell Brusiusson Kaupin 1
Oluf Andersson Kaupin 1
Påhl Olufsson Tarfwoin 1
Niels Hilduin 1 Måg
Anders Thomasson Narin 1
Lars Larsson Hytiläin 1
Oluf Hansson 1 Drengh
Wäisilä
Hendrich Eskellsson Wäisäin 1 Knecht
Johan 1 B:r
Hendrich Pimpu 1

Ruotu 2BrakelLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1007

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Matsson Nikolain 1 Knecht
Johan Staffamsson Sijkain 1
Thomas Nielsson Kandain 1
Arfwedh Peersson Wäisän 1
Hendrich Wäisäin 1
Hellinmäkj
Påhl Matsson Janhuin 1
4 Bogar som frelsset blifwit 678 år Skyldigh

Wilhelm Yxkulin rälssi

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1007

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Saufwanmäkj
Påhl Grelsson Janhuin 1
Lars Nielsson Achtin 1
Michell Bärtellsson Hämäläin 1
Peer 1 broor
_ickasmäkj
Peer Jörensson Tyrfwäin 1

Gerhard Lewen rälssi

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1007

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Haukivorj
Niels Nielsson Williakain 1
Nielss 1 Son
Eskell Erichsson Ollikain 1

Wilhelm Yxkulin rälssi

Ruotu 1YxkulLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1007

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
_itkäsmäkj
Jöran Hendrichsson Håila 1
Michell Manin 1 Dreng

Ruotu 1Yxkul, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1008

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Tickalamäkj
Sigfred Kaupiain 1
Eskell 1 B:r
Mattsson Lefwäin 1
Staffan Wänäläin 1
Michell Michellsson Måtilain 1
Pieximä
Jöns Johansson Russain 1
Mawesij
Påhl Peersson Pulliain 1
Petter Petersson 1
Walkiamäkj
Michell Thomasson Kaupin 1
Sarkanemj
Mattz Andersson Häckin 1
Nickarila
Thomas Clemetsson 1
Kandala
Niels Nielsson 1 Knecht
Peer 1 B:r
Jappila
Bengt Bengtsson 1
2 Bogar som frälsset blifwit 678 skyldigh

Magnus Nirotin rälssi

Ruotu 1NirotLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1008

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Häckilä
Swante Hendrichsson Häckin 1
Hendrich Hendrichsson 1
Sikalansarj
Hendrich Hendrichsson Wäisäin 1
Kariala
Lars Hendrichsson Karialain 1
Niels Abramsson Kirfwitz 1 Knecht
Niskamäkj
Elias Johansson Karialain 1
Jöran Hendrichsson Kainulain 1
Pieximä
Lars Eskellsson Mackoin 1
Wilhula
Bengt Wilhu 1
Peer 1 B:r
Pyhitty
1 Capelan H:r Niels Frillanders Drengh
Kandala
Markus Jacobsson Leikas 1
Surnumäkj
Påhl Hendersson Pallkehin 1

Jalkaväki

Ruotu 1Nirot, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1008

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Sontientaipal
Lars Peersson Kurikain 1
Samuel Rijsain 1 Dreng

Nils Grotenfeltin rälssi

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1008

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Mawessj
Nills Hansson Halloin 1

Ratsuväen palkkatilat

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1008

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
_alanemi
Christer Påhlsson 1

Wilhelm Yxkulin rälssi

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1008

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jäppilä
Anders Lydikäin 1 Dreng

Gerhard Lewen rälssi

Ruotu 1LeweLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1008

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
_ukiworj
Mattz Matsson Ollikain 1
Peer 1 B:r
Måns Hansson Käriäin 1
Phillip Peersson 1
Hendrich Thomasson 1 Knecht
Peer 1 B:r
Clemet Peersson Williakain 1
Oluf Peersson Käriäin 1
Mårten Jeremunsson 1
Lars Peersson 1
Peer Eskellsson Måila 1
Clemet Andersson Williakain 1
Påhl Månsson Pöyhoin 1
Lars Larsson 1 B:r Son
Markus Williakain 1

Ruotu 1Lewe, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1009

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Hendrichsson 1
Eskell Hendrichsson 1
Peer Nielsson 1 Måg

Petter von Giertenin rälssi

Ruotu 1GiertenLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1009

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Toholax
Sigfredh 1 Broor
Christer Larsson 1
Hendrich 1 B:r, Knecht
Lars Hendrichsson Hämäläin 1
Mattz 1 B:r
Letenmäkj
Oluf Matsson Laitin 1
Tuirumäkj
Markus Johansson 1
Påhl Mattsson 1
Mattz Matsson 1
Markala
Lars Johansson Nijsoin 1
Eskell Påhlsson 1
Wauhkola
Thomas Wauhkoin 1
Mattz Hendersson 1
Knuttila
Cnut Michellsson 1

Nils Grotenfeltin rälssi

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1009

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Tickalanmäkj
Eskell Olufsson Hilduin 1
Oluff 1 B:r
Walkianmäkj
Lars Olofsson Ikoin 1
Oloff 1 Broor

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige - Finland, 1679, Rulla 42
SVAR SE/KrA/0025/0/41 alkaen kuvasta 962

Nimet aakkosjärjestyksessä16781685

© Väinö Holopainen 2021