AloitussivuSavon ruodutusluettelotPuumalan pitäjä → 1640b jousiluettelo ☰ 

Puumala jousiluettelo 1640b

Nimet aakkosjärjestyksessä

Pumala Cappelgeldh

Mantals Lengdh aff Pumala Cappelgeldh pro A:o 1640


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Lintusalon kymmeneskunta ♦ Lindusalo Tijendh

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 65

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Ei kylätietoa
Matz Thomasson Kockoin 2 Kokkonen
Lars Larsson ibm är öfuer sin 60 åhr Kokkonen
Lars Persson Huuchkain 1 Huuhkainen
Johan Persson ibm 2 Huuhkainen
Lars And: Luckoin gam:l och ofärdigh Luukkonen
Michel Larsson Hulkoin 2 Hulkkonen
Lars Larsson Kiljuin Måg Kiljunen
Bärtil Person Turkiain 1 Turkiainen
Knut Loickain 2 Loikkanen
Hendrich Knutss: Sonen Loikkanen
Matz Härköin 2 är öf: sin 60 åhr Härkönen
Per Matzson Sonen rymde för tiufuerj Härkönen
Anders Erichson Munck 1 Munk
Oluf Larsson Lukoin 2 Luukkonen
Peer Larsson B:r Luukkonen
Hendrich Jönss: ibm 2 Luukkonen
Mårthen Jönss: B:r, hafuer sin 60. åhr, oduglig Luukkonen
Mårthen Nilss: Lijmatain 1 Liimatainen
Hendrich Hend: ibm 1 Liimatainen
Jacob Hend: ibm 2 skall skatta 641 Liimatainen
Oluf Jacobsson Sonen 15 åhr Liimatainen
Jöns Matzson ibm 2 Liimatainen
Christer Matzson B:r 15 åhr Liimatainen
Anders Matzson ibm 1 Liimatainen
Nils Matzson ibm 1 huusman, ofärdig och haf:r hans B.N. Liimatainen
Lars Knutsson Callin 1 pass på sin ofärdigheet Kallinen
Jacob Mårthenss: Kiljuin 3 Kiljunen
Abraham Ihanusson ibm Huusman Kiljunen
Ihanus Ihanusson B:r Kiljunen
Grels Jonsson ibm 2 Kiljunen
Per Grelsson Sonen Kiljunen
Henrich Larss: ibm 2 Kiljunen
Johan Larss: B:r, lijten, lam och brotfälning Kiljunen
Anders Mågnsson Ihalain 2 Ihalainen
Jöns And: Sonen Ihalainen
Matz Person Kiljuin 2 Kiljunen
Per Person B:r Kiljunen
Swen Person ibm 1 Kiljunen
Lars Jönsson ibm 2 Kiljunen
Christer L. Sonen Kiljunen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 66

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Jons Peersson Summain 2 Summanen
Brusus Peerss: B:r Summanen
Matz Matson Hämäläin 2 Hämäläinen
Påål Matzson B:r Hämäläinen
Bärtill Hämäläin 1 Inhysesman, Löösdrifuare Hämäläinen
Anders Gabrielsson Lijkain 1 Liikanen
Hendrich Larsson Pettuin 2 Pettinen
Lars Larsson B:r Pettinen
Matz Påålsson ibm 1 odugligh Pettinen
Anders Staphansson ibm 1 Pettinen
Peer Person Hujainen 3 Knecht pro A:o 1639 Hujanen
Nilis Peerss: Sonen Hujanen
Oluff Systerss:, lithen
Mågns Peerss: Cauppin 1 Kauppinen
Lars Larsson ibm 2 Kauppinen
Matz Larsson B:r Kauppinen
Anders Swenss: Ahokain 1 Inhysesman, Löösdrifuare, ___ och dööff Ahokainen
Hans Olss: Carfuoin 1 Karvonen
Matz And: Lijkain 1 Liikanen
Peer Thomesson Witikain 2 Vitikainen
Hendrich Olss:
Swen Peersson Kiljuin 2 Kiljunen
Matz And: Råckain dreng Rokkanen

Laamalan kymmeneskunta ♦ Lamala Tijendh

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 66

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Påål Tönsson Hakulin 2 Hakulinen
Peer Påålsson Sonen Hakulinen
Christer Andersson Kotroinen 1 Kotro
Oluf Olufson Hakulin 1 Hakulinen
Michel Nilson Smålander 1 Smolander
Johan Ollsson Kietäwäin 1 ofärdigh Kietäväinen
Anders Biörnsson ibm 1 Kietäväinen
Påål Wolmarsson 1 tagen op ödes hemman, skall skatta 642 Auvinen
Isak Jönsson Lukoin 3 Luukkonen
Hendrich Isackss: Sonen Luukkonen
Jöns Thomasson B:r Son, 15 åhr men lithen Luukkonen
Peer Olss: Kietäwäin 2 Kietäväinen
Biörn P. Sonen, 15 åhr lithen Kietäväinen
Bärtil Hatain 2 Haf:r sin 60. åhr Haatainen
And: Bärtilss: Sonen Haatainen
Oluf Olufson Lamain 2 Haf:r sin 60. åhr Laamanen
Anders O: Sonen Laamanen
Påål Olson Waldoin 1 Valtonen
Lars Olson Päycköin 1 Pöykkönen
Matz Christoffersson 1
Hendrich Hend: Lamain 2 Laamanen
Brusius Hend: B:r Laamanen
Peer Larsson Kangain 1 ofärdigh, ss: gammal odughligh Kankainen
Påål Jönsson Mondoin 1 Montonen
Påål Påskass: Bengtin 1 Penttinen
Jöns Larss: Lambin 2 Lampinen
Tiburtius Sonen, 15 åhr Lampinen
Anders Anderss: ______ 1 tagen op ödes hemman
Peer Påålsson Bengtin 1 Penttinen
Anders Larsson Hakulin 1 Tiggiare, uthgammal, odugligh Hakulinen
Peer Person Metuin 3 Miettunen
Peer P. Sonen, 15 åhr Miettunen
Hendrich Olson B:r Son Miettunen
Påål Person ibm 2 ofärdigh Miettunen
Peer Pålss: Sonen Miettunen
Philpus Hansson Harmain 4 är öfuer sin 60 åhr Harmainen
Thomas Philpuss: Sonen Harmainen
Peer Matzson Ahokain dreng Ahokainen
Peer Matzson Insittningzman, tarmslop, g:ll Knecht
Peer Olsson Harmain 2 är öfuer sin 60 åhr Harmainen
Påål Perss: Sonen Harmainen
Per Pålsson ibm 2 Haf:r sin 60. åhr Harmainen
Pål Perss: Sonen Harmainen
Påål Pålsson Lambinen 1 tagen op ödes hemman, skall skatta 641 Lampinen
Lars And: Sårioin 1 ofärdigh Sorjonen
Påål Larsson ibm 1 odugligh, Löössdrijfuare Sorjonen
Mågns Sårioin 2 Sorjonen
Peer Mågnss: Sonen, 15 åhr men lijthen Sorjonen
Brusius Hend: Nalinen 1 tarmlop Narinen
Påål Hend: ibm 1 B:r, Inhysesman, ofärdigh Narinen
Anders Person Lytein 1
Jören Laitiain 1 tagen op ödes hemman, skall skatta 642 Laitinen
Bengdt Thomass: Sulju 1 Sulju
Jacob Jacobsson Hamuin 1 Hamunen
Carl Dirichsson 1
Mårthen Janhuin 1 Janhunen
Jöns Mågnss: Lapweteläin 1 Lapveteläinen
Nilis Nilss: Ikäheimo 1 Inhysesman, Löösdrijfuare, ofärdigh och siuklig Ikäheimonen
Christer And: Häiwä 1 Häivä
Peer And: Himain 1 blindh, g:ll Knecht, fins i Rullan Himanen
Wolmar Brusiusson Partain 2 Partanen
Anders Wolm: Sonen Partanen
Jacob Brusiuss: ibm 3 Haf:r sin 60. åhr Partanen
Simon Jacobss: Son Partanen
Peer Jacobss: Son Partanen
Jacob Jacobss: Son Partanen
Lars Larsson Pöriäin 1 gam:ll Pyöriäinen
Johan Peersson Lefwoin 4 Lehvonen
Anders Peerson B:r Lehvonen
Matz Peerson B:r Lehvonen
Peer Peerson B:r Lehvonen
Dawidh Nijrain 1 Inhysesman, Löössdrijfuare Niiranen
Matz Jönsson Såmalain 1 Suomalainen
Jöns Persson Kiljuin 1 Kiljunen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 67

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Jons Peersson Sinko 1 Sinkkonen
Jons Peersson Pellin 2 Pellinen
Mårthen Peersson B:r Pellinen
Oluf Matzson ibm 1 Pellinen

Läänitykset

Nassokinin läänitys ♦ Leutenampts Jacob Persons bönder från Hurisalo

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 67

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Thomas Matzson Hatain 2 Haatainen
Hendrich Hanski Stiuffadren Hanski
Christer Lewoin 1 Levonen
Johan Person Kangain 1 Kankainen

Ratsastalot ♦ Ryttare

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 67

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Lars Olsson Saukoin 3 Saukkonen
Peer Larsson Son, 15 åhr Saukkonen
Oluf Larsson Son, rijdher Saukkonen
Pål Nilsson Kituin 4 Kitunen
Oluf Nilson B:r Kitunen
Anders And: Rockain dreng Rokkanen
Michel Michelss: Bengtin Mågh, rijder Penttinen
Lars Person Lukoin 5 är öfuer sin 60 åhr Luukkonen
Thomas Larsson Sonen Luukkonen
Lars Thomasson B:r Luukkonen
Thomas Larsson Sonen Luukkonen
Anders Person Swentienare, rijder
Michel Erichss: Safuolain 4 Savolainen
Matz Bengtin Mågh Penttinen
Bärtil Hend: Sonen
Jacob Matzson rijder uth
Jöns Matzson Lukoin 3 Luukkonen
Jöns Hend: Solla dreng Solla
Anders Matson B:r, rijdher Luukkonen
Jöns Pålsson ibm 1 Lendzman Luukkonen
Matz Thomasson ibm 5 Luukkonen
Thomas Matzson Sonen Luukkonen
Oluf Anderss: B:r Son Luukkonen
Matz Silfwesterss: B:r Son Luukkonen
Matz And: B:r Son, rijder uth Luukkonen
Hendrich Turkiain 4 Turkiainen
Per ibm B:r Turkiainen
Peer Hend: Hamuin Insitningzman, rijder Hamunen
Matz Pålss: B:r Son Turkiainen
Jöns Jönsson Härkä 5 Härkä
Matz Jönss: Sonen Härkä
Matz Jönsson B:r Härkä
Eskel Matzson Mågh
Peer Jönss: Sonen, rijder uth Härkä
Mågns Mågnsson Saickoin 2 Saikkonen
Oluf Mågnss: B:r, rijder Saikkonen
Bärtel Matzson Pettuin 2 Pettinen
Eskel Matzson B:r, rijder uth Pettinen
Per Mågnsson Råckain 3 ofärdig Rokkanen
Johan Peerson Sonen Rokkanen
Thomas Mågnsson B:r, rijder Rokkanen
Lars Larsson Råckain 4 Rokkanen
Christer Larsson B:r Rokkanen
Anders Nilss: Lijmatain Mågh Liimatainen
Anders Larsson B:r, rijder uth Rokkanen
Mårthen Mårth: Repoin 3 Reponen
Mågns Mårthenson B:r Reponen
Hans Mårthenson B:r, rijder Reponen
Påål Pålsson Kyllöin 3 Kyllönen
Matz Pålson B:r, rijdher Kyllönen
Hendrich Pålss: Sonen Kyllönen
Mårthen Peerson Kietäwäin 3 Kietäväinen
Thomas Peerson B:r Kietäväinen
Mårthen Egidiuss: ___ rijder Kietäväinen
Peer Affwuin 4 Auvinen
Peer P Son Auvinen
Anders P Son Auvinen
Jöns Jönsson Harmain? Swentienare
Oluf Oluffson Kietäwäin 4 Kietäväinen
Lars B:r Kietäväinen
Matz B:r Kietäväinen
Peer Ols B:r, rijder Kietäväinen
Lars Christersson Waldoin 3 Valtonen
Jons B:r Valtonen
Anders B:r, rijder Valtonen
Hendrich Hend: Mietuin 2 Miettunen
Johan Hend: Sonen, rijdher Miettunen
Mårthen Larsson Sackoin 3 Saikkonen
Mågns Larsson B:r Saikkonen
Anders Tuhkuin Swentienare, rijder Tuhkunen
Hans Anderss: Sorioin 3 Sorjonen
Hendrich Hansson Sonen, 15 åhr lijthen Sorjonen
Anders Anderss B:r, rijdher Sorjonen
Grels Påålsson Leskin 4 Leskinen
Jöns B:r Leskinen
Grels B:r Leskinen
Michel Pålsson B:r, rijdher Leskinen
Peer Person Nijrain 4 Niiranen
Peer P. Son Niiranen
Lars P. Son Niiranen
Grels Thomass: dreng, 15 åhr men lithen
Peer Hend: Kanungin 5 Kanunkinen
Mårthen Person Sonen Kanunkinen
Mårthen Hend: B:r, ofärdigh Kanunkinen
Jöns Mårthensson Sonen Kanunkinen
Hendrich Jönson Insittningzman, rijder

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 68

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Peer Matzson Lamain 5 Laamanen
Anders Brod: Laamanen
Oluff Brod: Laamanen
Rasmus Brod:, rijder Laamanen
Matz Pålson Kockoin dreng Kokkonen
Lars Swensson Achtiain 4 Ahtiainen
Christer ibm B:r Ahtiainen
Jacob Jacobsson Hamuin dreng Hamunen
Peer Amundss: Insittningzman, rijder
Hans Dirichsson 7 g:ll Munsterschrif:, är öf:r sin 60 åhr
Iffwan Wenäläin Venäläinen
Samuel Eskelsson ofärdigh Taivainen
Göstaff Hansson Sonen Taivainen
Jöns Amundsson dreng
Peer Pålsson Taifwain dreng Taivainen
Peer Condiain Swentienare, rijder Kontiainen
Peer Persson Hakulinen 3 Hakulinen
Jören Asalain dreng Asilainen
Anders Hakulin Swentienare Hakulinen
Anders And: Himain 3 Casserat Himanen
Anders And: Sonen Himanen
Peer And: B:r, rijder uth Himanen
Mårthen Erichson Affwuin 4 Auvinen
Eskel Sorfuain dreng Sorvanen
Jöns And: Ryhein dreng Ryhänen
Staffan Erichson B:r, rijder Auvinen
Oluff Matzson Uckoin 3 Ukkonen
Staffan ibm B:r Ukkonen
Jöns Matzson Swentienare, rijder
Peer Brusiusson Partain 4 Partanen
Brusius P. Sonen Partanen
Matz Partain dreng Partanen
Cåsma Johanss: Swentienare, rijder
Lars Nijrain 3 Niiranen
Hendrich ibm B:r Niiranen
Jören Person Carfuoin Swentienare Karvonen
Lukas Person Mickoin 6 Mikkonen
Michel Lucasson Mikkonen
Lukas Mågnsson Mikkonen
Mågns Mågnsson B:r Mikkonen
Per Mågnsson B:r Mikkonen
Hend: Matzson Lamain Swentienare Laamanen

Läänitykset

Baranoffin läänitys ♦ E. och W:dig Carl Hastfers frelse bönder, Hurisalo

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 68

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Anders Person Leinoin 2 Leinonen
Hendrich Person B:r Leinonen
Hans Hansson Tijmoin 1 Timonen
Lars Andersson Condin 3 Kontinen
Påål Larsson Son Kontinen
Anders Larsson Son Kontinen
Thomas Grelsson Maljasmies 1 Maljanen
Lars Larsson ibm 1 Maljanen
Jacob Jacobsson ibm 1 Maljanen
Lars Haloin 2 Halonen
Staffan Larsson Sonen Halonen
Bengdt Simonsson Ingin 2 Inkinen
Mårthen Sim: B:r Inkinen
Clemet Simonsson ibm 1 Inkinen
Christer Christ: Piskoin 1 Piskonen
Hendrich Nilson Kietäwäin 2 Kietäväinen
Nils Hend: Sonen Kietäväinen
Påål Jönsson Ikoin 1 Ikonen
Anders Jönsson ibm 2 Ikonen
Jöns And: Sonen Ikonen
Anders And: Piskoin 1 Piskonen
Påål Matzson Solla 1 Solla
Peer Matzson ibm 1 Solla
Erich Jukarain 1 Jukarainen
Lars Larsson Ihalain 1 Ihalainen
Jöns Olson ibm 1 Ihalainen
Matz Olson Korhoin 2 Korhonen
Brusius Matzson Sonen Korhonen
Matz Christersson Kyllöin 1 Kyllönen
Oluf O. Uhotuin 1
Jöns Jönsson Kietäwäin 1 Kietäväinen

Nassokinin läänitys ♦ E och W:dig Jacob Nassaakz frels bönder, Caipaala

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 68

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Påål Pålsson Caipain 2 Kaipainen
Lars Pålsson ibm B:r Kaipainen
Peer Larsson ibm 2 Kaipainen
Johan Larsson B:r Kaipainen
Påål Brusiusson ibm Kaipainen
Brusius Pålsson Sonen Kaipainen

Pappilat

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 68

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Klåckare
Anders Råckain 1 Rokkanen
Caplaan Dn. Gabriel Caroli
Thomas Kotroi 1 dreng Kotro
Kyrkioherde Dn. Stephan Laurentii
Lars Hend: Kuhain 4 dreng Kuhanen
Jöns And: Häiwä dreng Häivä
Påll Larsson Lambin dreng, 15 åhr lithen Lampinen
Pål Person Bengtin dreng, 15 åhr lithen Penttinen

Lautamiehet

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 69

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Jöns Pålsson Lukoin Lendzman Luukkonen
Jöns Jönsson Härkä Härkä
Lars Peersson Luckoin Luukkonen
Matz Thomass: ibm Luukkonen
Mågns Saickoin Saikkonen
Philpus Hansson Harmain Harmainen
Peer Påålsson Affwuin Auvinen
Peer Hend: Kanungin Kanunkinen
Mårthen Erichson Affwuin Auvinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1640, Rulla 616
SVAR SE/KrA/0025/0/189 alkaen kuvasta 65, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16401642

© Maija-Liisa Laakso 2023